News

POST TYPE

FEATURE

သူတို႔ဘဝေလးေတြ ကယ္တင္ေပးပါ
15-Feb-2018


သူ႔နာမည္က ဂ်ာဟာ ဒူကူေရျဖစ္သည္။ ဂ်ာဟာတစ္ေယာက္ တစ္လသမီးအ႐ြယ္ေလာက္ကတည္းက FGM အလုပ္ခံခဲ့ရသည္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ အ႐ြယ္တြင္ သူ႔ကိုမိဘေတြက အတင္း ေယာက္်ားေပးစားသည္။ ေယာက္်ားယူၿပီး ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္အတူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ကို လိုက္ခဲ့ရသည္။ 

လက္ထပ္သည့္ညတြင္ ငယ္စဥ္ကတည္းက FGM အလုပ္ခံထားရသည္ကို ျပန္ၿပီးအဖြင့္ခံရသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္၊ ထိုေဝဒနာမ်ားကို သူတို႔ေဒသမွ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းလိုလို ခံစားခဲ့ၾကရသည္သာ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယေန႔ကမၻာတြင္ FGM အလုပ္ခံထားရသည့္ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း သန္း ၂၀၀ ခန္႔ ရွိေနသည္။ ဂ်ာဟာတစ္ေယာက္ ယေန႔ FGM ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားသူတစ္ဦး ျဖစ္ေနၿပီ။

FGM ဆိုသည္မွာ Female Genital Mutilation ၏ အတိုေကာက္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မအဂၤါကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ယေန႔တိုင္ က်ဴးလြန္ေနၾကသည့္ လူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ UNICEF၏ ခန္႔မွန္း ခ်က္အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ FMG လုပ္ျခင္းကို ခံေနရေသာ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း သန္း ၂၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ ယေန႔အထိ FGM ဓေလ့ကို ျပဳလုပ္ေနေသးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အာဖရိကတြင္ ၂၇ ႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား၊ အီရတ္ ကာဒစၥတန္ႏွင့္ ယီမင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈေရး အယူအဆမ်ားအရ Circumciser ဆိုသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို လိင္အဂၤါ အေရျပား ျဖတ္ေတာက္သည့္ အေလ့အထမ်ားရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း ဘလိတ္ဓားမ်ား အသံုးျပဳၿပီး ျပင္ပကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျပဳျပင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသးသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေမြးသည္မွ လက္ထပ္သည္အထိ အပ်ိဳစင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မိန္းကေလးမ်ားကို ၅ ႏွစ္သမီး အ႐ြယ္ေလာက္ကတည္းက FGM လုပ္ၿပီး၊ မဂၤလာဦးညမွ ျပန္ဖြင့္ေပးသျဖင့္ အလြန္စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းေသာ အေလ့အထတစ္ခုဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဂ်ာဟာသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား FGM ျပဳလုပ္ျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသည္မွာ သမၼတအိုဘားမား လက္ထက္ကတည္းက ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ကုလသမဂၢကလည္း FGM ဆန္႔က်င္ေရး သံတမန္တစ္ဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ႐ံုမက Safe Hands for Girls ဆိုသည့္ NGO အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ေနသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္လာသည္။ သူသည္ယခုအခါ ဂမ္ဘီယာတြင္ ေနထိုင္ၿပီး အာဖရိကတိုက္တြင္ FGM အေလ့အထဆိုးမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသည္။ 

သူက ယခင္သမၼတေဟာင္း ယာယာဂ်မ္ေမးႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား FGM လုပ္ျခင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ဂမ္ဘီယာတြင္ ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးကို အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးၿပီး ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၁၀၅၀ ေပးေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္က်ခံေစရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်ျခင္းခံရသည္။ ဂ်ာဟာအေၾကာင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ Time မဂၢဇင္း၌ ပါလာေသာေၾကာင့္ လူသိမ်ားလာသည္။ Time မဂၢဇင္းလည္း ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ဂုဏ္ျပဳၿပီး ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူက FGM ကိစၥကိုသာမက ကေလးသူငယ္အ႐ြယ္မ်ားကို လက္ထပ္ေပးျခင္းအားလည္း ဆန္႔က်င္ေနသူတစ္ဦးအျဖစ္ လူသိမ်ားလာခဲ့ရသည္။ 

FGM စနစ္ကို အာဖရိကတြင္ ႐ိုးရာဓေလ့တစ္ခုအေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ကေလးအ႐ြယ္ကတည္းက ေဒသခံ ျဖတ္ေတာက္ ဆရာေတြႏွင့္ျဖစ္သလို အခမ္းအနားလုပ္ကာ စီရင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရး သေဘာတရားအရၾကည့္လွ်င္ အလြန္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းသည့္ စီရင္ျခင္းျဖစ္ေနေသာ္လည္း မိဘမ်ား၏ အဓမၼ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကမႈမ်ားေၾကာင့္ ကံေကာင္းမွ အသက္ဆက္ၾကရမည့္ သေဘာကိုလည္း သက္ေရာက္ေနေတာ့သည္။

FGM စနစ္ကို ပညာရွင္မ်ားက က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳႏိုင္စရာ မည္သည့္အခ်က္မွ မေတြ႔ရေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပၾကသည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အျပင္းအထန္ နာက်င္မႈကို ခံစားရျခင္း၊ ေသြးထြက္လြန္ၿပီး ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊ အနာျဖစ္ကာ ေရာင္ရမ္းကိုက္ခဲႏိုင္ျခင္း၊ အဖ်ားဝင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေမးခိုင္ပိုး ဝင္ႏိုင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ျခင္း၊ ဒဏ္ရာက မၾကာခဏ ဒုကၡေပးတတ္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းစသည္တို႔ကိုသာ ခံစားရႏိုင္ေၾကာင္း UNICEFကလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

ထိုအေလ့အထမ်ားကို ေမြးဖြားၿပီးစႏွင့္ ကေလးအ႐ြယ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ မိန္းကေလးမ်ားမွာ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးမွ အဓမၼ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ခံေနၾကရသည္။ ႏွစ္စဥ္ FGM လုပ္ျခင္းကို ခံစားေနၾကရသည့္ မိန္းကေလးေပါင္း ၃ သန္းေက်ာ္ ယေန႔တိုင္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာက FGM ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢကလည္း ပါဝင္လႈပ္ရွားလာေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ တစ္ကမၻာလံုးကလည္း ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္သံေတြ ဆူညံလာခဲ့ရသည္။

FGM ျပဳလုပ္ျခင္းကို ခံထားရသည့္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းသည္ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းနာၾကည္းေသာ ခံစားခ်က္မ်ားကို သူတို႔ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဒဏ္ရာအျဖစ္ ရရွိသြားေတာ့သည္။ သူတို႔ဘဝတြင္ မည္မွ် ခံစားေနသနည္းဆိုသည္မွာ FGM ကို ျပဳလုပ္သည့္ အေလ့အထ အမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳးအေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ အပ်ိဳစင္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး စိတ္ခံစားမႈမ်ား သက္ေရာက္ေနရသည္မွာ လက္ထပ္သည့္ညတြင္ ပါ ဒုကၡဆိုးႀကီးတစ္ခုကို ထပ္မံ ရင္ဆိုင္ရဦးမည္ဆိုသည့္အသိက သူတို႔ဘဝကို ေျခာက္လွန္႔ေနေတာ့သည္။

သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ FGM ကိုျပဳလုပ္ေနေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အဆိုးဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ ဆင္းရဲေသာ မိသားစုမ်ားထဲတြင္ အျဖစ္မ်ားေၾကာင္း၊ ပညာ မတတ္၊ အသိနည္းသည့္သူမ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ခ်မ္းသာၿပီး ပညာတတ္သည့္အုပ္စုမ်ားတြင္ FGM လုပ္ေပးမႈမ်ား နည္းပါးသြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးႏွင့္ ပညာေပးေရးမွာ အလြန္ အေရးႀကီးေနေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ လူမ်ိဳးစုအတြင္း အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ေရွးလူႀကီးမ်ား၏ အ႐ိုးစြဲေနေသာ အယူအဆမ်ားကို ဆန္႔က်င္ႏိုင္အား မရွိေသာေၾကာင့္ လိုက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးေနရမႈမ်ားလည္း ရွိေနေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ဆိုမာလီႏိုင္ငံမွ ဒါဟာဘို မူဆာဆိုသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ေရးခဲ့သည္။ သူ႔ကဗ်ာက “အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ေသာကသံုးမ်ိဳး” ျဖစ္သည္။ ပထမ ေသာကမွာ မိန္းကေလးသည္ လက္မထပ္မီ FGM အလုပ္ခံရမည့္ေသာကျဖစ္သည္။ ဒုတိယေသာကမွာ လက္ထပ္သည့္ညတြင္ FGM လုပ္ထားျခင္းကို ျပန္ဖြင့္ေပးရမည့္ ေသာကျဖစ္သည္။ ေယာက္်ားက အကုန္မဖြင့္ေပးလွ်င္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ၿပီး ကေလးေမြးပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ဖြင့္ေပးရေပလိမ့္ဦးမည္။ ထိုေသာကကို အစြဲႀကီးလြန္းသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြင္း လူျဖစ္လာၾကရေသာ မိန္းကေလးတိုင္းလိုလို ခံစားေနၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။ 

ဂ်ာဟာတစ္ေယာက္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္တြင္ FGM ျပန္ဖြင့္ေပးရသည့္ အဆင့္ကိုႀကံဳရသည္။ သူ႔အဆင့္က Type 3 ျဖစ္ေနသျဖင့္ပိုဆိုးသည္။ သူ႔ကို တစ္လသမီးအ႐ြယ္ေလာက္ကတည္းက FGM လုပ္ေပးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ လက္ထပ္ေပးရန္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္တြင္ မိဘမ်ားက ႀကိဳးစားၾကသည္။ ထိုအ႐ြယ္အထိ လိင္ကိစၥ၊ ပညာေပး ဘာအေၾကာင္းမွ ေကာင္းေကာင္းမသိ။ လက္ထပ္လိုက္လွ်င္ ျပႆနာ ျဖစ္လာမည္ကိုလည္း နားမလည္။ မိဘမ်ားကလည္း ရွင္းျပထားျခင္းမရွိ။ လက္ထပ္ၿပီးမွ ထိုညတြင္ ငရဲက်ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္အျဖစ္မ်ားကို သူခံစားခဲ့ရၿပီး သူ႔လို သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ မိန္းကေလးမ်ားဘဝကို စာနာေထာက္ထားကာ FGM ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ေရဘက္ကာ ခ်ီလီမိုသည္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ခန္႔သာ ရွိေသးသည္။ သူလည္း FGM ျပဳလုပ္ျခင္းကို ခံထားရသူျဖစ္သည္။ 

“ကၽြန္မတို႔ မ်ိဳးႏြယ္စုက အ႐ြယ္ေရာက္လာတာနဲ႔ လုပ္ခ်င္ခ်င္ မလုပ္ခ်င္ခ်င္ အတင္းလုပ္ခိုင္းတာ ခံၾကရတယ္။ အဲဒီလို မလုပ္ျပန္ရင္လည္း ကၽြန္မတို႔ အုပ္စုထဲမွာ ရွက္စရာလို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ တကယ္လို႔ ကၽြန္မမွာ ျဖတ္ေတာက္ထားတာမ်ိဳးေတြ လုပ္မထားရင္ ဘယ္ေယာက္်ားကမွ လက္မထပ္ၾကေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ မိန္းကေလးေတြ မျဖစ္မေန လုပ္ၾကရေတာ့တာပဲ”ဟုဆိုသည္။ 

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံသည္ အာဖရိကတိုက္၏ FGM ျပဳလုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံ ၂၉ ႏိုင္ငံအတြင္း တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါဝင္ေနသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ႏိုင္ငံအတြင္း FGM မျပဳလုပ္ေရး ဥပေဒမ်ား ထုတ္ထားေသာ္လည္း မသက္ေရာက္ႏိုင္ေသးသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ ယူဂန္ဒါသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ပင္ FGM ျပဳလုပ္မႈ မေလွ်ာ့ႏိုင္ေသးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနေသးသည္။ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၏ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၄၉ ႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီး ၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ FGM လုပ္ထားျခင္းကို ခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ပိုေကာ့လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြင္း လံုးဝ ထိုဓေလ့ကိုေပ်ာက္ေအာင္ မေဖ်ာက္ႏိုင္ေသးေပ။ UNFPA အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ပိုေကာ့လူမ်ိဳးစုအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီး ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ FGM ျပဳလုပ္ျခင္း ခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ခ်ီလီမိုသည္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ရွိေနၿပီး လက္ထပ္ထားသည္။ သူလည္း FGM မလုပ္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေနသူ ျဖစ္သည္။ Yangat Youth Group ဆိုသည့္ အဖြဲ႔သည္ ႐ြာေတြကိုလွည့္လည္ၿပီး ပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ လက္မထပ္မီ FGM လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သူတို႔ေျပာကာ စည္း႐ံုး လႈပ္ရွားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး UNFPA ႏွင့္ UNICEF အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အာဖရိကတိုက္ေဒသႀကီး ၆ ခုတြင္ FGM မျပဳလုပ္ေရးကို စတင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔အဖြဲ႔မ်ားက ေဒသမ်ားတြင္ FGM မျပဳလုပ္ေရးကို သာမက အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား လက္မထပ္ေပးေရးတို႔ကိုပါ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးရန္ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး သူတို႔ စည္း႐ံုးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဒသ ၆ ခုတြင္ FGM လုပ္ေပးသည့္ လူေပါင္း ၅၈ ဦးကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ၃၂ မႈကို တရား႐ံုးသို႔ပို႔ကာ တရားစြဲဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၄ ဦးကို ၃ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္မ်ား အျပစ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

FGM ျပဳလုပ္ျခင္း ဓေလ့သည္ မာလီ၊ ေမာ္ရီ ေတးနီးယား၊ ဂီနီ၊ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဘာသာေရး ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိအားေပးျခင္းခံေနရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထိုဓေလ့ကို လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ဘာသာေရးႏွင့္ မကင္းေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရသည္။ ဘာသာေရး အယူအဆတြင္ သန္႔ရွင္းရန္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို လွီးျဖတ္သည့္ ဓေလ့လုပ္ရာက၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုပါ သန္႔စင္မြန္ျမတ္သူမ်ား ျဖစ္ေစရန္ အေၾကာင္းျပၿပီး လုပ္ေဆာင္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ FGM လုပ္ျခင္းကို ဘာသာေရးဆိုင္ရာ က်မ္းစာမ်ားတြင္လည္း မေတြ႔ရေပ။ အာဖရိကတိုက္ရွိ ခရစ္ယာန္အုပ္စုသည္ FGM လုပ္ျခင္းကို ပထမဆံုး ကန္႔ကြက္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

FGM လုပ္ျခင္း အေလ့အထ မည္သည့္ေခတ္ကတည္းက ေပၚေပါက္လာသနည္းဆိုျခင္းကို ပညာရွင္မ်ား ေျခရာေကာက္ခဲ့ၾကသည္။ သမိုင္းပညာရွင္ မာရီႏိုက္က ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၁၉၉၁ - ၁၇၈၆ အတြင္းေလာက္က ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ေရွးေဟာင္း အီဂ်စ္႐ုပ္အေလာင္း ထည့္ထားသည့္ အေခါင္းတစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရေသာစာအရ ထိုအမ်ိဳးသမီးကို FGM လုပ္ထားေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့သည္။ 

ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳအဖြဲ႔မ်ားက ၿဗိတိသွ် အေရွ႕အာဖရိက (ယခုကင္ညာႏိုင္ငံ) တြင္ FGM ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၂၀ ရာစုအေစာပိုင္းကတည္းက လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔တိုင္ အာဖရိကတိုက္တြင္ FGM စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ အလွမ္းေဝးေနေသးသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အထင္ေသးႏွိမ့္ခ်ေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအစြဲရွိသည့္ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း FGM စနစ္က ဥပေဒျဖင့္ မည္မွ် တားဆီးပိတ္ပင္သည္ဆိုေစ ဆက္ လက္ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္သည္။

(Ref: The Guardian, World Health Organization Report 2018)