POST TYPE

FEATURE

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ကယ္ရာမဲ့ဘဝမ်ား
28-Dec-2017


အိႏၵိယႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္၊ ဂါစတင္ ဘာ့ရွင္းလမ္းမႀကီး၏ ညေနခင္းအခ်ိန္တြင္ျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ ထိုလမ္းမႀကီးသည္ ေန႔ခင္းအခ်ိန္တြင္ အိမ္ဆိုင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ကုန္မာမ်ား ေရာင္းသည့္အတန္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ညဘက္တြင္ ေဈးကြက္က ေျပာင္းသြားသည္။ နယူးေဒလီ၏ အႀကီးက်ယ္ဆံုးေသာ မီးအိမ္နီရပ္ကြက္ (ျပည့္တန္ဆာတန္း) ျဖစ္သြားေတာ့သည္။ 

ထိုလမ္းမႀကီးအတြင္း အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၃၅၀ဝ ေက်ာ္သည္ သူတို႔၏ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ၊ ပ်က္စီး စုတ္ျပတ္ေနသည့္ အခန္း ၉၀ ခန္႔ထဲတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဝါရွင္တန္ေမာလ္ဟု တင္စားေခၚေဝၚသည့္ အေဆာက္အအံုႀကီးရွိရာ ရာ့ဂ်္ပတ္မာ့သ္မွ မီးအိမ္နီလမ္းကို ကားေမာင္းလာလွ်င္ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ေရာက္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ တိုက္ေက်ာ္ကာ လူကုန္ကူးျခင္း ခံေနၾကရသည့္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားေပါင္း မ်ားစြာ ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း ရွိေနၾကပါသည္။ ယမန္ႏွစ္ Global Slavery Index စာရင္းအရ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္သစ္ ကၽြန္ဇာတ္သြင္းျခင္း ခံေနရသူ ၁၈ သန္းေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ားစုမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓမၼခိုင္းေစျခင္း ခံေနရသလို၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားတြင္လည္း ပိတ္ေလွာင္ခိုင္းေစျခင္းမ်ားကို ခံေနရေၾကာင္း ယင္းအညႊန္းတြင္ ေရးသားထားသည္။ သို႔ေသာ္ လိင္ကုန္ကူးျခင္းခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း မည္မွ်ရွိေနမည္ကို စာရင္းေကာက္ယူရန္ ခက္ခဲလွသည္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး ၃ သန္းမွ ၉ သန္းၾကားမွာ ျပည့္တန္ဆာမ်ားအျဖစ္ ေရာင္းစားျခင္း ခံေနၾကရေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ 

၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ခိုင္းေစရန္ ေရာက္လာၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးဦးေရမွာ ၂၀,ဝ၀ဝ ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ထိုအေရအတြက္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင့္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒတာမ်ားအရလည္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ တရားမဝင္ လူေမွာင္ခိုႏွင့္ ဘဝပ်က္ေနၾကရသူမ်ားမွာ ယင္းအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားမည္ဟုဆိုသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ ေန႔စဥ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ေပါင္း ပ်မ္းမွ် ၄၀ဝ ခန္႔ရွိေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ လိင္လုပ္ငန္းအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျဖစ္တည္ေနျခင္းပင္။

ဂါစတင္ ဘာ့ရွင္းလမ္းမႀကီးသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ လိင္ကၽြန္လုပ္ငန္းကို အထင္ရွားဆံုး ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္ေနသည္ကေတာ့ အမွန္ျဖစ္သည္။

ထိုလမ္းႀကီးေပၚရွိ ကုန္မာဆိုင္ေတြက ညဆိုလွ်င္ ပိတ္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေမွာင္ရိပ္က်ေနသည့္ လူသြားလမ္းေပၚတြင္ အမ်ိဳးသားေတြက တန္းစီေနၾကသည္။ သူတို႔ ျပည့္တန္ဆာခန္းကို ဝင္ေရာက္ရန္ တာစူေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည့္တန္ဆာခန္း အဝတြင္ ဆြယ္သူေတြက စုတ္ျပတ္သည့္ အဝတ္အစားေတြႏွင့္ ပါးစပ္က -

“ငယ္ငယ္ေလးေတြ ရမယ္၊ လွတယ္၊ ေဈးခ်ိဳတယ္”ဟု တစာစာ ေအာ္ေနၾကသည္။ ဘာ့ရွင္း လမ္းမႀကီးမွ ေနာက္ထပ္ ခရီးတစ္ဝက္ခန္႔ဆင္းသြားလွ်င္ အႀကီးဆံုး ျပည့္တန္ဆာခန္း “ကိုသာ ၆၄”ကို ေရာက္သည္။ ကိုသာ ၆၄ အိမ္ႀကီးအတြင္း၌ မီးေရာင္ကမွိန္မွိန္၊ ေရေမႊးနံ႔ေတြက လိႈင္ေနသည္။ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ သံုးၿပီးသား ကြန္ဒံုးေတြႏွင့္ စီးကရက္တိုေတြက ျပန္႔ႀကဲေနသည္။ ပထမဆံုးအခန္းထဲတြင္ LED မီးေရာင္မွိန္မွိန္ ထြန္းထားၿပီး၊ ထိုခန္းမႀကီး ပတ္လည္တြင္ေတာ့ ဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ အခန္းငယ္ေလးေတြကို ကန္႔ၿပီးဖြဲ႔ေပးထားသည္။

အမ်ိဳးသမီး ၂၀ ခန္႔ ခံုတန္းရွည္ႀကီးတြင္ ထိုင္ေနသည္။ သူတို႔ပတ္လည္တြင္ အမ်ိဳးသားေတြက စားေတာ့ ဝါးေတာ့မလို ၾကည့္ေနၾကသည္။ သူတို႔ တစ္ေယာက္ေၾကးမွာ ႐ူပီး ၃၀ဝ (၅ ေဒၚလာ) ခန္႔သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အမွန္တကယ္ ရသည့္ ပမာဏမွာတစ္ဦးႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးၿပီးလွ်င္ တစ္ေဒၚ လာခန္႔သာျဖစ္သည္။ သူတို႔အမ်ားစုမွာ ျပည့္တန္ဆာ အိမ္တြင္ အေႂကြးနစ္ၿပီး ေသသည္အထိ ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ ေပးဆပ္ေနၾကရသူေတြက မ်ားသည္။ သူတို႔အထဲမွာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ လူကုန္အကူးခံရၿပီး ဤဘဝကို ေရာက္လာၾကရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယတြင္ မိန္းကေလးမ်ား လိင္ေက်းကၽြန္ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ပ်မ္းမွ် အသက္မ်ားမွာ ၁၂ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ေတြ ျဖစ္ေနသည္။ မိန္းကေလးေတြကို လိင္ကုန္ကူးခိုင္းသည့္လုပ္ငန္းမွာ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားစြာျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ဂိုဏ္းဖြဲ႔ကာ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားပင္ ရွိေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဝကို ကယ္တင္ေပးေနသည့္ Rescue Foundation မွ ပေရာဂ်က္ ဒါ႐ိုက္တာ ဒီပက္ရွ္တင့္က -

“သာမန္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ႐ူပီး ငါးေထာင္၊ တစ္ေသာင္း (၇၅ ေဒၚလာမွ ေဒၚလာ ၁၅၀) ေလာက္နဲ႔ နီေပါႏိုင္ငံနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းေတြမွာ ဝယ္လို႔ရတယ္။ သူတို႔ကို ၿမိဳ႕ႀကီးေတြေခၚလာၿပီး ျပန္ေရာင္းရင္ ႐ူပီးႏွစ္သိန္း (ေဒၚလာ ၃၃၀ဝ) ေလာက္ ရတယ္။ ငယ္ေလ ပိုၿပီးေတာ့ ေဈးေကာင္းေလပဲ။ အပ်ိဳစစ္စစ္ဆိုရင္ ေဈးပိုရတယ္”ဟုဆိုသည္။ 

ေနရာေဒသ အသီးသီးက ေခၚလာသည့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ျပည့္တန္ဆာခန္းကို ေရာက္လာပါက ျပည့္တန္ဆာေခါင္းေတြက အခန္းတစ္ခုထဲထည့္ၿပီး ပိတ္ထားတတ္သည္။ သူတို႔ကို “ပံုစံေပးသည့္ကာလ”တစ္ခု သတ္မွတ္ထားသည္။ အခန္းထဲေလွာင္ပိတ္၊ အစာအငတ္ထား၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈေတြလုပ္ၿပီးေနာက္ ဇာတ္သြင္းသည္ဆိုကာ မုဒိမ္းက်င့္ၾကသည္။ ျပည့္တန္ဆာေခါင္းႏွင့္ မာမာႀကီးေခၚ မိန္းမထိန္းမ်ားက သူတို႔ကို ေဟာ္မုန္းေဆးေတြ တိုက္သည္။ ဖြင့္ထြား စြင့္ကားလာေစရန္ဟုဆိုသည္။ သို႔မွေဈးေခၚေကာင္းမည္ မဟုတ္ပါလား။

“ကိုသာ ၆၄”မွ ဆက္ေလွ်ာက္လာလွ်င္ လမ္းတစ္ဆစ္ခ်ိဳး၌ အေဆာက္အအံုတစ္ခုရွိသည္။ ထိုအေဆာက္အအံုထဲတြင္ Ipartner India ဆိုသည့္ အခန္းတစ္ခန္းရွိသည္။ လိင္ကုန္ကူးသည့္သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ကယ္တင္ေပးေနသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ထိုအေဆာက္အအံုႀကီးထဲတြင္ ထြက္ေျပးလာသည့္ ကေလးေပါင္းမ်ားစြာကို ဝွက္ေပးထားဖူးသည္။ သူတို႔ဘဝကို ကယ္တင္ခ်င္သူမ်ားက ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားဆီသို႔ တိုက္႐ိုက္လာၿပီး ေငြမ်ားကို လွဴဒါန္းေလ့ရွိၾကသည္။ 

Kat Katha ဆိုသည့္ NGO အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကလည္း GB လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ႐ံုးခန္းတစ္ခု ဖြင့္ထားၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေဆးစစ္ေပးျခင္း၊ ကေလးမ်ားကိုေခၚၿပီး စာသင္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးေနသည္။ သို႔ေသာ္ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္သာ ရပ္တည္ေနရၿပီး အစိုးရက အေထာက္အပံ့မေပး မ်က္ကြယ္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြလည္း ဒုကၡေရာက္ေနၾကရသည္။ 

ျပည့္တန္ဆာခန္းမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကို ကယ္တင္ရသည္မွာ မလြယ္ပါ။ ကယ္လွ်င္လည္း ျပႆနာ၊ ကယ္ၿပီးလွ်င္လည္း သူတို႔ဘဝ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးကို လုပ္ေပးရသည္ကလည္း ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိန္းကေလးေတြ အမ်ားႀကီး ကယ္တင္ေပးဖူးတယ္။ သူတို႔ဘဝေတြက အမည္းစက္ေတြ စြန္းထင္းသြားၿပီ။ မိဘေတြဆီကို ျပန္ပို႔ေပးဖို႔ လုပ္ေတာ့လည္း ဘယ္သူကမွ လက္မခံခ်င္ၾကေတာ့ဘူး”ဟု ဒီပက္ရွ္က ဆိုသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးျခင္း၊ ကၽြန္အျဖစ္ ေစခိုင္းျခင္း၊ ေတာင္းစားခိုင္းျခင္း၊ ဇိမ္ခန္းမ်ားတြင္ စီမံခိုင္းျခင္းစသည့္ အလုပ္မ်ားက တရားမဝင္လည္း တရားဝင္သလို လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားက သိသိႀကီးႏွင့္ ျပႆနာကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမွန္း မသိေသာေၾကာင့္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ေနၾကရသည္က မ်ားသည္။

ေဒသဆိုင္ရာ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဆိုအရ ရဲမ်ားႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာခန္းမ်ားသည္ ေပါင္းစားေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ရဲမ်ားကို ဝင္မဖမ္းေရးႏွင့္ ျပႆနာ မရွာေရးအတြက္ လိုင္းေၾကးမ်ားေပးၿပီး ေျဗာင္က်က် လုပ္စားေနၾကသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကလည္း ဤကိစၥမ်ားကို မသိဘဲမေန။ GB လမ္းမႀကီးက အိႏၵိယပါလီမန္ အေဆာက္အအံုႀကီးႏွင့္ သံုးကီလိုမီတာခန္႔အကြာသာေဝးသည္။ ေငြေၾကးသန္းေပါင္း မ်ားစြာ လည္ပတ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီး ဆင္းရဲတြင္းက အထိုက္အေလ်ာက္ လြတ္ကင္းေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကလည္း ပ်ားအံုကို တုတ္ႏွင့္ သြားမထိုးရဲေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလကမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားဝန္ႀကီးဌာနက လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရး ဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ လုပ္ခြင့္ရွိသလို ဥပေဒအရ လုပ္ခြင့္မရွိဘဲ အျပစ္ေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကလည္း ရွိေနသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ျပည့္တန္ဆာ တစ္ေယာက္ကို မိမိအိမ္ကို ေခၚယူေပ်ာ္ပါးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာ ကိုက္ ၂၀ဝ အတြင္း လုပ္မစားရဟူ၍လည္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက ရွိေနျပန္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပည့္တန္ဆာအလုပ္ကို လုပ္စားေနသူမ်ားကို အလုပ္သမား ဥပေဒအရ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အက်ံဳးမဝင္ဟု ဖယ္ထုတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝလံုၿခံဳေရးကို အကာအကြယ္ ေပးရမည္ဟု ဆိုထားျပန္သည္။ 

လိင္လုပ္သား သို႔မဟုတ္ ျပည့္တန္ဆာဟု ေျပာလိုက္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုသာ ရြံရွာဖြယ္ ေျပးျမင္မိေပလိမ့္မည္။ သူတို႔မွာလည္း မိသားစုရွိၿပီး မိသားစုကို ဤလုပ္ငန္းျဖင့္ ရွာေဖြေကၽြးေမြးေနရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည့္တန္ဆာအေပၚ ေပ်ာ္ပါး႐ံုေလာက္ သေဘာထား ပိုက္ဆံေပးၿပီး ႏွိပ္စက္ၾကသူေတြလည္း ရွိေသးသည္။ 

ျပည့္တန္ဆာဘဝ ေရာက္လာၾကသူမ်ားတြင္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပစရာေတြ ရွိၾကသည္။ မဂၤလာပြဲ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္၊ ေယာက္်ားျဖစ္သူ ကိုယ္တိုင္က ျပည့္တန္ဆာေခါင္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္၊ စီးပြားေရး အခက္အခဲေၾကာင့္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္၊ မိဘမ်ား ကိုယ္တိုင္ ခိုင္းစားေသာေၾကာင့္စသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာႏွင့္ ဤဘဝကို ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

သာမန္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္အဖို႔ ျပည့္တန္ဆာ ဘဝကို မည္သူမွ် ေ႐ြးခ်ယ္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ နိမ့္က်သည့္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ အိႏၵိယ လူ႔ေဘာင္တြင္ ခံယူထား႐ံုမက လူရာသြင္းျခင္း မခံရသည့္လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေယာက္်ား တစ္ေယာက္ အေစာ္ကားခံရသည့္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကလည္း ရဲတစ္ေယာက္ကို အကူအညီ မေတာင္းဝံ့သည္မွာ ထံုးစံလိုျဖစ္ေနသည္။ ရဲအရစ္ကို မခံႏိုင္သည့္အျပင္ ရဲကိုယ္တိုင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္မႈကို ခံရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ အပ်ိဳရည္ပ်က္ေနၾကရသူေတြလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။ 

ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ျပည့္တန္ဆာဘဝက ပိုဆိုးသည္။ လာေပ်ာ္ပါးသူက ႐ိုက္ႏွက္ အၾကမ္းဖက္လွ်င္ ရဲကို လံုးဝ မတိုင္ဝံ့။ သူ႔ဆိုင္ရာ ပိုင္ရာေတြက ဘာေတြမွန္းမသိသျဖင့္ ၿငိမ္ခံလိုက္ရသည္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ နိမ့္က်သည့္ အျဖစ္ဆိုးကို သာမန္ မည္သည့္ မိန္းကေလးမွ တိုးခ်င္မည္ မထင္ေပ။

မြမ္ဘိုင္းႏွင့္ ကိုလ္ကတၱားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လိင္ကၽြန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းကို အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ေနရာေဒသမ်ား ျဖစ္သည္။ မြမ္ဘိုင္းတစ္ၿမိဳ႕တည္းတြင္ ျပည့္တန္ဆာ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း HIV ျဖစ္ပြားမႈ က်ဆင္းခဲ့သည္ ဆိုထားသျဖင့္ အစိုးရကလည္း မ်က္စိမွိတ္ထားရသည္ဆိုျခင္းမွာ ပိုၿပီးထင္ရွားသည္။ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အာေရးဗီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ႐ုရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ သီရိလကၤာတို႔မွ လာေရာက္ၿပီး ျပည့္တန္ဆာ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပည့္တန္ဆာ ၁၀ ဦးကို အႏွိပ္ခန္းဖြင့္ၿပီး လာလုပ္စားေနမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ရဖူးသည္။ အာဖဂန္ႏွင့္ ဥဇဘတ္မွ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္စားမည့္သူမ်ား အိႏၵိယ ျပည့္တန္ဆာ ေဈးကြက္တြင္ ရွိေနျခင္းက မည္မွ်ႀကီးထြားသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္သည္။

(Ref: Vice News; FWD Premium Lifestyle Magazine)

  • VIA