News

POST TYPE

FEATURE

ခ်ီလီသူေဌးတစ္ဦး၏ တစ္ေက်ာ့ျပန္ သမၼတခရီး
21-Dec-2017


ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က ခ်ီလီႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သမၼတသစ္ကို ေၾကညာေပးလိုက္သည္။ ျပည္သူအားလံုး တစ္ခဲနက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ၾကသူမွာ ဆဘက္စတီးယန္း ပီေညးရား (Sebastián Piñera) ျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ကတည္းက က်င္းပခဲ့သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ ေနာက္ဆံုး အေျဖျဖစ္ခဲ့ေသာ ပီေညးရားသည္ သူ၏ ၿပိဳင္ဘက္ဂူလီရား (Alejandro Guillier) ကို အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး သမၼတအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရကာ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အမွန္ေတာ့ ပီေညးရားသည္ ခ်ီလီျပည္သူတို႔အတြက္ သမၼတသစ္ဆိုေသာ္လည္း အသစ္စက္စက္ေတာ့ မဟုတ္။ သူ႔အေနႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ သမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေၿမႇာက္မႈကို ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ သူက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။ ပီေညးရားကို သမၼတသစ္အျဖစ္ ေၾကညာသည့္ေန႔တြင္ သူ႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ားက “ခ်ီလီကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ”ဆိုသည့္ သီခ်င္းမ်ား ဟစ္ေႂကြးကာ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

ပီေညးရားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ သူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္ဘဝမွ ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္လာခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားထဲတြင္ အခ်မ္းသာဆံုး စာရင္းဝင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ Chilevision ဆိုသည့္ ႐ုပ္သံလိုင္းႀကီးတစ္လိုင္းကို ပိုင္ဆိုင္ဖူးၿပီး LAN Chile ေလေၾကာင္းလိုင္းတြင္လည္း ရွယ္ယာအမ်ားစုကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ Colo-Colo ေဘာလံုးအသင္းကို ထူေထာင္ထားသူလည္း ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက သူ႔ကို ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ အခြန္ကိစၥမ်ားအတြက္ မီဒီယာမ်ားက ဝိုင္းဝန္းေဝဖန္ထားျခင္းကိုလည္း ခံေနရသူျဖစ္သည္။ 

သူ႔ကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၊ ဆန္တီယာဂို၌ ေမြးဖြားသည္။ ဖခင္မွာ ဂ်ိဳေဆးပီေညးရား ကာဗယ္လို (José Piñera Carvallo) ျဖစ္ၿပီး မိခင္မွာ ႐ိုဇာ (Magdalena Echenique Rozas) ျဖစ္သည္။ 

သူ႔ကို ေမြးဖြားၿပီး တစ္ႏွစ္သားအ႐ြယ္တြင္ မိသားစုသည္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ၿပီး၊ ဖခင္ကို ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ခ်ီလီသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရျပန္သျဖင့္ နယူးေယာက္စီတီးကို ထပ္မံေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရျပန္သည္။ ပီေညးရားသည္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွ ခ်ီလီကို ျပန္လာခဲ့ရၿပီး Colegio del Verbo Divino ေကာလိပ္တြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ကာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ဘြဲ႔ရခဲ့သည္။ 

ထို႔ေနာက္ ခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ပင္ Pontifical Catholic University ၌ Commercial Engineering ဘာသာရပ္ကို ဘြဲ႔လြန္ထပ္မံတက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့သည္။ ထိုအတန္းတြင္ ဘက္စံုထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားဆု Raúl Iver Oxley Prize ကို ရရွိခဲ့သည္။

ပီေညးရားသည္ Harvard University တြင္ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ကို Fulbright Program ျဖင့္ ထပ္မံတက္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့ျပန္သည္။ ဟားဗတ္တြင္ သံုးႏွစ္ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ  M.A. ႏွင့္ Ph.D. ဘြဲ႔မ်ား ထပ္မံရရွိခဲ့သည္။ 

ပညာရပ္မ်ားကို စံုလင္ေအာင္ ေလ့လာၿပီးေနာက္တြင္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ေက်ာင္းဆရာ လုပ္ခဲ့သည္။ University of Chile, Pontifical Catholic University ႏွင့္ Adolfo Ibáñez University တို႔တြင္ စီးပြားေရးပညာ ပါေမာကၡအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီလီတကၠသိုလ္ Economic Political Theory in the School of Economics ဌာနႏွင့္  Valparaiso Business School ေက်ာင္းတို႔တြင္ ပါေမာကၡအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ခ်ီလီဥပေဒအရ သမၼတသက္တမ္း တစ္ဆက္ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ေနာက္ထပ္ဆက္တိုက္ သမၼတအျဖစ္ ထပ္မံေ႐ြးေကာက္ျခင္း မခံယူရန္ တားျမစ္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ သမၼတတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္အၿပီးတြင္ သူအနားယူခဲ့ရသည္။ 

ယခုအခါ အသက္ ၆၈ ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ ပီေညးရားကို ခ်ီလီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက ေထာက္ခံၾကသည္။ သူ၏ ပထမအႀကိမ္ သမၼတ သက္တမ္းအတြင္းက ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။  ႏိုင္ငံထြက္ ေၾကးနီမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းကို ျမင့္မားစြာရရွိေစရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေၾကးနီလုပ္ငန္းသည္ ခ်ီလီ၏ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ ထက္ဝက္ခန္႔ကို လႊမ္းမိုးထားသျဖင့္ ေၾကးနီေဈးတက္ျခင္းက ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို ပိုၿပီး ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ႔ေနာက္ပိုင္း ဆက္ခံသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔လက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းလာျခင္းက သူ႔ကို ျပည္သူတို႔ ပိုၿပီးေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တစရာ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ပီေညးရားသည္ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေမရိကတိုက္တြင္ အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယေျမာက္ ဘီလီယံႂကြယ္ သူေဌးတစ္ေယာက္က သမၼတ တက္ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ပီေညးရား ပိုင္ဆိုင္မႈကို ထုတ္ျပန္ထားသည္က ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၁ ဘီလီယံျဖစ္သည္။ ကမၻာတြင္ ဘီလီယံနာေတြ ေခတ္ထလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာလ အေစာပိုင္းတြင္ ခ်က္ႏိုင္ငံ၌လည္း အန္ဒေရဘာဘီဆိုသူ ဘီလီယံနာတစ္ေယာက္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကေသးသည္။

Forbes မဂၢဇင္းႀကီး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပီေညးရား၏ ခ်မ္းသာသမွ်မွာ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ အခ်မ္းသာဆံုး အဆင့္ ၈ ႏွင့္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး အဆင့္ ၈၉၇ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ခံရသည္။ 

သူ႔ဘဝအဆင့္ဆင့္ ျမင့္တက္လာခဲ့ရပံုေတြက စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည္။ Bank of Talca တြင္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ တာဝန္ကို ေက်ာင္းဆရာဘဝက ထြက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘဏ္ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဆိုကာ သူ႔ကို ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္း ခံရသည္။ ပီေညးရားသည္ ၂၄ ရက္ခန္႔ အဖမ္းမခံဘဲ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ရသည္။ ထိုကာလမ်ားတြင္ သူ႔ေရွ႕ေနက လိုက္လံေျဖရွင္း ေပးေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း တရား႐ံုးခ်ဳပ္က သူ႔ကို အျပစ္မရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၿပီး တရားေသ လႊတ္လိုက္သည္။ 

ပီေညးရားသည္ Chilevision ႐ုပ္သံလိုင္းကို ၁၀ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ဥကၠ႒အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ LAN Airlines ေလေၾကာင္းလိုင္းကိုလည္း ရွယ္ယာ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ၿပီး  Colo-Colo ေဘာလံုးအသင္း၏ ရွယ္ယာ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုင္ေဆာင္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ သူသည္ Quiñenco, Enersis, Soquimich ဆိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သူပိုင္ဆိုင္သည့္ Chilevision ႐ုပ္သံလိုင္းကို Time Warner ကုမၸဏီသို႔ ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀ ႏွင့္ ေရာင္းခ်လိုက္သည္။ LAN ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ရွယ္ယာမ်ားကိုလည္း ၂၀၁၀ တြင္ ေရာင္းခ်လိုက္သည္။ Colo-Colo ေဘာလံုးကလပ္ကိုမူ ဆက္ၿပီး ထိန္းထားသည္။

၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ပီေညးရားတစ္ေယာက္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သျဖင့္ အားလံုး အံ့အားသင့္ခဲ့ၾကရသည္။ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ပထမအခ်ီကတည္းက သူ႔ကို ၂၅ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံခဲ့သျဖင့္ ဒုတိယအဆင့္ကို တက္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ဘာခ်ီလက္ကို ႐ံႈးသြားခဲ့သည္။ ဘာခ်ီလက္က ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမဲျဖင့္ သူ႔ကိုေက်ာ္ျဖတ္ကာ အႏိုင္ရသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ပီေညးရားသည္ သမၼတ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ထပ္မံျပင္ဆင္ခဲ့ျပန္သည္။ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ၿပိဳင္ဘက္သံုးဦးကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ပထမအခ်ီတြင္ ေအာင္ပြဲရခဲ့သည္။ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပီေညးရားသည္ ၄၄ ဒသမ ဝ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မဲရကာ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး သမၼတတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။

သူသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၆ သန္းကို စည္း႐ံုးေရးဆင္းသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ပံုေအာကာ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အလံ၊ သီခ်င္းအားလံုးကို ပံုေအာသံုးသည္၊ တီဗီမ်ားထဲတြင္ ထုတ္လႊင့္သည့္အျပင္ YouTube ကိုပါ ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်သြားႏိုင္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၀၊ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ပီေညးရားသည္ ခ်ီလီ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ ၃၅ ဦးေျမာက္ သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့သည္။ သမၼတ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲႏွင့္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ထိုေန႔တြင္ပင္ ၆ ဒသမ ၉ ျပင္းအားရွိသည့္ ငလ်င္ႀကီးလႈပ္သြားခဲ့ၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။ 

ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ ဂူလီရား (Alejandro Guillier) ကို အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးမွ ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂူလီရားကို လက္ရွိ သမၼတ ဘာခ်ီလက္က ေထာက္ခံၿပီး ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးထားေသာ္လည္း ပီေညးရား ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးစကား ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ပီေညးရား ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ျပည္သူေတြက လမ္းေတြေပၚထြက္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳသီခ်င္းေတြ ဆို၊ အလံေတြ ေဝွ႔ယမ္းၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ကခုန္ ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ၿမိဳ႕လံုးလည္း ဟြန္းသံေတြ ဆူညံၿပီး ေအာင္ပြဲခံေနသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ ေ႐ြးေကာက္ခံရသည့္ သူတို႔သမၼတအေပၚတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ပီေညးရားကလည္း-

“ခင္ဗ်ားတို႔ ဒီေန႔ ခ်ီလီျပည္သူေတြရဲ႕ အသံေတြကို ၾကားရမွာပါ။ သူတို႔မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ျဖစ္ေနၾကတယ္ဆိုတာ အထင္အရွားပါ”ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

အသက္ ၆၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ သမၼတ၏ၿပိဳင္ဘက္ ဂူလီရားသည္ အသက္ ၆၄ ႏွစ္သာရွိေသးၿပီး လက္ရွိ သမၼတက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးထားျခင္း ခံရသူလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ စီးပြားေရးအေနအထားက က်ဆင္းေနေသာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက စိတ္ပ်က္ေနၾကၿပီး သမၼတသစ္က သူတို႔ဘဝကို တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ပီေညးရား၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးမည္၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရးေတြ တိုးတက္ျမင့္မားေစရမည္ႏွင့္ ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ဆိုသည့္ ကတိစကားမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ပီေညးရား၏ ပထမအႀကိမ္ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကတည္းက ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵျပျခင္းကို ခံခဲ့ရဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူ႔အေပၚတြင္ ျပည္သူေတြက ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ 

ပီေညးရားသည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ စစၥလီရားမိုေရး (Cecilia Morel) ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ဆန္တီယာဂိုတြင္ ေနထိုင္စဥ္ကတည္းက အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔တြင္ သားသမီး ေလးေယာက္ရွိသည္။ သားသမီးမ်ားအားလံုး တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရၿပီးသား ျဖစ္သည္။ 

The Economist မဂၢဇင္းက ပီေညးရားကို “မကၽြမ္းက်င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမား” ဆိုသည့္ စကားကိုသံုးကာ ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူ႔တြင္ ေထာက္ခံသူေရာ၊ ဆန္႔က်င္သူေတြပါ ေပါမ်ားလြန္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ မေထာက္ခံသူမ်ားလွ်င္ ဒုတိယအႀကိမ္ သမၼတေနရာသို႔ တစ္ႀကိမ္ ျပန္ေရာက္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိ။ ခ်ီလီျပည္သူေတြက တစ္စံုတစ္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မပါဘဲ အျပတ္အသတ္ ၿပိဳင္ဘက္ကို ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ မဲကို သူ႔အားေပးမည္မဟုတ္ဟု ယူဆရသည္။

ေက်ာ္ဗလ
(Ref: The Economist, Forbes, Bloomberg)

  • VIA