News

POST TYPE

FEATURE

ဝီစီမႈတ္သည့္ ေက်ာင္းဆရာ
19-Dec-2017

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမ အမ်ားစုသည္ စာသင္ခန္းအတြင္း ေျမျဖဴ သို႔မဟုတ္ ႀကိမ္လံုးတို႔ကိုသာ စာသင္ၾကားစဥ္ တြဲၿပီး ေတြ႔ရေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာတို႔ႏွင့္မတူပဲ ကြဲလြဲကာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕အနီး ၁၀ မိုင္ခန္႔အကြာက စာသင္ခန္းတစ္ခုတြင္ ဝီစီခရာကိုသံုးၿပီး စာသင္ၾကားေနရေသာ မူလတန္းေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးရွိေနသည္။ ဘာေၾကာင့္ ဝီစီသံုးကာ စာသင္ေနရသည္ကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕ သတင္းေထာက္ ဦးေဇာ္တင့္(ပုသိမ္)က ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ေရးသားထားပါသည္။
အယ္ဒီတာ


ရႊီး...ရႊီး...ရႊီ ရႊီး...

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိန္းရဲထံက မဟုတ္၊ ေဘာလံုးပြဲကို စည္းၾကပ္ရေသာ ဒိုင္သူႀကီးထံမွလည္း မဟုတ္။ ႐ြာအစြန္တြင္ရွိသည့္ ဂိုေဒါင္ႏွင့္ဆင္တူေသာ မူလတန္းေက်ာင္းထဲမွ အျဖဴႏွင့္အစိမ္းကို ဝတ္ဆင္ထားသည့္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက ဝီစီမႈတ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းကာ စာသင္ေနေသာ အသံပင္ ျဖစ္သည္။

သြပ္မိုးကာ ဝါးထရံမ်ားကာရံထားၿပီး အဝင္အထြက္ေပါက္ ၂ ခုသာ ရွိသည့္ အေဆာက္အအံုထဲတြင္ KG တန္းမွ စတင္ကာ စတုတၳတန္းအထိ အတန္းစံုမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၃၂ ဦးကို ဆရာတစ္ဦးတည္း စာသင္ၾကားေနရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာသင္ရေသာအခါ ႏႈတ္ျဖင့္မေအာ္ႏိုင္၊ လက္ဟန္လည္း မျပႏိုင္ဘဲ ဝီစီသံျဖင့္ပင္ ထိန္းေက်ာင္းေနရေသာ မူတန္းေက်ာင္းမွာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တလိုင္းေလးကုန္း႐ြာအစြန္တြင္ တည္ရွိေလသည္။

တလိုင္းေလးကုန္း႐ြာသည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ (အေျဖာင့္တိုင္းပါက) ၁၀ မိုင္ခန္႔ ကြာေဝးေသာ္လည္း ဝါးေတာမ်ား၊ ေတာလမ္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားလာရၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲကာ မိုးတြင္းအခါတြင္ ေလွတစ္တန္၊ ကုန္းတစ္တန္ျဖင့္ သြားလာရေသာ အိမ္ေျခ ၄၀ ခန္႔ရွိသည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာ တစ္႐ြာပင္ျဖစ္သည္။ 

တလိုင္းေလးကုန္း႐ြာ မူလတန္းေက်ာင္းမွာ ယခင္က ရႊံ႕အင္းေက်း႐ြာ အ.မ.က ေက်ာင္း၏ လက္ေအာက္တြင္ မူခြဲအဆင့္ရရွိသည္မွာ ၄ ႏွစ္သာရွိၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကမွ မူလတန္းေက်ာင္းအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ခံရသည္။ အဆိုပါမူလတန္းေက်ာင္းမွာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမႀကီးေျမပံုမ်ား မျပသႏိုင္ေသးသျဖင့္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ခြင့္၊ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံခြင့္မ်ား ခ်ထားမေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးထံမွ သိရသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွာ ဂိုေဒါင္သာသာပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုေက်ာင္းတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမႏွစ္ဦးက သင္ၾကားေပးသည္။ ယခင္က စာသင္ေက်ာင္းမွာ ဝါးထရံအကာမ်ား ေပါက္ၿပဲေနေသာ္လည္း ယခုစာသင္ႏွစ္လယ္ပိုင္းက ဝါးထရံကာမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည္။ 

တလိုင္းေလးကုန္း မူလတန္းေက်ာင္းေလးတြင္ ဆရာႏွင့္ ဆရာမတစ္ဦးစီ ရွိေသာ္လည္း ယခုစာသင္ႏွစ္တြင္ ဆရာမမွာ မီးဖြားခြင့္ယူထားသျဖင့္ အတန္းစံု ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆရာတစ္ဦးတည္းက စာသင္ၾကားေပးေနရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကရင္တိုင္းရင္းသား စာေပသင္ၾကားေပးေသာ ဆရာမေလးက ကူသင္ေပးရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ 

ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ အေျခခံပညာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းပညာ သင္ၾကားေပးရန္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၅၀၀၀ ခန္႔လိုအပ္ေနၿပီး လိုအပ္ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို စာခ်ဳပ္ျဖင့္ခန္႔ထားရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္း လူမႈေရးဝန္ႀကီး႐ံုးထံမွ သိရသည္။ 

ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္း ၂၄၉ ေက်ာင္း၊ မူခြဲေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း ၆ ေက်ာင္းရွိၿပီး မူလတန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၆၉၅ ဦး ရွိေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ဆရာ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနသကဲ့သို႔ ဝီစီစာသင္ေက်ာင္းလည္း ဆရာမေလာက္ငေသာ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ 

စာသင္ေက်ာင္းေနရာက်ဥ္းျခင္း၊ ဆရာအခက္အခဲေၾကာင့္ အတန္းအလိုက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အခန္းခြဲမထားႏိုင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္လည္း ကရင္ဘာသာစကားသာ နားလည္ၿပီး ျမန္မာဘာသာစကားကို အဓိကေျပာဆိုေသာ ဆရာ၏စကားမွာ နားဝင္ဖို႔ခက္ခဲသည္။ ေက်ာင္းသား ၃၀ ေက်ာ္ကို ေအာ္ေျပာဖို႔ ေခၚဖို႔ခက္ခဲသျဖင့္ ဝီစီသံျဖင့္ ေခၚပါက အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အသက္ ၂၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေက်ာင္းဆရာ ကိုေအာင္သူရက ေျပာသည္။

အဆိုပါ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ေနရာအခက္အခဲ ဆရာနည္းသျဖင့္ အခန္းသီးျခားမထားႏိုင္ေပ။ ယင္းအျပင္ ေက်ာင္းတြင္ ၿခံဝင္းမရွိသျဖင့္ ဆရာက အတန္းတစ္တန္းကို စာသင္ပါက က်န္အတန္းမွ ကေလးမ်ားကို စာက်က္ေစျခင္း၊ စာေရးရန္ ညႊန္ၾကားထားရသည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားမွာ စာသင္ခန္းမွထြက္ခြာၿပီး ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ကြင္းျပင္တြင္ ေျပးလႊားေဆာ့ေနသူမ်ားလည္း ရွိသကဲ့သို႔ ကေလးခ်င္း နပန္းလံုးေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ 

အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားမွာ ေရကန္တြင္ ငါးႏိႈက္ေနသူမ်ားလည္း ရွိသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕မွာ ၾကာပန္းခ်ိဳးေနၾကသည္။ တစ္တန္းကို စာသင္ၿပီးပါက ေနာက္တစ္တန္းကို သင္ၾကားရန္အတြက္ ေအာ္ေခၚရန္ခက္ခဲေသာ ကေလးမ်ားကို ဆရာက ဝီစီျဖင့္ အခ်က္ျပကာ လွမ္းေခၚရသည္။ 

“ကေလးအမ်ားႀကီးက ေဆာ့နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေဆာ့ေနတာဆိုတာက တစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာစကားကို ေရလည္စြာ နားမလည္တာက တစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေခၚရတာခက္ေတာ့ ဝီစီနဲ႔ပဲ ေခၚရတယ္။ ေအာ္ေခၚေနရင္ ေတာ္႐ံုနဲ႔လွည့္မၾကည့္တဲ့ ကေလးေတြက ဝီစီသံ တစ္ခ်က္ၾကားရင္ အလိုလိုလွည့္ၾကည့္ၿပီး ကိုယ္ေျပာတာ နားေထာင္ၾကတယ္” ဟု ေက်ာင္းဆရာ ကိုေအာင္သူရက ေျပာသည္။ 

ဆရာ၏ ဝီစီအခ်က္ေပးမွာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအၾကားတြင္သာ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေခၚသည္ကို သိရွိႏိုင္ေသာ သေကၤတတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ 

“ဝီစီသံတို တစ္ခ်က္မႈတ္ရင္ ေက်ာင္းအနီးအနားမွာရွိေနတဲ့ ကေလးေတြလာရမယ္၊ ဝီစီသံတို ႏွစ္ခ်က္မႈတ္ရင္ ေက်ာင္းနဲ႔ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာေရာက္ေနတဲ့ ကေလးေတြလာရမယ္၊ ဝီစီသံရွည္မႈတ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကေလးအားလံုးကိုေခၚတာ တစ္ခါတစ္ရံ အေရးႀကီးတဲ့အခါေတြမွာလည္း သံရွည္မႈတ္ၿပီး ေခၚရတာရွိေသးတယ္” ဟု ဝီစီျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းရေသာ ေက်ာင္းဆရာ ကိုေအာင္သူရက ေျပာသည္။ 

ေက်ာင္းခ်ိန္မတိုင္မီ ကရင္တိုင္းရင္းသား စာေပသင္ၾကားေပးေသာ ဆရာမ ေနာ္စႏိုးလ္အယ္က  တစ္ခါတစ္ရံ ေက်ာင္းဆရာႏွင့္အတူ ကေလးမ်ားကို ကရင္လို ေျပာရေအာ္ရသည္မ်ားေၾကာင့္ အသံပင္နာလာၿပီး အသံမထြက္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု မူလတန္းေက်ာင္းအတြက္ ဝီစီအခ်က္ေပးစနစ္မွာ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ခံသည္။ 

႐ြာထိပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ မူလတန္းေက်ာင္းေလးသို႔ တလိုင္းေလးကုန္း႐ြာသာမက တုတ္ႀကီးကုန္း႐ြာမွလည္း ေက်ာင္းလာတက္ၾကရသည္။ မိုးတြင္းအခါ အဆိုပါေက်ာင္းေလးမွာ ေရျမဳပ္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားေနထိုင္သည့္အိမ္မ်ား ေရျမဳပ္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းမွာ အလိုလိုပိတ္ထားရေၾကာင္း၊ ဆရာေလးတစ္ဦးတည္းရွိခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ေပၚမွ အစည္းအေဝးေခၚလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕တြင္ လစာထုတ္လွ်င္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းကိုပိတ္ထားခဲ့ရေၾကာင္း ႐ြာသားမ်ားက ေျပာျပသည္။

ေက်ာင္းလာတက္ေသာ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားမွာ က်ပန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾကေၾကာင္း၊ မိဘမ်ားက ေရလုပ္ငန္းခ်ိန္၊ စပါးစိုက္ခ်ိန္၊ ဓနိခုတ္ခ်ိန္တို႔တြင္ ရာသီခ်ိန္အလိုက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ စားဝတ္ေနေရးကို ႀကိဳးစားရွာေဖြေနရသျဖင့္ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းပို႔ႏိုင္ေရးသာ အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္းဝတ္စံုအတြက္ မစဥ္းစားႏိုင္ၾကေပ။ 

ကေလးမ်ားမွာ ေက်ာင္းက ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ တစ္စံုတည္းေသာ ေက်ာင္းဝတ္စံုကို သိမ္းထားၾကၿပီး ေက်ာင္းအခမ္းအနားပြဲတြင္သာ ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ က်န္ေသာ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္တြင္ အိမ္ေနရင္း အဝတ္ႏြမ္းမ်ားျဖင့္သာ စာသင္ၾကရေၾကာင္း ေက်ာင္းဆရာ ကိုေအာင္သူရက ဆိုသည္။ 

“ႏိုင္ငံေတာ္က ေက်ာင္းဝတ္စံုတစ္စံုစီ ထုတ္ေပးထားေပမယ့္ ညစ္ပတ္ကုန္မွာစိုးလို႔ မဝတ္ခိုင္းရဲဘူး၊ ေက်ာင္းကလုပ္တဲ့ အခမ္းအနားတို႔ ဆုေပးပြဲတို႔က်မွသာ ဝတ္ခိုင္းရတဲ့အျဖစ္ေတြေပါ့ဗ်ာ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေက်ာင္းလာတက္သူ ၃၀ ေက်ာ္အနက္ တစ္ထည္တည္းေသာ အပြင့္႐ိုက္အက်ႌရွည္ကို ေန႔စဥ္ဝတ္ဆင္ကာ စာလာသင္သျဖင့္ ပထမတန္းေက်ာင္းသားကို အတန္းေဖာ္မ်ားက “ကိုသိန္းတန္” ဟု အမည္ေပးထားသည္။ 

ကိုသိန္းတန္တြင္လည္း ေက်ာင္းဝတ္စံု အျဖဴအစိမ္းကို ေက်ာင္းအခမ္းအနားတို႔တြင္ ဝတ္ဆင္ရန္ သိမ္းထားရၿပီး ဖုန္မႈန္႔မ်ား ႏွပ္မ်ားေပက်ံေနေသာ အက်ႌရွည္သာ ေက်ာင္းဝတ္စံုအျဖစ္ ဝတ္ဆင္ကာ စာသင္ေနသည္။ 

ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားက ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္ လသားအ႐ြယ္၊ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ေသာအ႐ြယ္ ေမာင္ႏွမမ်ားကိုလည္း စာသင္ခန္းထဲသို႔ ေခၚေဆာင္လာကာ စာသင္ၾကရသည္။ စာသင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းဆရာမွာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကိုသာမက ၎တို႔ေခၚေဆာင္လာေသာ ကေလးမ်ားကိုပါ ထိန္းေက်ာင္းရသည္။ 

စာသင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို သင္႐ိုးကုန္ေအာင္ စာသင္ေပးၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သင္ခန္းစာမ်ား ေပါင္းသင္ရျခင္းမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေသာ ကေလးမ်ားကို ေရးတတ္ဖတ္တတ္ေစရန္ မူလတန္းပညာေရး ဆံုးခန္းတိုင္ေစခ်င္ေၾကာင္း ေက်ာင္းဆရာ ကိုေအာင္သူရက ဆိုသည္။ 

အဆိုပါေက်ာင္းမွ မူလတန္းၿပီးေျမာက္ၿပီးေသာ ကေလးမ်ားမွာ ႐ြာႏွင့္ ၂ မိုင္ခန္႔ေဝးၿပီး ေတာလမ္းမ်ားမွ ျဖတ္သန္းသြားလာရသည့္ ဝါးေတာႀကီး႐ြာ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းႏွင့္႐ြာမွာ ေဝးျခင္း၊ မိုးတြင္းကာလတြင္ သြားလာရခက္ခဲမႈေၾကာင့္ ၅ တန္း၊ ၆တန္း ေရာက္ပါက ကေလးမ်ားမွာ ေက်ာင္းထြက္သြားေၾကာင္း ၎က ေျပာျပသည္။ 

ဆရာတစ္ဦးတည္း ဝီစီျဖင့္ စာသင္ၾကားေနရျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ကာ ဆရာတစ္ဦးကို တြဲဖက္တာဝန္ေပးထားေၾကာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အုပ္စုမ်ား ခြဲျခားထားၿပီး အုပ္စုတစ္စုတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမအင္အား အပိုအလိုမ်ားကို ညႇိႏိႈင္းကာ ဆရာလစ္လပ္ေနေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို တြဲဖက္ (ယာယီ) တာဝန္ေပးထားမႈမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးဝင္းလြင္က ေျပာျပသည္။

ဆရာလစ္လပ္ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ အစားထိုးခန္႔ထားႏိုင္ေရးကို လစဥ္တင္ျပေပးထားၿပီး စာခ်ဳပ္ႏွင့္ခန္႔မည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူေနေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားမွာ အသက္ အကန္႔အသတ္မရွိေသာ္လည္း ဘြဲ႔ရရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို လစ္လပ္ေနေသာ ရြာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ 

အဆိုပါေက်ာင္းသို႔ တြဲဖက္ေရာက္ရွိေနသည့္ ဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေဇာ္ရဲေအာင္က “ကၽြန္ေတာ္က ခဏလာရေပမယ့္ ကေလးေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကို ခ်စ္ၾကပါတယ္၊ ေက်ာင္းက ေဟာ(Hall) တိုက္ျဖစ္ေနတယ္၊ အခန္းလည္းခြဲမထားရေတာ့ ဒီဘက္ကစာသင္ရင္ ဟိုဘက္က ေဆာ့ေနတာေတြလည္း ရွိတယ္၊ တစ္ခါတစ္ခါ နပန္းလံုးၾကေသးတယ္၊ တစ္ခါတစ္ခါ ေက်ာင္းေရွ႕က လယ္ကြက္ထဲဆင္းဖို႔ လုပ္ၾကတယ္၊ အဲေတာ့ ထံုးစံအတိုင္းေပါ့ေနာ္၊ ဝီစီနဲ႔ပဲ ေျပာၾကရတာေပါ့” ဟု ေျပာျပသည္။

ယင္းအျပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မိဘမ်ား၏ ကေလးမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ စာသင္ၾကားႏိုင္ေရးႏွင့္ ေက်ာင္းဥပဓိ႐ုပ္ ညီေစေရးအတြက္ ေက်ာင္းျပန္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ တင္ျပထာေၾကာင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာစိုးဝင္းက ေျပာျပသည္။

ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာ သြားလာရ ခက္ခဲေသာေက်း႐ြာတြင္ မည္သည့္အခြင့္အေရးမွမရဘဲ ေက်ာင္းရွိဆရာမ်ားက စာသင္ၾကားေပးေနမႈေၾကာင့္ ေက်း႐ြာလူထုႏွင့္ ကေလးမ်ားက ခ်စ္ခင္ၾကေၾကာင္း ေက်း႐ြာေဒသခံ ေနာ္အက္စ္စတယ္က ဆိုသည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား ၂၀ ခန္႔ကို ဆရာ၊ ဆရာမ ၅ ဦး၊ ၆ ဦးျဖင့္ သင္ၾကားေနျခင္း၊ အခ်ိဳ႕မွာ ေက်ာင္းမရွိဘဲ ဆရာ၊ ဆရာမရွိေနျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမအေရအတြက္ႏွင့္ ေက်ာင္းကို ေသခ်ာစိစစ္ၿပီး ပိုေနေသာဆရာမ်ားကို လိုေနေသာေနရာကို ျဖည့္ေပးပါက လံုေလာက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။ 

“ပုသိမ္တစ္ဖက္ကမ္းက အ.မ.က ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာဆိုရင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁၅၀ ေလာက္ကို ဆရာ၊ ဆရာမ ၄ ဦးေလာက္နဲ႔ စာသင္ေနရတာေတြ၊ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာနာမည္ပဲ ေရာက္လာၿပီး GEC တို႔၊ ပညာေရးမွဴး႐ံုးတို႔မွာ တြဲဖက္ တာဝန္ေပးထားတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္၊ ဒီလို တိုင္း႐ံုးစိုက္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္မွာေတာင္ ဒီေလာက္ျဖစ္ေနရင္ တစ္တိုင္းလံုး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုရင္ေတာ့ ပိုမ်ားမွာေပါ့” ဟု ၎ကဆိုသည္။ 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိေနေသာ တလိုင္းေလးကုန္း မူလတန္းေက်ာင္းေလးတြင္ပင္ ဆရာ၊ ဆရာမ မျပည့္စံုျခင္း၊ ေက်ာင္း၏ ဥပဓိ႐ုပ္ႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ ျဖစ္သလို စာသင္ေနၾကရျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ႀကံဳေနရသည္။ အလားတူ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေဝးေသာ ေဒသမ်ားမွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ အေျခအေနမွာလည္း အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ 

ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ကဲ့သို႔ ပကာသနလႊမ္းေသာ၊ ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္လုပ္ေသာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားလည္း မရွိ၊ က်ဴရွင္ဆိုတာ ဘာမွန္းမသိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ေရာက္တစ္လွည့္ မေရာက္တစ္လွည့္ ေက်ာင္းတက္ေနသည့္ အဆိုပါ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ စာသင္ေပးေနသည့္ ေက်ာင္းဆရာေလး ကိုေအာင္သူရကမူ ဝီစီေက်ာင္းတြင္ စာသင္ေနရသေ႐ြ႕ သင္ခ်င္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ 

“ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ကေလးေတြရဲ႕ဘဝ တိုးတက္ဖို႔၊ အသိဉာဏ္ေတြဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ေတာ့ ဘာမွမျပည့္စံုတဲ့ဒီေက်ာင္းမွာ စာဆက္သင္ေနရတာပါ၊ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕က ကေလးေတြထက္စာရင္ သူတို႔ကို ပိုသနားတယ္” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

Zaw G

  • VIA