News

POST TYPE

FEATURE

နယ္စပ္က တ႐ုတ္မယား
12-Dec-2017


ေဟာင္သည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္သာရွိေသးသည့္ မိန္းကေလးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္၊ ဗီယက္နမ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ေလာင္ကိုင္းမွ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ အိမ္ကထြက္လာသည္။ သူက ထိုခရီးကို နာရီအနည္းငယ္သာ ၾကာမည့္ခရီးဟု မွတ္ထင္ကာ ထြက္လာျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သူအိမ္ျပန္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္အခ်ိန္အထိ သံုးႏွစ္ၾကာေသာခရီး ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။

နယ္စပ္တြင္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းက ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ေကာင္ေလးႏွစ္ေယာက္ဆီကို ေခၚသြားသည္။ ေကာင္ေလးေတြက ၿမိဳ႕ထဲကို ေခၚသြားၿပီး ကာရာအိုေကဆိုင္ ထိုင္ၾကသည္။ ထိုဆိုင္တြင္ သူတို႔ ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ၾကသည္။ 

ေဟာင္ျပန္ႏိုးလာသည့္အခ်ိန္တြင္ ဆိုင္ကယ္ေဘး ေရာက္ေနမွန္း သိလိုက္ရသည္။ သူ႔ကို ေကာင္ေလးႏွစ္ေယာက္က ေရွ႕ေနာက္ညႇပ္ကာ ေမာင္းႏွင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ေတာင္ေပၚလမ္းအတိုင္း ေမာင္းေနၾကသည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္လာၿပီး ေတာ႐ြာေလးတစ္႐ြာ အစြန္ရွိ အိမ္တစ္အိမ္ကို ေရာက္လာၾကသည္။

ထိုအိမ္သို႔ေရာက္မွ ေကာင္ေလးေတြက ေဟာင္ကို ေရာင္းစားလိုက္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ေကာင္မေလးက ေအာ္ဟစ္႐ုန္းကန္ၿပီး ေကာင္ေလးေတြကို တြန္းထိုးသည္။ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က သူ႔ကို တုတ္တစ္ေခ်ာင္းကိုင္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။

လူေမွာင္ခိုႏွစ္ေယာက္က သူ႔ကို နယ္စပ္မွာကတည္းက အပ်ိဳရည္ဖ်က္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ ေျပာသလိုလုပ္လွ်င္ တ႐ုတ္တြင္ လင္ရွာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ထပ္ၿပီးလွ်င္ အိမ္ျပန္ခ်င္ ျပန္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ အကယ္၍ သူတို႔ေျပာသည့္အတိုင္း မလိုက္နာလွ်င္ သူ႔ကို ေတာင္ေပၚတြင္ ပစ္ထားခဲ့မည္ဟုလည္း ေျပာၾကသည္။

ယခုေတာ့ ေဟာင္တစ္ေယာက္ အသက္ ၂၀ ရွိေနၿပီ။ ေလာင္ကိုင္းၿမိဳ႕ေပၚရွိ ႀကီးမားသည့္ ဘန္ဂလိုႀကီးတစ္လံုးေပၚ ေရာက္ေနၿပီး သူႏွင့္အတူ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလး တစ္ဒါဇင္ခန္႔လည္း ရွိေနၾကသည္။ သူတို႔အားလံုးကို ဗီယက္နမ္-တ႐ုတ္နယ္စပ္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႔တစ္ခုက ကယ္တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမိန္းကေလးအမ်ားစုမွာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ရန္ ေရာင္းစားျခင္းခံထားရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္မ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ ပို႔ေပးျခင္းခံေနရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ထိုအိမ္ႀကီးသည္ အေမရိကန္အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ထူေထာင္ထားေသာ Pacific Links Foundation ေနရာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ား၏ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ ခံစားခဲ့ရေသာ ဒုကၡမ်ားကို ေျဖသိမ့္ေပးရာ၊ ပညာေပးရာ၊ ေစာင့္ေရွာက္ကူညီေပးရာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ 

ကမၻာအႏွံ႔ လူ ၁၅ သန္းခန္႔သည္ အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ေပးျခင္းကို ခံေနၾကရသည္။ ထိုအထဲတြင္ အဓမၼေခၚေဆာင္ၿပီး အတင္းလက္ထပ္ေပးျခင္း ခံေနရသည့္ ေဟာင္တို႔လို မိန္းကေလးေတြလည္း မ်ားစြာပါဝင္ေနေၾကာင္း ILO (International Labour Organisation)ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးျခင္းသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္။ တ႐ုတ္တြင္ ေယာက်ာ္းေလးေမြးမွ ျမတ္သည္ဆိုသည့္ အစြဲမ်ားေၾကာင့္ မိန္းမ၊ ေယာက်ာ္းအခ်ိဳး ကြာျခားခ်က္က အရမ္းႀကီးမားလ်က္ရွိသည္။ 

၁၉၇၉ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းက တ႐ုတ္တြင္ မိသားစုတစ္စုလွ်င္ ကေလးတစ္ေယာက္ႏႈန္းသာ ယူရမည္ဆိုသည့္ ေပၚလစီခ်မွတ္ျခင္း၊ မိန္းကေလးရလာလွ်င္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကတည္းက ဖ်က္ခ်တတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း မိန္းကေလးအေရအတြက္ နည္းသည္ထက္ နည္းေနခဲ့ရသည္။ တ႐ုတ္ (Academy of Social Sciences)၏ အဆိုအရ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား သန္း ၃၀ မွ ၄၀ ခန္႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ဇနီးမယားရွာရန္ အခက္အခဲႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ထိုအခ်က္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အိမ္နီးခ်င္း ဆင္းရဲသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ မြန္ဂိုးလီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား သြင္းကုန္တစ္ခုအေနႏွင့္ ပို႔ေဆာင္လာေစသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုကို ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ရွာရာတြင္လည္း ဆင္းရဲသည့္အိမ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ရွာေဖြလိုက္ရန္သာျဖစ္ၿပီး၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ လက္ထပ္မလားဟု ေမးလိုက္လွ်င္ပင္ အလြယ္တကူ ရႏိုင္သည့္ အေနအထားကို ေရာက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ ျပန္ေပးဆြဲသလိုျဖင့္ အတင္းအဓမၼေခၚလာျခင္းခံရေသာ ေဟာင္တို႔လို မိန္းကေလးမ်ိဳးေတြက မ်ားစြာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ႏွစ္စဥ္ လူကုန္ကူးခံၾကရေသာ ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀ မွ ၁၅၀ ၾကား သူတို႔ဇာတိေျမကိုျပန္ရန္ နယ္စပ္ဂိတ္ကိုေရာက္လာၾကသည္။ သူတို႔သည္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တ႐ုတ္မယား ျဖစ္သြားခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္၍ ရည္းစားႏွင့္လိုက္ေျပးၿပီး ေရာင္းစားျခင္း ခံရသူရွိသလို၊ အခ်ိဳ႕မွာ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္က လိုလားစြာ ေရာင္းစားလိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ေဈးကြက္တြင္ မိန္းကေလးငယ္ငယ္ေလးေတြက ေဈးကြက္တစ္ခုလို ျဖစ္လာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လက္ထပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အသက္မွာ ၂၀ ႏွစ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။ အသက္မျပည့္ေသးသူ မိန္းကေလးမ်ားကို လက္ထပ္ျခင္းက မွတ္ပံုတင္ရန္လည္းမလို၊ လြတ္လပ္သည္။

စမတ္ဖုန္းေတြ ေခတ္စားလာျခင္းႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြ ထြန္းကားလာျခင္းကလည္း ဗီယက္နမ္ေတာင္တန္းေပၚက ေက်ာင္းသူေလးေတြကို နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ရန္ အေျခအေနေတြ ေပးေနသည္။ ေကာင္မေလးေတြကို ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကတစ္ဆင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ားက ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ခ်ိန္းေတြ႔ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဇာတ္လမ္းဆင္ျခင္းက ေဈးေပါသည္။ တစ္ေယာက္လွ်င္ ေဒၚလာ ၅၀ ေလာက္ေပးၿပီး တ႐ုတ္ကို ေခၚသြားႏိုင္သည္။ ေကာင္မေလးေတြကို တ႐ုတ္ထဲေခၚၿပီး တစ္ဆင့္ျပန္ေရာင္းစားလိုက္လွ်င္ ယြမ္ ၆၀၀၀၀ မွ တစ္သိန္းၾကားရသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀၀၀ ႏွင့္ ၁၅၀၀၀ ၾကားညီမွ်ေသာ ေငြျဖစ္သည္။ 

ေရာင္းစားခံလိုက္ရသည့္ မိန္းကေလးေတြလည္း ျပန္ၿပီး ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္လာၾကသည္မ်ား ရွိသည္။ ေဟာင္ႏွင့္အတူ ဘန္ဂလိုသို႔ေရာက္လာသည့္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ သူ႔ကို ေရာင္းစားျခင္းခံရၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ကူညီသျဖင့္ နယ္စပ္ကို ျပန္လည္ထြက္ေျပးလာႏိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ကလည္း ျပန္ေရာက္ေနသည္မွာ တစ္လခန္႔ရွိၿပီ။ သူ႔ကို လူကုန္ကူးသူေတြက ေျခေထာက္ကို ႐ိုက္ခ်ိဳးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ရဲေတြက သူ႔ကို လမ္းမေပၚတြင္ လဲေနသည္ကို ေတြ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေဟာင္ကို လူကုန္ကူးသူေတြက အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ႏွစ္လခန္႔ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ပိတ္ထားသည္။ သူက လက္ထပ္ပါမည္ဟု ကတိေပးလိုက္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ရက္ ခရီးဆက္ခဲ့ရၿပီး ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ အန္ေဟြးၿမိဳ႕ကို ေရာက္ခဲ့သည္။ သူ႔ကို ဗီယက္နမ္မွန္းမသိေအာင္ ေနထိုင္ဖို႔ သတိေပးထားသည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မထင္မရွား တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ဤေဒသတြင္ ေနထိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

သူ႔ကို လက္ထပ္ရန္ ေရာင္းခ်ျခင္းခံရသည့္ တ႐ုတ္မွာ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္သာရွိဦးမည္။ သူက ခ်မ္းသာသည့္ မိသားစုမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ျဖစ္ၿပီး ေဟာင္ကို ယြမ္ ၉၀ဝ၀ဝ ႏွင့္ ေပးဝယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ေနာက္မွရွင္းျပသည္မွာ သူသည္ အမွန္တကယ္ေတာ့ လက္ထပ္ခ်င္သူ တစ္ဦးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ သူ႔မိဘေတြ၏ ဆႏၵအရသာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေဟာင္သည္ မထင္မရွားမ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ သူတို႔လို ေဆြႀကီးမ်ိဳးႀကီး ဟန္မ်ိဳးႏြယ္လူမ်ားစုကို ႐ိုေသေလးစားရမည္ဟု သင္ေပးထားသည္။တ႐ုတ္ အြန္လိုင္း လက္ထပ္ေအာင္သြယ္ Site မ်ားတြင္လည္း ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေဈးသက္သာသည္။ အမိန္႔နာခံတတ္သည္။ ထြက္မေျပးဟု ဆိုထားသည္။ သူတို႔ကို ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ၿပီး အရည္ေပ်ာ္က်ေလာက္ေအာင္ ခ်စ္တတ္သူမ်ားဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားမွ ဇနီးမယားမ်ား လိုအပ္ႏႈန္းမွာ အလြန္မ်ားေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ဘက္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ဇနီးမယားလုပ္မည့္သူမ်ား အလြန္လိုအပ္ေနသည္။ ေက်းလက္မ်ားတြင္ က်ားမဦးေရ မမွ်မတျဖစ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ မိန္းမရွာရန္ အလြန္မလြယ္ကူသည့္ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ေရာက္လာသည့္ ျပည္ပမွ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားထဲတြင္ ပါလာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္လည္း  တ႐ုတ္ေတြက မ်က္စိက်စရာ ျဖစ္လာသည္။ ဆင္းရဲသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ေရာက္လာၾကသည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း ခ်က္ခ်င္း လူသတင္းလူခ်င္းေဆာင္ကာ သတို႔သမီးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ လူၾကည့္ေရာက္လာၾကသည္က မ်ားသည္။ 

ေက်း႐ြာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက သူတို႔ထံ ေရာက္လာသည့္ မိန္းကေလးမ်ားကို သနားၾကင္နာသျဖင့္ လူကုန္ကူးသူတို႔လက္ထဲမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အကူအညီေပးၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ေရာက္ၿပီးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ဆိုသည္မွာ သိပ္မလြယ္လွေပ။ တ႐ုတ္ဘာသာစကား နည္းနည္းမတတ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုက္ဆံမရွိလွ်င္ ထြက္ေျပးရန္ မလြယ္လွေပ။ 

တ႐ုတ္တြင္ အိမ္ေထာင္ရွင္မဘဝကို ေရာက္လိုက္သည္ႏွင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာခြင့္အေရးမွာ အလြန္အလွမ္းေဝးသြားၿပီျဖစ္သည္။ ေဟာင္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အန္ေဟြးနယ္သို႔ လူကုန္ကူးသူမ်ားက အျခားမိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အတူေခၚလာၿပီး ေရာင္းစားခဲ့သည္။ သူႏွင့္အတူေရာက္လာသည့္ ဗီယက္နမ္မေလးကို သူက မၾကာမီ ျပန္ထြက္ေျပးၾကမည္ဟု ကတိျပဳထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အတူပါလာသည့္ ေကာင္မေလးက ေရာက္ၿပီးမၾကာမီ ကိုယ္ဝန္ရွိသြားသည္။ သူေမြးၿပီး မၾကာမီ ေဟာင္တြင္ ကိုယ္ဝန္ရွိလာျပန္သည္။ 

ေဟာင္ ကေလးေမြးၿပီး တစ္လအၾကာတြင္ သူ႔ေယာကၡမေတြက ႐ြာမွ ေလးနာရီခန္႔ထပ္သြားရသည့္ အရပ္မွ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုကို ပို႔လိုက္သည္။ ကေလးကို သူတို႔ႏွင့္အတူ ထားခဲ့ခိုင္းသည္။ လစာထုတ္သည့္ေန႔တိုင္း ေယာက်ာ္းကေရာက္လာၿပီး သူ႔လစာေတြကို သိမ္းသြားတတ္သည္။ ေဟာင္တစ္လရသည့္ လစာမွာ ယြမ္ ၆၀ဝ၀ ျဖစ္သည္။ သူ႔ဘဝက သမီးကို အေပါင္ထားၿပီး လင္ႏွင့္ ေယာကၡမေတြကို ျပန္ရွာေကြ်းေနရသလို ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဗီယက္နမ္ကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္မည္ဟုသာ သူဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

ေဟာင္က ေငြကို ခိုးစုသည္။ ဗီယက္နမ္ရွိ သူ႔မိဘေတြထံ တိတ္တဆိတ္ ျပန္ဆက္သြယ္သည္။ သူ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးမွာ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားထံတြင္ သြားအဖမ္းခံလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ရဲမ်ားက သူ႔ကိုဖမ္းၿပီး သံုးလထိန္းသိမ္းထားကာ စစ္ေဆးသည္။ သူ႔ကို လူကုန္ကူးခဲ့သူေတြကိုလည္း ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဟာင္ကို ဗီယက္နမ္နယ္စပ္ကို ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူေမြးခဲ့သည့္ ကေလးကိုေတာ့ ထားခဲ့ရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးသူမ်ားလက္ထဲက မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ဝယ္လိုက္သျဖင့္ အေရးယူ အျပစ္ေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒမရွိေပ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထိုဥပေဒကို ထပ္မံျပင္ဆင္ၿပီး အတည္ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ အေရာင္းခံရသည့္ မိန္းကေလးသည္ မႀကိဳက္လွ်င္ ဥပေဒအရ ျပန္႐ံုသာျဖစ္ၿပီး၊ အေရးယူအျပစ္ေပးသည့္ အျပစ္ဒဏ္ကလည္း မဆိုစေလာက္သာျဖစ္သည္။

ေဟာင္တစ္ေယာက္ ယခု ေက်ာင္းျပန္တက္ေနသည္။ သူက ဆရာဝန္မႀကီးျဖစ္ခ်င္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ထားခဲ့ရသည့္ သူ႔သမီးေလးကို ယခုအတိုင္း ပစ္ထားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ဗီယက္နမ္တြင္ သူ႔မိသားစုအတြက္ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေဟာင္ကလည္း သမီးကို ဖခင္မဲ့ဘဝမ်ိဳးႏွင့္ ဗီယက္နမ္တြင္ ရွင္သန္ရမည္ကို စိုးရိမ္သည္။ သူ႔ေယာကၡမေတြက ခ်မ္းသာၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ သူ႔သမီးေလးဘဝ သာယာလွပမည္ဟု ေဟာင္ကယူဆသည္။ ကေလးအေပၚတြင္ေတာ့ သူတို႔ေကာင္းႏိုင္ပါသည္ဟုသာ ေျဖသိမ့္လိုက္ရသည္။

(Ref: The Economist)

  • VIA