News

POST TYPE

FEATURE

ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚက ခြာဒိုပြဲ
06-Nov-2017

ဇိုမီးဘာသာျဖင့္ (ခြာဒို) ဟုေခၚဆိုသည့္ ေကာက္သစ္စားပြဲေတာ္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕ရွိ ဇိုမီးလူမ်ိဳးမ်ား၏ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသသည့္ ပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းပြဲေတာ္ကို ယခင္က ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ က်င္းပခြင့္ မရရွိခဲ့ဘဲ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ေနခဲ့ရာမွ ယခုအစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာ က်င္းပခြင့္ ရရွိလ်က္ရွိသည္။ တစ္ေက်ာ့ျပန္လည္ လႈပ္ရွားသက္ဝင္လာသည့္ ခြာဒိုပြဲေတာ္သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံတို႔အေၾကာင္း သတင္းေထာက္ ၿငိမ္းသူမင္းက  ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး ေရးသား တင္ျပထားပါသည္။ 
အယ္ဒီတာ

ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚက တီးတိန္ဆိုသည့္ ၿမိဳ႕ေလးတြင္ ဇိုမီးလူမ်ိဳးတို႔၏ ႐ိုးရာပြဲေတာ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေကာက္သစ္စားပြဲေတာ္ (ခြာဒိုပြဲေတာ္) ကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပရန္ ဆိုင္းဇန္ေက်း႐ြာရွိ လူအမ်ားက ခပ္သြက္သြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ 

ယင္းေန႔သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ ညေနခင္း ျဖစ္သည္။ ေနလံုးသည္ အေနာက္ဘက္ ေတာင္တန္းမွတစ္ဆင့္ နိမ့္ဆင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားခ်ိန္တြင္ ခြာဒိုပြဲ က်င္းပေနသည့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိုင္းဇန္ေက်း႐ြာ ေဘာလံုးကြင္း အတြင္း၌ စိုက္ထူထားသည့္ မီးတုတ္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးတို႔၏ အေရာင္သည္ ခ်င္းေတာင္တန္း၏ အေမွာင္ထုကို ၿဖိဳခြင္းလိုက္သည္။

ထင္း႐ွဴးပင္မ်ားၾကားမွ တိုးေဝွ႔တိုက္ခတ္လာသည့္ ေဆာင္းေလေအးစိမ့္စိမ့္ကို အန္တုရင္း ဆိုင္းဇန္ ေက်း႐ြာသားမ်ား အပါအဝင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပသည့္ ခြာဒိုပြဲသို႔ ရပ္ေဝးရပ္နီးမွ ေရာက္လာသူမ်ားက စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ဆင္ႏႊဲရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ 

ခြာဒို (Khuado) ဟူသည္က တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္သည့္ ဇိုမီးလူမ်ိဳးတို႔၏ ႐ိုးရာပြဲေတာ္ တစ္ခုလည္းျဖစ္ၿပီး ႐ိုးရာနတ္ ပူေဇာ္ပသသည့္ ပြဲလည္းျဖစ္ကာ ရပ္႐ြာတစ္ခုလံုး လက္ဆံု စားေသာက္ၾကသည့္ပြဲလည္း ျဖစ္သည္။ 

ဇိုမီးလူမ်ိဳးတို႔သည္ ႏွစ္ကာလ ေရတြက္ရာ၌ စိုက္ပ်ိဳးရာသီစက္ဝန္းေပၚ မူတည္ေလ့ ရွိၾကေသာေၾကာင့္ စင္စစ္ခြာဒို ပြဲေတာ္ဟူသည္ ေရာက္လာသည့္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီသစ္အတြက္ တင္ကူးျပင္ဆင္သည့္ပြဲ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ယူဆၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ကလည္း ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။

ပြဲေတာ္၏ အဓိက အက်ဆံုးတစ္ခုမွာ လာမည့္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီသစ္၌ ေတာင္ယာေျမ ေ႐ြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ခြာဒိုပြဲသည္ ဇိုမီးမ်ိဳးႏြယ္စု၏ အေရးပါသည့္ ပြဲေတာ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သံုးရက္မွ ငါးရက္ၾကာအထိ က်င္းပတတ္ၾကသည္။

ပြဲေတာ္တြင္ ႐ိုးရာတူရိယာျဖစ္သည့္ Khuang (ဗံု)၊ Zam (ေမာင္း)၊ Dakbu (ေမာင္းငယ္အစံု)၊ Silaki (ႏြာေနာက္ ဦးခ်ိဳ)၊ Gawsem (ဝါးခရာတစ္မ်ိဳး)၊ Phit (ပုေလြတစ္မ်ိဳး)၊ Salang (တေယာတစ္မ်ိဳး) စသည္မ်ားျဖင့္ တီးခတ္ကာ ပြဲေတာ္ က်င္းပသည့္ညတိုင္း လူအမ်ားစု ဝိုင္းဖြဲ႔ကာ တီးမႈတ္သီဆိုကခုန္ၾကသည္။

“ခြာ”၏ အဓိပၸာယ္မွာ “ရပ္႐ြာ”ျဖစ္ၿပီး “ဒို”ဆိုသည္မွာ “ဧည့္ခံေကြ်းေမြးျခင္း”ျဖစ္သည္။ ခြာဒိုဟူသည္ သီးႏွံေအာင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ပြဲ ႏွစ္သစ္အတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အေနႏွင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း၊ ခုခံတိုက္ထုတ္ျခင္း၊ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ပါဝင္ေသာ ပြဲျဖစ္သည္။ ယခင္က ဇိုမီးလူမ်ိဳးတို႔၏ ေကာက္ရိတ္ခ်ိန္မွာ ေခတ္သစ္ျပကၡဒိန္အရ ဩဂုတ္လအတြင္းျဖစ္ရာ ပြဲေတာ္က်င္းပသည့္ ကာလမွာလည္း ဩဂုတ္လအတြင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္သစ္ လူေနမႈစနစ္ႏွင့္အတူ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ အဓိက သီးႏွံမ်ားမွာလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲခဲ့ရာမွ ေကာက္ရိတ္ခ်ိန္မွာလည္း တစ္လတည္း မရိတ္ေတာ့ဘဲ ႏိုဝင္ဘာလအထိ ၾကာေညာင္းလာခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ေတာင္ယာစပါး စိုက္ပ်ိဳးေသာ ေဒသမ်ား၏ ေကာက္ရိတ္ခ်ိန္ကိုလည္း အတည္ထားလ်က္ ပြဲေတာ္ကို ေအာက္တိုဘာလဝန္းက်င္၌ က်င္းပခဲ့ၾကျပန္သည္။

“အရင္တုန္းက ပြဲလုပ္ဖို႔ စာတင္တယ္ဆိုရင္ ခ႐ိုင္တင္ခိုင္းလိုက္ ျပည္နယ္တင္လိုက္နဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရတာနဲ႔ မလုပ္ခဲ့ရဘူး။ လုပ္ျဖစ္ရင္လဲ ညကိုးနာရီ ေနာက္ပိုင္း လုပ္လို႔ မရဘူး။ ေန႔ခင္းဘက္ပဲ လုပ္ၾကရတာ”ဟု တီးတိန္လူငယ္ မိတ္သဟာယ ဥကၠ႒ (ေဟာင္း) ဦးႏံုးရွန္းေတြာင္က ေျပာဆိုသည္။ 

ယခုအခါ ခြာဒိုပြဲေတာ္ကို ၿမိဳ႕နယ္လံုးကၽြတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ တက္ေရာက္သည့္ပြဲေတာ္အျဖစ္ က်င္းပႏိုင္သည္မွာ ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၄ ရက္ေန႔ ႏွစ္ရက္အၾကာ ျပဳလုပ္သည့္ ပြဲႏွင့္ပါလွ်င္ ၂ ႏွစ္ၾကာရွိၿပီျဖစ္သည္။ 

ခြာဒိုပြဲသည္ တစ္႐ြာလံုး ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေသာ ပြဲျဖစ္သည္။ ပြဲေတာ္ က်င္းပရာ၌ ဦးစြာ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈ၊ ခင္မင္မႈ၊ အိမ္နီးခ်င္း ျဖစ္မႈစသည္တို႔အေပၚ အေျခခံလ်က္ အိမ္ေထာင္စု အနည္းဆံုး သံုးေလးစုမွ အမ်ားဆံုး ၁၀ စု၊ ၁၅ စုအထိ အုပ္စုဖြဲ႔၍ သင့္ေတာ္ရာ အိမ္မ်ား၌ အုပ္စုလိုက္ အစားအေသာက္ ျပင္ဆင္ၾကရသည္။

ယင္းသို႔ျဖင့္ ခြာဒိုပြဲ မဆင္ႏႊဲရသူဟူ၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ မရွိေတာ့ဘဲ တစ္႐ြာလံုး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေသာ ပြဲေတာ္ျဖစ္လာသည္။ ပြဲေတာ္ ပထမေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ႐ြာတြင္း႐ြာျပင္ရွိ လမ္းမ်ားကို ေျမဖို႔ျပဳျပင္ၾကျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ျခင္း၊ ကေလးမ်ားက ေနာက္တစ္ေန႔ အသားကင္ရန္အတြက္ ထင္းေျခာက္ထင္းစမ်ား သြားေကာက္ျခင္း၊ ႐ြာရွိလူအခ်ိဳ႕က သခၤ်ဳိင္းသို႔သြား၍ ေသလြန္ေသာသူမ်ားကို ပြဲေတာ္သို႔ လာေရာက္ ဆင္ႏႊဲၾကရန္ ဖိတ္ေခၚၾကျခင္း စသည္ျဖင့္ တစ္႐ြာလံုး အလုပ္႐ႈပ္ၾကရသည္။ 

ပြဲေတာ္ ဒုတိယေန႔တြင္ နတ္ဆရာ ဦးေဆာင္၍ နတ္ကြန္းလူႀကီး၏ အိမ္မွအစျပဳ၍ အိမ္တိုင္းေစ့ သြားေရာက္ကာ မီးတုတ္မ်ား ကိုင္ေျမႇာက္၍ ေအာ္ဟစ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ထင္းေခ်ာင္း တုတ္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း၊ ဒန္အိုးဖံုးမ်ား တီးေခါက္၍ အသံျပဳ ေျခာက္လွန္႔ျခင္းျဖင့္ နတ္ဆိုးမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ၾကသည္။ 

ယင္းေနာက္ ႐ြာလယ္တြင္ မီးပံုျပဳလုပ္ကာ မီးပံုမွထြက္လာေသာ မီးခိုးမ်ား အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ ေဝ့ဝဲလႊင့္တတ္ပံုကိုၾကည့္၍ ရာသီသစ္၌ သီးႏွံေအာင္မည့္အရပ္ကို ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ၾကသည္။ ညေရာက္ေသာအခါ နတ္ကြန္းလူႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ လက္ေ႐ြးစင္ ႐ြာသားအခ်ိဳ႕က ေတာထဲရွိ တင္ကူးမွတ္သားထားခဲ့ေသာ ပ်ားအံုမွ ပ်ားသလက္ကို ယူေဆာင္ၾကသည္။ ပ်ားသလက္ သြားယူသည့္အဖြဲ႔ ႐ြာထိပ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေသနတ္ ပစ္ေဖာက္ျခင္း၊ မီးတုတ္မ်ားျဖင့္ မီးစတလက္လက္ ေတာက္ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံ သီခ်င္းမ်ား သီဆိုၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ႐ြာထဲရွိ မအိပ္ဘဲ ေစာင့္ေနေသာ ႐ြာသားမ်ားက ႐ြာထိပ္ ထြက္လာၿပီး ေခါင္ရည္ႏွင့္ စားစရာမ်ား အတူတူ စားၾကၿပီးေနာက္ ပ်ားအံုကို နတ္ဆရာထံသို႔ အပ္ႏွံလိုက္ၾကသည္။

“ပ်ားႏို႔ေတြ အျပည့္ရွိလို႔ရွိရင္ ေနာင္ႏွစ္အတြက္ကို နိမိတ္ေကာင္းတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ေနရာမွာေရာ ေမြးျမဴတဲ့ေနရာမွာေရာ အားလံုး ေငြေရးေၾကးေရး ရွာတဲ့ေနရာမွာေရာ အစစ အရာရာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ေပးတယ္လို႔ အယူအဆ ရွိတယ္။ ပ်ားအံုက ပ်ားႏို႔ လံုးဝ မရွိဘူး ထင္သေလာက္ မရွိဘူးဆိုရင္ ေနာင္ႏွစ္အတြက္ကို စိုးရိမ္စရာရွိတယ္”ဟု နတ္ဆရာ ဦးဗန္ဇက်င္က ေျပာဆိုသည္။ 

ပြဲေတာ္ တတိယေန႔သည္ ပြဲေတာ္ ေနာက္ဆံုးေန႔ ျဖစ္သကဲ့သို႔ မည္သူမွ် ႐ြာအျပင္ မထြက္ရဘဲ အစားအေသာက္အတြက္ ႐ြာရွိ တိရစၧာန္မ်ားကို သတ္ၾကသည္။ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ပါက ေသသည့္အခါ မိမိအေလာင္းေပၚ၌ ယင္ေကာင္မ်ား မနားရန္ ပ်ားမ်ားက အကူအညီ ေပးၾကသည္ဟုလည္း အယူရွိၾကသည္။ 

ယင္းေန႔ မြန္းလြဲတြင္ နတ္ဆရာက ဒုတိယေန႔က ယူေဆာင္လာသည့္ ပ်ားသလက္ကိုၾကည့္ကာ နတ္ဆရာ ဦးဗန္ဇက်င္က ယခုကဲ့သို႔ သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။ 

“ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ပ်ားအံုက ပ်ားႏို႔ အျပည့္ရွိတယ္။ ရွိေတာ့ ေနာင္ႏွစ္အတြက္ကို နိမိတ္ ေကာင္းတယ္”

ယင္းေနာက္ ၎က ေခါင္အိုးထဲမွ ေခါင္ရည္ စုတ္၍ ႐ြာဘက္သို႔ မႈတ္ထုတ္လိုက္ကာ ဂါထာပန္းမ်ား ႐ြတ္၍ ႐ြာအတြက္ ေကာင္းဦးေတာင္းခံေလသည္။ 

ထို႔ျပင္ ယင္းေန႔ ည၌ ႐ြာသားအားလံုး ႐ြာလယ္ကြင္းျပင္သို႔ ေခါင္ရည္မ်ား၊ တူရိယာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စုေဝးေရာက္ရွိၾကကာ တစ္ညလံုး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ တီးမႈတ္သီဆို ကခုန္ၾကသည္။

ယင္းပြဲေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ိုးရာခြာဒိုပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သူ ဦးတြာလ္က်င္ေပါင္က ခြာဒိုပြဲေတာ္သည္ ဇိုမီးလူမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ ေမတၲာ အေျခခံေသာ လူမႈဖြဲ႔စည္းပံုကို ထင္ဟပ္ျပေနသည့္ ပြဲေတာ္ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္ဝလွေသာေၾကာင့္ ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္ကို ကမၻာတည္သေ႐ြ႕ ထိန္းသိမ္းက်င့္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“ႏွစ္သစ္ရာသီ ေျပာင္းလို႔ ဖိုးလမင္းလည္း ျပည့္ ခဲ့ၿပီ။ နတ္ဆိုးထြက္လို႔ နတ္ျမတ္ပင့္ခဲ့ၿပီ။ ရပ္႐ြာလည္း သန္႔သံုးေရလည္း သန္႔ၿပီ။ ရာသီေျပာင္းလို႔ ေကာက္သစ္စားခဲ့ၿပီ။ ေခါင္ရည္ခ်ိဳၿပီး အသားလည္း ႏုၿပီ။ ေခါင္ရည္ခ်ိဳနဲ႔ ဗ်စ္ရည္ၾကားမွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲၾကပါစို႔”ဟု ခြာဒိုပြဲအေၾကာင္း ေရးစပ္ထားသည့္ကဗ်ာကို တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဂိုဆြမ္းခိုင္က ခြာဒိုပြဲ စင့္ျမင့္ထက္မွ ဟန္ပါပါ ႐ြတ္ဆိုလိုက္သံသည္ ခ်င္းေတာင္တန္း တစ္ခုလံုးကို ဖံုးလႊမ္းသြားေတာ့သည္။

ၿငိမ္းသူမင္း

  • VIA