News

POST TYPE

FEATURE

ကမာၻေက်ာ္ သမီးေတာ္မ်ား
23-Aug-2016

ဖခင္ျဖစ္သူသည္ ယခင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား သမၼတေဟာင္း အိုလူဆီဂန္အိုဘာဆန္ဂ်ိဳ ျဖစ္သည္။ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ေစာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်င့္ပ်က္ျခစားခဲ့သူ သမၼတတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သမီးျဖစ္သူ အီယာဘိုသည္ ကူးစက္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားျခင္းဆိုင္ရာ ေဆးပညာရပ္တြင္ ထူးခၽြန္သူတစ္ဦးအျဖစ္ လူအထင္ႀကီးခံလိုေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ နာမည္ေက်ာ္ ေဆးတကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားတြင္ ပညာလိုက္ၿပီး သင္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ထုတ္ ေဆးပညာဂ်ာနယ္မ်ားတြင္လည္း သူမ ေရးသားသည့္ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာတန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
 
၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္သည့္အခါတြင္ ေဆးပညာ၌ သူ႔ေလာက္ေတာ္သူတတ္သူ မရွိသေလာက္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အမွန္ေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ယူထားသည့္ လင္ေတာ္ေမာင္ႏွင့္ ခြာၿပဲကာ အေမရိကန္ ေမြးသားကိုပါ ထားခဲ့ၿပီး ျပည္ေတာ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူက လင္ျဖစ္သူကို သားျဖစ္သူအား ျပန္ေပးဆြဲထားေၾကာင္း အေမရိကန္တရား႐ုံးကို ဦးတိုက္ေလၽွာက္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ တရား႐ုံးက သူ႔ကို ခင္ပြန္းေဟာင္း ေစာင့္ေရွာက္ထားရသည့္သားအား ေထာက္ပံ့ေၾကး ေဒၚလာ ၃၅,၀၀၀ မေပးသျဖင့္ တရားျပန္စြဲထားသည္။ အင္တာပို ေစာင့္ၾကည့္စာရင္းတြင္ ယေန႔တိုင္ ပါဝင္ေနသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားသို႔ ျပန္ေရာက္လာသည့္ အိုဘာဆန္သည္ မိသားစု စီးပြားေရးကို ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ အတြက္လည္း ဖခင္၏ ဩဇာအာဏာမ်ားကို အမ်ားဆုံး ထုတ္သုံးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဖခင္အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ သူသည္ က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ အေရးအပါဆုံးႏွင့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ အရွိဆုံးသူ ျဖစ္လာေစရန္ ဖခင္၏ အရွိန္အဝါမ်ားကို အသုံးခ်ခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ တိုယိုတာလန္ ခ႐ုဇာကား ကုမၸဏီထံမွ လာဘ္ယူသည့္ အပုပ္နံ႔မ်ား ထြက္လာသည္။ ဩစတီးယန္း ကုမၸဏီတစ္ခုကလည္း စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေစရန္ ဖခင္၏ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမႈျဖင့္ သူ႔ကို လာဘ္ထိုးခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား က်န္းမာေရးဌာန ရန္ပုံေငြမ်ားထဲမွ သူ႔အမည္ျဖင့္ ေဒၚလာ ၈၅,၀၀၀ ထုတ္သြားသည့္ ကိစၥကိုလည္း ၿငိမ္ေနၾကရသည္။ 

အိုဘာဆန္ဂ်ိဳကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ က်န္းမာေရး ေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒ရာထူး ခန္႔ထားျခင္း ခံရသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔၊ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအဖြဲ႔၊ ပညာေရး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း၊ ပါလီမန္ေရးရာေကာ္မတီ စသည့္ ဌာနေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ပါဝင္တာဝန္ယူထားရသူ ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေရာက္မွ ထိုရာထူးမ်ားကို ထပ္မံေ႐ြးေကာက္ျခင္း မခံရသျဖင့္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း သူစီးလာသည့္ကားကို အိုဂန္ျပည္နယ္၊ အီဖိုလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေသနတ္သမားမ်ားက လုပ္ႀကံပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ထိုေန႔က သူကားေပၚတြင္ ပါလာျခင္းမရွိေပ။ ကားထဲတြင္ လိုက္ပါလာသည့္ လူႀကီးသုံးဦးႏွင့္ ကေလးႏွစ္ဦး ေသဆုံးသြားခဲ့ရသည္။ လုပ္ႀကံသူမ်ားကို ဖမ္းမိျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အိုဘာဆန္ဂ်ိဳကို ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ရာဇဝတ္မႈမ်ား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ (EFCC) က  စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမွ အရာရွိမ်ားလည္း ေခၚယူစစ္ေဆးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ပါေမာကၡ အက္ဒီႏိုက္ဂရိန္းသည္ ျပည္သူ႔ရန္ပုံေငြမ်ားကို အလြဲသုံးစားလုပ္မႈျဖင့္ အဖမ္းခံရသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားကလည္း ဘ႑ာႏွစ္အကုန္တြင္ မသုံးျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ အားအစိုးရကို ျပန္မအပ္မႈျဖင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုအလြဲသုံးစားျပဳျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ေငြပမာဏမွာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားေငြ ႏိုင္ရာ သန္း ၃၀၀ ျဖစ္သည္။ အိုဘာဆန္ဂ်ိဳ ကိုယ္တိုင္ သူကိုင္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္း မ်ားစြာမွ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေငြေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အိုဘာဆန္ဂ်ိဳႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လက္ေထာက္မ်ား အားလုံး ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ေပးၾကရသည့္အျပင္ မတရားယူထားသည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားကို ျပန္ေပးသြင္းေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္း ခံရသည္။ ဝန္ႀကီး အားလုံးေလာက္နီးပါး အဖမ္းခံလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

အိုဘာဆန္ဂ်ိဳက သူထုတ္ယူထားသည့္ ႏိုင္ရာ ၁၀ သန္းကို ျပန္ေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ သူက ထိုေငြမ်ားသည္ အစိုးရကို ေထာက္ခံရန္အတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႔ကာ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းထြက္ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိအေနျဖင့္ ညီလာခံမ်ား က်င္းပရျခင္း၊ က်န္းမာေရးဌာန ေကာင္းက်ိဳးမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ေငြမ်ားကို ျပန္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုသည့္အျပင္ EFCC အဖြဲ႔က လာေရာက္အစစ္ေဆးခံရန္ စာထုတ္ျခင္းကိုပါ ဆန္႔က်င္ၿပီး မလာေရာက္ခဲ့ေပ။ 

သို႔ေသာ္ ႐ုံးေတာ္က သူ၏ မ်က္ကြယ္တြင္ပင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လာဘ္စားမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး တရားစီရင္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တရား႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးမႈ တစ္ပတ္အၾကာတြင္ EFCC အဖြဲ႔သည္ အိုဘာဆန္ဂ်ိဳကို ဖမ္းဝရမ္းထုတ္လိုက္ၿပီး အိမ္တြင္ သြားေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ အဘူဂ်ာၿမိဳ႕ရွိ မီယာတာမာရပ္ကြက ္အတြင္းရွိ သူေနထိုင္သည့္ အိမ္ကို ဝိုင္းၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿခံတံခါးကို မဖြင့္ေပးေသာေၾကာင့္ ၿခံစည္း႐ိုးကိုေက်ာ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းအမႈကို တရား႐ုံးခ်ဳပ္က မခိုင္လုံဟုဆိုကာ အၿပီးတိုင္ လႊတ္ေပးလိုက္ရသည္။

အိုဘာဆန္ဂ်ိဳက ဤလုပ္ရပ္မ်ားသည္ မိမိကို ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိကို ပစ္မွတ္ထားကာ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမွာ ယခင္သမၼတေဟာင္း၏ သမီး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ 

အိုဘာဆန္ဂ်ိဳသည္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား သမၼတေဟာင္း အိုလူဆီဂန္အိုဘာဆန္ဂ်ိဳ၏ သားသမီးမ်ားအနက္ အႀကီးဆုံးသမီး ျဖစ္သည္။ ဖခင္ကိုယ္တိုင္က သမီး ျဖစ္သူသည္ မိမိကို ေထာက္ခံသူတစ္ဦး မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံထားသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ကတည္းက အိုလူဆီဂန္သည္ သမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ခံရန္ လႈပ္ရွားေနေသာ္လည္း သမီးျဖစ္သူက ေထာက္ခံကူညီခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ သမီးျဖစ္သူသည္ မိမိကို အၿမဲရန္လုပ္ေန႐ုံသာမက ႐ုံးခန္းထဲတြင္ ေသသြားလၽွင္ ေကာင္းမည္ဟုပင္ ထုတ္ေျပာခဲ့ေသးေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ေရး စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္သည့္ My Watch ဆိုသည့္ အထဲတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ 

မစၥတာ အိုဆီလူဂန္ႏွင့္ မိသားစုသည္ သမၼတအရာ က်သြားၿပီးခ်ိန္တြင္ စြပ္စြဲမႈေပါင္းမ်ားစြာ၊ တရားစြဲမႈေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ယင္းအထဲတြင္ သားသမီးမ်ား၏ နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသုံးျပဳၿပီး ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ ကုမၸဏီအတုမ်ား ကိစၥလည္း ပါဝင္သည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အိုဘာဆန္ဂ်ိဳက ဖခင္ျဖစ္သူ အိုလူဆီဂန္ထံ ေရးသားသည့္ ၁၁ မ်က္ႏွာရွိေသာ စာတစ္ေစာင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက တစ္ဆင့္ ေပါက္ၾကားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သမီးထံက ေပးစာကို Vangulard သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစာထဲတြင္ သူမ ဖခင္ျဖစ္သူ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားကို ဖြင့္ခ်ေရးသားထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သူက ဖခင္ျဖစ္သူသည္ လူလိမ္၊ လူညာ၊ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းသူ၊ အလြဲသုံးစားလုပ္သူ၊ ေၾကာင္သူေတာ္ စသည္ျဖင့္ စြပ္စြဲေရးသားထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ဖခင္ျဖစ္သူအေပၚ နာက်ည္းစိတ္မ်ားျဖင့္ ေရးသားခ်က္မ်ားအေပၚ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူရန္အတြက္ Premium Times က သူမႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခြင့္ရရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႔ဆုံမႈကို ေရွာင္ဖယ္ေနခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေရးသားထားသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုစာမ်ားကို မိမိမေရးေၾကာင္း သတင္းေတြ ထြက္လာျပန္သည္။ ထိုစာကို အိုဘာဆန္ဂ်ိဳ မေရးေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသူမွာ လုံၿခဳံေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး တယ္လီဖုန္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ သတင္းစာတိုက္ကို ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတ အိုလူဆီဂန္သည္လည္း သူ႔သမီးေျပာသလို လူေကာင္းတစ္ဦးေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရာတြင္ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ထင္ရွားသည့္ ဖိႏွိပ္မႈတစ္ခုမွာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံမွာ ဂီတပညာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သူ ဖီလာကူတီကို မိသားစုကို ရက္စက္စြာ လုပ္ႀကံခဲ့ျခင္းက သက္ေသခံေနသည္။

တစ္ညတြင္ ဖီလာကူတီ၏ အိမ္ကို စစ္တပ္က ဝင္စီးသည္။ စစ္တပ္အရာရွိတစ္ဦးကို ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုေသာ အိမ္သားတစ္ဦးကို ၿခံထဲတြင္ မီး႐ႈိ႕သတ္ခဲ့သည္။ မိသားစုတစ္စုလုံး အ႐ိုက္ခံရ႐ုံမက ဇနီးျဖစ္သူကို စစ္သားေတြက မုဒိမ္းပင္ က်င့္လိုက္ေသးသည္။ သမီးျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ ရမ္ဆိုမီကို အိမ္အေပၚထပ္ ျပတင္းေပါက္က ပစ္ခ်လိုက္သျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရသည္။ ရမ္ဆိုမီ အေလာင္းကို သမၼတ အိုလူဆီဂန္အား ဆန္႔က်င္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားၾကားမွ လွည့္လည္ၿပီး ေျမခ်ခဲ့ရသည္။ ရာဇဝင္ရွိေသာ သမၼတတစ္ဦး၏ သမီးျဖစ္သူက ဖခင္ကို ရက္စက္စြာ စြပ္စြဲေဝဖန္မႈမ်ားအား ျပည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ျခင္းမရွိ ေထာက္ခံၾကသည္။

ယခုအခါ သမၼတေဟာင္း အိုလူဆီဂန္ကို လက္ရွိသမၼတ ဂ်ိဳနာသန္က မိမိပါတီအား ေထာက္ခံၿပီး ေဟာေျပာစည္း႐ုံးေဝဖန္မႈမ်ား မလုပ္ဘဲ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ရန္ သတိေပးထားသည္။ သမီးျဖစ္သူက ဖခင္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဝဖန္စြပ္စြဲ ေရးသားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ဟု ဆိုရမည္။ ေထာက္ခံသူမ်ားစြာ ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဩဇာရွိသူတစ္ဦး အေနျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ေသးသည္။ 

အိုဘာဆန္ဂ်ိဳသည္ ယခုအခါ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ပင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ဇာတ္ျမႇဳပ္ကာ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ သူ႔ကို ေထာင္ထဲထည့္ထားသည္ဟု ေျပာဆိုသံမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ ေန႔က ၄၈ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔စကားမ်ားကို Facebook ေပၚတြင္ ေရးသားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပင္ပတြင္ပင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိခဲ့ၾကရသည္။ သူမ ေရးသားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေထာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ကုန္ကာ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္ဟု ထင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ မပူမပင္ မေၾကာင့္မၾက ေနႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သို႔ အခြင့္အေရးမ်ား ရခဲ့သည္ ဆိုသည္ကေတာ့ ဘုရားသခင္မွတစ္ပါး သိသူအျခားမရွိႏိုင္ဟု ဆိုရမည္။

(Ref: BBC New 2008 , Foreign Policy; The Guardian)

ေက်ာ္ဗလ