News

POST TYPE

EXTRA

က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ား
20-Jun-2018အလုပ္ကိစၥတစ္ခုနဲ႔ နယ္ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ကို ခရီးထြက္ရင္း ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဗိုက္အနည္းငယ္ဆာလာေသာေၾကာင့္ လမ္းမေပၚရွိ မုန္႔ဆိုင္ေလးတစ္ဆိုင္အတြင္းသို႔ဝင္ၿပီး အစာေျပမည့္မုန္႔မ်ားကိုေ႐ြးရင္း သတိထားၾကည့္မိလိုက္ေတာ့ မုန္႔ထုပ္မ်ားေပၚတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပထားေသာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ရက္စြဲမွာ ေက်ာ္လြန္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေဈးေရာင္းေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးအား “မုန္႔ထုပ္မွာ သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ေနေသာေၾကာင့္ သက္တမ္းမကုန္ေသးေသာ မုန္႔ထုပ္ရွိလွ်င္ လဲလွယ္ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာျပေတာ့”အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးမွာ နားမလည္ေသာအၾကည့္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပန္ၾကည့္ေနသည္။ မုန္႔ထုပ္ေပၚမွာ ႐ိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပထားေသာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ရက္စြဲကို ၫႊန္ျပၿပီး ထပ္မံေမးၾကည့္ေတာ့မွ သေဘာေပါက္သြားဟန္ျဖင့္ မရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဆိုင္တြင္ လာေရာက္ဝယ္ယူသည့္ အျခားသူမ်ားမွာ ထိုကဲ့သို႔ စစ္ေဆးေလ့မရွိဘဲ ဝယ္ယူလိုသည့္ မုန္႔ထုပ္ကိုသာ ခ်က္ခ်င္းဝယ္ယူၾကေၾကာင္းေျပာျပေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘာမွ်မေျပာသာေတာ့ဘဲ အျခားတစ္မ်ိဳးကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ရေတာ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေနေသာမုန္႔မ်ားကို ေရာင္းခ်ေနျခင္းမွာ ထိုအမ်ိဳး သမီးငယ္၏ အျပစ္ေတာ့လည္း မဟုတ္ေပ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ငယ္စဥ္ကဆိုလွ်င္ အသိပညာကလည္းနည္းပါး၊ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ ဝယ္ယူရျခင္း သိပ္မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ တစ္ခုခုဝယ္ယူခ်င္ပါက လိုခ်င္သည့္ပစၥည္းကိုသာ ခ်က္ခ်င္းေ႐ြးဝယ္ယူခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံအတြင္း ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာသူမ်ားမွာ ယေန႔ထိတိုင္ က်န္းမာေရး အသိပညာ အလြန္နည္းပါးေနေသးသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္ သိကၽြမ္းခဲ့ဖူးေသာ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ မိတ္ေဆြမ်ားဆိုလွ်င္ ေဈးဝယ္အတူထြက္လို႔ ပစၥည္းတစ္ခုခုဝယ္ယူေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုပစၥည္း၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္၊ ပါဝင္သည့္ပစၥည္းမ်ား၊ အာဟာရတန္ဖိုးႏွင့္ ထုတ္လုပ္သည့္အရင္းအျမစ္ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးမွသာ ဝယ္ယူေလ့ရွိသည္။

အစားအေသာက္မဟုတ္ေသာ အျခားလူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူၿပီးေသာအခါ အရည္အေသြးနိမ့္က်ေနျခင္း၊ သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာျပႆနာမ်ားႀကံဳေတြ႔ရပါက သံုးစြဲရာတြင္ ေရရွည္မခံျခင္း၊ ေနာက္ထပ္အသစ္တစ္ခု ထပ္မံဝယ္ယူရျခင္းေၾကာင့္ ေငြပိုကုန္က်ျခင္း စသည့္ျပႆနာမ်ားသာ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေပမယ့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေန႔စဥ္စားသံုးေနေသာ အစားအေသာက္မ်ားတြင္ အာဟာရမျပည့္ဝျခင္း၊ သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ေနျခင္း၊ ေရာဂါပိုးမ်ားေပါက္ပြားေနျခင္း၊ လူကို ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတုဆိုးေဆးမ်ား ပါဝင္လာပါက ေငြပိုကုန္က်ျခင္းအျပင္ စားသံုးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေပၚတြင္ပါ ဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ခံစားလာရႏိုင္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာမ်ား ပိုမိုျပည့္ဝရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ အစားအေသာက္မ်ားတြင္မိႈ မ်ားေပါက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိေနေသာ္လည္း လႊင့္ပစ္ရန္ႏွေျမာေနေသာေၾကာင့္ မိႈပါသည့္ အစိတ္အပိုင္းကို သာဖယ္ရွားၿပီး စားသံုးလိုက္ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ မ်က္စိႏွင့္ မျမင္ရေသာ္လည္းမိႈမ်ားသည္ ဖယ္ရွားလိုက္ေသာမုန္႔၏ အစိတ္အပိုင္းအျပင္ က်န္ခဲ့သည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ပါ ျပန္႔ပြားေပါက္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအစားအေသာက္မ်ားတြင္ ေပါက္ေနေသာမိႈမ်ားမွာ စားသံုးလိုက္ေသာ အစားအေသာက္မွ တစ္ဆင့္ လူကို ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ အစားအစာမ်ားကို စားေသာက္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ေခတ္မီတိုးတက္လာေနေသာ နည္းပညာမ်ားကိုအသံုးခ်ကာ လူသားမ်ားအားလံုးအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ေခတ္မီအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတုေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ မိမိကိုယ္က်ိဳး စီးပြားတစ္ခုတည္းကိုသာ အဓိကထားၿပီး စားသံုးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေပၚ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္လာႏိုင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို အစားအေသာက္မ်ားတြင္ တရားမဝင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳလာျခင္းျဖင့္ တီထြင္ထုတ္လုပ္လာျခင္းသည္ စားသံုးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို အေလးမထားသည့္အျပင္ တိုးတက္လာေသာနည္းပညာမ်ားကို လြဲမွားစြာအသံုး ျပဳလာျခင္းျဖစ္သည္။ စားသံုးသူမ်ားအျပင္ ေရာင္းခ်သူမ်ားပါ က်န္းမာေရးအသိပညာ ျပည့္ဝေနရန္ အလြန္လိုအပ္သည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ သားငါးမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူရရာတြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရမႈမရွိေတာ့ဟု ခံစားေနရသလိုပင္ ျဖစ္ေနသည္။ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ဟင္းခတ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အေရာင္အေသြး လွပေနေစရန္ ဓာတုဆိုးေဆးမ်ား အသံုးျပဳလာျခင္း၊ သစ္သီးမ်ားတြင္ ဓာတုေဆးမ်ား ပက္ဖ်န္းထားျခင္းႏွင့္ ဓာတုေဆးမ်ားအသံုးျပဳျခင္းမွ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားတြင္ ဓာတုပစၥည္းအႂကြင္းအက်န္မ်ား ပါရွိေနတတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ားမွာ က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားစြာျဖင့္ ဝယ္ယူစားသံုးေနရသည္။ ေရာဂါတစ္ခုခုကို မိမိကိုယ္တိုင္က ပိုက္ဆံေပးဝယ္ယူေနမိသလို ျဖစ္ေနမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္လာရသည္။ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ေသာသူမ်ားအေနႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာသူမ်ားမွာ ဝင္ေငြကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေနရျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတမ်ားနည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ လက္လွမ္းမီတာကိုပင္ ဝယ္ယူစားသံုးေနၾကသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး၏ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိဖို႔ဆိုတာထက္ က်န္းမာေရးအသိပညာမ်ား ျပည့္ဝေနဖို႔ရန္ပင္ အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အသက္ရွင္႐ုန္းကန္ေနရၿပီး လူဦးေရ အားလံုး၏ ၆၃ ဒသမ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အိမ္ေထာင္စုအားလံုး၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုသာ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္ကိုရရွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနေသာသူမ်ားမွာ သန္႔ရွင္းေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ ေသာက္သံုးေရကို မရရွိၾကေသးေပ။ တစ္ကမၻာလံုးႀကံဳေတြ႔ရေသာ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါမွာ အမ်ားအားျဖင့္ မသန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရကို ေသာက္သံုးမိျခင္းမွ ျဖစ္ပြားသည္။ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားေသဆံုးမႈႏႈန္းမွာ ေအအိုင္ဒီ အက္စ္၊ ဝက္သက္ႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတို႔ထက္ ပိုမိုျမင့္မားသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံမွာရွိေသာ အိမ္ေထာင္စု အားလံုး၏ ၇၄ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေကာင္းမြန္ေသာ မိလႅာစနစ္ကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ ၁၃ မီလီယံမွာ အိမ္သာ သို႔မဟုတ္ တြင္းအိမ္သာမ်ား အသံုးမျပဳၾကေသးေပ။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑အားနည္းေနရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ လူတိုင္းသည္ အသက္ရွင္ေနစဥ္အေတာအတြင္း အနာေရာဂါကင္းရွင္းစြာျဖင့္ အသက္ရွည္စြာ ေနထိုင္လိုၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ ေရာဂါတစ္ခု ခံစားလာရပါကလည္း ေခတ္မီစက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ ေကာင္းစြာကုသႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို အလိုရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေငြေၾကးသည္ အဓိကအရာ ျဖစ္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရေစကာမူ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာႂကြယ္ဝၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အဓိကထားၿပီး မလိုက္နာႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထို႔အျပင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ နယ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာဆိုလွ်င္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာ ကုသရႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား ခံစားလာရပါက ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ သြားေရာက္မကုႏိုင္သူမ်ားစြာရွိေနသည္။ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနရာေဒသမေ႐ြး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာတူညီမွ် တန္းတူအခြင္းအေရး ထားရွိႏိုင္ၾကသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာသူမ်ားမွာ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္လာပါက ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္ရန္၊ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္၊ လိုအပ္ေသာေဆးဝါးမ်ား ဝယ္ယူရန္စသည့္ ကုန္က်မႈမ်ားပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာရေတာ့သည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လူနာမ်ားကို အခမဲ့ေဆးကုသေပးလာသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေဆးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာသူမ်ားကို အခမဲ့ကုသေပးလာသည္ကို ေတြ႔ေန ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာေသာ္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာသူမ်ားမွာ သြားလာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အျခားအမည္ေဖာ္ျပမရေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုပါ တြက္ခ်က္ရေသာေၾကာင့္ လက္လွမ္းမမီၾကေသးသူမ်ား ရွိေနသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔လို ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရွိ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားမွာ အေတာ္အသင့္ ဖ်ားနာလာမည္ဆိုပါက စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ပံုမွန္ဝင္ေငြေလ်ာ့နည္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္ရေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကို အဓိကမထားႏိုင္ဘဲ အလုပ္လုပ္ၾကရသည့္ မိသားစုကမ်ားသည္။ ထို႔အျပင္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ကုသရမည္ဆိုပါက မက်န္းမာေသာသူကို မိသားစုရွိ အျခားသူတစ္ဦးဦးမွ လိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္လာသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ အလုပ္ပ်က္ကြက္လာမည္ကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားလာၾကရၿပီး စားဝတ္ေနေရးအတြက္ပါ စိတ္ပူ လာၾကရေတာ့မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္အတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးသည္လည္း အဓိကထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာသူမ်ားမွာ က်န္းမာစြာအသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္အတြက္ အာဟာရျပည့္ဝေသာ အစားအစာမ်ား၊ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား၊ လစဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္စဥ္ေရာဂါရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေပ။

လူတစ္ေယာက္ အလုပ္တစ္ခုလုပ္ေသာအခါ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ႏိုင္စြမ္းအားမွာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားစြာအေပၚမူတည္ေနေသာ္လည္း အာဟာရျပည့္ဝ ေသာအစားအစာမ်ား ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မႈဟာ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေနေပသည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး အာဟာရျပည့္ဝေသာ အစားအစာမ်ားကို ရရွိေစျခင္းသည္ လူတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ခႏၶာႀကံ့ခိုင္ေရးကို ပိုမိုအားေကာင္းေစျခင္း၊ စြမ္းရည္မ်ားျပည့္ဝေနျခင္း၊ အလုပ္အေပၚမွာ အာ႐ံုစူးစိုက္ႏိုင္မႈ အားေကာင္းလာေစသည္။ အရည္အေသြးမ်ား အားေကာင္းလာေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း ပိုမိုထိေရာက္စြာလုပ္ႏိုင္ၿပီး ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ေပသည္။ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ တိုးတက္လာရန္အတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအျပင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအားလံုး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သိရွိႏိုင္ေအာင္ ျဖန္႔ေဝပညာေပးႏိုင္ရန္မွာလည္း အလြန္အေရးႀကီးသည္။ က်န္းမာစြာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုက္နာသင့္ေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအားလံုး သိရွိေအာင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ေရာဂါတစ္ခုခု ကူးစက္ျပန္႔ပြားလာပါကလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီသိရွိႏိုင္ၿပီး လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ေရဒီယို၊ တီဗီ၊ မီဒီယာမ်ားတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ေဝအႀကံျပဳေနျခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ တိုးတက္လာရန္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳသည္။ ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနေသာသူမ်ားမွလည္း မိမိတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာသိရွိၾကရန္ လိုအပ္သည္။

က်န္းမာေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးမွာလည္း က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အားတက္သေရာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကမည္။ ထို႔အျပင္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑တြင္ အားနည္းေနေသာ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ေဝးလံေခါင္သီၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိရန္ အလွမ္းကြာေဝးေနေသာ ေနရာေဒသမ်ားကို အထူးအေလးေပး ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။

ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာႏိုင္ငံသား၏ စြမ္းအားမ်ား မ်ားစြာလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ျခင္းအျပင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ က်န္းမာေရး အသိပညာမ်ားျပည့္ဝေနေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အတူ၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးမွ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ထက္ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားကို ေရာင္းခ်ေသာသူမ်ားမွ က်န္းမာေရးအသိပညာမ်ား ျပည့္ဝေနရန္ လိုအပ္သလို စားသံုးသူမ်ားမွလည္း ျပည့္ဝေနရန္လိုအပ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္အတူ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရမည္။ မိသားစုဝင္ေငြတိုးလာေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္မည္ဆိုပါက အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ပိုမိုအာဟာရျပည့္ဝေသာ အစာအာဟာရမ်ားကို စားသံုးႏိုင္ေစၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိုလည္း ပိုမိုလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကေပမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။

ေဒါက္တာကိုကိုလတ္ (ဇီဝနည္းပညာ)

Ref: Poverty and Health, The 2014 Myanmar Population and Housing Census:
Thematic report on Housing Conditions and Household Amenities- Census Report Volme 4-I (August 2017)