News

POST TYPE

ENVIRONMENT

သစ္ေတာထိန္းဖို႔ ထင္းကိုမဲခြဲယူတဲ့႐ြာ
28-Jul-2018


ကိုယ့္အိမ္ကလူခုတ္တဲ့ထင္းကို အတင္းအဓမၼ ေတာင္းယူတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အျခားသူကို ေက်ေက်နပ္နပ္ျဖင့္ ကိုယ့္ထင္းပံုကို ေပးလိုက္ရတယ္ဆိုတာဟာ ထင္းအသံုးျပဳတဲ့ေဒသေတြမွာ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသူတိုင္းအတြက္ ထူးဆန္းေနပါလိမ့္မည္။

လြယ္ေခၚဆိုတဲ့ ႐ြာကေလးမွာေတာ့ ထင္းခုတ္ရာသီမွာ တစ္အိမ္တစ္ေယာက္ ထင္းထြက္ခုတ္ၾကၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီထင္းကို မဲစနစ္ျဖင့္ ခြဲေဝယူၾကရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း အင္းေလးေဒသျဖစ္သည့္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပငါးေထာင္ေက်ာ္က ေတာင္႐ိုး၊ ပအိုဝ္းႏွင့္ အင္းတိုင္းရင္းသားတို႔ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရငါးရာေက်ာ္ေက်ာ္၊ အိမ္ေျခ ၈၀ ခန္႔သာရွိသည့္ ႐ြာကေလးျဖစ္သည္။

“သစ္ေတာကို ထိန္းသိမ္းရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထင္းကို စနစ္တက်ခုတ္ၾကဖို႔လုပ္ရင္း ဒီလိုလုပ္တဲ့နည္းလမ္းေလးေပၚလာတာ” ဟု အိမ္ေခါင္မိုးကိုေက်ာ္ကာ ေတာင္တန္းေတြကိုၾကည့္ရင္း ေျပာလာသူက အသက္ ၇၆ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ေတာင္႐ိုးတိုင္းရင္းသားႀကီး ဦးထြန္းၾကည္ျဖစ္သည္။

ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္က သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးၿပီး ေတာင္ကတံုးျဖစ္သြားခ်ိန္မွာ ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈဒဏ္ကို ခံၾကရကာ သစ္ေတာမ်ားကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စဥ္းစားကာျပင္ဆင္ခဲ့လာၾကရသည္။

ထိုသို႔ ျပင္ဆင္လာခဲ့ရာမွာ လြယ္ေခၚေက်ာင္းနား႐ြာကေလးလည္း ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး ႐ြာအတြက္လိုအပ္တဲ့ထင္းကို ေခၽြတာၿပီး စနစ္တက်ခုတ္ယူသံုးစြဲၾကဖို႔ျဖစ္လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏အဆိုအရ သိရသည္။

လြယ္ေခၚေက်း႐ြာ၏ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတတ္ပညာက ေဆးလိပ္ဖက္ျဖစ္သည့္ သနပ္ဖက္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သနပ္ဖက္စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ရာ ေျမဧကမ်ားစြာ မလိုအပ္ပါ။ ထို႔ျပင္ ႏွစ္စဥ္စိုက္ပ်ိဳးရာသီတိုင္း ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးရသည့္ ကရိကထလည္းမရွိ၊ ေတာင္ယာကို ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔လည္းမလိုေပ၊ သို႔ေသာ္ ခူးလို႔ရသည့္အ႐ြက္ကို မီးကင္ဖို႔ရာမွာေတာ့ ထင္းအလြန္သံုးရသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

ထင္းရရွိေရးအတြက္ အနီးအနားေတာင္ေပၚက သစ္ေတာအတြင္း ဝင္ေရာက္ကာထင္းခုတ္ၾကရသည္က လြယ္ေခၚေက်း႐ြာသားတို႔အတြက္ ဘိုးေဘးတို႔လက္ထက္မွသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိျဖစ္သည္။

ဘိုးေဘးတို႔လက္ထက္က ထင္းရရွိေရးအတြက္သာ အားထုတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးနည္းပါးလာခ်ိန္တြင္ သစ္ေတာကိုထိန္းသိမ္းၾကရန္ လိုအပ္လာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ေက်း႐ြာထင္း ခြဲေဝသံုးစြဲဖို႔ရာအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေက်း႐ြာလူႀကီးက ထင္းလိုခ်င္သည့္ အိမ္မ်ားမွ တစ္အိမ္လွ်င္ တစ္ေယာက္ေခၚယူကာ မည္သည့္ေနရာက မည္မွ်အက်ယ္အဝန္းမွာ ထင္းခုတ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း ထင္းခုတ္ခြင့္ျပဳသည့္ေနရာကို နံပါတ္မ်ားေပးကာ မွတ္သားၿပီး ခုတ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ခုတ္ၿပီးခ်ိန္မွာ ထင္းခုတ္တဲ့ေနရာမွာပဲ ေျခာက္ေပပတ္လည္ ထင္းပံုကိုပံုခဲ့ၿပီး အဲဒီထင္းပံု နံပါတ္ကို ႐ြာလူႀကီးဆီမွာ အပ္ႏွံရျခင္းျဖစ္သည္။

၎ထင္းပံုနံပါတ္မ်ားကို ေရာေႏွာကာ ႐ြာလူႀကီးက တစ္အိမ္ဆီကို ျပန္လည္မဲႏိႈက္ေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လြယ္ေခၚေက်း႐ြာသားလည္းျဖစ္၊ သနပ္ဖက္လုပ္ငန္းလည္းလုပ္ကိုင္သူ ဦးေစာထီးက ေျပာၾကားသည္။

“တစ္ခါတေလေတာ့လည္း ငါခုတ္ေပးခဲ့တဲ့ ထင္းပံုက ေကာင္းၿပီး၊ ငါရတဲ့ထင္းပံုကက်ေတာ့ မေကာင္းဘူးဆိုတာမ်ိဳးရွိပါတယ္” ဟု အသံဝဲဝဲႏွင့္ ရွင္းျပေနေသးသည္။

သနပ္ဖက္လုပ္ငန္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ကိုင္သူေတြအတြက္ ႐ြာကေပးသည့္ထင္းေဝစုသည္ ေလာက္ငျခင္းမရွိေပ။ ယင္းသို႔ မေလာက္ငသည့္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ရာခင္းခ်ဳပ္စပ္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားၾကသည့္ ကိုယ္ပိုင္ထင္းစိုက္ခင္းမ်ားမွ ခုတ္ယူၾကရၿပီး၊ ကိုယ္ပိုင္ထင္းစိုက္ခင္းမွထင္းႏွင့္ မေလာက္ငသူမ်ားကေတာ့ ပိုလွ်ံသူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူၾကရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ရွင္းျပသည္။

သစ္ေတာကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းၾကရာတြင္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာမ်ားထူေထာင္ကာ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားက ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်း႐ြာအမ်ားစုက လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာဆိုသည္မွာ ေဒသခံ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားက သစ္ေတာကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အစုအဖြဲ႔တစ္ခုစုဖြဲ႔ကာ ဧကမည္မွ်ကို ထိန္းသိမ္းပါမည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံတင္ျပကာ ထိန္းသိမ္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားၿပီး ထိန္းသိမ္းရျခင္းျဖစ္သည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းလာသည့္ ေဒသခံအဖြဲ႔၏ အေျခအေနတို႔ကိုစစ္ေဆးသံုးသပ္ကာ ဧကမည္မွ်ခြင့္ျပဳသင့္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ကာ ခြင့္ျပဳေပးၿပီး သစ္ေတာထိန္းသိမ္းျခင္းနည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပ်ိဳးပင္မ်ားကိုကူညီေပးကာ ေဒသခံမ်ား သစ္ေတာကို ထိန္းသိမ္းလိုစိတ္ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ေဟာေျပာစည္း႐ံုးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။

လြယ္ေခၚေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ ေက်း႐ြာငါး႐ြာ ေပါင္းစည္းထားသည့္ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖင့္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာတစ္ခုကို ထူေထာင္ထားၿပီး ဧက ၄၆၀ က်ယ္ဝန္းသည့္ သစ္ေတာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္။

ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်း႐ြာမ်ားမွာ ထင္းအသံုးျပဳသည္က ႐ြာတိုင္းလိုပင္ျဖစ္ၿပီး လြယ္ေခၚေက်ာင္းနားေက်း႐ြာက သနပ္ဖက္လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ပင္ ေဒသထြက္အေၾကာ္အေလွာ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထင္းလိုအပ္ခ်က္က ျမင့္မားေနခဲ့သည္။

အင္းေလးကန္၏ အေနာက္ဘက္ေတာင္ေျခမွာရွိသည့္ လြယ္ၿငိမ့္ေက်း႐ြာသည္လည္း ေဒသထြက္ျဖစ္သည့္ မုန္႔တီေျခာက္၊ ေႂကြမုန္႔၊ ေျမပဲေလွာ္၊ ေနၾကာေစ့ေလွာ္ စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကရာ ထင္းလိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားျခင္း၊ ေဒသခံတို႔၏ထင္းခုတ္မႈက စနစ္တက်မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင္း သစ္ေတာရွိရာေတာင္တန္းႀကီးသည္ ေတာင္ကတံုးျဖစ္သြားခဲ့ေၾကာင္း ႐ြာသားမ်ားက ဆိုသည္။

ထင္းသံုးစြဲမႈအျပင္ လြယ္ၿငိမ့္ေက်း႐ြာ ဧရိယာထဲက ေတာင္တန္းႀကီးမ်ား၏ေတာင္ေစာင္းမ်ားေပၚမွာ ရာစုႏွစ္ခ်ီကာ လုပ္ကိုင္လာၾကသည့္ ေတာင္႐ိုးလူမ်ိဳးတို႔၏ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာခ်ဲ႕ထြင္မႈကလည္း သစ္ေတာအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ေနခဲ့ဖူးသည္။

ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ သစ္ေတာကမရွိ၊ ေျမဆီေတြအကာအကြယ္မဲ့ျဖစ္ၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခက္ခဲသြားခ်ိန္တြင္ ေတာင္႐ိုးလူမ်ိဳးတို႔က ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးသည့္လုပ္ငန္းကို လက္ေလွ်ာ့သြားခဲ့ၾကသလို၊ ေက်း႐ြာမ်ားကိုလည္းစြန္႔ခြာၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၾကေၾကာင္း လြယ္ၿငိမ့္ေက်း႐ြာသားမ်ားက ရွင္းျပၾကသည္။

လြယ္ၿငိမ့္ေက်း႐ြာအနီးမွာပင္ရွိသည့္ ေရပယ္အထက္ေက်း႐ြာတြင္ေတာ့ ေဒသခံတို႔၏ ထင္းခုတ္မႈႏွင့္အတူ အျခား႐ြာမ်ားမွ သစ္ေတာမ်ားထက္ ပိုမိုဆိုး႐ြားသည့္ဒဏ္ကိုခံခဲ့ၾကရသည္။

“၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေလာက္အထိက အက်ဥ္းဦးစီးက သူတို႔အက်ဥ္းေထာင္အတြက္လိုအပ္တဲ့ထင္းကို ဒီေတာင္ေပၚမွာပဲ လာခုတ္တာ။ အက်ဥ္းဦးစီးေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔႐ြာသားေတြေရာခုတ္ၾကတဲ့အတြက္ ေတာင္က ၾကည့္လိုက္ရင္ ေျပာင္တလင္းခါေနတာ” ဟု ဦးမ်ိဳးမင္းက က်ိဳးတိုးက်ဲတဲသစ္ပင္မ်ားႏွင့္ ႐ြာေဘးကေတာင္တန္းႀကီးကို လက္ညႇိဳးထိုးျပရင္း ဆိုေလသည္။

ဦးမ်ိဳးမင္းက ေက်း႐ြာဆယ္အိမ္ေခါင္းတစ္ဦးျဖစ္သလို ေက်း႐ြာအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔မွာလည္း အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

“ထင္းခုတ္သြားဖို႔အတြက္ ထမင္းထုပ္နဲ႔ဟိုး ေတာင္ေပၚထိပ္ဖ်ားေတြ၊ အျခားေတာင္ေတြအထိ တက္ၾကၿပီးခုတ္ၾကရေတာ့တယ္။ ထင္းခုတ္တဲ့အလုပ္က ေတာ္ေတာ္ပင္ပန္းေနခဲ့ၾကရတယ္” ဟု ဆိုေလသည္။

ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်း႐ြာအမ်ားစုသည္ ေဒသလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထင္းလိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားမႈအပါအဝင္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကရသည္။ လြယ္ေခၚေက်း႐ြာ၊ လြယ္ၿငိမ့္ေက်း႐ြာႏွင့္ ေရပယ္အထက္ေက်း႐ြာတို႔သည္လည္း ခံစားခဲ့ၾကရသည္။

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းက ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတည္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္ယာခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ကိုင္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သတၱဳတြင္း၊ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ သစ္ခုတ္ျခင္း၊ ေတာမီးေလာင္ျခင္းတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း UN-REDD ပ႐ိုဂရမ္၏ စစ္တမ္းမ်ားကေထာက္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္းေျမဧရိယာ၏ ေလးဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိဖံုးလႊမ္းထားေသာ ၃၁,၀၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိသည့္ သစ္ေတာစုစုေပါင္းမွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ ၆၄၇,၀၀၀ ဟက္တာအထိ ျပဳန္းတီးလ်က္ရွိသည္ဟုလည္း UN-REDD က ျပဳစုထားသည့္ စာရင္းမ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။

တစ္ကမၻာလံုးတြင္လည္း ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ႏိႈင္းယွဥ္ျပဳစုထားသည့္ စာရင္းမ်ားကလည္း ဟက္တာေပါင္း ၁၂၉ သန္းအထိ ျပဳန္းတီးခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ဟက္တာေပါင္း ၃ ဒသမ ၃ သန္းအထိရွိေနေၾကာင္း စာရင္းမ်ားက ျပဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ႏွစ္စဥ္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္အနက္မွ ခုနစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိသည့္ ေက်းလက္ေန စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားမွ ေျမဆီလႊာမ်ားပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ေျမာင္းမ်ား၊ အင္းမ်ား၊ အိုင္မ်ား တိမ္ေကာလာျခင္းမ်ားကိုသာ ျဖစ္ပြားေစသည္မဟုတ္ေပ။

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားသည္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္း၊ ရာသီဥတုမ်ားေဖာက္ျပန္ျခင္းအတြက္ အႀကီးမ်ားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္ေနေပသည္။

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈသည္ ကမၻာေျမႀကီးပူေႏြးလာေစသည့္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကိုထုတ္လႊတ္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာအနက္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးလွ်င္ တတိယအမ်ားဆံုးအျဖစ္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိထုတ္လႊတ္ႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ UNFCCC သေဘာတူညီမႈကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢမူေဘာင္ ညီလာခံက ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းျခင္း Rs ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (UN-REDD) ၏ လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိဳ႕ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္ကာ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်းရြာမ်ားတြင္သစ္ေတာထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ UNDP က ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာစည္း႐ံုးမႈမ်ား၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့အထဲမွာေတာ့ ေဒသခံေတြ သစ္ေတာကိုထိန္းသိမ္းရေကာင္းမွန္းသိေအာင္၊ ထိန္းသိမ္းခ်င္လာေအာင္ စည္း႐ံုးေဟာေျပာရတာက အခက္အခဲဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပါပဲ” ဟု ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွဴး ဦးေဇာ္လိႈင္ေဆြက အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာမ်ားတည္ ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုရွင္းျပသည္။

လူထုအေျချပဳ သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းၾကရန္ ေဆာင္႐ြက္ရသည္က မလြယ္ကူလွေပ။ မိမိတို႔ထိန္းသိမ္းမည့္ သစ္ေတာမ်ားကို မိမိတို႔႐ြာသားမ်ားက မခုတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ၾကရေၾကာင္း လြယ္ၿငိမ့္ေက်း႐ြာအစုအဖြဲ႔ ပိုင္သစ္ေတာဥကၠ႒ ဦးစံထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“႐ြာသားေတြကေတာ့ ထင္းခုတ္တာဟာ မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔မလုပ္ရမွာလဲ ဆိုတာမ်ိဳးလည္းရွိတယ္။ ေနာက္ဆံုး ထင္းဟာ ျပာျဖစ္သြားမယ့္ဟာပဲ မေကာင္းတဲ့သစ္ကိုခုတ္ဆိုၿပီး ေျပာဆိုစည္း႐ံုးရပါတယ္” ဟု ဆိုေလ၏။

လြယ္ၿငိမ့္ေက်း႐ြာ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာထိန္း သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ UNDP က စည္း႐ံုးေရးမ်ားဝင္ေရာက္လာခ်ိန္၊ ေက်း႐ြာသစ္ေတာသည္လည္း ထင္းရွားပါးေနၿပီး ထင္းခုတ္လုပ္ငန္းအတြက္ ခက္ခဲေနခ်ိန္တို႔ တိုက္ဆိုင္ေနခဲ့ၿပီး စည္း႐ံုးေရးမ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာျပသည္။

“႐ြာကလူေတြက်ေတာ့ တားေပမယ့္ ခိုးခုတ္တာေတြရွိေတာ့ ေနာက္ဆံုးစံျပအေနႏွင့္ ဒဏ္႐ိုက္မယ္ဆိုၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့သံုးလပိုင္းထဲကပဲ လူတစ္ေယာက္ကို ဒဏ္ေငြသံုးသိန္း႐ိုက္ပစ္လိုက္ရတယ္” ဟု ေရပယ္အထက္ေက်း႐ြာရဲ႕ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းအခက္အခဲကို ဦးမ်ိဳးမင္းက ရွင္းျပသည္။

အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည့္ၾကားမွပင္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာမ်ားဖြဲ႔စည္းကာ သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနၾကသည့္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၁၀၄ ႐ြာ၊ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း ၆၉၇၈ ဦးအထိရွိေနၿပီး၊ သစ္ေတာဧကအေနႏွင့္လည္း ၃၄,၄၂၄ ဧကကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

အင္းေလးကန္ကိုအမွီျပဳကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား၊ ေတာခုတ္ယာခုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ပန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္လာၾကျခင္းတို႔က လြယ္ေခၚ၊ လြယ္ၿငိမ့္ႏွင့္ ေရပယ္အထက္ေက်း႐ြာတို႔၏ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

လြယ္ၿငိမ့္ေက်း႐ြာမွ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာသည္လည္း ေဒသတြင္းပထမဆံုးအေနႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ခ်ီးျမႇင့္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ထူးခၽြန္ဆုကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

“ဗီယက္နမ္မွာလို ေျမကြက္လပ္မရွိေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးစိမ္းလန္းၿပီး သစ္ေတာထြက္ကုန္ေခ်ာေတြ ထုတ္ႏိုင္တဲ့အထိလုပ္ခ်င္တယ္” လို႔ ေျပာလာသည့္ ဦးစံထြန္းရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း ေရာင္နီသန္းလာသလိုလိုရွိခဲ့ၿပီ။

လြယ္ေခၚေက်း႐ြာသားမ်ားကေတာ့ သူတို႔ေက်း႐ြာကေလး စိမ္းလန္းစိုျပည္ၿပီး သာယာလွေနဖို႔ ထင္းပံုေတြကို မဲႏိႈက္ေနၾကဦးမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ရန္မိုးႏိုင္