News

POST TYPE

ENTERTAINMENT NEWS

“တစ္ခုလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ခုကို ခြမလုပ္ခ်င္ဘူး” ေအာင္ေရခ်မ္း
18-Jun-2019

“တစ္ခုလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ခုကို ခြမလုပ္ခ်င္ဘူး” ေအာင္ေရခ်မ္း

“တစ္ခုလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ခုကိုခြမလုပ္ခ်င္ဘူး။ တစ္ခုကို အာ႐ံုစိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာထိေရာက္တဲ့ ကာ႐ိုက္တာတစ္ခုကို လုပ္ႏိုင္တယ္”ဆိုတဲ့ ေအာင္ေရခ်မ္း