POST TYPE

ENTERTAINMENT NEWS

ဇာတ္ဝင္သီခ်င္းဆိုထားျပန္တဲ့ ေနတုိး
07-May-2019

ဇာတ္ဝင္သီခ်င္းဆိုထားျပန္တဲ့ ေနတုိး

“ျပႆနာ”ရုပ္ရွင္ကားမွာ ဇာတ္ဝင္သီခ်င္း ဆိုထားျပန္တဲ့ ေနတိုး … ပရိသတ္ေတြ နားေထာင္ေနခ်င္ၾကၿပီလား