News

POST TYPE

ENTERTAINMENT NEWS

“တီဝဲက ေအာင္ျမင္ၿပီးသားဆိုေတာ့ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းရာ ေအးခ်မ္းရာတစ္ခုကို အၿမဲတမ္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ပါ”ဆိုတဲ့ တူမျဖစ္သူ ေမတိုးခိုင္ရဲ႕ေမြးေန႔ ဆုေတာင္း
25-Apr-2019


“တီဝဲက ေအာင္ျမင္ၿပီးသားဆိုေတာ့ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းရာ ေအးခ်မ္းရာတစ္ခုကို အၿမဲတမ္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ပါ”ဆိုတဲ့ တူမျဖစ္သူ ေမတိုးခိုင္ရဲ႕ေမြးေန႔ ဆုေတာင္း