News

POST TYPE

ENTERTAINMENT NEWS

“ၿငိမ္းကိုရွက္ပါ” “ေႏြတည”နဲ႔ “ေမတၱာမီးအိမ္”ဝတၳဳတို႔ကို ပိုင္ၿဖိဳးသုန႔ဲ ရုပ္ရွင္အျဖစ္ အသက္သြင္းဦးမယ့္ ဒါရိုက္တာဏႀကီး
24-Apr-2019


“ၿငိမ္းကိုရွက္ပါ” “ေႏြတည”နဲ႔ “ေမတၱာမီးအိမ္”ဝတၳဳတို႔ကို ပိုင္ၿဖိဳးသုန႔ဲ ရုပ္ရွင္အျဖစ္ အသက္သြင္းဦးမယ့္ ဒါရိုက္တာဏႀကီး