News

POST TYPE

ENTERTAINMENT NEWS

ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ေအာက္ေျခမလြတ္ေအာင္ ဘယ္လိုေနထိုင္လဲ
07-Aug-2018


“စူပါ ျဖစ္လာတဲ့ ျမင့္ျမတ္၊ ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ေအာက္ေျခမလြတ္ေအာင္ ဘယ္လိုေနထိုင္လဲ၊ သူနဲ႔ ပရိသတ္ေတြၾကားက ဆက္ဆံေရးက ဘယ္လို႐ွိလဲ”