POST TYPE

ENTERTAINMENT NEWS

“ကိုယ့္ကိုဘယ္လိုမ်ိဳးပဲ ေဝဖန္ဘယ္လိုမ်ိဳးပဲ သမုတ္သမုတ္ သင္ဇာ မ႐ွက္ပါဘူး”ဆုိတဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္
05-Jun-2018


“ပုံတင္တယ္ဆိုတာ သင္ဇာ့အလုပ္ သင္ဇာ လုပ္တာေလ၊ ကိုယ္က သမာအာဇီဝက်က် ႐ွာစားေနတာပါ၊ ကိုယ့္ကို ဘယ္လိုမ်ိဳးပဲ ေဝဖန္၊ ေဝဖန္ ဘယ္လိုမ်ိဳးပဲ သမုတ္ သမုတ္ သင္ဇာမ႐ွက္ပါဘူး”သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္