News

POST TYPE

ENTERTAINMENT NEWS

သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားမႈကို သ႐ုပ္ခြဲျပခဲ့တဲ့လင္းလင္း
05-Jun-2018


“ေက်ာ္ၾကားမႈအေပၚ မိန္းမူးခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအေၾကာင္းကိုရင္ဖြင့္ခဲ့တဲ့ လင္းလင္း၊ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားမႈကို သ႐ုပ္ခြဲျပခဲ့ပါတယ္”