News

POST TYPE

ENTERTAINMENT NEWS

“အိမ္ေထာင္ ထပ္ျပဳမယ္ဆိုလည္း သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေျပာမွာပါ”ညီညီေမာင္ (စမ္းေခ်ာင္း)
05-Jun-2018


“သုသု ေနာက္တစ္ခါ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔လည္း မ႐ွိေတာ့ပါဘူး။ တစ္ေယာက္တည္းပဲ အၿမဲေနေတာ့မွာပါ။ အိမ္ေထာင္ ထပ္ျပဳမယ္ဆိုလည္း သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေျပာမွာပါ” ဆုိတဲ့ ညီညီေမာင္ (စမ္းေခ်ာင္း)