News

POST TYPE

ENTERTAINMENT NEWS

"ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္ ခ်စ္သူေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းအြန္လိုင္းမွာ တက္လာေတာ့ ” ဟန္ထူးစ်ာန္
31-May-2018


"ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္ ခ်စ္သူေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းအြန္လိုင္းမွာ တက္လာေတာ့ ......'' ဟန္ထူးစ်ာန္