News

POST SECTION

EDUCATION

17-May-2018
တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းၫႊန္စာအုပ္၌ COE (Center of Excellent - စံျပတကၠသိုလ္ဟု ယူဆႏိုင္မည္) ဟု အမည္တပ္၍ ေဖာ္ျပထားသည့္တကၠသိုလ္ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့မႈ ပညာေရးဝန္ႀကီးအေနႏွင့္ ျပန္ေျဖရွင္းရန္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း စာတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢထံမွ သိရွိရသည္။
15-May-2018
ပုဂၢလိက ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တရားဝင္စနစ္တက်ျဖစ္ရန္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ လုပ္ငန္းအတည္ျပဳမိန္႔ တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။
12-May-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးသည္ MOOC ဆိုသည့္ လိုင္းဆီသို႔ ဦးတည္သြားေနေၾကာင္း သိၾကေစခ်င္ပါသည္။ MOOC ဆိုသည့္မွာ Massive Open Online Education Course ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရးအတြက္ MOOC က႑ကိုလည္း ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု လမ္းၫႊန္သြားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
12-May-2018
ေခတ္သစ္အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ေပါမ်ားသည့္ လူသားရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာလုပ္စားႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကမၻာ့နည္းပညာ ေလာကကိုလည္း သူ႔ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖင့္ လႊမ္းမိုးခြင့္ရေစရန္ ႀကံေဆာင္ေနသည္။ မိမိႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္နည္းပညာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား မဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာတြင္ အိႏၵိယသားေတြက နည္းပညာရွင္ေတြျဖစ္ေနၾကသည္။
12-May-2018
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီကတည္းက KMITL (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang) ႏွင့္ CU (Chula- longkorn University) တို႔တြင္ AI (artificial intelligence)ပညာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထပ္ဆင့္ဘြဲမ်ားေပးရန္ ေၾကညာထားၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ KMITL ႏွင့္ CU တြင္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔လာယူရင္းက AI ဘြဲ႔တစ္ဘြဲ႔ကိုပါ ထပ္ယူႏိုင္သည္ဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားကုန္ဆံုးလွ်င္ ဘြဲ႔ႏွစ္ဘြဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းရႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကို ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
12-May-2018
သန္႔ရွင္းေရးအလုပ္ကို အလြန္ပ်င္းစရာေကာင္းသည့္အလုပ္ဟု ထင္ၾကသည္။ မိခင္မ်ားကလည္း အခန္းထဲ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿပီးမွ ကစားခြင့္ေပးမည္ဆိုၿပီး အမိန္႔ထုတ္တတ္ေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေရးဆိုလွ်င္ မုန္းၾကသည္ကမ်ားသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ့္စာသင္ခန္းကိုယ္သန္႔ရွင္း၊ ကိုယ့္ေက်ာင္းကိုယ္ သန္႔ရွင္းဆိုသည္မွာ သူတို႔ပညာေရးစနစ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုလိုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ပ်င္းရိစရာ၊ ၿငီးေငြ႔စရာ ကိစၥတစ္ခုအေနႏွင့္ မသတ္မွတ္ၾကေပ။
12-May-2018
ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရးက လက္ရွိအေနအထားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ေနသျဖင့္ ေလ့လာမကုန္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ားကလည္း သြားေရာက္ေလ့လာဆဲျဖစ္သည္။ ဖင္လန္က ယခုထြင္လိုက္ျပန္ၿပီ။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဖယ္ရွားဦးမည္ဟု ဆိုလိုက္ျပန္သည္။ အစဥ္အဆက္ေက်ာင္းတြင္ ဘာသာရပ္ဗဟိုျပဳကာ သင္ၾကားလာေနသူမ်ား မ်က္လံုးျပဴးကုန္မည္ထင္သည္။
07-May-2018
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပထမႏွစ္တက္ေရာက္မည့္ သင္တန္းသားမ်ား ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူေနေၾကာင္း နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။
05-May-2018
University College London တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Bachelors Degree ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ တက္ေရာက္သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာ ေနာက္ဆံုးပိတ္ရက္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ သင္တန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။
05-May-2018
University of West London တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Bachelors/ Masters Degree မ်ားျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားၾကရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သင္တန္းစတင္မည့္ ကာလမွာ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလတြင္ျဖစ္သည္။
05-May-2018
ကေနဒါႏိုင္ငံ Humber College တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ Undergraduate Degree ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတို႔တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။
05-May-2018
University of Edinburgh တြင္ သင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Masters (MS) Degree ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္သည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံသားမဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ သင္တန္းကို စတင္မည္ျဖစ္သည္။