News

POST SECTION

EDUCATION

အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ပညာေရးထိပ္တန္း ၁၀ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ နံပါတ္ ၇ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း World Bank အစီရင္ခံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္သည့္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ သင္ယူမႈအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ေက်ာင္းေနသည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္းမွာ ကမၻာ့ေက်ာင္းတက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ၃၃၁ သန္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ သုေတသန၊ နည္းပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဝန္ႀကီးသည္ ဂ်ကာတာတကၠသိုလ္ (UNJ) ေက်ာင္းအုပ္ပါေမာကၡဂ်ာလီကို တာဝန္က ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္။ ဝန္ႀကီးက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔တြင္ ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားေၾကာင့္ တာဝန္က ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေဝေနသည့္ သတင္းစာေပါင္း ၂၃၃ ေစာင္ရွိသည္။ တစ္ေစာင္မွ အစိုးရပိုင္မရွိ။ အားလံုး ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီကပိုင္ဆိုင္သည့္ သတင္းစာလည္း တစ္ေစာင္မွမပါေပ။ ထုတ္ေဝသည့္ သတင္းစာအားလံုးသည့္ ဖင္လန္သတင္းစာအဖြဲ႔ Finnish Newspapers Association (FNA) အဖြဲ႔ႀကီး၏ အရိပ္ေအာက္တြင္ အားလံုးခိုလံႈကာ သတင္းစာထုတ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာသတင္းမ်ားကို ထုတ္ေဝေနၾကေသာ သတင္းစာမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ အဆင္းရဲဆံုး ရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ စာသင္ေနသည့္ ဆရာမ အန္ဒရီယာဇာဖီရာကိုအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ကမၻာ့အေတာ္ဆံုး ဆရာဆု (Global Teacher Prize for 2018) အား ဒူဘိုင္းတြင္ အခမ္းအနားျဖင့္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။
မံု႐ြာတကၠသိုလ္တြင္ စာေမးပြဲအေျဖလႊာအထုပ္ သယ္ပို႔၊ ယူေဆာင္ေရး လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေစခိုင္းေသာေၾကာင့္ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာ တာဝန္လႊဲေျပာင္းရန္ အဆိုပါ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၅၀ ေက်ာ္က ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ယင္းတကၠသိုလ္ဆရာမ်ား သမဂၢထံမွ သိရွိရသည္။
အေျခခံပညာအဆင့္ ပၪၥမတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ကိုရင္ဝတ္ျဖင့္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ေက်ာင္းထားလိုသည့္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မ်ား၊ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနႏွင့္ ဓမၼဓရဘာ သႏၲရေကာလိပ္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။
17-Mar-2018 tagged as ပညာေရး Scholarships
University College London တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Bachelors Degree ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ တက္ေရာက္သင္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာ ေနာက္ဆံုးပိတ္ရက္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ သင္တန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။
17-Mar-2018 tagged as ပညာေရး Scholarships
ကေနဒါႏိုင္ငံ Humber College တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ Undergraduate Degree ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတို႔တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ သက္တမ္းအရွည္ဆံုးတကၠသိုလ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ National University of Singapore (NUS) က လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားက လိုအပ္ေသာ သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ သူတို႔က ဆန္းသစ္သည့္ ပိုင္းျဖတ္ (အကဲျဖတ္) စနစ္ျဖင့္ လူႀကီးမ်ားကို ေက်ာင္းျပန္တက္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းၿပီးသြားၿပီး အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ား၊ အလုပ္နားေနသူမ်ား ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေဟာင္း အားလံုးကို ဘဝတစ္သက္တာ ျပန္လည္ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ ျပန္လည္စီစဥ္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။
17-Mar-2018 tagged as ပညာေရး တ႐ုတ္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းတြင္ ေဆာင္းရာသီ ျဖစ္သည္။ ရမ္းလီသည္ မနက္ ၃ နာရီထိုးကို အိပ္ရာက လူးလဲထလိုက္သည္။ တစ္ညလံုး သံုးလအ႐ြယ္ သူ႔သမီးကို ေစာင့္ေရွာက္ရသျဖင့္ ႏြမ္းနယ္ေနေသာ္လည္း မနက္ ၇ နာရီထိုးတြင္ အလုပ္သြားရန္ ျပင္ဆင္ရမည္။ အိပ္ရာကႏိုးေသာ္လည္း အသက္ ၃၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဆရာဝန္မသည္ ေကာ္ဖီမေသာက္ေသး။ ဖုန္းကိုယူၿပီး ဖြင့္လိုက္ကာ မနားတမ္းသံုးေနမိေတာ့သည္။
17-Mar-2018 tagged as ပညာေရး ဂ်ပန္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက OECD အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၄ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကရာ၌ တအုန္လႈပ္စရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။
ေမာ႐ုိကိုႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးသည္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ မမွ်ျခင္း၊ က်င့္သံုးေနသည့္ ပညာေရးစနစ္ မမွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔ ညံ့ဖ်င္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေနမေကာင္းဟု သံုးသပ္ေနၾကသည္။ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးေနျခင္းကပင္ အားလံုးအတြက္ ေပးကားေပး၏ မရေသာ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ပိုၿပီးဒုကၡေရာက္ေစေသာ ပညာေရးျဖစ္ေနေသးသည္ဟု ဆိုရမည္။