News

POST SECTION

EDUCATION

08-Dec-2018
ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေဘာလံုးသမားမ်ားကို စစ္စခန္းသြင္းၿပီး မာ့စ္ဝါဒအေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲကာ အေတြးအေခၚကိုပါ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တ႐ုတ္အားကစား ကမၻာကိုလႊမ္းရမည္ဆိုသည့္ မူဝါဒႏွင့္ ခံယူခ်က္အတိုင္း ေလ့က်င့္ေပးေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
01-Dec-2018
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ Non-profit ဆိုသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္လႈပ္ရွားလာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ပညာေရးအတြက္လုပ္သည္၊ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မလုပ္ဆိုသည့္ အရပ္ဘက္ေက်ာင္းမ်ားသည္ မူလတန္းမွသည္ တကၠသိုလ္အဆင့္ေလာက္အထိ ဖြင့္လွစ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းအေပၚ ျပည္သူေတြကလည္း နားလည္သူနည္းၿပီး ယေန႔တိုင္ အကဲခတ္ေနသူမ်ားရွိသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ “မျဖစ္ႏိုင္” ဆိုသည့္ဘက္က ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသူေတြမ်ားသည္ဟု ဆိုရမည္။
01-Dec-2018
ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေနမႈအေနအထားသည္ က်ဆင္းေနသည္။ မည္မွ်က်ဆင္းေနသနည္းဆိုလွ်င္ အဂၤလိပ္စကားမေျပာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အဆင့္ ၁၁ ခန္႔အထိ ထပ္မံက်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
01-Dec-2018
လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္ခန္႔က တိုင္းရင္းသား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ အလုပ္သမားမ်ား၏ သားတစ္ဦးျဖစ္သူ ခ်စ္ကိုသည္ ေက်ာင္းထြက္ ရလုနီးပါးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ႔မိဘေတြက သူ႔ကို ေက်ာင္းထြက္ၿပီး မိသားစုကို အေထာက္အကူျပဳရန္ အလုပ္လုပ္ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
24-Nov-2018
ကင္ညာႏိုင္ငံ ႏိုင္႐ိုဘီၿမိဳ႕ရွိ ကီကိုရွက္ေက်ာင္းတြင္ျဖစ္သည္။ တတိယတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာေနၾကသည္။ ဆရာမ ဂ်ာစင္တာအာတီႏိုသည္ ကေလးမ်ားကို ပံုျပင္ထဲကအေၾကာင္း ေမးခြန္းေလးေတြ ထုတ္ေမးေနသည္။ အတန္းေနာက္တြင္ နည္းျပဆရာက တက္ဘလက္တစ္လံုးႏွင့္ ထိုင္ေနသည္။ ဆရာမက ကေလးသံုးေယာက္၏ နာမည္ကို ေခၚလိုက္ၿပီး သူတို႔၏ စာဖတ္စြမ္းရည္ကို စစ္ေဆးလိုက္သည္။ နည္းျပက ေနာက္မွ အမွတ္ေပးေနသည္။ ကေလးေတြ၏ စာဖတ္ ႏိုင္စြမ္းရမွတ္က သူတို႔ တက္ဘလက္မ်ားေပၚတြင္ သြားေပၚေနသည္။ သူက ကေလးမ်ား၏ အသံထြက္ႏိုင္စြမ္းကို စစ္ေဆးၿပီး ေဆာ့ဖ္ဝဲျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း အကဲျဖတ္ေပးလိုက္သည္။ သူတို႔ အတန္းတြင္းလႈပ္ရွားေနမႈသည္ သူတို႔ခ်ည္း သိသည္မဟုတ္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ႐ံုးခန္းထဲကလည္း သူတို႔သင္ၾကားစစ္ေဆးေနမႈမ်ားကို သိႏိုင္သည္။ ေဒသတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားကလည္း အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
24-Nov-2018
ပညာေရးတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ထူးျခားစြာျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ K-12 အဆင့္ ပညာေရးကို အဆင့္ျမင့္ပညာေရးသို႔လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေျချပဳ ပညာေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။
24-Nov-2018
ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေရးသည္ ဂ်ပန္သို႔သြားၿပီး အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါလာသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရကလည္း ဂ်ပန္စာႏွင့္စကားမတတ္သူမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္မ်ားထဲကေလွ်ာ့ခ်ပစ္မည္ဆိုသည့္ ေလသံေတြ ထြက္လာေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေရးမွာ ကမၻာကစိတ္ဝင္စားစရာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ဂ်ပန္စာႏွင့္စကားကို အေျခခံေလာက္ပင္မသိဘဲ၊ ေန႔စဥ္သံုးစကားမ်ားကို မေျပာဆိုႏိုင္ဘဲ ေနရထိုင္ရခက္ခဲမည့္ အေနအထားကို ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိေစခ်င္သည္။
24-Nov-2018
ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ဘာစကား တတ္ေျမာက္မႈသည္ အလြန္အေရးပါသည့္ အေနအထားကို ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာအတြက္လည္း အစိုးရအေနႏွင့္ ေနာက္ထုတ္မည့္ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားတြင္ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါလာေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္လာလုပ္မည့္သူမ်ား သတိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
17-Nov-2018
“ျပည္သူေတြကို သတ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ေလ၊ ကေလးေတြေတာင္ မေရွာင္ဘူးေဟ” ဆိုသည့္ ရပ္သီခ်င္းသံက လြင့္ပ်ံလာသည္။ ထိုသီခ်င္းကို အသက္ ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ရပ္ပါတစ္ဦးျဖစ္သူ အလဲဗင္းဖင္းဂါး (Elevenfinger) က သီဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး ကေမာက္ကမျဖစ္မႈမ်ားကို သူက ရပ္သီခ်င္းျဖင့္ သေရာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
17-Nov-2018
တရုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ ယန္မင္းဝမ္ သည္ အသက္ ၇၆ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ အဘြားဝမ္သည္ ဟာေဘးနယ္႐ြာ တစ္႐ြာကိုသြားၿပီး ကေလးေတြကို ယေန႔တိုင္းစာသြားသင္ေနသည္။ ေက်ာင္းပိတ္ထားသည့္ စေန၊ တနဂၤေႏြ ေန႔မ်ားတြင္ သူသည္ ၁၂ နာရီအထိ ကေလးေတြကို စာသြားသင္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။
17-Nov-2018
ထိုစခန္းတြင္ ကေလးေတြဝတ္ဆင္ထားသည္က တိုက္ပြဲဝင္ စစ္ဝတ္စံုေတြႏွင့္ျဖစ္သည္။ သူတို႔အားလံုး လက္ထဲတြင္ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ေတြကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ကိုင္ထားၾကသည္။ သူတို႔က သင္တန္းဆရာက ၫႊန္ၾကားေနသည္။ သူတို႔ပစ္မွတ္ကို လူသားဟု သေဘာမထားရန္ ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။
10-Nov-2018
ယေန႔ေခတ္သည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ စိန္ေခၚျခင္းခံေနရသည့္ အခ်ိန္မ်ားျဖစ္သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းကို နားလည္ေအာင္လုပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေစာင့္ထိန္းထားသင့္ေၾကာင္း အသိတရားမ်ားလည္း နည္းပါးလာၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးစရာမဟုတ္ဟူ၍ ထင္ျမင္ယူဆေနၾကသည့္ေခတ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကစတင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ားကို ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ေပးလိုက္ရန္မွတစ္ပါး အျခားနည္းမရွိၿပီ။