News

POST SECTION

EDUCATION

အိႏၵိယႏိုင္ငံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရက အံ့မခန္းလိလိ တိုးတက္ျမင့္မားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
11-Jan-2018 tagged as ပညာေရး
စတုတၱတန္း ခ႐ိုင္စစ္ႏွင့္ အ႒မတန္း တိုင္း၊ ျပည္နယ္စစ္ ႏွစ္ဆုံးစာေမးပြဲကို ယခင္ႏွစ္ထက္ သုံးရက္ေစာ၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္မွစ၍ ၂၆ ရက္အထိ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ဇန္နဝါရီလ ၁၁ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။
ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီပညာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာေရး အသိပညာမ်ားေပးရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက မွာၾကားသည္။
စည္ပင္သာယာ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ တားျမစ္ခ်က္ကို လိုက္နာျခင္းမရွိဟုဆိုကာ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ သာယာေ႐ႊျပည္လမ္းရွိ ILBC ေက်ာင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ အက္ဥပေဒျဖင့္ ပုဒ္မထပ္တိုးကာ တရားစြဲထားေၾကာင္း ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးထံမွ သိရွိရသည္။
07-Jan-2018 tagged as
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ အသီးသီး၌ အင္တာနက္အေျချပဳ သင္ၾကားမႈမ်ားကို မည္မွ်လုပ္ေနသည္ေတာ့မသိ။ အင္တာနက္ထဲတြင္ ေအာင္ျမင္ေနသည့္ ပညာေပး Website ေတြကေတာ့ မ်ားစြာရွိေနၾကသည္။ ေက်ာင္းပညာတစ္ပိုင္းတစ္စႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ပညာကို ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ဆိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ Website ေပါင္းမ်ားစြာရွိသလို၊ အခေပးေလ့လာၾကရသည့္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ အြန္လိုင္းပညာေရးမ်ားလည္း ေခတ္စားေနပါသည္။ ပညာကို အငမ္းမရ ေလ့လာေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အင္တာနက္ဆိုသည္မွာ Facebook ေလာက္သာျဖစ္သည္ဟု သေဘာမထားပါ။ သူတို႔သည္ သူတို႔နည္း သူတို႔ဟန္မ်ားျဖင့္ အင္တာနက္ထဲရွိ ေလ့လာစရာ ပညာရတနာသိုက္ Website မ်ားထဲဝင္ကာ ပညာယူေနၾကပါသည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအဆင့္ အမ်ားဆံုးေလ့လာေနၾကၿပီး၊ မသိမျဖစ္ ေလ့လာၾကည့္သင့္သည့္ Website မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
06-Jan-2018 tagged as တကၠသိုလ္
K.U. Leuven University က ေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမွာ Doctoral Degree (Ph.D) ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ သင္တန္းစတင္မည့္အခ်ိန္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျဖစ္သည္။
06-Jan-2018 tagged as တကၠသိုလ္
ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ Lund University တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မ်ားမွာ Bechelors/Masters Degree တို႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ တို႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းစတင္မည့္ရက္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ျဖစ္သည္။
06-Jan-2018 tagged as တကၠသိုလ္
ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္သင္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမွာ Master Degree ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းစတင္မည့္ရက္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ျဖစ္သည္။
06-Jan-2018 tagged as ပညာေရး ထုိင္း
ထုိင္းႏိုင္ငံပညာေရးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘြဲ႔ရၿပီးသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစမည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ (Skill) မရွိေသးျခင္းႏွင့္ အေတြးအျမင္ (Mindset) တို႔ကို ေျပာင္းေပးရန္ လိုအပ္ေနေသးျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဘက္ကလည္း သူတို႔၏ အခန္းက႑ကို ေရွ႕တန္းတင္ စိုးမိုးထားျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မႈ မရွိေသးျခင္း၊ ပညာရွာေရးတြင္ ဆရာသာ အေရးပါသည္ဆိုသည့္ အစြဲမ်ားကို မခၽြတ္ႏိုင္ေသးျခင္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရး၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားျဖစ္သည္။
ေခတ္က နည္းပညာေခတ္ကို ေရာက္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ပညာေရးတြင္လည္း နည္းပညာကို အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း တစ္ခုအေနႏွင့္ မျဖစ္မေန သံုးစြဲလာရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အထက္တန္းအဆင့္ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ နည္းပညာကို လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ထည့္သြင္း မသင္ၾကားေပးႏိုင္ေသးပါက ကမၻာ့အဆင့္ပညာေရးကို တက္လွမ္းႏိုင္ၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေသးေပ။
ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း (Vocational Education) မ်ားကို ကုန္သြယ္မႈ၊ လက္မႈပညာ၊ နည္းပညာသင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ၾကပါသည္။ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို Career Education သို႔မဟုတ္ Technical Education ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္လည္း အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေလ့ရွိသည္။
အဂၤလိပ္စာသည္ အေရးအပါဆံုး ဘာသာစကားျဖစ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ားဆံုး သံုးစြဲေနသည့္ ဘာသာစကားတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ားဆံုး သံုးစြဲေနသည့္ ဘာသာစကားမွာ တ႐ုတ္ဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံခန္႔ သံုးစြဲသည္။ ဒုတိယသံုးစြဲမႈ အမ်ားဆံုး ဘာသာစကားသည္ စပိန္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္က တတိယအဆင့္ေလာက္တြင္သာ ရွိသည္။
နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္သင္ ဆရာမ်ားအေနႏွင့္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ားဘက္သို႔ ရာထူးတိုး၊ ေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာႏြယ္နီက ေျပာၾကားသည္။
04-Jan-2018 tagged as ပညာေရး မႏၲေလး
ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) ထိုးထားသည့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္အေနႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Boashan တကၠသိုလ္ႏွင့္ထပ္မံ၍ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့သည္။