POST SECTION

EDUCATION

22-Dec-2018
ေမး - ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရးအေၾကာင္း အနည္းငယ္ ရွင္းျပေပးပါ။ ေျဖ - ဖင္လန္ပညာေရးစနစ္သည္ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၉ ႏွစ္တိတိ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္။ ၁ တန္းမွ ၉ တန္းအဆင့္အထိျဖစ္သည္။ အသက္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ၇ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္အထိ မသင္မေနရ ပညာေရး စနစ္အတိုင္း လိုက္နာၾကရသည္။ ယင္းသည္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံပညာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမလာဘဲ အိမ္တြင္ သင္ၾကားေပးမည္ဆိုလွ်င္လည္း လက္ခံသည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္တြင္ သင္ၾကားေပးေနသည့္ Homeschooling စနစ္ရွားသည္။
22-Dec-2018
သာမန္စာသင္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်ိန္ မိနစ္ ၄၀ ကို ဆရာတစ္ဦးက တာဝန္ယူရသည္။ စာသင္ခန္း တစ္ခန္းတြင္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ကလည္း တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာမတူႏိုင္။ ၂၅ ဦး လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ရာႏွင့္ခ်ီၿပီးေတာ့လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ နည္းပညာကို ဆရာမ်ား၏ ေနရာတြင္ အျပည့္အဝ အစားထိုးႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အြန္လိုင္းပညာေရးက ေက်ာင္းသားေထာင္ခ်ီၿပီးလည္း သင္ႏိုင္သည္။ ဆရာသည္ အတန္းစဥ္လိုက္ၿပီး သင္ေနစရာ မလိုေပ။ ျ
22-Dec-2018
နည္းပညာေခတ္တြင္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာတို႔ၾကားတြင္ ဆက္သြယ္ရ ပိုၿပီး လြယ္ကူလာသျဖင့္ ပညာေရးကလည္း ပိုၿပီးအဆင္ေခ်ာလာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ပညာဆိုသည္မွာ အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေလ့လာသိရွိရန္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္လိုကာလမ်ိဳးတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာေပါင္းစံုသည္ ရယူရန္ ခက္ခဲသည့္ အေနအထားတြင္ မရွိေတာ့ပါ။ နည္းပညာ အေထာက္အကူကို ယူလိုက္လွ်င္ အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး သင္ၾကားႏိုင္သည္ဆိုျခင္းကိုလည္း မည္သူမွ ျငင္းႏိုင္မည္မထင္ပါ။
15-Dec-2018
နည္းပညာေခတ္တြင္ နည္းပညာသည္ ပညာေရး၏ မ႑ိဳင္ ျဖစ္လာသည္။ ပါေမာကၡ ကင္တာက “နည္းပညာလက္နက္အား ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ေရး” ဟူ၍ေျပာသည္။ နည္းပညာသည္ ပညာေရးတြင္ အေရးပါလာမႈကို သူတို႔ ခံယူႏိုင္လာဖို႔သာလိုသည္။
15-Dec-2018
ပညာေရးဆိုသည္မွာ အေမွာင္တြင္းမွ အလင္းသို႔ ဆြဲထုတ္ျခင္း၊ ေထာင္တြင္းမွ အျပင္သို႔ ဆြဲထုတ္ျခင္းသာ ျဖစ္သင့္သည္။ ေဝဒက်မ္းစာတစ္ခုတြင္ ပညာေရးဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသင္စာထက္ပို၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည့္စနစ္ကို အထူးခ်ီးက်ဴးထားသည္။ အလားတူ တ႐ုတ္စကားပံု တစ္ခုတြင္လည္း ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ဆိုထားဖူးပါသည္။
15-Dec-2018
ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရး ေလာကထဲတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ သူ႔နည္း သူ႔ဟန္ျဖင့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းပညာႏိုင္ငံမ်ားထဲ၌ ပါဝင္လာေစရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံစိတ္ဓာတ္ရွိေစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပံုမ်ားမွာ ကမၻာကပင္ အတုယူစရာျဖစ္သည္။
15-Dec-2018
ကမၻာေပၚတြင္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၆၈ ဒသမ ၅ သန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုင္းဆရာေတာ္ ဗုဒိဂ်ယ ဗဂ်ီရမဒီက ၂၁ ရာစုလူ႔ေဘာင္တြင္ ဒုကၡမ်ိဳး စံုႀကံဳေတြ႔ေနရသူမ်ားအေပၚ စာနာသနားစိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဗဂ်ီရမဒီ ဆရာေတာ္သည္ ထင္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားကို စာနာေထာက္ထားၿပီး အကူအညီမ်ား ေပးေနေသာေၾကာင့္လည္း UNHCR က သူ႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသူေတာ္စင္အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမႇာက္မႈကို ခံထားရသူလည္းျဖစ္သည္။
08-Dec-2018
တစ္ေယာက္ မနက္ပိုင္းအလုပ္ကို ဆင္းရန္အတြက္ ေနမထြက္မီ နံနက္ ၅ နာရီေလာက္ကတည္းက အိပ္ရာမွထရသည္။ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ သူ႔အလုပ္နားရသည္။ ညဘက္ အဆိုင္းကို ညဥ့္နက္သည္အထိ အလုပ္မဆင္းမီ သူ႔အတြက္ အားလပ္ခ်ိန္ ၃ နာရီရသည္။
08-Dec-2018
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနာက္ပိုင္း ေက်းလက္ ေဒသတစ္ခုတြင္ ထူးဆန္းေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ရွိေနပါသည္။ ထိုေက်ာင္းသည္ ဝိုင္အိုမင္းျပည္နယ္ထဲတြင္ရွိၿပီး ေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းတြင္ ဆရာတစ္ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးသာ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ထူးဆန္းသည္ဟုဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။
08-Dec-2018
ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေဘာလံုးသမားမ်ားကို စစ္စခန္းသြင္းၿပီး မာ့စ္ဝါဒအေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲကာ အေတြးအေခၚကိုပါ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တ႐ုတ္အားကစား ကမၻာကိုလႊမ္းရမည္ဆိုသည့္ မူဝါဒႏွင့္ ခံယူခ်က္အတိုင္း ေလ့က်င့္ေပးေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
01-Dec-2018
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ Non-profit ဆိုသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္လႈပ္ရွားလာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ပညာေရးအတြက္လုပ္သည္၊ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မလုပ္ဆိုသည့္ အရပ္ဘက္ေက်ာင္းမ်ားသည္ မူလတန္းမွသည္ တကၠသိုလ္အဆင့္ေလာက္အထိ ဖြင့္လွစ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းအေပၚ ျပည္သူေတြကလည္း နားလည္သူနည္းၿပီး ယေန႔တိုင္ အကဲခတ္ေနသူမ်ားရွိသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ “မျဖစ္ႏိုင္” ဆိုသည့္ဘက္က ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသူေတြမ်ားသည္ဟု ဆိုရမည္။
01-Dec-2018
ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေနမႈအေနအထားသည္ က်ဆင္းေနသည္။ မည္မွ်က်ဆင္းေနသနည္းဆိုလွ်င္ အဂၤလိပ္စကားမေျပာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အဆင့္ ၁၁ ခန္႔အထိ ထပ္မံက်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
01-Dec-2018
လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္ခန္႔က တိုင္းရင္းသား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ အလုပ္သမားမ်ား၏ သားတစ္ဦးျဖစ္သူ ခ်စ္ကိုသည္ ေက်ာင္းထြက္ ရလုနီးပါးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ႔မိဘေတြက သူ႔ကို ေက်ာင္းထြက္ၿပီး မိသားစုကို အေထာက္အကူျပဳရန္ အလုပ္လုပ္ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။