News

POST SECTION

EDUCATION

15-Sep-2016
တ႐ုတ္ေကာင္းေခါင္ စာေမးပြဲစနစ္ရဲ႕ ရလဒ္က ထူးခြၽန္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ေမြးထုတ္ေပးေရးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ထူးခြၽန္တယ္ဆိုတာ အမွတ္မ်ားတာကို ေျပာတာလား၊ စဥ္းစားေဝဖန္ သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းကို ေျပာတာလား ခြဲျခားသုံးသပ္ရမယ့္ အခ်ိန္ကို ေရာက္လာပါၿပီ။ အေတြးအေခၚမပါ၊ ဦးေႏွာက္သုံးစရာမလို ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝကို က်က္ထားမွတ္ထားတဲ့ စာေလာက္နဲ႔ ဆုံးျဖတ္တာ မွန္ကန္မႈရွိ၊ မရွိဆိုတာ ျပန္လည္သုံးသပ္ဖို႔ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္လို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ ဘာေျပာေျပာ ေနာက္ေကာင္းေခါင္စာေမးပြဲအတြက္ ၁၀ လ တိုင္ ကေလးေတြ ၾကက္တူေ႐ြးလို စာက်က္၊ ေမ်ာက္ေတြလို အုန္းပင္တက္ေနၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
14-Sep-2016
ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးတြင္ အမ်ဳိးသမီးေပါင္း ၆၂ သန္းခန္႔သည္ ေက်ာင္းပညာေရးကို သင္ၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေသးေပ။ သူတို႔တြင္ ေက်ာင္း ဆိုသည့္ေနရာ မရွိ႐ုံမက သူတို႔ဘဝ လုံၿခံဳေရးကိုပင္ အာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေနထိုင္႐ုန္းကန္ အသက္ရွင္ ေနၾကရသည္
10-Sep-2016
ယေန႔ေခတ္တြင္ အစစ္ႏွင့္ ဆင္တူ႐ိုးမွား တုပထားေသာ အတုမ်ား၊ လိမ္နည္း မ်ဳိးစုံတို႔ကို နယ္ပယ္စုံတြင္ ပုံစံမ်ဳိးစုံႏွင့္ ေတြ႔ႏိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ပညာသင္ဆု အလိမ္အညာႏွင့္ ေငြေၾကး လိမ္လည္မႈမ်ားကို သတိျပဳ ေရွာင္ရွားရန္ လိုအပ္
07-Sep-2016
၂၁ဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အားလုံးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အထက္တန္း ပညာေရးကို မသင္ မေနရ ပညာေရးအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း သင္ယူၿပီး ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ္လည္း ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ ျပည့္ေျမာက္ေစရန္ မလြယ္ကူ
01-Sep-2016
အိမ္စာေပးတိုင္း ကေလးမ်ားက စိတ္ဝင္စားသည္ မဟုတ္ေပ။ အိမ္စာဆိုသည့္ စိုးမိုးမႈက ကေလးမ်ားကို စိတ္ထဲတြင္ ေျခာက္လွန္႔ေနႏိုင္ပါသည္။ မၿပီးခဲ့လွ်င္ဆိုသည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ မလုပ္လာလွ်င္ ရွက္စရာေကာင္းမွာလား ဆိုသည့္ ေသာကမ်ားသည္ ကေလးတို႔စိတ္ကို ဒဏ္ရာျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အိမ္စာမ်ားစြာ ေပးျခင္း၏ အက်ဳိးမဲ့မႈကို အဓိကျပပါ ဆိုလွ်င္ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္ခ်ိန္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးခိုးယူျခင္းဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။
25-Aug-2016
ကမာၻမွာ ပညာေရးအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္းမင္း ပညာရပ္ဟာ မရွိမျဖစ္၊ မသိမျဖစ္ ဘာသာရပ္ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ပညာေရးမွာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ေဝးေနၾကရတဲ့ ဘဝေတြကို ကြန္ပ်ဴတာ အျမန္ဆုံး ကိုင္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ပ႐ိုဂရမ္ ေရးႏိုင္ၾကတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို က်င့္သုံးေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး အေဝးႀကီး ျဖတ္ခ်ထားၾကမွာ ေသခ်ာေနပါတယ္။
25-Aug-2016
မိဘေတြဘက္က သူငယ္တန္း (KG) သင္႐ိုးသစ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ အားနည္းေနပါတယ္။ စာေရးစာဖတ္ ေနာက္က်မွာကိုပဲ အထူးစိုးရိမ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္ရွင္။ ကၽြန္မကေတာ့ မၾကာခဏေခၚၿပီး သင္႐ိုးသစ္အေပၚနဲ႔ ကၽြန္မတို႔အေပၚ ယုံၾကည္ေပးပါ။ ေနာက္ႏွစ္က်ရင္လည္း ဒီသင္႐ိုးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ပထမတန္းသင္႐ိုးသစ္ကိုပဲ ရင္ဆိုင္ရမွာမို႔ ကေလးေတြကို မိဘေတြရဲ႕ စိုးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ ေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့ရလဒ္ ေတြ မလြဲေအာင္၊ ကေလးေတြကို ဖိအားမျဖစ္ေစပါနဲ႔၊ အထူးသျဖင့္ က်ဴရွင္မသင္ဖို႔ အႀကံေပး တိုက္တြန္း ထားပါတယ္ရွင္။
19-Aug-2016
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ ပညာေရးက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ အေတာ္ေလး လုပ္ႏိုင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဂ်ပန္အစိုးရ အပါအဝင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ စက္႐ုံမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသား လူငယ္ထုေတြကို ပညာသင္ဆု အေျမာက္အျမား ကမ္းလွမ္းထားတာရွိပါတယ္
18-Aug-2016
ညာေရးမွာ ခိုင္မာတဲ့ ရာထူးတိုး မူဝါဒကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်မွတ္ထားတာ မရွိလို႔ ခုလို အ႐ႈပ္အေထြးေတြ ေပၚေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေနာင္ ဒါမ်ဳိးေတြ ဆက္မျဖစ္ဖို႔ ပြင့္လင္းခိုင္မာတဲ့ အမ်ားသေဘာတူတဲ့ ရာထူးတိုး မူဝါဒေတြ ေရးဆြဲဖို႔ လိုေနတာ