News

POST SECTION

EDUCATION

03-Feb-2018 tagged as Scholarships
University of Edinburgh တြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ယူခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Ph.D Degree ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည့္ ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။
03-Feb-2018 tagged as Scholarships
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ University of East Anglia တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမွာ Masters Degree ျဖစ္သည္။
03-Feb-2018 tagged as Scholarships
ဩစေၾတးလ်အစိုးရက ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မ်ားမွာ Bachelors/ Masters/ PhD Degrees မ်ားျဖစ္သည္။
03-Feb-2018 tagged as Scholarships
နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ The Hague University of Applied Sciences တြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမွာ Master Degree ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာ ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းရမည့္ရက္မွာ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း သင္တန္းမ်ားကို စတင္မည္ျဖစ္သည္။
03-Feb-2018 tagged as ပညာေရး
အိမ္သင္ပညာေရး (Home Education) သည္ မိဘမ်ားက ေငြေရးေၾကးေရး မပူရသည့္အျပင္၊ တစ္ဦးဦးက ပညာတတ္ၿပီး ဒိုင္ခံသင္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါသည္။ အိမ္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ပါကလည္း ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ပညာေပးျခင္းမ်ိဳးကို စီစဥ္သင့္သည္။
03-Feb-2018 tagged as ပညာေရး
လန္ဒန္ၿမိဳ႕အနီး ကြန္ဗင္ထရီအရပ္က အိမ္ေလးတစ္အိမ္တြင္ ျဖစ္သည္။ ကေလးသံုးေယာက္သည္ အိမ္တြင္း ထမင္းစားခန္းအတြင္းရွိ စားပြဲေပၚတြင္ ႐ႊံ႕ေတြႏွင့္ ကစားေနၾကသည္။ ဇီဖန္းဆိုသည့္ ေကာင္ေလးက အသက္ ၄ ႏွစ္သာရွိေသးသည္။ သူက ေလယာဥ္ပ်ံအ႐ုပ္ေလးတစ္႐ုပ္ႏွင့္ ကစားေနသည္။ ေနာဆိုသူက ၁၀ ႏွစ္၊ ဂ်ိဳရွီက ၁၃ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔က ေရငုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ေရယက္ျပားေတြကို လုပ္ေနၾကသည္။ ပံုစံျပထားသည့္ စာအုပ္က ဆိုဖာေပၚတြင္ ဖြင့္ထားသည္။ ယေန႔မနက္ အားလံုးသည္ အငယ္ဆံုးေကာင္ ဇီဖန္း၏ စိတ္ကူးအတိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ ညီအစ္ကိုေတြအားလံုး ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ပန္ဘ႐ြတ္႐ိႈင္းယား ကမ္းေျခတြင္ သြားေရာက္အပန္းေျဖရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
03-Feb-2018 tagged as ပညာေရး
Unschooling ဆိုသည္မွာ ပညာရွာလိုသူက ကိုယ္ရွာလိုသည့္ပညာကို ကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္သင္ၾကားႏိုင္သည့္ သေဘာတရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ေက်ာင္းေတြက ထိုသေဘာတရားမ်ိဳးကို မေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသးေပ။ သူတို႔ေပးသည့္ ပညာကိုလာသင္မွ ပညာသင္သည္ဟု ယူဆေနၾကသည္။
ေဟာင္သီေဟာင္သည္ ေက်ာင္းထြက္သြားရသည္။ သူ ေနာက္ဆံုးတက္ခဲ့ရသည့္ အတန္းက ၈ တန္းျဖစ္သည္။ သူ႔အသက္ ၁၄ ႏွစ္သမီးအ႐ြယ္က ထြက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း တက္ခဲ့သည့္ ကာလေတြကို သူမေမ့။ ယေန႔တိုင္ ေက်ာင္းႏွင့္ေဝးခဲ့ရသည္ကို သူေနာင္တရေနသည္။ သူေက်ာင္းႏွင့္ ေဝးကြာခဲ့ရသည္မွာ ၁၄ ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီ။
27-Jan-2018 tagged as ပညာေရး
ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူတို႔သည္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ကံေကာင္းစြာ ေရာက္ရွိေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔ဝန္းက်င္က အလြန္လွပသည္။ လုပ္ခလစာကလည္း ျမင့္မားစြာရၾကသည္။ ကိုယ့္ေဒသႏွင့္ ကိုယ့္အလုပ္ အားလံုးအဆင္ေျပၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးကလည္း ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဂ်က္မာကို မသိသူမရွိ။ တကယ့္ သူေဌးႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကမၻာေက်ာ္လည္းျဖစ္သည္။ သူက ေအးခဲသည့္ ရာသီဥတုကို ျဖတ္ၿပီး ေက်ာင္းလာတက္ရသည့္ ကေလးတစ္ဦး၏ ဆံပင္ႏွင့္မ်က္ေတာင္မ်ား ေရခဲေခ်ာင္းလို ျဖစ္ေနပံုေတြကို အြန္လိုင္းတြင္ေတြ႔ ၿပီး သနားစိတ္ျဖစ္ကာ သူ႔လို သူေဌးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေက်းလက္ေတာ႐ြာေန ကေလးမ်ားပညာေရးအတြက္ အေထာက္အကူေပးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုက္သည္။ ေက်းလက္ေန ကေလးမ်ားအတြက္ ဂ်က္မာ ေျဖရွင္းပံုက ႐ိုး႐ိုးေလးျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေတာ႐ြာမ်ားတြင္ ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားက ေက်ာင္းလာတက္ေနရသည့္ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ေဘာ္ဒါမ်ားဖြင့္ေပးၿပီး ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးကို အားေပးရန္ ျဖစ္သည္။
ကမၻာလံုး ET ေခၚ Educational Technology လမ္းေၾကာင္းကို လိုက္ေနၾကသည္။ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ပညာေရးနည္းပညာအတြက္ သီးျခားေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ Edtech ကုမၸဏီေတြ ေပၚလာသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမ ၁၀ လ အတြင္း Edtech တို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ေငြပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၁၅ ဘီလီယံျဖစ္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
ကမၻာေက်ာ္ Apple ကုမၸဏီႀကီးသည္ လူတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာကုတ္ ေရးႏိုင္ရမည္ဆိုသည့္ (Everyone Can Code) ဆိုသည့္ ပ႐ိုဂရမ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဥေရာပရွိ တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္ ေက်ာင္းေပါင္း ၇၀ တြင္ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ေရးနည္း သင္တန္းမ်ားကိုစတင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ထိုပ႐ိုဂရမ္ကို Apple ကုမၸဏီက တီထြင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုကို မည္သို႔ အလြယ္ေရးႏိုင္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စတင္ေလ့လာႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
25-Jan-2018 tagged as ပညာေရး
ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ပိုင္းဆိုလွ်င္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကုန္ဆံုးကာ ေက်ာင္းပိတ္ေတာ့မည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ပထမတန္းကို သင္႐ိုးသစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေစျခင္းႏွင့္အတူ လက္ေတြ႔ေျမျပင္ သင္ၾကား၊ သင္ယူရာတြင္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ျပန္ဆန္းစစ္ရန္လိုလာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာမ်ားလက္ေတြ႔ႀကံဳရသည္မ်ားကို ယခုတစ္ပတ္ ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံက႑မွတစ္ဆင့္ The Voice က စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
အမ်ိဳးသမီးဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၅) အတြက္ ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစား ၅ မ်ိဳးကို ထပ္တိုးေခၚယူေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးထံမွ သိရသည္။