News

POST SECTION

EDUCATION

စင္ကာပူႏိုင္ငံပညာေရးကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္သည့္အခါတြင္ ကမၻာက စံျပဳသတ္မွတ္ထားသည့္ (Standardised Tests) စာေမးပြဲမ်ားတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွ ကေလးမ်ားကို ထိပ္တန္း အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရရန္ ဦးတည္ သင္ၾကားေပးေနသည့္ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
30-Sep-2017 tagged as ပညာေရး
၂၀ဝ၀ ျပည့္ႏွစ္အလြန္ ႏွစ္ကာလမ်ားကတည္းက ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေရွ႕တန္းကို တျဖည္းျဖည္း ေရာက္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးပိုင္းျဖတ္ခ်က္တြင္လည္း အဆင့္တစ္ေနရာတြင္ ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
30-Sep-2017 tagged as ကမၻာ့ပညာေရး
Human Capital Report 2017 ၏ အစီရင္ခံစာကို (World Economic Forum) က စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့ပညာေရးစနစ္တြင္ အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံက ရွိေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆရာတစ္ဦး၏ ပ်မ္းမွ်လစာသည္ ေဒၚလာ ၁၀ဝ သာရေသာေၾကာင့္ အျခား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းသည့္ အလုပ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲလုပ္လိုေသာ ဆရာအေရအတြက္ ပိုမ်ားေနေၾကာင္း Vietnam Express သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
“နိုင္ငံေတာ္ကေန ဆိုးေဆးေတြပါတဲ့မုန္႔ေတြကို ေရာင္းခြင့္ကန္႔သတ္ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့”
23-Sep-2017 tagged as ကမၻာ့ပညာေရး
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထူးခၽြန္သည္ဟုထင္ၿပီး အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားစြာႏွင့္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာသင္ဆုမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာထားသင့္ပါသည္။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေနအထား PISA စာေမးပြဲရလဒ္မ်ားတြင္ သိပ္ၿပီးနိမ့္က်သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ မည္သို႔ဆိုေစ ကမၻာ့အဆင့္ကိုမီရန္ဆိုသည္မွာ အစိုးရအေနႏွင့္ ကမၻာ့ေအာင္ျမင္ေနေသာ စနစ္အတိုင္း လိုက္ရန္ကလြဲၿပီး အျခားအေၾကာင္း မရွိေပ။
ေခတ္စနစ္က ေျပာင္းလဲလာၿပီျဖစ္သည္။ ကိုယ့္႐ြာအဆင့္ေလာက္ မျမင္သင့္။ ကမၻာကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရမည့္ ကမၻာ့အျမင္ ပညာေရး ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာက မည္သို႔ သင္ၾကားေနၾကသနည္း ဆိုသည့္ လမ္းေၾကာင္းေနာက္ကို လိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကေတာ့သည္။
21-Sep-2017 tagged as ကေလးသူငယ္
“ဒါေတြကိုမသိလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကေလးေတြက ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ယွဥ္ရင္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့တယ္”
14-Sep-2017 tagged as ျမန္မာ ပညာေရး
ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ေရွ႕ဆက္သြားမလား၊ ရပ္ေနမလား၊ ေနာက္ျပန္ဆုတ္မလား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုၿပီထင္သည္။
14-Sep-2017 tagged as ပညာေရး
ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ ပညာရွာေဖြႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို လိုခ်င္သည့္ပညာကို ေက်ာင္းထဲ ဝင္ရွာႏိုင္သည္ဆိုေသာ အသိႏွင့္၊ ပညာရွာခ်င္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းထဲ ဝင္လာႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ိဳးကို ေက်ာင္းသားမ်ား မရေသးလွ်င္လည္း ပညာေရးေဝးေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။
14-Sep-2017 tagged as ပညာေရး
ႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း လူသားဆရာမ်ား ေနရာတြင္ စက္႐ုပ္ဆရာမ်ားကို အစားထိုးမည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာသည္ လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ရွင္းထုတ္မည္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာေနသူမွာ Wellington ေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဆာအန္သိုနီရွယ္ဒန္ ျဖစ္သည္။
ျဖည့္စြက္ခ်က္၊ အမွားအယြင္းရွိပါက တာဝန္ရွိသူမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံႏိုင္ရန္ ေဖာင္၏ ဖုန္းနံပါတ္ျဖည့္သည့္ ေနရာတြင္ မိမိအား အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကိုသာ ျဖည့္စြက္ေပးေစခ်င္ပါသည္
09-Sep-2017 tagged as ပညာေရး
မသန္စြမ္းသူဦးေရ တစ္ရာလၽွင္ တစ္ဦးသာ အဆင့္ျမင့္ပညာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ သင္ယူနိုင္၍ တကၠသိုလ္တက္ရန္ အခက္အခဲရွိသည့္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ပညာသင္ဆုေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ ပညာသင္ဆုေပးအပ္ျခင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ခံ ေဒၚထက္ထက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။