News

POST SECTION

EDUCATION

21-Apr-2018
ငယ္စဥ္ကတည္းက ပညာသင္ၾကားခြင့္ မရခဲ့ေသာ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သမီးျဖစ္သူ အသက္ငါးႏွစ္ျပည့္သျဖင့္ သူငယ္တန္းကို လာအပ္သည့္အခါ သူကိုယ္တိုင္လည္း ေက်ာင္းတက္ပါရေစဟု ဆိုလိုက္သျဖင့္ ဆရာေတြက အံ့အားသင့္ကုန္ၾကသည္။
21-Apr-2018
ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ KG (Kindergarten) သင္ဆရာ၊ လက္မႈပညာသင္ဆရာ၊ ဂီတဆရာ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားထားမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ ကြဲျပားရျခင္းမွာ သူတို႔ အထူးျပဳယူလာသည့္ သင္႐ိုးႏွင့္ပညာရပ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း၌လည္း သီးျခားဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဆရာမ်ားကို ခြဲျခားထားပါေသးသည္။
21-Apr-2018
ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အေနႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေနၾကသည္။ သူတို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသည့္ ပညာေရးကို (Phenomenon-based Learning) ဟု ေခၚၾကသည္။ ထိုပညာေရးက ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၂၁ ရာစုႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ပညာေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးကို စနစ္တက် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။
21-Apr-2018
က်ိဳကိုဆန္သည္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ သူက အႏုပညာေက်ာင္း တက္ေနသည္။ ပန္းခ်ီကို စိတ္ဝင္စားသျဖင့္ အထက္တန္းေလာက္ကတည္းက ေလ့လာလိုက္စားခဲ့သည္။ ဘြဲ႔အတြက္လည္း အႏုပညာေက်ာင္းကိုပင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဘြဲ႔လြန္လည္း ဆက္တက္သည္။ အႏုပညာကိုပဲ ေလ့လာသည္။
21-Apr-2018
ဆရာအလုပ္ဆိုသည္မွာ ေရွးအက်ဆံုး လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေခတ္မီတိုးတက္လာသည့္ နည္းပညာေခတ္တြင္ ဆရာဆိုသည့္ လုပ္ငန္းအေပၚ စိတ္ဝင္စားလာပါဦးမည္ေလာ၊ ဆရာဆိုသည့္ လူတန္းစားတစ္ရပ္သည္ ရွိႏိုင္ပါဦးမည္ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည္။
21-Apr-2018
သူ႔အသက္က ၈၆ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ အမည္က လိုဝဲလ္ဂါဒင္အာဝါျဖစ္သည္။ စစ္ျပန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး West Chester University တြင္လည္း အမႈထမ္းခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ အေမရိကန္ေလတပ္မွ စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္ West Chester University ၌ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံတန္းကို စတင္တက္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။
21-Apr-2018
အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁ ဒသမ ၅ သန္းရွိၿပီး တက္ေရာက္သင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္း သန္း ၂၆၀ ခန္႔ရွိသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ K12 (မူလတန္းမွ အထက္တန္းအဆင့္ ပညာေရး) တြင္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ပညာေရးစနစ္ႀကီးကို လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။
21-Apr-2018
ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနေသာ အာရွ-ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးညီလာခံ Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) တြင္ ေသာေသာညံခဲ့သည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမွာ Industry 4.0 ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ Industry 4.0 ေခတ္ဆီသို႔ ဦးတည္သြားေနခ်ိန္တြင္ ယင္းေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ ပညာေရးစနစ္ဆီသို႔ ဦးတည္ၿပီး သင္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဘဝႏွင့္ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားကို ေျပာင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။
20-Apr-2018
British University College က ေမလလယ္တြင္ Foundation ႏွင့္ Higher Diploma (HD) တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ရာ Foundation အတြက္ မိတ္ဆက္သေဘာ တစ္လခန္႔ အခမဲ့သင္တန္းပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေက်ာင္းထံမွ သိရွိရသည္။
19-Apr-2018
အေျခခံပညာက႑တြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည့္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအေျဖလႊာစစ္ေဆးျခင္း တာဝန္ယူရေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနႏွင့္ စာစစ္ကာလ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ ၁၀ ရက္အတြင္းႀကံဳေတြ႔ရေသာ ေနေရး၊ ထိုင္ေရး အခက္အခဲမ်ားကို ယခုတစ္ပတ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ရင္ဖြင့္သံက႑အျဖစ္ The Voice က စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
05-Apr-2018
ကမၻာ့ထင္ရွားသည့္ တီထြင္မႈမ်ားသည္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရလဒ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိသူနည္းပါသည္။ ေၾကးနန္း၊ AIDS အတြက္ေဆး၊ အင္တာနက္၊ Stem Cell သုေတသန စသည္တို႔၏ မူလရင္းျမစ္မ်ားသည္ တကၠသိုလ္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားက ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တကၠသိုလ္တြင္ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အေျခခံေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။
05-Apr-2018
ႏိုင္ငံမ်ားမွ ထူးခၽြန္သည့္ လူငယ္မ်ားကို ပညာဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ အခြင့္အေရးေပးသည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမွာ Masters (MS) Degree ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းမ်ားကို ဩဂုတ္လ သို႔မဟုတ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္မည္ဟု သိရသည္။
05-Apr-2018
ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ ေပးအပ္ေသာ ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါသည္။ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမွာ Masters Degree ျဖစ္သည္။
05-Apr-2018
ဩစေၾတးလ်အစိုးရက ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မ်ားမွာ Bachelors/ Masters/ Ph.D Degrees မ်ားျဖစ္သည္။
05-Apr-2018
ဆရာအင္အားလံုေလာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလံုေလာက္သည္ျဖစ္ေစ အရွိန္တန္႔ၿပီး ကေလးေတြအတြက္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈေတြရွိေစတာက ေျပာစရာေတာင္ လိုမယ္မထင္ဘူး။ အားလံုးသိႏိုင္တာပါ။ ဒီလိုအခ်ိန္မီ အခါမီ မဟုတ္တာ မႏွစ္ကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ႏွစ္ေတြကလည္း ရွိေနတာပါပဲ။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ နစ္နာၾကမလဲ။