News

POST SECTION

EDUCATION

မံု႐ြာတကၠသိုလ္တြင္ စာေမးပြဲအေျဖလႊာအထုပ္ သယ္ပို႔၊ ယူေဆာင္ေရး လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေစခိုင္းေသာေၾကာင့္ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာ တာဝန္လႊဲေျပာင္းရန္ အဆိုပါ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၅၀ ေက်ာ္က ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ယင္းတကၠသိုလ္ဆရာမ်ား သမဂၢထံမွ သိရွိရသည္။
အေျခခံပညာအဆင့္ ပၪၥမတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ကိုရင္ဝတ္ျဖင့္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ေက်ာင္းထားလိုသည့္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မ်ား၊ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနႏွင့္ ဓမၼဓရဘာ သႏၲရေကာလိပ္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။
17-Mar-2018 tagged as ပညာေရး Scholarships
University College London တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Bachelors Degree ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ တက္ေရာက္သင္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာ ေနာက္ဆံုးပိတ္ရက္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ သင္တန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။
17-Mar-2018 tagged as ပညာေရး Scholarships
ကေနဒါႏိုင္ငံ Humber College တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ Undergraduate Degree ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတို႔တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ သက္တမ္းအရွည္ဆံုးတကၠသိုလ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ National University of Singapore (NUS) က လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားက လိုအပ္ေသာ သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ သူတို႔က ဆန္းသစ္သည့္ ပိုင္းျဖတ္ (အကဲျဖတ္) စနစ္ျဖင့္ လူႀကီးမ်ားကို ေက်ာင္းျပန္တက္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းၿပီးသြားၿပီး အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ား၊ အလုပ္နားေနသူမ်ား ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေဟာင္း အားလံုးကို ဘဝတစ္သက္တာ ျပန္လည္ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ ျပန္လည္စီစဥ္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။
17-Mar-2018 tagged as ပညာေရး တ႐ုတ္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းတြင္ ေဆာင္းရာသီ ျဖစ္သည္။ ရမ္းလီသည္ မနက္ ၃ နာရီထိုးကို အိပ္ရာက လူးလဲထလိုက္သည္။ တစ္ညလံုး သံုးလအ႐ြယ္ သူ႔သမီးကို ေစာင့္ေရွာက္ရသျဖင့္ ႏြမ္းနယ္ေနေသာ္လည္း မနက္ ၇ နာရီထိုးတြင္ အလုပ္သြားရန္ ျပင္ဆင္ရမည္။ အိပ္ရာကႏိုးေသာ္လည္း အသက္ ၃၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဆရာဝန္မသည္ ေကာ္ဖီမေသာက္ေသး။ ဖုန္းကိုယူၿပီး ဖြင့္လိုက္ကာ မနားတမ္းသံုးေနမိေတာ့သည္။
17-Mar-2018 tagged as ပညာေရး ဂ်ပန္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက OECD အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၄ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကရာ၌ တအုန္လႈပ္စရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။
ေမာ႐ုိကိုႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးသည္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ မမွ်ျခင္း၊ က်င့္သံုးေနသည့္ ပညာေရးစနစ္ မမွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔ ညံ့ဖ်င္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေနမေကာင္းဟု သံုးသပ္ေနၾကသည္။ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးေနျခင္းကပင္ အားလံုးအတြက္ ေပးကားေပး၏ မရေသာ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ပိုၿပီးဒုကၡေရာက္ေစေသာ ပညာေရးျဖစ္ေနေသးသည္ဟု ဆိုရမည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ The World University Rankings မ်ားထြက္လာသည္။ ၿဗိတိန္မွ တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ Oxford ႏွင့္ Cambridge တို႔က နံပါတ္တစ္ႏွင့္ ႏွစ္ေနရာမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ေနသည္။ ႏွစ္စဥ္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ဆန္းစစ္ေနသည့္ Times Higher Education အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ ၅ ခုစာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္က ႏွစ္ေက်ာင္း၊ အေမရိက,က သံုးေက်ာင္း ထိပ္တန္းေနရာယူထားသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္၊ ပါ့ခ္လန္းရွိ Marjory Stoneman Douglas အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာေတြ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ရေတာ့မည္ဆိုသည့္ အျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ပထမတန္းႏွင့္ ဒုတိယတန္းအဆင့္အတန္းမ်ား၌ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားရန္ တားျမစ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ မူလတန္းအဆင့္တြင္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားျခင္းသည္ အဆိုးျမင္စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ဤသို႔တားျမစ္ရေၾကာင္း ပညာေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ထိုတားျမစ္ခ်က္သည္ လာမည့္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး သက္ဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ကိုရီးယားဘာသာစကားအေပၚ အဂၤလိပ္စာ၏ လႊမ္းမိုးမႈမခံရန္ ဥပေဒျဖင့္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက မူလတန္းေက်ာင္းေပါင္း ၁၉၁ ေက်ာင္းအနက္ ေက်ာင္းေပါင္း ၈၀ တြင္ Applied Learning Programmes ဆိုသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ Applied Learning Programmes ဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ားကို လက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ သင္ၾကားျခင္း၊ လက္ေတြ႔ေလာကထဲသို႔ေခၚၿပီး ပစၥည္းအစစ္အမွန္မ်ားကို ထိေတြ႔၊ ျမင္ေတြ႔ေစျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစသည့္ နည္းစနစ္အတိုင္း သင္ၾကားနည္းကို ေခၚဆိုပါသည္။