News

POST SECTION

EDUCATION

02-May-2018
အလြတ္က်က္မွတ္မႈအစား ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို ဦးတည္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာေမးခြန္းပုဒ္ေရ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲ၏ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ သိမွတ္ဖြယ္ရာ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
30-Apr-2018
လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း (ဆယ္တန္း) ေမးခြန္းပုံစံကုိ ပုံစံအသစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔ (ဧၿပီ ၃၀ ရက္)တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
28-Apr-2018
Grade ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္းကို ၿပီးေျမာက္သည့္ တိုင္းတာခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ဟု ဆိုပါသည္။ ပညာေရးဆိုသည္မွာ Grade ႏွင့္ သတ္မွတ္ရန္မဟုတ္ဆိုသည့္ သေဘာကို က်င့္သံုးေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ပညာေရးတြင္ ထိပ္တန္းေရာက္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ Grade မရွိလွ်င္ မျပည့္စံု မသတ္မွတ္ႏိုင္ဟုဆိုကာ ဆက္လက္ၿပီး Grade ကို က်င့္သံုးေနၾကသည့္ စနစ္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။
28-Apr-2018
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဆင့္ (Grade) ေပးျခင္းသည္ အေရးႀကီးသလား။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္ခဲ့ၾကေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ အဆင့္ (Grade) လိုအပ္သလား။
28-Apr-2018
ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာက ေစာင့္ၾကည့္ရေလာက္ေအာင္ ပညာေရးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ပညာေရးတြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္သည္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ၂၁ ရာစု ပညာေရးႏွင့္အံဝင္သည့္ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ေနၿပီး အနာဂတ္အတြက္ ပညာေရးကို လမ္းစေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ ေလ့လာအတုယူစရာျဖစ္သည္။
28-Apr-2018
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာမ်ားက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ဆရာ ၆၃ ဦးသည္ အလုပ္ပိဒဏ္ကို ခံရၿပီး ေသဆံုးသြားရေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ၁၀ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အမ်ားဆံုးအေရအတြက္ ျဖစ္လာေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ ပညာေရးေလာကတြင္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။
26-Apr-2018
အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတိုး၊ ေျပာင္းကို ေက်ာင္းမဖြင့္မီ ေမလအတြင္း ထြက္ရွိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းရီက ေျပာၾကားသည္။
26-Apr-2018
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ အထက္တန္းပညာ ဆက္လက္သင္ယူရန္ အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား မေဟာ္သဓာအခမဲ့ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ အခမဲ့ပညာသင္ယူႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါေက်ာင္းထံမွ သိရသည္။
24-Apr-2018
စတုတၳတန္း ခ႐ိုင္စစ္ႏွင့္ အ႒မတန္း တိုင္း/ျပည္နယ္စစ္ အတန္းတင္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ား ဧၿပီလ ၂၂ ရက္က တစ္ႏိုင္ငံလံုးထုတ္ျပန္ရာ ေျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုး ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဆရာအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရွိရသည္။
21-Apr-2018
တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ား၏ အာဏာအရွိဆံုးအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ ပညာေရးအဖြဲ႔၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မ်ား၌ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ဆရာအသင္း/ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးစီ ပါဝင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ယခုလဆန္းပိုင္းတြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
21-Apr-2018
ငယ္စဥ္ကတည္းက ပညာသင္ၾကားခြင့္ မရခဲ့ေသာ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သမီးျဖစ္သူ အသက္ငါးႏွစ္ျပည့္သျဖင့္ သူငယ္တန္းကို လာအပ္သည့္အခါ သူကိုယ္တိုင္လည္း ေက်ာင္းတက္ပါရေစဟု ဆိုလိုက္သျဖင့္ ဆရာေတြက အံ့အားသင့္ကုန္ၾကသည္။
21-Apr-2018
ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ KG (Kindergarten) သင္ဆရာ၊ လက္မႈပညာသင္ဆရာ၊ ဂီတဆရာ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားထားမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ ကြဲျပားရျခင္းမွာ သူတို႔ အထူးျပဳယူလာသည့္ သင္႐ိုးႏွင့္ပညာရပ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း၌လည္း သီးျခားဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဆရာမ်ားကို ခြဲျခားထားပါေသးသည္။
21-Apr-2018
ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အေနႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေနၾကသည္။ သူတို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသည့္ ပညာေရးကို (Phenomenon-based Learning) ဟု ေခၚၾကသည္။ ထိုပညာေရးက ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၂၁ ရာစုႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ပညာေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးကို စနစ္တက် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။
21-Apr-2018
က်ိဳကိုဆန္သည္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ သူက အႏုပညာေက်ာင္း တက္ေနသည္။ ပန္းခ်ီကို စိတ္ဝင္စားသျဖင့္ အထက္တန္းေလာက္ကတည္းက ေလ့လာလိုက္စားခဲ့သည္။ ဘြဲ႔အတြက္လည္း အႏုပညာေက်ာင္းကိုပင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဘြဲ႔လြန္လည္း ဆက္တက္သည္။ အႏုပညာကိုပဲ ေလ့လာသည္။