News

POST TYPE

EDUCATION

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္သစ္
15-Jun-2017 tagged as ပညာေရး


ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ Quality Education ဆိုသည့္ သေဘာတရားကို အေကာင္းဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ သင္ၾကားႏိုင္သည့္ ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးမွ ေလ့လာသင္ယူစရာ မ်ားလွပါသည္။
 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ကို ေျပာင္းလဲေနသည္ႏွင့္အညီ ပညာေရးတြင္လည္း ဘာသာရပ္သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားထက္ ကၽြမ္းက်င္မႈကို ဦးစားေပး သင္ၾကားျခင္းမွာ အထူး အေရးႀကီးလာသည္။ ဖတ္တတ္ေအာင္ သင္မည္လား၊ စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ေစရန္ သင္မည္လား။ ေက်ာင္းစာဖတ္ၿပီး စာေမးပြဲ ေျဖခိုင္းမည္လား၊ စာကို လက္ေတြ႔အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကာ စမ္းသပ္ခိုင္းမည္လား ဆိုသည္မွာ ယေန႔ေခတ္ ပညာေရးတြင္ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါသည္။

အလြန္ေအးျမသည့္ နံနက္ခင္းတစ္ခုတြင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ေက်း႐ြာေက်ာင္းေလးတစ္ေက်ာင္း၌ စာသင္ၾကားေနသည္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ အ႐ြယ္ကေလးမ်ား ေလ့လာေနသည့္ ဘာသာရပ္မွာ ေရွးေဟာင္း ေရာမႏိုင္ငံသမိုင္း ျဖစ္သည္။

ဆရာက သူတို႔ကို ဗီဒီယိုျပကြက္ တစ္ခုအား ေက်ာင္းရွိ စမတ္ဘုတ္ေပၚတြင္ ျပသေနသည္။ ဗီဆူး ဗီးရပ္မီးေတာင္ႀကီး ေပါက္ကြဲသည္။ ပြန္ပီၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ခုလံုး ပ်က္စီးရသည့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းကို ဆရာမက ရွာေဖြလာၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေက်ာင္းသားတိုင္းတြင္လည္း သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ Laptop ေလးေတြႏွင့္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ဆရာမျပသသည့္ ဗီဒီယိုကို ၾကည့္ၿပီးေနာက္ လက္ေတြ႔ သင္ခန္းစာတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီ။ ေရွးေခတ္ေရာမႏွင့္ ေခတ္သစ္ဖင္လန္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း သင္ခန္းစာ သူတို႔လက္ေတြ႔ လုပ္ေနၾကသည္။ သူတို႔အုပ္စုလိုက္ ေလ့လာေနၾကသည္။ အုပ္စုတစ္စုက ေရာမေခတ္ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားႏွင့္ ယခုေခတ္ ျဗဴတီ အလွျပင္ခန္းမ်ားမွ ေရစိမ္ကန္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ အျခားအုပ္စုတစ္စုမွာ ေခတ္သစ္ အားကစား႐ံုမ်ားႏွင့္ ေရာမေခတ္ အားကစား႐ံုမ်ား ကြာျခားခ်က္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပရန္ လုပ္ေနၾကသည္။

သူတို႔စာသင္ခန္းတြင္ 3D ပရင္တာတစ္လံုးလည္းရွိသည္။ ေရာမေခတ္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အေသးစားပံုစံျဖင့္ ကို္ယ္တိုင္ ထုတ္ၾကည့္သူေတြက  ထုတ္ၾကည့္ေနၾကသည္။ အမွန္ေတာ့ သူတို႔ႏွင့္ေရာမေခတ္က မစိမ္း။ ဂိမ္းမ်ားထဲတြင္ ေတြ႔ႀကံဳဖူးသူေတြ ရွိသည္။ ႐ုပ္ရွင္ထဲတြင္ ျမင္ဖူးထားသူေတြ ရွိသည္။ 
ယင္းသည္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းသင္ခန္းစာကို သင္ၾကားေနသည့္ ပံုစံသစ္ျဖစ္သည္။ Hauho Comprehensive ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေနသည့္ ေခတ္သစ္ စာသင္နည္းျဖစ္သည္။ နည္းပညာႏွင့္တြဲဖက္ၿပီး ကေလးေတြ သုေတသန လုပ္ေနသည့္ပံုစံက စာသင္ေနသည္ဟု ေျပာရန္ပင္ ခက္သည္။ သူတို႔သည္ နည္းပညာ အေထာက္အကူႏွင့္ပင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သမိုင္းကို ေလ့လာႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“သူတို႔အဖြဲ႔ေတြဟာ သူတို႔ ေလ့လာေနတဲ့ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္မွာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့သူေတြ ျဖစ္လာၾကပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ ေလ့လာထားတာေတြကို အတန္းထဲမွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းျပၾကရလိမ့္မယ္”ဟု ဆရာမက ေျပာျပသည္။ အမွန္ေတာ့ သူတို႔ကို သမိုင္း သင္ေနျခင္းသည္  ကြန္ပ်ဴတာ ဂိမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ သာမန္သမိုင္း သင္ခန္းစာကို ေလ့လာေနရင္း ဂိမ္းတစ္ခုကို တီထြင္ၿပီးသားလည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ 
ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါး ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာက အေကာင္းဆံုး ပညာေရးစနစ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္လာသည္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဖင္လန္ကေလး တစ္ေယာက္၏ PISA ရမွတ္ကလည္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေနသည္။ သူတို႔၏ လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားမႈက စာဖတ္စြမ္းရည္၊ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားတြင္ပါ အဘယ္ေၾကာင့္ အမွတ္ေကာင္းေနေၾကာင္းကို ေလ့လာရန္ လိုပါသည္။

ေက်ာင္းစတင္တက္ရမည့္ အသက္က ၇ ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္၊ တစ္ေန႔ စာသင္ခ်ိန္ကလည္း နည္းနည္းေလး ရွိသည္။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကလည္း မ်ားသည္။ အိမ္စာကို ပါသည္ဆို႐ံုေလာက္ပါသည္။ ပါလာလွ်င္လည္း ေနာက္တစ္ေန႔အတြက္ ႀကိဳတင္ စဥ္းစား ေတြးေခၚလာရသည္က မ်ားသည္။ စာေမးပြဲစနစ္ လံုးဝမရွိ။ ထို႔ျပင္ ကမၻာေပၚတြင္ ပညာေရးကၽြမ္းက်င္ ဆရာ ဆရာမ အမ်ားဆံုး ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ေနသည္။

ထိုႏိုင္ငံသည္ ကြဲျပားသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေနရသနည္း။ သူတို႔ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဖတ္စာအုပ္ေတြကို ေက်ာကုန္းေအာင္ သယ္လာၿပီး ေက်ာင္းလာေနၾကရသူမ်ား မဟုတ္။ သူတို႔ေက်ာင္းကိုလာျခင္းမွာ ေပ်ာ္ပါးစြာ ဗဟုသုတမ်ားကို လာေရာက္ ေဖြရွာေနၾကသည့္ သေဘာသာျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လက စတင္ၿပီး ဖင္လန္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကိုယ္ႀကိဳက္သည့္ ဘာသာရပ္ကို ကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္သင္ယူစည့္စနစ္မ်ား စတင္ က်င့္သံုးလာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သူတို႔စိတ္ဝင္စားရာ အေၾကာင္းအရာကို ေလ့လာႏိုင္သည္။ နည္းပညာႏွင့္တြဲဖက္ၿပီး တီထြင္မႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္စာအုပ္ထဲကသာမဟုတ္၊ ျပင္ပရွိ မည္သည့္ေနရာကမဆို ယူလာႏိုင္သည္။ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားထံကလည္း  အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းလာႏိုင္သလို၊ ျပတိုက္ထဲသြားၿပီး ေလ့လာခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဓိက ခိုင္လံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ရန္သာလိုသည္။

ဖင္လန္တြင္ သင္ၾကားေနသည့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ စာေမးပြဲသို႔မဟုတ္။ ပေရာဂ်က္ဆီသို႔ ဦးတည္ေနသည့္ ပညာလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သူတို႔က PBL (phenomenon-based learning)ဟု ေခၚသည္။ ၂၁ ရာစုႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္ႏိုင္ေသာ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔ေျပာေနသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုသည္မွာ Critical Thinking ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ႏိုင္သည့္ အေတြးအျမင္မ်ား ရွိလာလွ်င္ ကေလးမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္သြားမည္။ သတင္းမွားေတြကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ၿပီး ယံုခ်င္မွယံုမည္။ နည္းပညာကို ကၽြမ္းက်င္စြာ သံုးစြဲႏိုင္ေနျခင္းကပင္ သူတို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈကို ေကာင္းစြာ အေထာက္အကူ ျပဳေနေပလိမ့္မည္။

“အစဥ္အလာ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကေတာ့ ဘာသာရပ္ ဗဟိုျပဳစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အကၡရာ သခ်ၤာ၊ ဂရမ္မာ၊ ျပည္သူ႔နီတိစတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြ လိုေကာင္း လိုပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔ဘဝမွာ အၿမဲတမ္း စည္းမ်ဥ္းေတြအတိုင္းခ်ည္း လုပ္ေနဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥေတြကို အကုန္အစင္ လိုက္သင္ေနဖို႔ မလိုဘူး။ ေက်ာင္းစာအုပ္ထဲမွာ ပါတဲ့အတိုင္း ေက်ာင္းသားေတြကို ယံုၾကည္ခိုင္းလိုက္လို႔ မရဘူး။ သူတို႔ဖတ္မယ္၊ ေလ့လာမယ္၊ ေတြးမယ္၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ သင္ယူမယ္။ ဒါမွ သူတို႔ကို လူေတာ္လူေကာင္းေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္”ဟု Helsinki တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ ခရစၥတီလြန္ကာက ေျပာၾကားသည္။

Hauho Comprenhensive ေက်ာင္းသည္ ေရကန္ႏွင့္ ေတာအုပ္မ်ားၾကားတြင္ ထူေထာင္ထားသည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ဟာမင္ လင္းနားၿမိဳ႕မွ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ မိနစ္ ၄၀ ခန္႔ ကားေမာင္းသြားလွ်င္ ေရာက္ႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ရွိသည္။ အသက္ ၇ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၂၃၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းလည္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဆိုေသာ္လည္း အိမ္အေငြ႔အသက္ေတြ ထံုလႊမ္းေနသည္။ ဖိနပ္ေတြကို အျပင္တြင္ ခၽြတ္ခဲ့ရသည္။ စာသင္ခန္းေတြထဲတြင္ ခံုေတြရွိခ်င္မွရွိသည္။ ကြက္လပ္ထဲတြင္ ေဘာလံုး ကစားခ်င္ကစားေနၾကသည္။ 

ဆရာေတြကလည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းေတြကိုယ္စီ ေျပာေနၾကသည္။ ကေလးေတြကို သူတို႔က သုေတသန လုပ္ခိုင္းထားၿပီးလွ်င္ ေအးေအးေဆးေဆး ေနႏိုင္ၾကသည္။ ဆရာေတြလည္း ကေလးေတြလို သုေတသန လုပ္ေနသူေတြရွိသည္။ ဖုန္းကို အေၾကာင္းမဲ့ ေျပာေနၾကျခင္း ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မည္။ သင္ၾကားေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ အခ်က္မ်ားကို ဖုန္းကတစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေက်ာင္းသားေတြကလည္း ေန႔လယ္စာ စားခ်ိန္တြင္ ဖုန္းကိုယ္စီႏွင့္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ကေလးငယ္ေတြက အျပင္ထြက္ၿပီး စကိတ္စီးေနၾကသည္။ ေဘာလံုး၊ ဘတ္စကက္ေဘာ ကစားသူေတြက ကစားေနၾကသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ သင္နည္းက ဆရာေတြမွာ ပိုၿပီး စြမ္းအားရွိထားဖို႔ လိုတယ္။ ဆရာေတြဆိုတာ အရာရာကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူေတြ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ကေလးေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အလကား ဘာမွ နားမလည္ဘူးလို႔ အထင္မခံရေအာင္ ႀကိဳးစားေနရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က နည္းစနစ္ေဟာင္းေတြကို  ထားခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲေနရတယ္။ ကေလးေတြကို သင္ရတာ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမွားလုပ္လိုက္လို႔မျဖစ္ဘူး”ဟု ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ပက္ကာပါးပါနန္က ဆိုသည္။ 

Hauho Comprenhensive ေက်ာင္းတြင္ ဦးစားေပးလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ ပေရာဂ်က္မွာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ျပႆနာမွာ အေရးႀကီး ေခါင္းစဥ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္လည္း ထိုအေၾကာင္းအရာကို ဦးစားေပး ပေရာဂ်က္အျဖစ္ ေခါင္းစဥ္တင္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုေခါင္းစဥ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ပေရာဂ်က္အေနႏွင့္ ေ႐ြးရသနည္းဆိုသည့္အေၾကာင္းကို ထိုေက်ာင္းမွ ဆရာမ အလက္ဆစ္ စတန္ဟုမ္းက ရွင္းျပရာတြင္ သူ႔ေက်ာင္းမွ တပည့္မ်ားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း အေတြ႔အႀကံဳရွိၾကေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ 

အသက္ ၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ သူ႔ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ဆိုလွ်င္ လမ္းမ်ားေပၚမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းလာသည္။ ႏိုင္ငံေရး ခိုလံႈသူမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီး ေဒတာမ်ား စုေဆာင္းလာသည္။ သူတို႔ေတြ႔ရွိထားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြႏိုင္မည့္ Link မ်ား ကိုလည္း ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးမွ်ေဝၾကသည္။ ထိုေက်ာင္းတြင္လည္း သူတို႔ႏွင့္ ေခါင္းစဥ္တူသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ထိုသို႔ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမွာ လြယ္ကူလွသည္ေတာ့ မဟုတ္။ ႐ူပေဗဒသင္သည့္ ဆရာ ဂ်ပ္ဆီတန္ဟြမ္ပန္၏ ေဝဖန္ခ်က္ကို နားေထာင္ၾကည့္ေစခ်င္သည္။ 

“ဒီသင္ၾကားနည္းက အလြန္ေတာ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဉာဏ္ေကာင္းၿပီး ထက္ျမက္တဲ့ ကေလးေတြအတြက္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ သူတို႔အတြက္က လြတ္လပ္စြာနဲ႔ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို စမ္းသပ္ၾကည့္ဖို႔ပဲ လိုေနတာ။ ဒါေပမဲ့ ဉာဏ္ရည္အားနည္းၿပီး ေလ့လာႏိုင္စြမ္း သိပ္မေကာင္းတဲ့သူေတြ အတြက္ကေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ လမ္းညႊန္သင္ၾကားေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ အေတာ္ဆံုးနဲ႔ အညံ့ဆံုးေတြၾကားမွာ ကြာဟခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိႏိုင္တယ္။ အဲဒီကြာဟခ်က္ေတြေၾကာင့္ အဆိုးဆံုး တစ္ခုခုျဖစ္သြားမွာကို စိုးရိမ္တယ္”ဟု သူကဆိုသည္။ 

အျခားစိုးရိမ္ပူပန္စရာ တစ္ခုမွာ အသက္ အ႐ြယ္ႀကီးလာသည့္ ဆရာအိုမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ဆရာအိုမ်ားအဖို႔ နည္းပညာႏွင့္ ေဝးကြာလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ထက္ နည္းပညာ ပစၥည္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဦးေဆာင္ မသင္ၾကားႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္ရသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံေက်ာင္းမ်ား၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ -

- စာသင္ၾကားသည့္အလုပ္ကို အလြန္ေလးစား တန္ဖိုးထားၿပီး၊ လစာကလည္း ျမင့္မားစြာေပး ကာဆရာမ်ားကို ခ်ီးေျမႇာက္ထားသည္။
- ေက်ာင္းစစ္ေဆးေရး မရွိ၊ ဆရာမ်ားကို အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးျခင္းဆိုသည့္ အဖြဲ႔လည္းမရွိ။
- ေက်ာင္းတြင္ စနစ္မ်ားသည္ ဗဟိုက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာစနစ္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းအမ်ားစုမွာ အစိုးရ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ရပ္တည္ေနၾကရသည္။
- ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ တိုေတာင္းသည္၊ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္ကိုလည္း သီတင္း ၁၀ ပတ္ခန္႔ ေပးထားသည္။
- ကေလးမ်ားကို ဆရာကိုယ္တိုင္ အကဲျဖတ္သည္။ စာေမးပြဲစနစ္မရွိ။ တကၠသိုလ္ ဆက္တက္ခ်င္မွ စာေမးပြဲရွိသည္။
- ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား အမ်ားဆံုး လက္ခံႏႈန္းမွာ ၁၉၅ ေယာက္သာ ျဖစ္သည္။ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းတြင္လည္း ၁၉ ေယာက္သာ ထားသည္။
- ပညာေရးစနစ္ ေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ စာေရး၊ စာဖတ္ကို အလြန္ တန္ဖိုးထားျခင္း၊ လူဦးေရကလည္း မနည္း မမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။
- ပညာေရးတြင္ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနေသာ္လည္း ကမၻာ့ PISA စာေမးပြဲစနစ္တြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားေလာက္ ျမင့္မားျခင္း မရွိ။
- အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္ ပညာေရးတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ႏိုင္မႈ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားမွ ေျပာင္းေရႊ႕ လာေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ား အလြန္ မ်ားျပားေနျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

E-01 (Ref: Could subjects soon be a thing of the past in Finland?, Penny Spiller)

  • VIA