News

POST TYPE

EDUCATION

ဘယ္တကၠသိုလ္ ေလွ်ာက္မလဲ
လာမည့္တကၠသိုလ္ ပညာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ တြင္လည္း တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စနစ္ မေျပာင္းလဲေသးေပ။  

တကၠသိုလ္တစ္ခု မတက္ခင္တြင္ မည္သည့္ဘာသာရပ္ ေလ့လာရန္ ဝါသနာ ပါသည္ကို ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဆန္းစစ္သင့္သည္။

ဆယ္တန္းစာေမးပြဲ ရမွတ္မ်ားလွ်င္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ပိုမ်ားပါသည္ (ဝင္ခြင့္စနစ္အရ)။ အဆုံးဆိုရေသာ္ ဝါသနာ မပါေသာ္လည္း မိဘ၏ တိုက္တြန္းမႈေၾကာင့္ ေဆးတကၠသိုလ္တက္ရမည္ဆိုလွ်င္ ရမွတ္မီသျဖင့္ ေဆးတကၠသိုလ္ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ 

အခြင့္အေရးရခိုက္ အျမင့္ဆုံးဟု ထင္ရသည္မ်ားကို လက္လြတ္မခံ ရယူထားျခင္းဟု တစ္နည္းဆိုႏိုင္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ ဝါသနာ၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ သင္ယူရမည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ ပညာရပ္မ်ားက ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနလွ်င္ လက္လြတ္မခံသည့္ အျမင့္ဆုံး အခြင့္အေရးေၾကာင့္ ကိုယ္ဆင္းရဲ၊ စိတ္ဆင္းရဲ၊ ေငြကုန္ ျဖစ္ရတတ္သည္။ 

မိမိႀကဳိက္သည့္အရာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္သင့္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ထားသူမ်ား အေနႏွင့္ ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္မ်ား တက္မည္ဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္သည့္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသးပါကလည္း ေအာင္ျမင္သည့္ ခုႏွစ္တြင္ မျဖစ္မေန ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ လိုအပ္သည္။

သက္ဆိုင္သည့္ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိသူမ်ားကို ေနာင္ပညာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပုံမွန္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ဟု တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က သတိေပးထားသည္။ 

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္ ၈၀ (ေနရာေဒသအလိုက္ ဖြင့္လွစ္ထား) ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးအစားအရ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္ အမ်ဳိးအစား ၁၅ မ်ဳိး ရွိသည္။ 

ေဆးတကၠသိုလ္၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္၊ ေဆးဝါးတကၠသိုလ္၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ သူနာျပဳ၊ အေျခခံက်န္းမာေရး၊ တိုင္းရင္းေဆး၊ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ား (COE ႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးတကၠသိုလ္မ်ား ပါဝင္)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာ တကၠသိုလ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္၊ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ပညာေရးတကၠသိုလ္တို႔ ျဖစ္သည္။ 

ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္မ်ား တက္ေရာက္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ သမိုင္းအစဥ္အလာ ႀကီးမားသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္တို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္၍ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ အျခားေသာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ အေသးစိတ္ကိုလည္း တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (http://uy.edu.mm/)  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးတကၠသိုလ္။ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလေရာက္လွ်င္ ႏွစ္တစ္ရာ ျပည့္ေတာ့မည့္ တကၠသိုလ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးၿပီ။ သမိုင္းတန္ဖိုးရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တကၠသိုလ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဦးသန္႔၊ လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း စသည့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ခဲ့သည္။ 

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားသာမက ႏိုင္ငံတကာကပင္ သိရွိသည့္ တကၠသိုလ္ ျဖစ္သည္။

အိုဘားမား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္က လာေရာက္လည္ပတ္ကာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံကာ မိန္႔ခြန္းေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းအရာရွိမ်ား မၾကာခဏ လာေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေလ့ရွိသည္။ 

လက္ရွိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ပထဝီဝင္၊ သမိုင္း၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ စိတ္ပညာ၊ ဥပေဒပညာ၊ အေရွ႕တိုင္းပညာ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၊ မႏုႆေဗဒ၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ သခၤ်ာ၊ သတၱေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ ဘူမိေဗဒ၊ ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒ၊ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ ျမန္မာမႈပညာ၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ သုတပညာ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ား ပို႔ခ်လ်က္ရွိသည္။ 

ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္၍ အထူးေလ့က်င့္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး အစီအစဥ္အရ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ (တကၠသိုလ္ ပညာသင္ႏွစ္) တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ၂၀၀၀ ကို ေ႐ြးခ်ယ္လက္ခံခဲ့သည္။ မႏၲေလး တကၠသိုလ္တြင္လည္း ထိုဦးေရလက္ခံသည္။ သို႔ေသာ္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ သုတပညာ ဘာသာရပ္ အထူးျပဳ သင္ၾကားျခင္း မရွိေပ။ 

ထူးျခားခ်က္အေနႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဝိဇၨာခြၽန္ဆု၊ သိပၸံခြၽန္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေပးအပ္မႈအရ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္အလိုက္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲ ရမွတ္ (အနိမ့္ဆုံး) ႏွင့္ စုစုေပါင္းရမွတ္ (အနိမ့္ဆုံး) သတ္မွတ္ထားသည္။ ရမွတ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေလ့ ရွိသည္။ 

ဝိဇၨာခြၽန္ဆု၊ သိပၸံခြၽန္ဆုအတြက္ ေပးအပ္သည့္ ပမာဏမွာ တစ္လ က်ပ္တစ္သိန္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းၿပီးဆုံးသည့္အထိ (ေလးႏွစ္အထိ) ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ တက္ခြင့္ရသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္း စည္ပင္နယ္နိမိတ္ အျပင္မွျဖစ္လွ်င္ ေက်ာင္းသားျဖစ္ပါက ပင္းယ၊ စစ္ကိုင္း၊ သထုံ၊ ပဲခူးေဆာင္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေက်ာင္းတက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူ ျဖစ္လွ်င္ အင္းလ်ား၊ ရတနာ၊ ဒဂုံ၊ သီရိ၊ ေရႊဘိုေဆာင္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေက်ာင္းတက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

သမိုင္းတန္ဖိုးႀကီးသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘဝသည္ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ။ ထို႔အတူ             ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အလမ္းကလည္း မွန္းဆ၍မရ။ ထို႔ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ရမွတ္လည္းမီ၊ မိမိသင္ယူလိုသည့္ ဘာသာရပ္ စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘဝကို စဥ္းစားသင့္သည္။

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (http://ytu.edu.mm/)

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစဥ္အလာ ႀကီးမားသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားအနက္  တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ဆယ္တန္းရမွတ္ ၄၈၀ ႏွင့္ အထက္ရရွိသူ တစ္ႏိုင္ငံလုံး မည္သည့္ေနရာမွ ေက်ာင္းသားျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀၀ ဦး ေခၚယူသည္။ 

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ၿမဳိ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား အင္ဂ်င္နီယာ၊ အီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၊ စက္မႈအီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာ၊ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အင္ဂ်င္နီယာ၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေရနံအင္ဂ်င္နီယာ၊ သတၱဳေဗဒအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ျဒပ္ပစၥည္းသိပၸံ၊ ဗိသုကာ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးသည္။ 

မႏၲေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္ (နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး) မဟုတ္) တြင္မူ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဇီဝနည္းပညာ၊ သုတနည္း ပညာဘာသာရပ္မ်ားပါ သင္ၾကားၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဘာသာရပ္၊ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေရနံအင္ဂ်င္နီယာ၊ သတၱဳေဗဒ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ျဒပ္ပစၥည္း သိပၸံဘာသာရပ္မ်ား မသင္ၾကားေပ။ 

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ (http://www.yufl.edu.mm/demo/academic-departments/)  

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး ဘာသာစကား တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အထူးျပဳသင္ၾကားရန္ ႏွစ္သက္ပါက ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလး ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္မည္ ဆိုလွ်င္ ပို၍သင့္ေတာ္ပါသည္။ 

လက္ရွိႏိုင္ငံအေျခအေနအရ ယင္းတကၠသိုလ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားကဲ့သို႔ ဘာသာစကားသာမက ယင္းဘာသာစကား အသုံးျပဳရာ ႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေလ့လာရသည္မ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ေသးေခ်။ ယင္းအတြက္လည္း ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္က ျပင္ဆင္ေနသည္။ 

တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ႏွစ္ခုသာ ရွိသည္။ ယင္းအတြက္ ကရင္၊ တနသၤာရီ၊ ပဲခူး၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီေဒသမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားၾကရသည္။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွ ေက်ာင္းသားမ်ားက မႏၲေလး ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္သို႔ ေလွ်ာက္ထားၾကရသည္။ 

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္တြင္ တ႐ုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ အီတာလ်ံ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ျမန္မာ၊ ႐ုရွား၊ ထိုင္းဘာသာစကားမ်ား သင္ၾကားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၈၀၀ ဝင္ခြင့္လက္ခံသည္။ မႏၲေလး ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၄၂၀ ဦး ဝင္ခြင့္လက္ခံသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ား

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသည္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ကူးထားသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာပညာေရးကို စတင္ေျခလွမ္းမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ထိုေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ တစ္စုံတစ္ရာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ေလ့ရွိသည့္ တကၠသိုလ္မ်ား အေၾကာင္း ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မ်ား

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္အရဆိုလွ်င္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) သို႔ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲရမွတ္ ၄၅၀ အထက္ ရရွိသူ  (မည္သည့္စာစစ္ဌာနမွ ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ) မည္သူမဆို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၀၀ လက္ခံခဲ့သည္။

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) တြင္ Bachelor of Accounting (ေလးႏွစ္)၊ Bachelor of Population Studies (ေလးႏွစ္)၊ Bachelor of Public Administration (ေလးႏွစ္)၊ Bachelor of Development Studies (ေလးႏွစ္) သင္တန္းမ်ားကို သင္ၾကားသည္။ မိမိႏွစ္သက္ရာ အထူးျပဳသင္တန္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္လိုသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ကရင္၊ တနသၤာရီ၊ ပဲခူး၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ စစ္ကိုင္း၊ ရွမ္း(ေျမာက္)ေဒသမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မုံ႐ြာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ကယား၊ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ ရွမ္း (ေတာင္၊ အေရွ႕) ေဒသမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိတၳီလာ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္၊ မုံ႐ြာ၊ မိတၳီလာ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ တက္လိုသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္ဘာသာတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ တစ္ဘာသာလွ်င္ အနိမ့္ဆုံး ၅၀ မွတ္ ရရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ရမွတ္ ၃၅၀ အထက္ (ယခင္ႏွစ္ သတ္မွတ္ခ်က္) ရရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ 

လစ္ဘရယ္ ပညာေရး (University at Albany, State University of New York)

ယခုေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လစ္ဘရယ္ ပညာေရးဘက္ကို လူငယ္မ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ မ်ားလာသည္။ 

လစ္ဘရယ္ ပညာေရး ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားရာ အထူးျပဳနယ္ပယ္တစ္ခု၊ ဘာသာရပ္တစ္ခုကို နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ေလ့လာႏိုင္သကဲ့သို႔ ကမာၻ၏ ကြဲျပားသည့္ အေတြးအေခၚ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို အေျခခံေလ့လာေစသည့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

တစ္နည္းဆိုေသာ္ အေၾကာင္းကို အေျခခံ၍ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အက်ဳိးျဖစ္လာရန္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ေလ့က်င့္သည့္ ပညာေရးစနစ္ဟု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဆိုထားသည္။ 

လစ္ဘရယ္ ပညာေရးစနစ္မွာ တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္တြင္ ဘာသာရပ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကို သင္ယူရၿပီး တကၠသိုလ္ ၂ ႏွစ္ၿပီးမွ မိမိႏွစ္သက္ရာ အထူးျပဳပညာရပ္၊ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ တစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ရသည္။ ယင္းစနစ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းမြန္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

လစ္ဘရယ္ ပညာေရးကို စိတ္ဝင္စားသည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားအ မ်ားစု တက္ေရာက္ေလ့ရွိသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုကို ညႊန္းလိုပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ျပည္နယ္၊ အယ္လ္ဗနီရွိ အယ္လ္ဗနီ အေမရိကန္အစိုးရ တကၠသိုလ္ (University at Albany, State University of New York - http://www.albany.edu/) ျဖစ္သည္။ 

ယင္းတကၠသိုလ္တက္ေရာက္ရန္ ေနစရိတ္၊ စားစရိတ္၊ ေက်ာင္းစရိတ္ အပါအဝင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၅၀၀ ခန္႔ ကုန္က်ပါမည္။ ေက်ာင္းစရိတ္ခ်ည္းသက္သက္ဆိုလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၅၀၀ ခန္႔ ကုန္က်ပါမည္။ 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ၁၇၀၀၀ ခန္႔ လက္ခံေလ့ရွိၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ဘာသာရပ္ ၁၂၀ ခန္႔ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ တိုက္႐ိုက္မတက္ေရာက္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္ တက္ေရာက္ၿပီး တတိယႏွစ္မွ အဆိုပါ တကၠသိုလ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တက္ေရာက္စဥ္ GPA 3.0 အနည္းဆုံးရထားလွ်င္ တတိယႏွစ္၊ စတုတၳႏွစ္အတြက္ ေဒၚလာ ၈၀၀၀ ခန္႔ (ျမန္မာေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္) ပညာသင္ဆု ရႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းလည္း ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံက Webster University

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနာက္ပိုင္း အလယ္ပိုင္းရွိ ေက်ာင္းေကာင္းမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံေက်ာင္းခြဲတြင္လည္း ထိုင္းပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံထားသည့္ Webster University တြင္ ဘြဲ႔ႀကဳိ၊ ဘြဲ႔လြန္ တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ Webster University ေက်ာင္းခြဲသည္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းခြဲမ်ားထဲတြင္ အဓိက ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕ ေတာင္ဘက္ ၁၈၅ ကီလိုမီတာ ကြာေဝးသည့္ ေနရာတြင္ရွိသည္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ကို ဇန္န၀ါရီလ၊ မတ္လ၊ ေမလ၊ ၾသဂုတ္လႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတို႔တြင္ ေခၚယူေလ့ရွိသည္။ 

ထို႔ျပင္ အခ်က္အခ်ာ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕တြင္လည္း ပညာေရးစင္တာတစ္ခု တည္ရွိၿပီး ယင္းစင္တာတြင္ Master of Business Administration (MBA)၊ MBA Emphasis in(Finance, Marketing, Human Resources)၊ MA International Relation ႏွင့္ MA Media Communication ဘာသာရပ္မ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ဘြဲ႔လြန္မဟာဘြဲ႔မ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္မွာ ပတ္စ္ပို႔မိတၱဴ၊ ဆယ္တန္းေအာင္လက္မွတ္၊ အမွတ္စာရင္း၊ တကၠသိုလ္ အမွတ္စာရင္း သို႔မဟုတ္ Grading၊ စာလုံးေရ ၃၀၀ မွ ၅၀၀ၾကား အက္ေဆးတစ္ပုဒ္၊ Form ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မႈအတြက္ TOEFL 575 သို႔မဟုတ္ IELTS 6.5 ရရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။ 

ဘြဲ႔ႀကဳိတက္လိုသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနႏွင့္ ယင္းတကၠသိုလ္တြင္ Business Administration, Management, Management Emphasis in ( International Business / Marketing / Human Resource), Psychology, International Relation, Media Communication, Advertising & Marketing Communication ဘာသာရပ္မ်ား တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ပတ္စ္ပို႔မိတၱဴ၊ ဆယ္တန္းေအာင္လက္မွတ္၊ အမွတ္စာရင္း၊ စာလုံးေရ ၃၀၀ မွ ၅၀၀ၾကား အက္ေဆးတစ္ပုဒ္၊ IELTS 6.0 သို႔မဟုတ္ TOEFL 550 ရရွိထားရန္ သို႔မဟုတ္ Myanmar Search International ပညာေရးလုပ္ငန္း၏ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ေက်ာင္းလခမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံ ေက်ာင္းမ်ား၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ အေမရိကန္ပညာေရး စိတ္ဝင္စားသည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ Webster ေက်ာင္းခြဲက အာရွတိုက္သားမ်ား၏ ပညာသင္ဆု ႏွစ္စဥ္ေပးေနၿပီး ဘြဲ႔ႀကဳိတန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၃၅၀၀ ေက်ာ္ ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး ယင္းတကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ယူေနစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး အက်ဳံးဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အားသာခ်က္မွာ အေမရိကန္ပညာေရးကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သင္ယူျခင္းျဖင့္ ပညာသင္ၾကားမႈစရိတ္၊ ေနထိုင္စရိတ္၊ စားေသာက္မႈစရိတ္ သက္သာျခင္း၊ မိခင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကူးသန္းသြားလာမႈလြယ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ တူညီျခင္းႏွင့္ Webster University ၏ ေက်ာင္းခြဲမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္း Bank Statement ျပသရန္ မလိုေၾကာင္း MSI တာဝန္ရွိသူက ဆိုထားသည္။ 

(University at Albany, State University of New York အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Connect Institute က ကူညီထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတကၠသိုလ္တက္ရန္ စိတ္ဝင္စားပါက Connect Institute ဖုန္း ၀၉၇၇ ၉၀၀၀ ၉၀၀ ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Webster University Thailand Campus အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Myanmar Search International ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက ကူညီထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတကၠသိုလ္တက္ရန္ စိတ္ဝင္စားပါက MSI ဖုန္း ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။)

ေနဇာေက်ာ္

ABOUT AUTHOR

(ေနဇာေက်ာ္)