POST TYPE

EDUCATION

ေက်ာင္းသားဘဝက ဆရာမ်ားႏွင့္ ဆရာဘဝက ေက်ာင္းသားမ်ား
17-Oct-2019လူသားတိုင္းတြင္ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာဟူ၍ ဆရာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္သည္။ သင္ၾကားျပသေပးသည့္ ဆရာမရွိဘဲ အေသအခ်ာ တတ္ ေျမာက္သည္ဟူ၍မရွိ။ “ဆရာမျပ နည္းမက်” ဟူ၍လည္း အဆိုျပဳၾကသည္။

စာေရးသူအေနႏွင့္ ငယ္ဘဝမွစ၍ ဆရာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရ၏။ သက္ရွိထင္ရွားအျဖစ္ ဒုတိယတန္းတြင္ သင္ၾကားျပသေပးသည့္ ဆရာမတစ္ဦးသာ သက္ရွိထင္ရွားရွိေသး၏။ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းတြင္ သင္ၾကားျပသခဲ့ၾကသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီး အခ်ိဳ႕ရွိေသးသည္။ ဆရာမ်ားထဲတြင္ ယခုတိုင္သက္ရွိ ထင္ရွားရွိသည္မွာ ေဘာဂေဗဒဆရာ၊ ဆရာႀကီး ဦးသန္းေ႐ႊျဖစ္သည္။ ဆရာက တုတ္လည္း မကိုင္။ စာအုပ္လည္း မကိုင္။ အသင္အျပအရွင္းအလင္း အလြန္ေကာင္းသည္။ အတန္းထဲတြင္ပင္ ရေအာင္စာရွင္း ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ စာျပန္ေမးတတ္သည္။ တုတ္မကိုင္ပါဘဲႏွင့္ ဒူးတုန္ေအာင္ ေၾကာက္လွပါသည္။ ဤေၾကာက္စိတ္ကပင္ ဆရာ၏ စာမ်ားကို နားမလည္လည္ေအာင္ ေလ့လာဖတ္႐ႈ ေနမိေတာ့သည္။

၉ တန္းႏွင့္ ၁၀ တန္းတြင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ေပးေသာ ဆရာ (၂) ဦးရွိသည္။ ႏွစ္ဦးစလံုးမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္၏။ သမိုင္းသင္ေပးသူမွာလည္း အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ျဖစ္၏။ ဆရာသည္ ရာထူးတိုးျဖင့္ သူပုန္သူကန္ရွိေသာ နယ္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူျဖစ္၏။ သူပုန္သတ္၍လည္း ေသခဲ့ရ၏။ ထိုေခတ္က ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားကို ေတြ႔ရသည့္ အခါတိုင္းတြင္ ငယ္စဥ္က႐ိုေသ ေလးျမတ္သည့္ စိတ္ႏွင့္အတူ ေၾကာက္စိတ္က မကုန္ေသး။ ဓာတုေဗဒသင္ၾကားသည့္ ဆရာႀကီးအိမ္တြင္ ေဝးလံေသာ ေက်းလက္မွ တပည့္မ်ားေတြ႔ရတတ္သည္။ ဆရာႀကီးအိမ္တြင္ ဆရာႀကီးကို ကူညီလုပ္ကိုင္ရင္း ေက်ာင္းတက္ၾက၏။ တန္းပိုင္ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားကိုလည္း မ်ားစြာသတိရမိ၏။ ေက်ာင္းလခ (၅) က်ပ္ကိုပင္ ပံုမွန္ မေပးႏိုင္၍ အတန္းပိုင္က စိုက္ေပးရသည့္အခါ ေပါင္းကလည္း မနည္းေတာ့ေပ။

စာေရးသူတိုု႔ငယ္စဥ္က (၉) တန္း၊ (၁၀) တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဆိုသည္မွာ ယခုကဲ့သို႔ ပုပုညက္ညက္ ေသးေသးေကြးေကြး မဟုတ္ၾက။ ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား၊ ေက်ာင္းသူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ေက်ာင္းေကာင္စီဖြဲ႔ရာတြင္လည္း စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္၏။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအားကိုးအားထားျပဳႏိုင္ၾကေသာ အ႐ြယ္ျဖစ္၏။ ထိုေခတ္ထိုအခါက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတိုင္း အတြက္ အစိုးရေက်ာင္းသည္သာ အားကိုးအားထာ ရာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ က်ဴရွင္မရွိ၊ အထူးထုတ္ မရွိေပ။ သို႔ျဖစ္၍လည္း ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ား၏ သင္ၾကားျပသမႈ၊ သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားကို ႐ိုေသေလးျမတ္စြာ နာယူခဲ့ၾကသည္သာျဖစ္သည္။

Physics သင္သည့္ ဆရာတစ္ဦး။ ဆရာသည္ ယမကာ အနည္းငယ္မွီဝဲတတ္သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းခ်ိန္တြင္ လံုးဝမေသာက္စား။ မိမိတာဝန္က်သည့္ ဘာသာရပ္ကို ပိုင္ႏိုင္ကၽြမ္းက်င္စြာ သင္ႏိုင္၏။ တပည့္မ်ားအေပၚ ေစတနာေမတၱာတရားႀကီးမား၏။ သို႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ ယမကာမွီဝဲသူအျဖစ္ သိၾကေသာ္လည္း ဆရာႀကီးကို အခ်စ္မပ်က္ၾက။ ဆရာႀကီး စကားကို ေျမဝယ္မက် နားေထာင္ၾကေလ၏။ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ ဆရာေစာေက်ာင္း ဆိုလွ်င္ လူတိုင္းသိၾကသည္။ 

တစ္ေက်ာင္းလံုးကို ႀကိမ္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္က ဆရာ၊ ဆရာမႀကီး တို႔သည္လည္း ႀကိမ္ေဆာင္ထားၾကသည္။ ႐ံုးခန္းတြင္ ႀကိမ္လံုးမ်ား တန္းစီလ်က္ရွိသည္။ ထိုႀကိမ္လံုးမ်ားသည္ စာေတာ္သူ၊ လိမၼာေရးျခားရွိသူမ်ားႏွင့္ လားလားမွ်မဆိုင္။ စာမက်က္သူ၊ ေက်ာင္းေျပးသူ၊ ရန္ျဖစ္သူ၊ ဆိုးသြမ္းသူဟုထင္ရသူမ်ားအတြက္ မဟာဩသဓ ေဆးႀကိမ္လံုးျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က အျပစ္ရွိ၍ အ႐ိုက္ခံ ရလွ်င္လည္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတို႔ကိုယ္တိုင္ ထိုက္တန္သည္ဟု ျမင္သည္။ မိဘကလည္း မၿငိဳျငင္။ မက်ိဳးမကန္းေတာ္ပါၿပီဟုဆိုသည့္ မိဘမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ က်ိဳးကန္းသြားလွ်င္လည္း ကုပါမည္ဆိုသူလည္းရွိသည္။ ထိုေခတ္က ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္တပည့္မ်ား ယခုႀကီးေလးေသာတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္၍ စာေရးသူတို႔၏ေက်ာင္းသားဘဝသည္ ခ်စ္ေၾကာက္႐ိုေသရေသာ (ဝါ) ႐ိုက္တတ္ေသာ(ဝါ) အ႐ိုက္ၾကမ္းေသာ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ား လက္ေအာက္တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ေခတ္တို႔စနစ္တို႔ေျပာင္းလာသည္။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား ေျပာင္းလဲလာသကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ခံယူခ်က္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာသည္။ ျပင္ပက်ဴရွင္တန္းမ်ားေပၚထြန္းလာသည္။ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ စက္ဘီးမ်ားရာႏွင့္ခ်ီ၍ တန္းစီေနၿပီဆိုလွ်င္ နာမည္ႀကီးက်ဴရွင္ တစ္ခုအျဖစ္ သိႏိုင္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဝိုင္းတန္းမ်ား၊ စာက်က္ဝိုင္းမ်ား ေခတ္စားလာပါသည္။ 

စိတ္ပညာရွင္မ်ား၏ အေတြးအေခၚမ်ားလည္း ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ားအား ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာကို ျဖစ္ေစ႐ံုမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အနာတရကိုပါ ျဖစ္ေစသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္းကို တားျမစ္လာၾကသည္။ 

မွန္သည္။ အလြန္အကၽြံ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးကိုသာ ျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ မဆင္မျခင္ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမမႈမ်ိဳးမွာ ရွားလွသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါျဖစ္ပြားတတ္သည့္ကိစၥပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္သည့္ေခတ္ျဖစ္ရာ အမ်ား၏ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်စရာ ျဖစ္လာသည္။

လူတို႔သည္ အခြင့္အေရးရလွ်င္ လက္တစ္ဆံုး ႏိႈက္တတ္သည့္ သဘာဝရွိသည္။ မ႐ိုက္ရဆိုသည့္ တားျမစ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား ေပၚေပၚတင္တင္ ျပ႒ာန္းလာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားအေပၚ အဂါရဝတရားမ်ား၊ ပို၍ မ်ားျပားလာသည္ဟု မွန္းဆမိသည္။ မိမိသား၊ သမီးမ်ား၏ အားနည္းအားသာခ်က္ကို မမွန္းဆမိပါ။ မိဘမ်ား၏ စံုလံုးကန္းခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ား ပို၍ မ်ားလာသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဆရာ၊ ဆရာမ အေပၚ အားကိုးလိုစိတ္မရွိ။ မေလးမစား ပမာမခန္႔ ျပဳမူေျပာဆိုမႈမ်ား တိုးပြားလာသည္။ ေက်ာင္းသို႔လာေသာ္လည္း ေက်ာင္းတြင္ စာေပကို တေလးတစားမသင္ယူၾက။ က်ဴရွင္အားကိုးႏွင့္ ကလန္ကဆန္ျပဳမူ ၾကသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သည္းခံႏိုင္မႈေၾကာင့္သာ ျပႆနာနည္းပါးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာစိတ္ ျပင္းထန္သူမ်ားႏွင့္ဆိုလွ်င္ သင္ၾကားမႈ သင္ယူမႈတြင္ အဆင္မေျပႏိုင္။

တစ္ခ်ိန္က ဆရာ၊ ဆရာမတို႔အေပၚ အားကိုးၾကသည္။ မိဘကိုယ္တိုင္ကလည္း သား၊ သမီးမ်ားကို အပ္ႏွံၾကသည္။ ယခုမူ ေျပာၾကည့္ပါလား ထိၾကည့္ပါလားႏွင့္ ေမာင္းတင္ေနၾကသည္။ FB ေပၚတင္လိုက္လို႔ ထမင္းငတ္သြားမယ္စတဲ့ စိတ္မာနမ်ား အသီးသီးစိတ္တြင္ ရွိေနၾကရာ ဆရာစိတ္ထား၍ ဆိုဆံုးမ ပဲ့ျပင္လိုသူမ်ားပင္ ေနာက္တြန္႔ကုန္ေတာ့သည္။

ပို၍ဆိုးလာသည္မွာ ဆရာ၊ ဆရာမတို႔ ေက်ာင္းပရိဝိုဏ္အတြင္းသို႔ပင္ ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာၾက၏။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားေရွ႕တြင္ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားကို စိန္ေခၚေနၾကသည္။ မိမိတို႔ရပ္႐ြာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပညာရင္ႏို႔ ေသာက္စို႔ႏိုင္ရန္ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ္နာခံေနၾကသူမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေစာ္ကားေမာ္ကား ျပဳမူလာေနသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ တစ္ကြက္ကာတြန္းေလးတစ္ခုေတြ႔ရသည္။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ဆရာမ ဘယ္သြားမလို႔လဲဟု ေမးသည္။ ဆရာမက ေခါင္းတြင္ အုန္းပြဲ၊ ငွက္ေပ်ာပြဲ႐ြက္၍ စာသင္သြားမလို႔ ဟူ၏။ ေခတ္က ဤသို႔ပင္ျဖစ္ေနၿပီလားဟု ညည္းညဴ မိသည္။

မိတ္ေဆြဆရာတစ္ဦးက ဤသို႔ေျပာပါသည္။ “ငါတို႔ကိုက အက်ိဳးေပးမေကာင္းတာပဲလား၊ ေကာင္းတာလား။ အလြန္စည္းကမ္းႀကီးၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမတတ္တဲ့ ဆရာေတြေခတ္မွာ ေက်ာင္းသားျဖစ္ခဲ့ရၿပီး အလြန္ကိုရန္လိုတတ္တဲ့ မိဘေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြေခတ္မွာ ငါတို႔က ဆရာ ျဖစ္ေနရပါပေကာလား”ဟူသတတ္။

ခင္ေမာင္ေဌး (ပညာေရး)