News

POST TYPE

EDUCATION

အစၥေရးႏိုင္ငံ အိမ္သင္ပညာေရးစနစ္
09-Feb-2019ကေလးတိုင္း ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ပညာရွာခြင့္ရေရးသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔မွသာ အ႐ြယ္ေရာက္ လာသည့္အခါတြင္လည္း ပညာေရးႏွင့္ မေဝးမည္ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အဆိုတစ္ခုမွာ အိမ္သင္ ပညာေရးအတြက္ ေရွးကတည္းက လမ္းၫႊန္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေရွးေခတ္က ေက်ာင္းေတြမရွိ။ အိမ္ေတြ ေဈးေတြမွာ ျဖစ္သလို ပညာရွာခဲ့ရၿပီး ပညာရွင္ေတြ ေပၚထြန္းခဲ့ဖူးသည္။ ထိုပညာရွင္ေတြမွာ ယေန႔တိုင္ ထင္ရွားေနဆဲျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္အေမရိကတြင္ ေက်ာင္းေနေက်ာင္းသားရာခိုင္ႏႈန္း၏ ၃ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကိုယ့္အိမ္မွာကိုယ္ ပညာရွာသူမ်ားျဖစ္ လာသည္။ ထိုအေရအတြက္ကပင္ ကေလး ၂ သန္း ခန္႔ရွိသည္။ 

အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အိမ္သင္ ပညာေရးျဖင့္ ပညာရွာေနသူေက်ာင္းသား ၅၅၀ ခန္႔ရွိ သည္ဟုဆိုသည္။ သူတို႔ႏိုင္ငံလို အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ေနထိုင္ရေသာ တိုင္းျပည္တြင္ ထိုအေရအတြက္သာ ရွိသည္ ဆိုျခင္းမွာ အလြန္နည္းပါေသးသည္။ ပညာတတ္ အစၥေရးမိဘမ်ားသည္ သူတို႔ေက်ာင္းေတြ၏ ပညာေရး စနစ္ကို ဆန္းစစ္လာၾကသည္။ ကေလးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို သူတို႔ေက်ာင္းသင္ပညာေရးစနစ္က မျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္ေသးဟု ယံုၾကည္ၾကသူမ်ားရွိေနသည္။ တစ္နည္း ေျပာရလွ်င္ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္လြန္းသည့္ သူတို႔ႏိုင္ငံ စာသင္ခန္းမ်ားကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္လာ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ အိမ္သင္ပညာေရးစနစ္အတြက္ ေလ့လာရွာမွီးစရာ ရင္းျမစ္ေနရာေတြ အလြန္ေပါလာသည္။ စာၾကည့္တိုက္၊ အင္တာနက္ႏွင့္ အျခားလူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ေတြ အလွ်ံပယ္ရ လာေသာေၾကာင့္ ပညာလိုခ်င္လွ်င္ ေက်ာင္းကိုသာ သြားရမည္ဆိုျခင္းမွာ ေခတ္မမီေတာ့ဟုဆိုရမလို ျဖစ္လာသည္။ အိမ္တြင္ ပညာသင္ယူေနသည့္ ကေလးမ်ားကို အစိုးရအေနႏွင့္ တစ္ခုခု သတ္မွတ္ အသိအမွတ္ ျပဳရန္သာလိုသည္။ ဖတ္စာအုပ္ေတြ၊ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြကို လူတိုင္းအလြယ္တကူ ရႏိုင္သည့္ အေနအထားကို ေရာက္လာသည္။ ပညာေရးေဝးသည္မရွိ၊ အနီးေလးတြင္ ရွိေနသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္သာလိုသည္။

အိမ္သင္ပညာေရးစနစ္က အခ်ိန္မေ႐ြး၊ ေနရာမေ႐ြး သင္ၾကားႏိုင္သည့္စနစ္ျဖစ္လာသည္။ ကေလးေတြကို စာသင္ခန္းဆိုသည့္ ေထာင္လိုလိုအထဲတြင္ ေလွာင္ပိတ္ထားမည့္အစား ပန္းၿခံထဲလည္း သင္ႏိုင္ သည္။ ျပတိုက္ကို ေခၚသြားၿပီးေတာ့လည္း သင္ႏိုင္ သည္။ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္လည္း သင္ႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းတြင္ မလုပ္ရသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းအတြင္း ဓာတ္ေငြ႔ မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကိုလည္း အိမ္တြင္ လက္ေတြ႔လုပ္ ႏိုင္သည္။ မိဘေတြက မိမိတို႔ကေလးေတြကို အမ်ားပိုင္ အားကစားခန္း၊ ျပပြဲ၊ ေဟာေျပာပြဲေတြကို ေခၚသြားၿပီး ပညာေပး လက္ေတြ႔လုပ္ခိုင္းျခင္းကို ႏွစ္သက္လာၾကသည္။ ကေလးေတြကို သီခ်င္းေတြ ေအာ္ဆိုေစ့ခ်င္သည္၊ တူရိယာပစၥည္းေတြကို ကိုယ္တိုင္တီးမႈတ္ ေစခ်င္သည္။ အရာရာတြင္ လက္ေတြ႔က်သည့္ ပညာေရးစနစ္ မ်ိဳးကို သူတို႔မိဘေတြ ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။

အိမ္တြင္ ကေလးမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ မိဘမ်ားအတြက္လည္း အိမ္တြင္ ေနထိုင္ၿပီး စာသင္ရသလိုမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းပံုစံေတြ တီထြင္လာၾကသည္။ Efrat Campagnano ဆိုသည့္ ဧည့္လမ္းၫႊန္လုပ္ေနသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ Jerusalem Home Schooling Group ဆိုသည့္ ေက်ာင္းကို ထူေထာင္ထားသည္။ သူ႔တြင္လည္း ၆ ႏွစ္၊ ၇ ႏွစ္၊ ၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးသံုးဦးရွိသည္။ 

ကမ္ပက္နာႏိုက သူ႔အိမ္ေက်ာင္းတြင္ စာအုပ္ေတြမ်ိဳးစံုထားေပးထားေၾကာင္း ေျပာသည္။ သခ်ၤာ၊ အဂၤလိပ္၊ သိပၸံ စာအုပ္ေတြကို အကုန္စာၾကည့္တိုက္လို လုပ္ေပးထားသည္။ သူတို႔ ေလ့လာခ်င္သည့္ ဘာသာရပ္၊ စာအုပ္တို႔ကို ကိုယ္တိုင္ယူဖတ္ကာ ေလ့လာႏိုင္သည္။ မည္သည့္ဆရာအကူအညီမွ အပါလည္း ေလ့လာႏိုင္ သည္။ ၆ လခန္႔ ထိုအတိုင္း လႊတ္ထားေပးၿပီးမွ သူတို႔ ႏွင့္ေခၚၿပီးေဆြးေႏြးသည္။ ဘာေလ့လာခ်င္သလဲ၊ ဘာ သိခ်င္သလဲ။ သူတို႔ ရင္ထဲကထြက္လာမည့္ စကားသံကို နားေထာင္လိုက္သည္။ သူတို႔ဖတ္ခဲ့၊ မွတ္ခဲ့တာေတြကို ေျပာခိုင္းသည္။ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ဘာေတြလိုအပ္သည္၊ ဘာေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္၊ သူ႔ဝါသနာက ဘာျဖစ္သည္ကို ဆံုးျဖတ္သည္။

ကေလးေတြကို အိမ္သင္ပညာေရးဆိုသည္မွာ လႊတ္ထားရန္ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ လမ္းၫႊန္ေပးမည့္ တစ္ဦးဦးေတာ့ ရွိေနရပါလိမ့္မည္။ ေစာင့္ၾကည့္ လမ္းၫႊန္ရန္သာျဖစ္ၿပီး ဆရာလုပ္ရန္ မဟုတ္ပါ။ 

လမ္းၫႊန္ဦးေဆာင္မည့္သူက ကေလးေတြ ႏွင့္အတူတူ စာေတြဖတ္သည္။ ကေလးေတြကို တစ္ေယာက္ တည္း ဖတ္ႏိုင္သည့္အ႐ြယ္ေတြကို လႊတ္ေပးထားလိုက္ သည္။ ဘာဖတ္သင့္ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္သည္။ စာဖတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသာ မဟုတ္။ ျပင္ပစာအုပ္မ်ားဖတ္ျခင္းကလည္း ပိုၿပီးအေရးႀကီးေၾကာင္း သူတို႔ကို သိထားေစသည္။ 

ကေလးတိုင္းဝါသနာမတူ။ ေလ့လာလိုစိတ္ လည္းမတူ။ တစ္ဦးက ေခြးကိုေလ့က်င့္ေပးခ်င္သည္။ တစ္ဦးက တေရာထိုးခ်င္သည္။ လမ္းၫႊန္သူကလည္း ျဖစ္ေစခ်င္တာေလးေတြကို ဖန္တီးေပးထားရသည္။ ဥပမာ - စက္႐ုပ္ေလးေတြ၊ စက္ပစၥည္းေလးေတြကို ခ်ထားေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ 

ကေလးကို စာခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ အခ်ိန္ေပး ခိုင္းၿပီး မဖိစီးထားသင့္ပါ။ သူတို႔ကစားခ်င္မည္၊ အိပ္ခ်င္မည္၊ ခြင့္ျပဳထားလိုက္ေစခ်င္ပါသည္။ ဆရာ အတတ္သင္ပညာရပ္မ်ားသည္ အိမ္သင္ပညာေရး တြင္ အေရးပါခ်င္မွ ပါလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းတက္ေန သည့္ ကေလးမ်ား၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ထက္ျမက္ ကာ သြက္လက္စြာျဖင့္ လိုက္ႏိုင္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾက ပါ။ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကသာ သြက္လက္ဉာဏ္ထက္ ေလးေတြျဖစ္ၿပီး က်န္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ဘာမွစိတ္ မဝင္စားသူေတြ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာသင္ခန္းအတြင္း အားလံုးကို တစ္တန္းတည္း၊ တစ္ေျပး တည္းထားၿပီး သင္ၾကားရန္ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ကေလးေတြ စိတ္အဝင္စားဆံုးကို ေလ့လာသင္ယူခြင့္ ျပဳေပးျခင္းကသာ အေကာင္းဆံုးပညာေရးကို အေျခခ် ေပးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ အိမ္သင္ပညာေရးစနစ္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳေပးၿပီးျဖစ္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ၏ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို သင္ၾကားေပးႏိုင္လွ်င္ရၿပီဟု ခြင့္ျပဳထားသည္။ အိမ္သင္ပညာေရးကို မိမိကေလး မ်ားအား သင္ၾကားေပးလိုလွ်င္ စိတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရသည္။ ပညာရွင္မ်ားက အိမ္တြင္ လမ္းၫႊန္ျပသမည့္ မိဘ သို႔မဟုတ္ သင္ဆရာကို ေခၚ ေတြ႔ကာ စစ္ေဆးၿပီးလွ်င္ ခြင့္ျပဳ သည္။

အိမ္သင္ပညာေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို လအလိုက္ေပးပို႔ရသည္။ ျပန္လည္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေပးရသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးကလည္း အိမ္သင္ပညာေရးျဖင့္ သင္ၾကားေနသည့္ အိမ္မ်ားသို႔ စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားကို ေစလႊတ္ၿပီး စစ္ေဆးခိုင္းတတ္သည္။ 

အိမ္သင္ပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ တိုဗာဒါဗီဒိုဗစ္ဆိုသူ မိခင္တစ္ဦးကလည္း သူ၏ သားႏွစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ ၉ ႏွစ္ကို အိမ္တြင္ ပညာသင္ေပးေနသူျဖစ္သည္။ သူက အိမ္တြင္ သားမ်ားကို သူတို႔ သင္ေပးႏိုင္သေလာက္ ေက်ာင္းေတြက မသင္ေပးႏိုင္ပါဟုဆိုသည္။ သူတို႔က လင္ေရာ၊ မယားပါပညာေရးကို စိတ္ဝင္စားသည့္အျပင္ ကေလးေတြကိုလည္း ေကာင္းစြာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္။ ကေလးေတြက မနက္ပိုင္းသာ စာေတြကို ေလ့လာရသည္။ ေန႔ခင္းမွစတင္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေနခ်င္တိုင္း ေနႏိုင္သည္။ သူတို႔ လြတ္လပ္စြာ ဆုေတာင္းသည္။ နံနက္စာစားသည္၊ ေက်ာင္းစာေတြကို ေလ့လာၾက သည္။ သူတို႔အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေလယာဥ္ပံုစံ ထုတ္ျခင္းကို လက္ေတြ႔ျပသည့္ ေနရာကိုေခၚသြားၿပီး ကေလးေတြႏွင့္ အတူ ေလယာဥ္တည္ေဆာက္ပံု ေတြကို ေလ့လာၾကသည္။ 

အ႐ြယ္မေရာက္မီအထိ အိမ္တြင္ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳစုၿပီးေသာ ကေလးမ်ားကို အထက္တန္းအဆင့္ေရာက္လွ်င္ သူတို႔မိဘေတြက ေက်ာင္းကို ျပန္လႊတ္ေပးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္း အသင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးက အေရးႀကီးသည္။ အ႐ြယ္ေရာက္လာလွ်င္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကလည္း လိုအပ္လာေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းတက္ၿပီး အထက္တန္းေအာင္ေစရန္ႀကိဳးစားမည္။ စစ္ထဲဝင္မည္။ တကၠသိုလ္ဆက္တက္ၾကမည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံမိဘေတြကလည္း ငယ္႐ြယ္စဥ္ ကတည္းက မိမိတို႔သားသမီးမ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳမႈႏွင့္ သူတို႔အတြက္ ဘဝအေျခခံမ်ားကို မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ပံုသြင္းေပးလိုက္ရန္ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ကိုယ္ႀကိဳက္တာကိုယ္သင္၊ ကိုယ္ ေလ့လာခ်င္သည္ကို ေလ့လာ၊ လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးက အိမ္တြင္းပညာေရးျဖစ္ေၾကာင္း မိဘမ်ား ေတြးဆလာၾကသည္ကို သတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။

E-01