News

POST TYPE

EDUCATION

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ
28-Jul-2016

အေျခခံပညာအဆင့္ ဆရာမ်ား၏ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေရး၊ လစာႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုျပဳမူၾကမ္းကို ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပညာေရးစီမံကိန္း ဦးစီးဌာနက အဆိုျပဳအစီအစဥ္အျဖစ္ လ်ာထားၿပီး ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳခ်က္အရ ဆရာမ်ားသည္ သင္ၾကားေရး စနစ္သစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ၊ ေက်ာင္းတြင္းဖြံ႔ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္၊ မိမိတို႔အဆင့္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမည့္ ပညာေရး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ စြမ္းရည္အေပၚ မူတည္၍ သက္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး စိစစ္ေရးအဖြဲ႔၏ အကဲျဖတ္ျခင္းကို ခံယူၿပီး လစာကို ခံစားခြင့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဆိုျပဳခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ယင္းအဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေရး ေလ့လာသူ၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ သေဘာထားကို ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံက႑မွ တစ္ဆင့္ The Voice က စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ 

“သင္ၾကားမႈမွာ ဘယ္အတန္း၊ ဘယ္အဆင့္အတြက္မွ ေလွ်ာ့လို႔မရ၊ ခိုလို႔မရပါဘူး”
ေဒါက္တာေဇာ္မ်ဳိးလိႈင္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂) ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္)

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အေျခခံပညာမွာ လစာကို အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ေပးဖို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေထာက္ခံပါတယ္။ မူျပ၊ လယ္ျပ၊ ထက္ျပ ဆိုၿပီး ရာထူးအဆင့္ ခြဲထားတာကို သေဘာမေတြ႔ပါဘူး။ ရာထူးအားလုံးကို အတူတူပဲ ထားသင့္တယ္လို႔ ျမင္သလို အေျခခံလစာ (Basic Salary) ကို အတူတူပဲ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္မွ အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ထပ္ေဆာင္းလစာအျဖစ္ ေပါင္းထည့္ေပးၿပီး ႀကဳိးစားမႈေတြအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ပုံစံမ်ဳိး ဆိုရင္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈအတြက္ ပိုမိုအေထာက္အကူ ျဖစ္မယ္လို႔ ေတြးမိပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ အတန္းတိုင္းဟာ အေရးႀကီးလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ကေလးရဲ႕အသက္၊ ဉာဏ္ရည္ကိုလိုက္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္တဲ့ သင္ၾကားမႈနဲ႔ ကေလးကို ခ်ဥ္းကပ္ရတာမို႔ ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈျခင္း အတူတူ ျဖစ္ေနရမွာမို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

မူလတန္းျပ၊ အလယ္တန္းျပ၊ အထက္တန္းျပ ဆိုတာ ဆရာ၊ ဆရာမ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ဝါသနာကို အေျခခံတဲ့ ေ႐ြးခ်ယ္မႈသာ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ သင္ၾကားမႈမွာ ဘယ္အတန္း၊ ဘယ္အဆင့္ အတြက္မွ ေလွ်ာ့လို႔မရ၊ ခိုလို႔ မရပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ အ႐ြယ္အလိုက္ သင္ၾကားမႈ အားလုံးဟာ တန္ဖိုးရွိတာခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိက မူက နိမ့္တယ္၊ လယ္က ျမင့္တယ္၊ ထက္က ပိုျမင့္တယ္ ဆိုတဲ့ ပုံစံ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အတန္းျမင့္သြားလို႔ စာက ပိုခက္သြားတယ္လို႔ ထင္ျမင္စရာ ရွိသလို လက္ရွိလစာကလည္း မူ၊ လယ္၊ ထက္ အဆင့္ဆင့္ ျမင့္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ လစာအတြက္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အမ်ားစုက ရာထူးတိုး၊ လစာတိုးခ်င္ၾကတာ သဘာဝပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီအခါမွာ ရာထူးတိုးဖို႔၊ လစာတိုးဖို႔ ႀကဳိးစားသြားရင္း ေက်ာင္းေတြမွာ ဝါရင့္၊ လုပ္သက္ရင့္ ကြၽမ္းက်င္မူျပ၊ အလယ္တန္းျပေတြ ဆုံး႐ႈံးရတဲ့ ျပႆနာ ေပၚလာၿပီး အေတြ႔အႀကံဳ ႏုနယ္သူေတြနဲ႔ အစားထိုး ေျဖရွင္းေနရသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဦးဆုံးအေနနဲ႔ ရာထူးအားလုံးကို အတူတူပဲထားၿပီး အေျခခံလစာ (Basic Salary) ကိုလည္း အတူတူပဲ သတ္မွတ္သင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာမွ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္း၊ လုပ္သက္၊ အေတြ႔အႀကံဳ၊ အတန္းတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္း ေရးသားျခင္းေတြ၊ မြမ္းမံစ သင္တန္းေတြမွာ ထူးခြၽန္ဆု ရရွိျခင္းေတြ စတာေတြ အပါအဝင္ အရည္အခ်င္းစံႏႈန္း၊ မူေဘာင္မ်ား သတ္မွတ္ၿပီး မူရင္းလစာ အေပၚမွာ ထပ္ေဆာင္းလစာမ်ားကို ေပးအပ္သင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ 

ဒီလိုသာဆိုရင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားၾကားမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ခြဲျခားႏွိမ္ခ် ဆက္ဆံခံေနရမႈမ်ား ဖယ္ရွားႏိုင္ၿပီး စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ရပါမယ္။ ရာထူးတိုးစနစ္ေၾကာင့္ ဝါရင့္ကြၽမ္းက်င္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ဆုံး႐ႈံးမႈကို ေျပလည္ေစပါမယ္။ ထပ္ေဆာင္းလစာအတြက္ ႀကဳိးစားမႈ တိုးလာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပညာေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမွာ အေထာက္အပံ့ေကာင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေျခခံပညာက႑မွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ လစာကို အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနမႈဟာ လုပ္သင့္၊ လုပ္ထိုက္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္မိပါတယ္။

“ဆရာေမြး၊ တပည့္ေမြး အေလ့အက်င့္မ်ားကိုေတာ့ ကင္းေဝးေစသင့္ပါတယ္”
ဦးေငြတိုး (ဦးစီးအရာရွိ၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန)

ရာထူးတိုးျမႇင့္ ခန္႔ထားေရး စဥ္းစားရာမွာ ရာထူးသက္ေတြဟာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း နည္းဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီေစသင့္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ရာမွာ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွတ္တမ္းေတြ၊ သုေတသန ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။  

လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဖာ္ျပေပးရန္နဲ႔ အဂတိတရား ကင္းရွင္းစြာ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးအားျဖင့္ အမွန္တကယ္ ႀကဳိးစားေဆာင္႐ြက္သူ၊ အရည္အေသြး ျပည့္ဝသူမ်ားကို သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား၊ သုေတသနျပဳ ေဆာင္႐ြက္မႈ ရလဒ္မ်ားအရ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီမႈမ်ားနဲ႔အညီ ထိုက္တန္ေသာ အခြင့္အေရးကို ရရွိခံစားေစသင့္ပါတယ္။ 

လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ သတ္မွတ္ရာမွာ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ေက်ပြန္မႈတို႔ကို အဓိက ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆရာေမြး၊ တပည့္ေမြး အေလ့အက်င့္မ်ားကိုေတာ့ ကင္းေဝးေစသင့္ပါတယ္။ အလားတူပဲ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ သတ္မွတ္ရာမွာ အထက္ေအာက္ အျပန္အလွန္ အကဲျဖတ္ႏိုင္ေရး၊ ေဘးတိုက္အျပန္အလွန္ အကဲျဖတ္ႏိုင္ေရး၊ ၃၆၀ ဒီဂရီ အကဲျဖတ္ႏိုင္ေရးမွာ အထူးလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားရာမွာ ျမန္မာ့ပညာေရး အစဥ္အလာအရ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၏ လစာစေကးဟာ အျခားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တစ္ေျပးညီ မရွိခဲ့ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ- မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ဟာ မူလတန္းဆရာနဲ႔ အလယ္တန္းဆရာမ်ားရဲ႕ ၾကားစေကး ျဖစ္ပါတယ္။ 

အလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္ဟာ အလယ္တန္းျပနဲ႔ အထက္တန္းျပ ဆရာမ်ားရဲ႕ ၾကားစေကး ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကမွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ကိုယ္တိုင္လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိေစေရး ျဖစ္ပါတယ္။               

ေနဇာေက်ာ္

ABOUT AUTHOR

(ေနဇာေက်ာ္)