News

POST TYPE

EDUCATION

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပညာေရး လမ္းေၾကာင္း
06-Oct-2018ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ကိုၾကည့္လွ်င္ ၆-၃-၃-၄ စနစ္ျဖင့္ သြားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကို ၆ ႏွစ္ မူလတန္းတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထိုမွ အလယ္တန္း ၃ ႏွစ္၊ အထက္တန္း ၃ ႏွစ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ ၄ ႏွစ္ဟူ၍ အသီးသီးသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္လွ်င္ ၁၅ ႏွစ္ အထိ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကို အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးထားေသာေၾကာင့္ အဆင့္အတန္းရွိသည့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုဟူ၍ဆိုႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၇ ႏိုင္ငံအုပ္စုတြင္လည္း ဂ်ပန္ကို ပညာေရး၌ ထိပ္တန္းအဆင့္တြင္ ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ျမင့္စာေမးပြဲ တစ္ခုျဖစ္သည့္ PISA တြင္ OECD ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အဆင့္မွာ သိပၸံဘက္တြင္ ဒုတိယေနရာေလာက္တြင္ ရွိသည္။ စင္ကာပူကထိပ္ဆံုးျဖစ္ေနၿပီး ဂ်ပန္က သူ႔ေနာက္ကလိုက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ စာဖတ္စြမ္းရည္တြင္ ဂ်ပန္က အဆင့္ ၈ ေနရာတြင္ျဖစ္သည္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံေနာက္တြင္ရွိသည္။ သခ်ၤာတြင္ အဆင့္ ၅ ျဖစ္ၿပီး ထိုင္ဝမ္ေနာက္က လိုက္သည္။ အာရွတြင္ စင္ကာပူႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္သည္ ပညာေရးတြင္ တတိယအဆင့္ေလာက္ေနရာ၌ ရွိေနသည္ဟုဆိုရမည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တကၠသိုလ္အဆင့္ကို သတ္မွတ္ရာ၌ Times Higher Education World University Rankings 2018 တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တိုက်ိဳတကၠသိုလ္သည္ ကမၻာ့အဆင့္ ၃၆ ေနရာေလာက္တြင္ ရွိသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအေကာင္းဆံုးဆိုသည့္ က်ိဳတိုတကၠသိုလ္ပင္ အဆင့္ ၇၄ ေနရာ၌ရွိ သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္ ၂ ခုသည္ အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ ၁၀၀ စာရင္းဝင္သည္။ တကၠသိုလ္အဆင့္ေအာင္ျမင္ေရးဆိုသည္မွာ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားအေပၚတြင္ တည္မွီေနသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပညာေရးကို ယခုအတိုင္း လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသင့္၊ မေျပာင္းသင့္ စဥ္းစားသံုးသပ္လာၾကသည္။ 

ပထမဆံုးအေနႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အထက္တန္းပညာေရးကို ဆန္းစစ္ရန္လိုလာသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ Juku ေခၚ က်ဴရွင္ေက်ာင္းမ်ားကို တက္ေနသူ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္က အလြန္မ်ားသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ က်ဴရွင္လာတက္ေနသူေပါင္း ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားမွ က်ဴရွင္တက္ေနသူေပါင္း ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ အထက္တန္းၿပီး၍ တကၠသိုလ္အဆင့္ ဆက္တက္သည့္ ေက်ာင္းသား အေရအတြက္မွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိသည္။ သူတို႔ အထက္တန္းတြင္ က်ဴရွင္တက္ေနရျခင္းမွာလည္း နာမည္ႀကီး တကၠသိုလ္မ်ားကို ဝင္ခြင့္ရလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ဴကူေက်ာင္းေပါင္း ၅၀၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ အံ့ဩစရာေကာင္းသည္မွာ အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္အထိ သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းေပါင္းက ၃၅,၀၀၀ ခန္႔သာရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ က်ဴရွင္ေက်ာင္းေတြ ပိုမ်ားေနသည္။ အစိုးရေက်ာင္းေတြက အခမဲ့ပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေနၿပီး၊ ဂ်ဴကူေက်ာင္းေတြက အခေၾကးေငြယူသည္။ ပိုက္ဆံေပးရသည့္ ေက်ာင္းေတြကို ေက်ာင္းသားေတြ အဘယ္ေၾကာင့္ အလုအယက္သြားတက္ေနၾကသနည္းဆိုသည္မွာလည္း စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ထစ္ထားသျဖင့္ ဂ်ဴကူေက်ာင္းေတြ ေခတ္စားေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဆရာမ်ားသည္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဗဟိုျပဳသင္ၾကားေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔ ပညာေရးစနစ္က ေက်ာင္းၿပီးလည္း ေက်ာင္းဆက္တက္ေစသည့္ စနစ္တစ္ခုကို ဦးစားေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္ဆရာေတြ အခ်ိန္မ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္။ OECD ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆရာေတြက အခ်ိန္အမ်ားဆံုး လုပ္ေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ တစ္ပတ္စာသင္ခ်ိန္မွာ အနည္းဆံုး ၆၃ နာရီ ၁၈ မိနစ္ပ်မ္းမွ်ရွိေနသည္။ သူတို႔အခ်ိန္ေတြကို မ်ားစြာသင္ေပးေနရ႐ံုမက တစ္တန္းလွ်င္ ေက်ာင္းသား အနည္းဆံုး ၄၀ ခန္႔ကို ကိုင္တြယ္သင္ၾကားေပးေနၾကရေသးသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ပညာေရးကို အားေပးသည္ဆိုေသာ္လည္း ပညာေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ နည္းပါးေသးသည္ဟုဆိုရမည္။ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အထက္တန္းေအာင္ၿပီးေနာက္ တကၠသိုလ္ဆက္တက္သည့္ အေရအတြက္ကလည္း နည္းပါးသည္ဟုဆိုရမည္။ ေခတ္သစ္ကအလုပ္အတြက္ ေတာင္းဆိုေနမႈမ်ားမွာ GAFA (Google, Apple, Facebook and Amazon) စသည့္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရေရးမွာ အနာဂတ္အတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ အေနအထားကို ေရာက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဆက္တက္ၿပီး ဘြဲ႔တစ္ခုခုယူမည္ေလာ၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္မည္ေလာ စသည္ျဖင့္ ေတြးဆလာၾကျခင္းကလည္း တကၠသိုလ္မ်ားကို ဆက္တက္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္သည္ အျခား OECD ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ပညာေရးအဆင့္နိမ့္က်ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္း၊ ပညာေရးဌာနႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္က တကၠသိုလ္ပညာေရးကို အထင္ႀကီးေလးစားမႈ မရွိေတာ့သျဖင့္ ဂ်ပန္၏ အနာဂတ္ပညာေရးသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေနအထားသို႔ ေရာက္လာသည္ဟု ဆိုရမည္။

ေခတ္မီတိုးတက္လာသည့္အတြက္ ပညာေရးအေနအထားေတြက ေျပာင္းလဲလာသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေခတ္ကေတာင္းဆိုေနသည့္ ပညာလမ္းေၾကာင္းကိုလိုက္ရန္ ဂ်ပန္လူငယ္ေလးမ်ားက စိတ္ဝင္စားလာသည္။ သူတို႔သည္ ေက်ာင္းက သင္ေပးလိုက္သည့္ သိပၸံပညာထက္ ျပင္ပေလာကတြင္ ေရပန္းစားေနေသာ စက္႐ုပ္မ်ား တီထြင္မႈဆိုင္ရာ ပညာ၊ AI ေခၚ ဉာဏ္ရည္တုျဖင့္ လူသားအတိုင္းေတြးေခၚလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပညာရပ္မ်ားေနာက္ကို လိုက္စားလာေၾကာင္းလည္းေတြ႔ရသည္။

တကၠသိုလ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားတြင္ စက္႐ုပ္မ်ားႏွင့္ AI ဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားရန္ မတတ္ႏိုင္သည့္သူမ်ားက လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ဝင္ၿပီး ပညာရွာၾကသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားသည္ Ed-tech ေခၚ နည္းပညာျဖင့္တီထြင္မႈကို စိတ္ဝင္စားၿပီး လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလာေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစလိုလွ်င္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ဆြဲမေခၚပါက လြဲေခ်ာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

E-01

(Ref: The Japan Times)