News

POST TYPE

EDUCATION

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း (၁၀ တန္း) အတြက္ ဝိဇၨာ သိပၸံ ဦးစားေပး အေတြးအေခၚကို သံုးသပ္ျခင္း
05-Sep-2018

သိပၸံဘာသာ ဦးစားေပးျဖစ္စဥ္ကို ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ဝိဇၨာဘာသာ ျမႇင့္တင္ေရးကို ေဆြးေႏြးျခင္း

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ ပါလီမန္ဒီမီုကေရစီ အရပ္သားအစိုးရကို အာဏာသိမ္းၿပီး တပ္မေတာ္အစိုးရအျဖစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရ ေပၚေပါက္လာကာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမယ္လို႔ တရားဝင္ေၾကညာခဲ့တယ္။ ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရးပိုင္ဆိုင္မူမ်ားကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းတယ္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြကိုလည္း ျပည္သူပိုင္သိမ္းတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ပညာေရးကိုေၾကညာရာမွာ “သိပၸံပညာကို ဦးစားေပးမည္” ဆိုတဲ့ စကား ၉ လံုးဟာ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ နက္႐ိႈင္းစြာသက္ေရာက္ မယ္ဆိုတာကို ထိုစဥ္က ထိုမူဝါဒကိုခ်မွတ္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ပင္ ေလးနက္စြာ စဥ္းစားမိမယ္မထင္ပါဘူး။ 

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ကမၻာကိုလႊမ္းမိုးခ်ိန္လို႔ဆိုရမယ့္ ၁၉၆၂ ထိုစဥ္ကာလမွာ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္လို႔ မျဖစ္မေန သိပၸံပညာကို ဦးစားေပးဖို႔ လိုေကာင္းလိုမယ္လို႔ နားလည္မႈေပးပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဘယ္အတိုင္းအတာထိလဲ၊ ၁၀ ႏွစ္ ၁၅ ႏွစ္ စသည္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ဖို႔လိုမွာပါ။ တမင္မရည္႐ြယ္ေသာ္လည္း သိပၸံပညာကို ဦးစားေပးေတာ့ ဝိဇၨာဘာသာကို ဦးစားမေပးဖူးဆိုတာ အလိုလိုသေဘာေပါက္ေစပါတယ္။ ထိုေၾကညာခ်က္ကို ေၾကညာၿပီး မ်ားမၾကာမီ ေဆးႏွင့္စက္မႈတကၠသိုလ္ေတြမွာ အမွတ္ အမ်ားဆံုးရသူေတြ စုပံုလာတယ္။ မိဘေတြကလည္း မိမိတို႔သားသမီး ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔မရပါက လူျဖစ္႐ံႈးေတာ့မယ့္အတိုင္း ခံစားၾကကာ ကေလးမ်ားကို က်ဴရွင္ယူေစျခင္းအပါအဝင္ ဖိအားမ်ိဳးစံု ေပးလာပါေတာ့တယ္။ ဝါသနာမပါပဲ ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ကို သင္ၾကားရသူေတြဟာ ခန္႔မွန္းေျခ တစ္ဝက္ေက်ာ္မကရွိလို႔ ႀကီးမားေသာပညာေရး အေဟာသိကံျဖစ္လာတယ္။

ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ဆိုတာ စီမံကိန္းစီးပြားေရး Planned Economy ပါ။ အႏွစ္သာရက Command and Control System အထက္က ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ႏွစ္၂၀ ေရရွည္စီမံကိန္းကို ၁၉၇၄ မွာစတင္ေတာ့ ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြ အလုပ္ေပါတဲ့ကာလဟာ ေနာက္ဆံုးပိတ္ ၁၉၇၆-၁၉၈၀ ေလာက္ထိပဲရွိပံုရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အလုပ္အကိုင္ရွားပါးလာေတာ့ ပညာတတ္မ်ား ႏိုင္ငံျခားထြက္ အလုပ္လုပ္ဖို႔လိုတယ္၊ လူမ်ားစြာလည္း သေဘၤာလိုက္ၾကတယ္ စသည္ျဖင့္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ ျဖစ္လာတယ္။ ပညာရွင္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ႏိုင္ငံျခားေရာက္ကုန္တယ္။ 

၁၉၈၈ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး ေဈးကြက္စီးပြားေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ တာဝန္ရွိသူ တပ္မေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရးခၽြတ္ၿခံဳက်မႈ ဆိုးေမြခံျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ လုပ္သားေပါင္းေထာင္ဂဏန္းရွိတဲ့ ျပည္သူပိုင္စက္႐ံုႀကီးေတြဟာ အလြန္ေခါင္းခဲစရာပါ။ ပညာေရးေလာကကေတာ့ မူႀကိဳမွတကၠသိုလ္အထိ ဆိုရွယ္လစ္ပညာေရးႏြံထဲနစ္ေနဆဲပါ။ ယေန႔ထက္တိုင္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးနဲ႔ ဆက္စပ္လို႔ရမယ့္ ျပည္သူပိုင္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ စနစ္တက်ေရာစပ္ကာ ႏိုင္ငံတကာအကူ အညီယူၿပီး အာရွအေျခအေန ကမၻာ့အေျခအေနနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ပညာေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမူကို ျပည္တြင္းျပည္ပ “အား”ျဖင့္ ထူေထာင္႐ုန္းကန္ထြက္ဖို႔လိုပါမယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ သိပၸံပညာ ဦးစားေပးဆိုတဲ့ လြဲေခ်ာ္မူကိစၥကို စဥ္းစားဖို႔လိုလာပါတယ္။

သိပၸံပညာကို ဦးစားေပးသင္ၾကားမည္ဆိုတဲ့စကားဟာ ယေန႔ေခတ္ ကမၻာ့ပညာေရးေလာကမွာ အလြန္ေခတ္ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ပါၿပီ၊ ဒါေပမဲ့ ယေန႔ထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုလႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိျမန္မာျပည္ပညာေရးအေျခအေနက ျပသေနဆဲပါ။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းဆိုင္ရာ ဘာသာတြဲမ်ားကိုၾကည့္ရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ အိုင္တီပညာရွင္ စတဲ့တကၠသိုလ္မ်ားကို တက္ခြင့္ရေရးက အေရးပါေနဆဲပါ။ ဝိဇၨာဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားရတာကပဲ သိမ္ငယ္စရာျဖစ္တာၾကာလွေပါ့။ သမိုင္းဘာသာ၊ ျမန္မာစာေမဂ်ာေတြက မ်က္ႏွာငယ္ေနဆဲ။ တကယ္တမ္း စိတ္ဝင္စားလို႔ ေဆးတကၠသိုလ္၊ အင္ဂ်င္နီယာတကၠသိုလ္တို႔ကို တက္တာလား။ အမွန္တကယ္ အေလးအနက္ စိတ္ဝင္စားသူတစ္ဦးအေနနဲ႔ကေရာ လိုအပ္ခ်က္နည္းနည္းရွိေနပါရင္ ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး စိတ္ဝင္စားရာ ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ဖို႔ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မယ့္ ပညာေရးအေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါၿပီလားဆိုတာ ေစာေၾကာဖို႔လိုလာပါတယ္။ 

သိပၸံပညာကို ဦးစားေပးတဲ့ေခတ္မွာ တကယ္တမ္း ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ့ အာရွအဆင့္ စသည္ျဖင့္ တန္းမီသူ ပညာရွင္မ်ား ေပၚထြက္ပါရဲ႕လားလို႔ ေမးရင္ ေျဖဖို႔ခက္ပါမယ္။ သိပၸံပညာကို အဆင့္ျမႇင့္ဖို႔ဆိုတာ သုေတသနလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ခံျခင္းနဲ႔တကြ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း အားေပးဖို႔လိုသလို ပညာရွင္ေတြလည္းကိုယ္တိုင္က ပညာရပ္ေတြမွာ က်က္စားဖို႔နဲ႔ ေလ့လာက်က္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ပတ္ဝန္းက်င္လည္း ရွိဖို႔လိုတယ္။ ကမၻာ့သမိုင္းအလိုအရ သိပၸံတစ္ခုတည္းထူးခၽြန္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပဲ ဝိဇၨာ သိပၸံ တန္းတူ တိုးတက္ရၿမဲအစဥ္အလာရွိခဲ့တယ္။

ကမၻာ့စာအုပ္စာေပနိဒါန္းကေတာ့ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ဂူတင္ဘတ္ Gutenberg က ပံုႏွိပ္စက္ကို တီထြင္ေပးလို႔ ခရစ္ယာန္ဘိုင္ဘယ္ သမၼာက်မ္းစာကို ၁၄၅၅ ခုႏွစ္မွာ ပထမဆံုးစာအုပ္အျဖစ္ ပံုႏွိပ္ခဲ့တယ္။ ဘိုင္ဘယ္စာအုပ္ ျပည္သူလက္ထဲပ်ံ႕ႏွံ႔ေတာ့မွ ဂ်ာမန္ဘုန္းႀကီး မာတင္လူသာ Martin Luther ကပဲ ဘုန္းႀကီးမ်ားရဲ႕ လြဲမွားတဲ့အယူအဆေတြကို The 95 Theses(1517) စာတမ္းတင္ကာ ဒီဘိတ္ေဆြးေႏြးျငင္းခံုပြဲ ေခၚတယ္။ ေနာင္ေတာ့ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းခြဲ Protestant Reformation ျဖစ္ၿပီး အေတြးအေခၚကို လမ္းပြင့္ေစပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ဝိဇၨာ သိပၸံ ဘာသာႏွစ္ခုဟာ ဟန္ခ်က္ညီညီ တိုးတက္ခဲ့တာပါ။ ေရွးအယူအဆေတြျဖစ္တဲ့ ေနအပါအဝင္ ၿဂိဳဟ္ေတြက ကမၻာကို ဗဟိုထားကာ ဝိုင္းရံေနတယ္ဆိုတဲ့ အဆိုကို ဆန္႔က်င္ကာ ၁၅၄၃ ခုႏွစ္မွာ Copernicus တို႔က ေနစၾကဝဠာအယူအဆကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး Scientific Revolution SR သိပၸံေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးလုပ္ၿပီး သိပၸံနည္းက် အေတြးအေခၚကို စတင္ခဲ့တယ္။ ေဆးေက်ာင္းသားေလး Galileo က ၁၆၀၉ မွာ တယ္လီစကုတ္ အေဝးၾကည့္မွန္ေျပာင္းသံုးကာ SR ကို လက္ေတြ႔ျပႏိုင္တယ္။

SR ထက္နည္းနည္းေစာၿပီး Renaissance ဝိဇၨာဘာသာမ်ား ျပန္လည္ထြန္းသစ္ကာလဟာ အီတလီမွာစေနပါၿပီ။ အီတလီသားေတြ Leonardo da Vinci (1452) မိုက္ကယ္အိန္ဂ်ယ္လို (၁၄၇၅) အဂၤလန္က ရွိတ္စပီးယား (၁၅၆၄) တို႔ ေပၚထြက္ပါတယ္။ Scientific Revolution နဲ႔ Renaissance တို႔ေပါင္းစပ္ကာ Age of Enligntment အသိဉာဏ္မ်ား ပြင့္လင္းထြန္းေတာက္တဲ့ကာလမွာ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံပညာမ်ား ၿပိဳင္တူ တိုးတက္လာပါတယ္။ ႐ူပေဗဒတည္ေထာင္သူ နယူတန္ (၁၆၄၂)၊ ေဘာဂေဗဒတည္ေထာင္သူ John Smith (2723) တို႔သာမက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို စတင္ေတြးေခၚသူမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ John Locke (1632)၊ Montesquieu (1689)၊ Rousseau (1712)၊ Voltaire (1694) တို႔ဟာ ေခတ္ၿပိဳင္ေပၚထြက္ကာ ဉာဏ္အလင္းကို ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကမၻာ့ဉာဏ္အလင္းေဆာင္ခ်ိန္ေခတ္ဟာ ဝိဇၨာသိပၸံဘာသာရပ္မ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ တစ္ၿပိဳင္နက္ တိုးတက္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ေစရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္း ပညာရွင္မ်ားလည္း တိုင္းျပည္ကို စြန္႔ခြာကတည္းက ပညာေရးအယူတိမ္းကာ စုေပါင္းတာဝန္ယူမူဆိုတဲ့ ေ႐ႊရည္စိမ္အေပၚယံေၾကာ ေႂကြးေၾကာ္သံကို အသံေကာင္းဟစ္ကာ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇဥ္းဝါဒ အထက္ဖားေအာက္ဖိ အေတြးအေခၚ မလုပ္မ႐ႈပ္ မျပဳတ္လမ္းစဥ္ေတြပဲ ထြန္းကားလာပါေတာ့တယ္။ ဝိဇၨာ ဘာသာေတြက ေျမာင္းထဲေရာက္တယ္ဆိုရင္ သိပၸံဘာသာေတြကလည္း လူေတာမတိုးႏိုင္တဲ့အဆင့္ပါ။ ကမၻာ့အဆင့္မီ ျမန္မာျပည္သားပညာရွင္ လူငယ္လူလတ္ပိုင္းအခ်ိဳ႕ဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာ ရွိေနၾကေသးတာျဖစ္လို႔ ထိုပညာရွင္မ်ား ျပန္လာႏိုင္ဖို႔ တိုင္းျပည္ထိပ္ပိုင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပညာရွင္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္တတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းကို အေလးေပးခ်ဥ္းကပ္သင့္ပါတယ္။

ယေန႔ေခတ္မွာ ဥပေဒပညာရွင္၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံသမိုင္းပညာရွင္၊ စီးပြားေရး ေဘာဂေဗဒပညာရွင္စတဲ့ ဝိဇၨာဘာသာပညာရွင္မ်ား ထူးခၽြန္စြာ ေပၚထြက္ေရးအတြက္ လက္ရွိပညာေရးစနစ္ကို ကုစားဖို႔ အပူတျပင္းလိုအပ္ေနေၾကာင္း အဓိက တင္ျပလိုပါတယ္။ မူလယ္ထက္ဆိုတဲ့ အေျခခံပညာကစၿပီး ျပင္ရမွာပါ။ တစ္ၿပိဳင္နက္မွာပဲ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းစြာ မက္လံုးေပး ဆြဲေဆာင္မူကင္းစြာ မိဘအပါအဝင္ အသိုင္းအဝန္းဖိအားကင္းစြာ လူငယ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားရာ ဝါသနာပါရာ တကၠသိုလ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္တက္ေရာက္ေပးဖို႔လိုပါၿပီ။ အသက္ ၁၇၊ ၁၈ အ႐ြယ္မွ ၂၀၊ ၂၃ အ႐ြယ္ အခ်ိန္ ၄ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္ခန္႔ တကၠသိုလ္မွာတက္ေနစဥ္ ပညာေရး၊ လူမႈေရးပန္းတိုင္သာမက ေနာင္ႀကီးျပင္းလာတဲ့အခါ တို႔ငယ္စဥ္ တကၠသိုလ္တက္စဥ္တုန္းက ဘယ္လိုဆိုတဲ့ လြမ္းေမာဖြယ္ခံစားခ်က္ကိုပါ ရေစဖို႔ လူငယ္ေတြကို တိုင္းျပည္က အေလးထားစဥ္းစားေပးဖို႔ပါ။ ဥပမာ အသက္ ၇၄ ႏွစ္ အထက္ရွိသူေတြဟာ ၁၉၄၈-၆၂ ပါလီမန္ေခတ္ပညာေရးမွာ ဥပစာဆိုတဲ့ Intermediate တန္း ၂ ႏွစ္အတြင္း တကၠသိုလ္တက္ေနစဥ္ ဝိဇၨာယူလိုက္ သိပၸံယူလိုက္ စိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းယူခဲ့ၾကတဲ့ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ေခတ္ရွိခဲ့ဖူးတာပါ။

ဝိဇၨာ သိပၸံ အခ်ိဳးညီတိုးတက္ေစဖို႔ ၁၀ တန္း ဘာသာရပ္ထဲမွာ သိပၸံတြဲေတြကိုလည္း ႐ူပ၊ ဓာတု၊ ဇီဝသာမက ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဘူမိႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဘာသာ စသည္ျဖင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ပါက တိုးခ်ဲ႕သင့္သလို ဝိဇၨာဘာသာတြဲမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ေပးသင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာ၊ ဥပေဒေရးရာအေျခခံဘာသာ၊ အာရွတိုက္သမိုင္း၊ အေျခခံဒႆနိကပညာ စတဲ့ ဘာသာတြဲမ်ားစြာတို႔ကို တိုးခ်ဲ႕ေပးရပါမယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဒီဘာသာယူလို႔ ထူးခၽြန္သူမ်ားကို ျမန္မာျပည္မွာ ၂ ႏွစ္သင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွာ ၂ ႏွစ္ေပး သင္မယ္ဆိုတာမ်ိဳး စီစဥ္သင့္ပါတယ္။ အထက္တန္းဆင့္ေရာက္မွ ဒီဘာသာေတြကို သင္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အလယ္တန္းမွာကတည္းက အေျခခံက်က် ထည့္သြင္းေပးရပါမယ္။ 

ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳအရ ဘာသာရပ္ႏွစ္ခုကို အထက္တန္းအဆင့္ေက်ာင္းသားမ်ားအား မယူမေနရ သင္ေစတဲ့ဘာသာမ်ားရွိပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ The Government  အမည္ရွိတဲ့ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အေၾကာင္း သင္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္တစ္ခုရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို အေျခခံက်က်ရွင္းျပၿပီးေတာ့ အေျခခံဥပေဒအရ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းအရပ္ရပ္၊ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ၎တို႔ရဲ႕ အာဏာမ်ား၊ အာဏာခြဲေဝပံုအဆင့္ဆင့္၊ ဥပေဒျပဳပံု၊ တရားစီရင္ပံု၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမတ္မ်ားေ႐ြးပံု၊ အမတ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ သမၼတရဲ႕အာဏာ၊ ပါတီမ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑၊ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စသည္တို႔ကို လူငယ္မ်ားကို တိက်ေသခ်ာစြာ သင္ေပးဖို႔လိုပါမယ္။

ေနာက္ဘာသာတစ္ခုကေတာ့ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး Macro Economy ကို ကိုယ့္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအေၾကာင္း ဂဃနဏသိေအာင္ က်ယ္ျပန္႔စြာသင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္အလုပ္လုပ္ပံု၊ တိုင္းျပည္သံုး ေငြေၾကးဘယ္လိုပံုႏွိပ္တယ္၊ လည္ပတ္တယ္၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ ေငြလဲႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံမႈ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ စီးပြားဆက္ဆံမူ၊ လူမႈစီးပြားအေျခအေနမ်ား၊ အျခားတိုင္းျပည္ကိုထြက္ အလုပ္လုပ္မႈအေျခအေန၊ ျပည္တြင္းသြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စသည္တို႔ကို လူငယ္မ်ားကို မွန္ကန္တိက်ၿပီး ေခတ္မီမီေတြးေခၚတတ္ေစဖို႔ အေျခခံက်က် ပညာေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မယူမေနရဘာသာကို ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာအျပင္ ေဖာ္ျပပါ ဘာသာႏွစ္ခုကိုပါ ထပ္ျဖည့္ပါက ၅ ဘာသာျဖစ္လာပါမယ္။ ၿပီးေတာ့မွ စိတ္ႀကိဳက္ ဝိဇၨာ သိပၸံဘာသာတြဲထဲက ၃ ခုျဖည့္ကာ ၈ ဘာသာစနစ္ျဖစ္လာရင္ လက္ရွိေက်ာင္းအေနအထားနဲ႔ ခက္ခဲေနပါမယ္။ ေက်ာင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္က လံုးဝတာဝန္ယူေနရတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဆိုးေမြကို ပယ္ဖ်က္ကာ ေဈးကြက္စီးပြားေရးနဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမယ့္ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ေက်ာင္းစနစ္ကို ျပဳျပင္ဖို႔လိုပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္ေတြက ပိုျပဳျပင္ရပါမယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ပညာေရးမွာ ဆရာေတြဟာ ေကဒါေကာင္းေတြ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ကေလးေတြကို ေတဇလူငယ္၊ ေရွ႕ေဆာင္လူငယ္၊ လမ္းစဥ္လူငယ္အျဖစ္ ပ်ိဳးေထာင္ရတာပါ။ ဒီေခတ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဘာနဲ႔အစားထိုးမွာပါလဲ။

ပညာေရးဟာ အနည္းဆံုးေတာ့ do/don’t ဘယ္ဟာလုပ္မယ္ ဘယ္ဟာမလုပ္သင့္ဘူးဆိုတဲ့ Moral Education စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သင္ေပးျခင္းေတာ့ အနည္းဆံုးအဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ Service ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ မဆလေခတ္မွ ယေန႔တိုင္ ပ်က္ျပားေနတဲ့ စိတ္ဓာတ္တစ္ခုကေတာ့ “ခြင္”ဆိုတဲ့ လုပ္ရပ္ပါ။ ဘယ္ဌာနမဆို ဘယ္လုပ္ငန္းမဆို Process ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္ရွိပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈတိုင္းမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ တာဝန္ယူမႈဟာ ဒြန္တြဲပါလာပါတယ္။ ဒါကိုအသံုးခ်ၿပီး ေနာင္အခါမွာ ခြင္ဆိုတာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္နဲ႔အဝန္း ျပင္လို႔မရေတာ့ဘဲ လက္ေျမႇာက္ထားရပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြျမင့္တက္လာရင္ အနည္းငယ္သက္သာလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ တိုးတက္တဲ့တိုင္းျပည္ ပညာေရး အဆင့္ျမင့္လာတဲ့ႏိုင္ငံတိုင္းမွာေတာ့ ခြင္ဟာ နည္းပါးလာၿပီး လူေတြဟာ Process ကို သေဘာေပါက္ကာ လုပ္တတ္ကိုင္တတ္ ရွိလာပါတယ္။ ေက်ာင္းက အနည္းဆံုး ဒီအဆင့္ကိုေတာ့ ေလ့က်င့္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ - ေက်ာင္းေတြဟာ ေႏြရာသီအားလပ္တိုင္း ၉ တန္းအ႐ြယ္ ၁၅ ႏွစ္ သားကေလးမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာ၊ ေဆး႐ံု၊ ရဲစခန္း၊ တရား႐ံုး၊ စက္႐ံုေတြမွာ လုပ္အားေပးလုပ္ခိုင္းၿပီး ေလ့က်င့္ျခင္း အပါအဝင္ စဥ္းစားဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ဖို႔လိုပါမယ္။

ေက်ာင္းဟာ အစိုးရကိုခ်ည္းအားမကိုးဘဲ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ခြင့္ အတြက္အခ်က္ ၃ ခ်က္ စဥ္းစားပါမယ္။ (၁) Structurally and organizationally independence ေက်ာင္းဖြဲ႔စည္းပံုကအစ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးဖို႔လိုမယ္။ လိုအပ္သလို ဆရာကို အခ်ိန္ပိုင္းခန္႔တာကအစ ျပင္ပပညာရွင္ကို လုပ္အားေပးရွာေဖြတာ ဥပမာ အနည္းဆံုး အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ ပင္စင္စား ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားကို တစ္ေန႔ ၂ ခ်ိန္ခန္႔ သင္ေပးဖို႔စည္း႐ံုးျခင္း စသည္ျဖင့္ စဥ္းစားရပါမယ္။ (၂) Financially independence ေငြေၾကးရွာျခင္းထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ဆရာေတြကို က်ဴရွင္ဆရာလို ဝင္ေငြရဖို႔ ဘယ္လိုႀကိဳးစားမလဲ။ KG မွ ၅ တန္းအထိ ဂ်ပန္အကူအညီနဲ႔ ေခတ္မီေအာင္ျပဳျပင္ေသာ္လည္း ဆရာဝင္ေငြကို ဂ်ပန္လိုျမႇင့္ေပးႏိုင္ပါ့မလား။ (၃) Academically independence အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ ကမၻာနဲ႔ဆက္သြယ္ရပါမယ္။ အင္တာနက္သံုးျခင္း ကြန္ပ်ဴတာ အစရွိတဲ့ ေခတ္မီဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ အကူအညီေတာင္းျခင္းႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ အန္ဂ်ီအိုဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မယ့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာနဲ႔ ဆက္သြယ္ကာ အကူအညီရယူျခင္းတို႔ကို လုပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အာရွ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္တို႔ရဲ႕ High School ပညာေရးကို ေလ့လာရပါမယ္။ ေနာင္အခါ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ မရွိေတာ့တဲ့အခါ အထက္တန္းပညာေရးဟာ ပိုမိုအေရးပါလာရပါမယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္တင္ျပလိုတာက ပညာေရးေျပာင္းလဲမႈဟာ အေတြးအေခၚျပဳျပင္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ေနာက္က်ျခင္းဟာ ေျဖရွင္းလို႔ရပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ရစ္ျခင္း၊ မတိုးတက္ျခင္းဟာ တခ်ိဳ႕အပိုင္းေတြမွာ အေကာင္းျမင္ၾကည့္ရင္ လက္ခံလို႔ရပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ဆိုေတာ့ ေရွ႕ကတိုးတက္သြားသူ ေရွ႕ေရာက္ေနသူေတြရဲ႕ အမွားကို သင္ခန္းစာယူလို႔ ရပါေသးတယ္။ သူတို႔အမွားေတြကို ေရွာင္ႏိုင္သလို ပိုေကာင္းမယ့္နည္းေတြကို ရွာေဖြက်င့္သံုးခြင့္ရတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါမယ္။ ယခုအခ်ိန္ဟာ ပညာေရးေျပာင္းလဲမႈေတြ စတင္ေနၿပီျဖစ္လို႔ စဥ္းစားဖြယ္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

တင္ဝင္းသိန္း (RIT 1977)၊ ေအာင္ေက်ာ္စိုး (RIT 1980)
၂၀၁၈ ဩဂုတ္လ ၃၁ ရက္