News

POST TYPE

EDUCATION

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (အေျခခံပညာေရးေကာင္စီ)
23-Aug-2018

အေျခခံပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ပါရွိသည့္ အေျခခံပညာေရးေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ကို ယခုတစ္ပတ္ဆရာမ်ား၏ရင္ဖြင့္သံက႑မွတစ္ဆင့္ The Voice က စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

“ဒါမွသာ ပညာေရးေကာင္စီနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့အခါ အထက္ေအာက္စီးဆင္းမႈ ျမန္ဆန္မယ္လို႔ ယူဆတယ္”
ဦးစိုးထိုက္ (တာဝန္ခံေက်ာင္းအုပ္၊ အလက(ခြဲ)၊ ေပါက္ျပင္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕)

အေျခခံပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထိုက္သင့္သေလာက္ေတာ့ ေလ့လာထားပါတယ္။ ဒီထဲမွာ ပညာေရးေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတိထားမိတဲ့အခ်က္ေတြေတာ့ ေတြ႔ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားအျမင္ေျပာရရင္ လက္ခံႏိုင္စရာအခ်က္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဥေဒကို အေျခခံက ေအာက္ေျခဆရာမေတြကို ခ်ျပေဆြးေႏြးၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီဥပေဒထဲမွာပါတဲ့ ပုဒ္မ ၁၁ (က) အပိုဒ္ခြဲ ၁ မွာ ပညာေရးေကာင္စီဖြဲ႔စည္းျခင္းမွာ ဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒ျဖစ္ရမယ္။ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးက အစိုးရအဖြဲ႔ေတြပါရမယ္ဆိုတဲ့ထဲမွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ပါဝင္သင့္တယ္လို႔ျမင္တယ္။ ဒါမွသာ ပညာေရးေကာင္စီနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့အခါ အထက္ေအာက္စီးဆင္းမႈ ျမန္ ဆန္မယ္လို႔ယူဆတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးဆရာ၊ ဆရာမကိုယ္စားလွယ္ေတြ မပါဝင္ဘူးဆိုရင္ ဒီအခ်က္က တကယ့္ အားနည္းခ်က္ႀကီးလို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခု ပုဒ္မ ၁၂ (ခ) မွာ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ အဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ အဆင့္ေလွ်ာ့ျခင္းကို အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္က ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုတဲ့ေနရာမွာ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၊ တိုင္း၊ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးေတြရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ထားေစခ်င္တယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ လက္ရွိေျမျပင္ရဲ႕အေျခအေနကို ကြင္းဆင္းၿပီး ဘယ္ေက်ာင္းက အဆင့္တိုးသင့္တယ္၊ ဒါမ်ိဳးေတြလုပ္သင့္တယ္။ ဘာလို႔ဆိုရင္ ဒါေတြကို သူတို႔ေတြရဲ႕ေအာက္ေတြမွာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားရင္ တကယ့္ ေျမျပင္လက္ေတြ႔ အေနအထားကို မွန္ကန္ေသာသတင္း မရႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္တယ္။ လက္ရွိမွာေတာင္ တခ်ိဳ႕က စာရင္းဇယားေတြ မမွန္ကန္တာမ်ိဳးေတြ ေတြ႔ေနရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေက်ာင္းေတြရဲ႕ အရည္အေသြး စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို အမ်ိဳးသားပညာေရး အဆင့္အတန္းနဲ႔ အရည္အေသြး အာမခံမႈ အကဲျဖတ္ေကာ္မတီႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းဆိုတာမွာ ဒီအရည္အေသြး စံသတ္မွတ္ခ်က္မွာေရာ တကယ့္စံ မူေဘာင္တစ္ခုကို သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းေတြအလိုက္ သိထားေအာင္ လုပ္ေပးသင့္တယ္။ ဒါမွသာ ေက်ာင္းေတြက စံသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔အညီျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုႀကိဳးစားၾကမလဲ ဆိုတာကိုသိမယ္။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြက် ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္းေကာင္းေပမယ့္ ပညာသင္ၾကားေရးမွာ အရည္အေသြးနိမ့္တာမ်ိဳး ရွိေကာင္းရွိႏိုင္တယ္။ တခ်ိဳ႕က်လည္း ႐ုပ္ဝတၳဳမေကာင္းေပမယ့္ ပညာကို ေကာင္းမြန္ေအာင္သင္ၾကားေနတဲ့ေက်ာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒါကိုမွ ဒီစံသတ္မွတ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းေတြမွာ သိေနမယ္ဆိုရင္ တကယ္ႀကိဳးစားတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကိုေရာ ဘယ္လိုခ်ီးေျမႇာက္ေပးမွာလဲေပါ့။ တကယ္ႀကိဳးစားၿပီး မိမိေက်ာင္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ဝန္ထမ္းေတြကို ရာထူးတိုးေပးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ရွိသင့္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ဆုတံဆိပ္ခ်ီးျမႇင့္တာမ်ိဳး ထိုက္သင့္တဲ့ ရာထူးတိုးေပးတာမ်ိဳးရွိရင္ တျခားေသာ ဝန္ထမ္းေတြလည္း အားက်ၿပီးလိုက္လုပ္လိမ့္မယ္။

ေနာက္တစ္ခု ေထာက္ျပစရာက ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို ေက်ာင္းအားလံုးမွာ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုတာမွာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေကာ္မတီရဲ႕ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့သင္႐ိုးကို ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ ျပန္ေဆြးေႏြးသင့္တယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ေတြက စုစည္းၿပီး သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေကာ္မတီက ျပင္ဆင္သင့္တာေတြ ျပင္ဆင္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ လက္ရွိကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ အခက္အခဲတစ္ခုရွိတယ္။ ဆ႒မတန္းကမၻာ့သမိုင္းမွာပါတဲ့ ဂရိၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံတည္ ေထာင္ျခင္းဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဂရိကၽြန္းဆြယ္ထဲမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ဂရိမ်ိဳးႏြယ္မ်ား ေနထိုင္သည္လို႔ပါတယ္။ အဲဒီမွာ သူတို႔ေပးထားတဲ့ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္က မွားေနတယ္။ ပံုႏွိပ္မွားတာလား မသိေပမယ့္ သမိုင္းပညာရွင္ေတြနဲ႔ေဆြးေႏြးၿပီး ေထာက္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကို ဒီေန႔ထိမျပင္တဲ့အတြက္ ဘာသာေရးအတြက္ တခ်ိဳ႕က် ေတာ္ေတာ္ေလး ခံစားေနၾကတယ္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

“သူတို႔အတြက္ ကန္႔လန္႔ျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔ တမင္ခ်န္ထားခဲ့တာလို႔ပဲ ထင္တယ္”
ဦးခင္ေမာင္ေအး (မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္၊ အမက၊ ႏို႔ဖာဒို႔၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္)

အေျခခံပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္း အခန္း ၅ မွာ အေျခခံပညာေရးေကာင္စီဆိုတာ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ ဒီေကာင္စီဟာဆိုရင္ အေျခခံပညာေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ေကာင္စီျဖစ္တဲ့အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒၊ အေျခခံပညာၫႊန္ခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴးဆိုေတာ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေတြ ရွိေနတာကိုေတြ႔ရတယ္။ ခုခ်ိန္မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရေတာ့မယ္။ စနစ္ေဟာင္းကအေမြေတြကို စနစ္ေဟာင္းမွာပဲ ခ်န္ထားရမယ္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားရင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ အမ်ားႀကီး ၾကန္႔ၾကာေစႏိုင္တယ္။ ဒီေကာင္စီမွာဆိုရင္ ပညာေရးကို တကယ့္ေျမျပင္မွာ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနရတဲ့ အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္ထည့္ထားျခင္း မရွိတာကိုေတြ႔ရတယ္။ အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမကိုယ္စားလွယ္ ပါဝင္ရမွာပါ။ ဒါမွ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ လက္ေတြ႔က်ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ ထိေရာက္ျမန္ဆန္လိုက္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ အေရးပါတဲ့ ဒီေကာင္စီမွာ အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုထည့္မထားဘဲ ခ်န္ထားတာဟာ သူတို႔အတြက္ ကန္႔လန္႔ျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔ တမင္ ခ်န္ထားခဲ့တာလို႔ပဲထင္တယ္။ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းမွာဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အေျခခံပညာေရးေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပန္ျပင္ရမယ္။ အေျခခံပညာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပါဝင္သင့္သူ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီဥပေဒကိုသာ မေျပာင္းလဲဘဲ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳရင္ေတာ့ ပညာေရးဌာနဟာလည္း အရင္လိုပဲ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားၿပီး အထက္နဲ႔ ေအာက္ေျခ ကြာျခားခ်က္က မ်ားေနဦးမွာပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ ေျပာသလို “အားလံုး ေကာင္းပါသည္။ အားလံုးမွန္ပါတယ္”ဆိုသလို ျဖစ္ေနမွာပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါတယ္။ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္သင့္တဲ့အခ်က္ေတြလည္း ရွိေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာလည္း အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ပညာေရးနယ္ပယ္မွာ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္သင္ၾကားေနရတဲ့ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အႀကံဉာဏ္၊ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကိုရယူၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွ အားလံုးပါဝင္ ေရးဆြဲထားတဲ့ဥပေဒ ျဖစ္မွာပါ။ အေျခခံပညာေရးမွာဆို ဒီဥပေဒဟာ အေရးႀကီးတယ္။ ဒီဥပေဒသာ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳၿပီးရင္ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ျပင္လို႔ရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အတည္မျပဳခင္ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာလည္း ပါဝင္သင့္သူ အားလံုး ပါဝင္ၾကၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္မ်ားရယူၿပီး ေဆာင္႐ြက္မွသာ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုတဲ့ အေျခခံ ပညာေရးဥပေဒ ျဖစ္လာမွာပါ။

“ဒီဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ ေဟာေျပာပြဲ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္”
ဦးဆန္းမ်ိဳးေအာင္ (အထက္တန္းျပ၊ အထက-၇၊ ကေလးၿမိဳ႕)

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာဖူးတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာက သင္ၾကားေရးနဲ႔ ခ်ာလပတ္လည္ေနတာပါ။ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ေျပာရရင္ အခုမူၾကမ္းဖြဲ႔စည္းပံုကို သေဘာက်တယ္။ လက္ခံတယ္။ အမ်ားေျပာသလို ဒီဥပေဒၾကမ္းထဲက ပညာေရးေကာင္စီဖြဲ႔စည္းပံုမွာ အေျခခံဆရာ၊ ဆရာမေတြ မပါတာက ေျပာရရင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက သင္ၾကားေရးမွာ လံုးေနရတာက မ်ားတယ္။ အဲဒီအတြက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေတြပဲ ထည့္လိုက္တာလို႔ ထင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ပုဒ္မ ၁၂ (ဃ) အရ ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕အရည္အခ်င္းကို ဝန္ႀကီးဌာန အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္းဆိုတာမွာ ဆရာအင္အား မလံုေလာက္တဲ့ေက်ာင္းေတြဆို ပညာေရးဌာနက သတ္မွတ္တဲ့ ပညာအရည္အခ်င္း ျပည့္စံုရင္ ခန္႔ထားလို႔ရႏိုင္မယ္။ ေနာက္အခန္း ၉ အရဆိုရင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအတြက္ ေတာ္ေတာ္ အက်ိဳးရွိလာမယ္ အလုပ္လုပ္တဲ့သူဟာ တကယ္ေနရာရလာမယ္။

ပံုမွန္ လူတစ္ဦးအေနနဲ႔ဆို ဒီဥပေဒက နားလည္ဖို႔ နည္းနည္းခက္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေတြပါတယ္။ ဌာနပိုင္း ပူးေပါင္းထားတာေတြပါတယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပညာေရးဌာနအတြင္းက ဆရာ၊ ဆရာမေတြဆိုရင္ နားလည္ႏိုင္မွာပါ။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအေနနဲ႔ကလည္း ဒီဥပေဒကို စိတ္ဝင္စားမႈ သိပ္မရွိၾကဘူး။ တခ်ိဳ႕က သင္ၾကားေရး၊ ေက်ာင္းလုပ္ငန္းနဲ႔ ႐ႈပ္ေနၾကတာ။ ပညာေရးအေပၚ ေျပာင္းလဲေစခ်င္တယ္လို႔ ေျပာၾကေပမယ့္ ေျပာင္းလဲရမယ့္အရာက ဘာလဲဆိုတာ မသိၾကဘူး။ အဓိကက်တဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း မေျပာင္းလဲၾကသလို အဓိကက်တဲ့ ပညာေရဥပေဒမူၾကမ္းကိုလည္း စိတ္မဝင္စားၾကဘူး။ ဒါကလည္း အရင္စစ္အစိုးရေခတ္တုန္းကလို ဘာမွမသိေအာင္ လုပ္ထားခဲ့ေတာ့ ဘာမွမသိခ်င္ေတာ့ ေအာင္ျဖစ္ေနၾကေတာ့တာ။ ဒီဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ ေဟာေျပာပြဲ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိလာမွာ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီဥပေဒကို အျမန္ဆံုး ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာေစခ်င္ပါတယ္။

ျမဇာျခည္သင္း