News

POST TYPE

EDUCATION

တ႐ုတ္သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာေတာ္လွန္ေရး
28-Jul-2018တ႐ုတ္ စကားပံုတစ္ခုရွိသည္။ “တစ္ႏွစ္ေပ်ာ္ခ်င္လွ်င္ စပါးစိုက္ပါ။ ဆယ္ႏွစ္ေပ်ာ္ခ်င္လွ်င္ သစ္ပင္စိုက္ပါ။ ႏွစ္ ၁၀၀ ေပ်ာ္ခ်င္လွ်င္ ကေလးမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးပါ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထိုစကားပံုေလးကိုေျပာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ခန္႔ ရွိမည္ထင္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပံုခ်င္းမွာ ျခားနားသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ေတြက ေရရွည္ (ႏွစ္ရွည္) စီမံကိန္းျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္ေနသည္မွာ သိပၸံႏွင့္ သိပၸံပညာသင္ၾကားေရးတြင္ျဖစ္ေနသည္။ 

ယေန႔ေခတ္ တ႐ုတ္သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားတြင္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထာက္အပံ့ေတြေပးၿပီး အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း တ႐ုတ္သည္ သုေတသနႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ဌာနမ်ားကို ထူေထာင္ေပးထားၿပီး ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၄၀၀ အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ဟုလည္း ကတိျပဳထားသည္။ 

တ႐ုတ္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားေရးသားသည့္ စာတမ္းေတြကိုလည္း အစိုးရကထုတ္ေပးေနသည္။ အလြန္အရည္အေသြးရွိသည့္ စာတမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအထိ တ႐ုတ္စာတမ္းေတြက ေပါက္သည္။ ယမန္ႏွစ္ကအထိ စာတမ္းေပါင္း ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ ေပၚထြက္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သိပၸံပညာရွင္ေတြက တကၠသိုလ္သုေတသနဌာနမ်ား၌သာမဟုတ္ အိမ္မ်ားတြင္လည္း သုေတသနလုပ္ေနၾကသည္။ အိမ္တြင္ လုပ္ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ထိုတ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ားသည္ အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေတြ႔အႀကံဳရွိခဲ့ဖူးသူေတြ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘြဲ႔လြန္ဒီဂရီရခဲ့သူေတြက ကိုယ့္ႏိုင္ငံကိုယ္ျပန္လာၿပီး သုေတသနေတြ လုပ္ေနၾကသည္။ တ႐ုတ္ေတြ မည္မွ်စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသနည္းဆိုသည္ကို ႏိုဘယ္လ္ဆုရရွိသူ ၅ ဦး ေပၚထြက္ခဲ့ျခင္းက သက္ေသခံေနသည္။ ေလးဦးသည္ ႐ူပေဗဒနယ္ပယ္တြင္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ဦးသည္ ေဆးပညာနယ္ပယ္တြင္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ေတြ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာကို အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲေနၿပီဆိုျခင္းမွာ ထင္ရွားသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာကို ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ သူေဌးႀကီးမ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သမိုင္းတြင္လည္း ထိုသို႔ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလွဴဒါန္းေငြမ်ားေၾကာင့္ပင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရေသာ တီထြင္မႈေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ 

တ႐ုတ္စီးပြားေရးကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေဈးကြက္မွာပင္ ဘီလ်ံနာေတြ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ပိုၿပီး ေပါမ်ားလာေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ Forbes မဂၢဇင္းက လစဥ္ေဖာ္ျပေနသည့္ စာရင္းထဲတြင္ တ႐ုတ္သူေဌးေတြက အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တ႐ုတ္သူေဌးႀကီးေတြက ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး သိပၸံႏွင့္နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုမ်ားလာေၾကာင္းလည္းေတြ႔ရသည္။ နည္းပညာသည္ ကမၻာ့ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ နည္းပညာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမွာ အနာဂတ္အတြက္ေသခ်ာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ထားသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ သူေဌးေတြကလည္း တ႐ုတ္တြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။ တ႐ုတ္ေတြက ေဆးပညာအျပင္ အာကာသစူးစမ္းေလ့လာ ေရးအထိနယ္ခ်ဲ႕လာၾကေၾကာင္းလည္းေတြ႔ရသည္။

တ႐ုတ္က သိပၸံႏွင့္နည္းပညာတြင္ တိုးတက္ေစရန္ Future Science Prize ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးထားသည္။ ထိုဆုကို တ႐ုတ္နည္းပညာစြန္႔ဦးပညာရွင္မ်ားက မတည္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ူပေဗဒ၊ သိပၸံ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ သခ်ၤာႏွင့္ အျခားတီထြင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ Tencent ကို ထူေထာင္ထားသည့္ ပိုနီမာဆိုေသာ လူငယ္စြန္႔ဦး သူေဌးကပင္ Breakthrough ဆိုသည့္ဆုကို တီထြင္ေပးအပ္ေနသည္။ အထက္တန္းမွသည္ တကၠသိုလ္အထိ တီထြင္ပညာရွင္ေလးမ်ား ေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ ခြန္အားေတြျဖစ္လာေစခဲ့သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရ၏မူဝါဒသည္ တ႐ုတ္အနာဂတ္ကို AI ဟုေခၚသည့္ နည္းပညာလြန္အဆင့္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံသို႔ ပညာရွင္ေတြပို႔သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံက ပညာရွင္ေတြ ျပန္လာေနၾကသည္။ သူေဌးေတြက အေထာက္အပံ့ေပးေနသည္။ တ႐ုတ္တို႔က သိပၸံကိုအေလးထားမည္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ကတိေတြေပးထားသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္သူ၊ ပုဂၢလိက၊ အန္ဂ်ီအိုသံုးခုတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို လက္ခံျမႇင့္တင္ေပးေနသည္။ တ႐ုတ္တို႔ အေၾကာင္းမဲ့လုပ္ေနျခင္းမဟုတ္သည္ကို သိထားသင့္ပါသည္။

တ႐ုတ္သည္ သိပၸံျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္အားျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ရီေနးဆန္းေခတ္သစ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ရန္ျပင္ဆင္ေနသည္။ သူတို႔ႏိုင္ငံမ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ နည္းပညာရွင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ေစရန္ ပ်ိဳးေထာင္ေနသည္။ တ႐ုတ္ေတြက ဦးေႏွာက္ကိုဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးေနၾကသည္။ 

E-01