News

POST TYPE

EDUCATION

အနာဂတ္အတြက္ လူငယ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း
21-Jul-2018ယေန႔လူငယ္ ေနာင္တြင္ အလုပ္သမား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ရွင္မ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာၾကပါလိမ့္မည္။ ယေန႔ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အတြင္း လူငယ္မ်ားကို ပံုသြင္းေပးမွ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ၿပီးျဖစ္မည္။

ယေန႔လူငယ္မ်ားျပႆနာမွာ ပညာသာသင္ေနၿပီး မတတ္သည့္ အေနအထားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ပညာသင္ၾကားေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ ဘာမွမလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္ သံုးစားမရသည့္ အေနအထားမ်ိဳးႏွင့္ ေလာကထဲကို ထြက္လာၾကသည္။ ေဈးကြက္က ေတာင္းဆိုေနသည့္ လုပ္သားအင္အားကို ေက်ာင္းက ထြက္လာသည့္ အရည္အေသြး မျပည့္မီေသာ လူငယ္မ်ားက ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္ေသးသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ တတ္ကၽြမ္းမႈအားနည္းသျဖင့္ မိဘမ်ားေခတ္ကထက္ သံုးဆပိုၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ေတြ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ 

ႏိုင္ငံအမ်ားတြင္ယခုအခါ လုပ္သားအင္အား ေဈးကြက္၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ပညာေရးမ်ိဳးကိုေပးရန္ စိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။ ေက်ာင္းကထြက္လာၿပီး ဘာမွမလုပ္တတ္ဆိုသည့္ ျပႆနာကို ႏိုင္ငံတကာပညာေရးကလည္း ေခါင္းခဲေနသလို လူငယ္မ်ားကလည္း တိုက္ပြဲဝင္ေနရသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနျခင္းမွာ ယေန႔ေခတ္ပညာေရး၏ ျမင္ကြင္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲတြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက လူငယ္မ်ားကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ေရးကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပးပါဟု တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း လူငယ္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပးေရးကို အေလးထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အဘူဒါဘီၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ WorldSkills Competition ၿပိဳင္ပြဲကို တ႐ုတ္တို႔ ဝင္ၿပိဳင္ၿပီး သူတို႔ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုပြဲတြင္ တ႐ုတ္လူငယ္အသင္းက ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ မုန္႔ဖုတ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ အုတ္စီၿပိဳင္ပြဲ၊ အမိုး၊ အခင္း၊ ဂေဟေဆာ္ပြဲမ်ားတြင္ ေ႐ႊတံဆိပ္ဆု ၃၀ ခန္႔ေပးရာ ၁၅ ခုကို ရယူသြားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ Bia Song အသင္းက Albert Vidai Award ဆုကို ရရွိသြားၿပီး အေကာင္းဆံုးၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုေက်ာင္းသားအဖြဲ႔သည္ အႀကီးစားစက္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ သီးႏွံႀကိတ္ခြဲ စက္တစ္လံုးကို တည္ေဆာက္ျပသြားႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယင္းကိုၾကည့္ၿပီး တ႐ုတ္၏ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနမႈကို ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသား ၁၆ သန္းခန္႔သည္ အထက္တန္းအဆင့္ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို တက္ေရာက္ၿပီး ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိၾကသည္။ အထက္တန္းအဆင့္ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းကို တက္ေရာက္ေနသူမ်ားမွာ အလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ ၄၀ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အထက္တန္းအဆင့္ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေအာင္ျမင္လာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္း တကၠသိုလ္အဆင့္ ပညာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္။ တကၠသိုလ္ပညာေရးကို လုပ္ငန္းခြင္ပညာေရးသို႔ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို ေမြးထုတ္ရန္ဆိုသည္မွာ ႏွစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားေမြးထုတ္မည္ေလာ၊ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ စက္ႏွင့္ နည္းပညာကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္တီထြင္ ႏိုင္ေသာ သူမ်ားကို ေမြးထုတ္မည္ေလာ။ တ႐ုတ္တို႔ က ပညာတတ္ကို အလုပ္သမားအျဖစ္ ေမြးထုတ္ရျခင္းထက္၊ ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ေမြးထုတ္ၿပီး စက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ ေစစားႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ရန္ ဦးတည္ေနသည္။ 

တ႐ုတ္တို႔က ကမ္ပိန္းတစ္ခုျပဳလုပ္ေနသည္။ “ေခတ္သစ္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္ႏွင့္ အိပ္မက္သစ္” ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့လူငယ္ကၽြမ္းက်င္မႈေန႔ကို အေလးထားၿပီး တ႐ုတ္က ထိုဦးတည္ခ်က္ကိုထုတ္ျပန္ကာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔က အနာဂတ္ ကို လူငယ္မ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္မည္။ သူတို႔လူငယ္ ေတြကို ကၽြန္အေနႏွင့္ ေမြးထုတ္မည္မဟုတ္၊ သခင္ အေနႏွင့္ ေမြးထုတ္ရန္ အားထုတ္ေနသည္။ သူတို႔ လူငယ္ေတြက အခိုင္းခံေတြ မဟုတ္၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ 

အနာဂတ္သည္ စက္႐ုပ္ေခတ္၊ အလိုအေလ်ာက္ ေခတ္ျဖစ္သည္။ ထိုစက္မ်ားကို တီထြင္ထုတ္ႏိုင္သူ ေတြ လိုအပ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲလ္မ်ားေရး မည့္သူေတြ လိုအပ္သည္။ စက္မ်ားကို ခိုင္းေစႏိုင္ သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ေတြကို တီထြင္ရန္အေရးႀကီးသည္။ ထိုေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ တီထြင္ႏိုင္သူ ကၽြမ္းက်င္လူငယ္မ်ား ေမြးထုတ္ရန္ တ႐ုတ္တို႔ ျပင္ဆင္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နည္းပညာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာအတတ္ကို အထက္တန္း ေက်ာင္းအဆင့္ကတည္းက အေျခခံေပးလိုက္ရန္ စီစဥ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

အနာဂတ္ကမၻာတြင္ Skill သည္ အဓိကျဖစ္လာမည္။ ၂၁ ရာစု၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ပညာေရးကို ေကာင္းစြာ ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူသာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္မည္။ ေအာင္ျမင္ေရး၏ ေသာ့ခ်က္သည္ Skill  ျဖစ္သည့္ လူငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 

လုပ္အားေဈးကြက္တြင္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ေမြးထုတ္ၿပီး အသင့္ျပင္ဆင္ထားရန္လိုေၾကာင္း တ႐ုတ္တို႔ နားလည္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူတို႔ႏိုင္ငံ၏ လူငယ္ရင္းျမစ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ အသံုးခ်ၿပီး အနာဂတ္ကို မည္သို႔အႏိုင္ယူမည္နည္းဟု စီစဥ္ထားသည္။ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား၊ မိဘ၊ ေက်ာင္းသားတို႔ကို အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းအား ခ်ျပထားသည္။ တီထြင္ၿပီး ေဖာက္ထြက္မည္လား၊ အေသခံမည္လား တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တစ္ခုခု ေ႐ြးခ်ယ္ ခိုင္းထားသည္။ သူတို႔လူငယ္မ်ား အတြက္ အနာဂတ္ကို တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သတ္မွတ္ ေပးထားၿပီးသားျဖစ္သည္။ 

E-01

(Ref: Preparing youth for tomorrow’s world)