News

POST TYPE

EDUCATION

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ား
21-Jul-2018

ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၈၄ ႏိုင္ငံအတြင္း တကၠသိုလ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ QS World University Ranking 2018 က ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ ၁၀ ခုစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 1. Massachusetts Institute of Technology (MIT), 2.Stanford University, 3.Harvard University, 4.California Institute of Technology (Caltech), 5.University of Cambridge, 6.University of Oxford, 7.UCL (University College London), 8.Imperial College London, 9.University of Chicago, 10. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)Massachusetts Institute of Technology (MIT)

MIT တကၠသိုလ္၏ေဆာင္ပုဒ္မွာ “Mind and Hand” ျဖစ္သည္။ ထိုေဆာင္ပုဒ္သည္ MIT တကၠသိုလ္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အထိေရာက္ဆံုးေဆာင္ပုဒ္လည္းျဖစ္သည္။ စိတ္ကူးႏွင့္ လက္ေတြ႔ကို ႏိႈင္းဟပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုမွ်မကေသာ အနက္အဓိပၸာယ္လည္း ေဆာင္ေကာင္းေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ တကၠသိုလ္တြင္ အဓိကသင္ၾကားေနသည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးပညာ ရွင္မ်ားေမြးထုတ္ရာ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ 

MIT တကၠသိုလ္ကို ၁၈၆၁ ခုႏွစ္က စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ သူတို႔ အသိုက္အၿမံဳကို လူသားတို႔အတြက္ ျပႆနာေပါင္းစံုအား စုေပါင္းေျဖရွင္းသည့္ ေနရာ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား စုေဝးေပါင္းစုကာ စူးစမ္းေလ့လာေနသည့္ ေနရာတစ္ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ယေန႔ဆိုလွ်င္ MIT တကၠသိုလ္တြင္ ဆရာေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ပညာသင္ယူေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ 

MIT သည္ လြတ္လပ္ေသာ၊ ပညာကို ပူးေပါင္းရွာေဖြေသာ၊ ပုဂၢလိကေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတစ္ခုအေနႏွင့္လည္း ထင္ရွားသည္။ သူ႔လက္ေအာက္တြင္ ပညာသင္ၾကားေပးေနသည့္ နယ္ပယ္ႀကီး ငါးခုရွိသည္။ ဗိသုကာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဝိဇၨာလူမႈေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးပညာ၊ သိပၸံပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ MIT ၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ တီထြင္ဖန္တီးမႈသာျဖစ္သည္။

MIT တြင္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ အထင္ရွားဆံုးသုေတသနလုပ္ငန္းမွာ AI ေခၚ Artificial Intelligence ပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ၊ ကင္ဆာ၊ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စသည့္ပညာရပ္မ်ားကိုလည္း သုေတသနျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ MIT သည္ ယခင္ကတည္းက ေရဒါ၊ သံလိုက္စြမ္းအင္ျဖင့္ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းမႈ၊ အာကာသဆိုင္ရာ စူးစမ္းေလ့လာမႈပညာရပ္မ်ားတြင္ နာမည္ရခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာသည္ MIT ၏ အသက္ျဖစ္သည္။ ထိုပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာမႈတြင္ အကဲသာသည္ဆိုေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ အားကစားကိုလိုက္စားသူမ်ားျဖစ္သည္။ MIT ၏ ေလွေလွာ္အသင္းသည္ နာမည္ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ 

MIT တြင္ ျပတိုက္ေပါင္း ၁၂ ခုရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ လူေပါင္း ၁၂၅,၀၀၀ ခန္႔ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာၾကသည္။ ဂီတ၊ ျပဇာတ္၊ စာေပ၊ အကတို႔တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ေက်ာင္းသား ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ MIT တြင္ Pulitzer Prize ဆုရသူေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ 

တကၠသိုလ္သည္ ေျမဧက အက်ယ္ ၁၆၈ ဧက က်ယ္ဝန္းသည္။ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ေရွးေဟာင္းလက္ရာအေဆာက္အအံုႀကီးမ်ားကို ယေန႔တိုင္ ထိန္းသိမ္းထားေသးသည္။ MIT ႏွင့္ ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ထားသည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ယေန႔အထိ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၄ ဒသမ ၆ သန္းကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ MIT ဆင္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေကာင္းဆံုး စီးပြားေရးသမားမ်ားအျဖစ္လည္း ထင္ရွားသည္။

ယေန႔အထိ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၁,၁၄၅ ဦးရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ပညာရွာေနသူ ၃၇၃၂ ဦးကို လက္ခံထားသည္။ ပညာသင္ၾကားေပးေနသည့္ ဆရာႏွင့္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၃၀၀၉ ဦးရွိသည္။ 

ပညာသင္စရိတ္မွာ ဘြဲ႔ႀကိဳေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၄၈,၀၀၀ မွ ၅၀,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၄၈,၀၀၀ မွ ၅၀,၀၀၀ ျဖစ္သည္။ ထိုကုန္က်စရိတ္မွ ႏွစ္စဥ္ေပးသြင္းရမည့္ ေငြပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေငြေၾကးကြာျခားမႈရွိႏိုင္သည္။Stanford University

ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ၃၅ မိုင္အကြာ ႏွင့္ ဆန္ဟိုေဆးၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၂၀ အကြာတြင္ ရွိသည္။ ကာလီဖိုးနီးယားေျမာက္ပိုင္းရွိ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကား နည္းပညာရပ္ဝန္းႀကီး၏ အသည္းႏွလံုး တကၠသိုလ္ႀကီးအျဖစ္လည္း တင္စားေလ့ရွိသည္။ Yahoo, Google, Hewlett-Packard စသည့္ နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားထင္ရွားေသာ နည္းပညာရွင္ႀကီးေပါင္းမ်ားစြာကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။

Stanford တကၠသိုလ္ကို ဘီလ်ံနာစက္႐ံု (Billionaire Factory) ဟူ၍လည္း တင္စားေခၚေဝၚၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကမၻာ့ဘီလ်ံနာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ထိုေက်ာင္းထြက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤေက်ာင္းထြက္မ်ားသည္ ကိုယ့္ကမၻာကို ကိုယ္တည္ေဆာက္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရးေလာက ထိပ္တန္း ၁၀ ဦးဝင္ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။

ေက်ာင္းဝင္းႀကီးက ၈၁၈၀ ဧက က်ယ္ဝန္းသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အက်ယ္ဆံုး ေက်ာင္းဝင္းႀကီးကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ေက်ာင္းထဲတြင္ သုေတသနဌာနေပါင္း ၁၈ ခုႏွင့္ ေက်ာင္းခြဲေပါင္း ၇ ေက်ာင္း ထပ္ဖြင့္ထားေသးသည္။ Graduate School of Business; School of Earth, Energy & Environmental Sciences; Graduate School of Education; School of Engineering; School of Humanities and Sciences; Law School; School of Medicine ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

၁၈၈၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ထူေထာင္ထားသည့္ တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ကာလီဖိုးနီးယားအမတ္ ေလးလန္းစတန္းဖို႔ဒ္ႏွင့္ သူ၏ဇနီးျဖစ္သူတို႔က စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူသားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ တစ္ဦးတည္းေသာကေလးသည္ တိုက္ဖိုက္ေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔က မိမိတို႔ၿခံေျမက်ယ္ႀကီးထဲတြင္ ကေလးကိုအမွတ္တရအျဖစ္ တကၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခုကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္းကတည္းက ဂိုဏ္းစြဲ၊ အဖြဲ႔ စြဲ မရွိ ပညာေရးကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ႀကိဳးစားသင္ယူႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့သည္။ ဝိဇၨာအျပင္ သိပၸံပညာရပ္မ်ားကိုပါ သင္ၾကားသည္။ အေမရိကျပည္သစ္ တည္ေဆာက္မည္ဆိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ရာစုႏွစ္တစ္စုအေက်ာ္တြင္ Stanford တကၠသိုလ္မွ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ေပါင္း ၁၉ ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကမၻာ့တကၠသိုလ္မ်ားထဲတြင္လည္း အဆင့္သံုးေအာက္မက်ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။

Stanford ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ၿခံေျမတစ္ခုက စတင္ေပါက္ဖြားသျဖင့္ The Farm ဟူ၍လည္း အမည္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေခၚေဝၚသံုးစြဲၾကသည္။ ယေန႔အထိလည္း တီထြင္ပညာရွင္ေပါင္း ၁၁,၀၀၀ ကို ထိုၿခံႀကီးထဲက ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 

ေက်ာင္းဝင္းႀကီးအတြင္း၌ ဘြဲ႔ႀကိဳႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသား ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ အေဆာင္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲတြင္ အသားအေရာင္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ ကြဲျပားမႈေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း အတူတကြပူးေပါင္းေနထိုင္ၾကသည္သာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္သန္ရာဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၆၂၅ ဖြဲ႔ရွိသည္။

အားကစားလည္း ထူးခၽြန္ၾကသည္။ အားကစား ကလပ္ေပါင္း ၃၂ ခုရွိသည္။ ေဘ့စ္ေဘာ၊ ေဘာလံုး၊ ဘတ္စ္ကက္ေဘာ၊ စကြပ္အားကစားမ်ားတြင္ ထင္ရွားသည္။ ထိုေက်ာင္းမွ အားကစားအသင္းမ်ားကို Stanford Cardinal ဟုေခၚၾကသည္။

ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ကမၻာ့အဆင့္မီျပတိုက္ႀကီးႏွစ္ခုရွိသည္။ ျပပြဲေတြကိုလည္း ပံုမွန္ျပဳလုပ္သည္။ စားေသာက္ခန္းမ ၈ ေဆာင္ရွိသည္။ လက္ေတြ႔ခ်က္ျပဳတ္ခန္း၊ ေအာ္ဂဲနစ္ဥယ်ာဥ္တို႔ကိုလည္း ထူေထာင္ေပးထားသည္။ ေဟာေျပာပြဲမ်ား လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည္။

တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၆,၁၃၅ ဦးရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသား ၃၆၆၅ ဦး တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနၾကသည္။ ဆရာႏွင့္ဝန္ထမ္းေပါင္း ၄၃၆၆ ဦးရွိသည္။

ပညာသင္စရိတ္မွာ ဘြဲ႔ႀကိဳေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၄၆,၀၀၀ မွ ၄၈,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၄၆,၀၀၀ မွ ၄၈,၀၀၀ ျဖစ္သည္။ ထိုကုန္က်စရိတ္မွ ႏွစ္စဥ္ေပးသြင္းရမည့္ ေငြပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေငြေၾကးကြာျခားမႈရွိႏိုင္သည္။

E-01