News

POST TYPE

EDUCATION

ဖင္လန္ ပညာေရးခရီး
30-Jun-2018ဂ်ဲနက္အဂၤလစ္ရွ္သည္ ကာလီဖိုးနီးယား၊ El Toro အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ Fulbright Distinguished Award ဆုကို ရရွိထားၿပီး ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ ၆ လတိုင္ ပညာေရးေလ့လာသူအျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ Problem-solving Skill ဆိုင္ရာ သင္ၾကားနည္းမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး The Finnish Way to Optimize Student Learning ဆိုသည့္ စာအုပ္ကို ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည္။

ဂ်ဲနက္သည္ ေျခာက္လတိုင္ ေျခက်င္၊ ဘတ္စ္ကား၊ စက္ဘီး၊ ရထားခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ခရီးလွည့္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားကိုဝင္ၿပီး ဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို လွည့္လည္ေမးျမန္းသည္။ လူေပါင္း ၄၉ ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီး သူတို႔အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ ပညာေရးစနစ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္သနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ သူတို႔ေက်ာင္းသားေတြ Critical Thinking ႏွင့္ Problem Solving ဆိုင္ရာတြင္ ပိုေတာ္ေနၾကရသနည္း ဆိုသည္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ 

သူ၏ ပထမဆံုး ေလ့လာသည့္ရက္သတၱပတ္ အတြင္းအလယ္တန္းေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းကို သြားေရာက္ေလ့လာသည္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ သစ္သားထည္အလုပ္႐ံုဆိုသည္ကို ေတြ႔သည္။ ထိုအလုပ္႐ံုထဲတြင္ ၉ ႏွစ္ ၁၀ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမ်ားသည္ သစ္သားထည္မ်ားျဖင့္ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ေနၾကသည္။ သူတို႔ကိုၫႊန္ၾကားသည့္ ဆရာလည္းမရွိ။ သင္ၾကားေပးသူလည္းမရွိ။ သူတို႔ဘာသာသူတို႔ အခ်င္းခ်င္း တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၅ တန္းအဆင့္ကေလးမ်ားက ကုလားထိုင္လုပ္ေနသည္။ ၃ တန္းအဆင့္ကေလးေတြက ပန္းခ်ီေတြဆြဲေနၾကသည္။ ေတာအုပ္ပံု၊ လမင္းသာေနပံုတို႔ကို စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ ေဆးေရာင္ျခယ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူက ဆရာကို ေမးၾကည့္သည္။ ပံုဆြဲခိုင္းျခင္းျဖင့္ Problem Solving ကို ေျဖရွင္းႏိုင္သလား။ ဆရာမက သူ႔ကိုၾကည့္ၿပီး ေျပာလိုက္သည္။ “ကၽြန္မဘာမွ မေျပာထားဘူး” ဟု ဆိုလိုက္သည္။ ကေလးေတြကို စိတ္ႀကိဳက္လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားျခင္း၏ အေျဖက ရွိၿပီးသားျဖစ္သည္။

ဆရာမက ကေလးေတြကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတာ့ ေပးထားသည္။ ၅ တန္းကေလးေတြကို လက္သုတ္စကၠဴထည့္သည့္ ေသတၱာေလးေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပဲျဖစ္သည္။ ဘယ္လိုလုပ္ရသည္လည္းမေျပာ။ ဒီဇိုင္းလည္းမေျပာ။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ခဲ့႐ံုသာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ လုပ္လာသည့္ဒီဇိုင္းက တူေနသည္။ တူေနတိုင္း ခိုးခ်သည္မဟုတ္။ စိတ္ကူးဆိုသည္မွာ တူႏိုင္သည္။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔အားလံုး ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းကို ဆရာမက အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ဤပေရာဂ်က္က ဘာလုပ္လုပ္ ၿပီးေအာင္လုပ္၊ ျဖစ္ေအာင္လုပ္၊ အားထုတ္မႈပါလာရန္သာျဖစ္သည္။

အေမရိကတြင္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ေက်ာင္းသားမ်ားလုပ္မည္နည္း။ ဆရာက ၫႊန္ၾကားမည္၊ ဆရာျပသထားသည့္ပံုစံအတိုင္း ထုတ္လာၾကမည္။ အေမရိကန္ဆရာေတြက ေသတၱာတစ္လံုးလုပ္ခဲ့ရမည္။ အျမင့္တစ္ေပ၊ အက်ယ္ ၆ လက္မ စသည္ျဖင့္ ၫႊန္ၾကားမည္။ ဖင္လန္က ဆရာေတြက ဘာလုပ္ခဲ့ပဲေျပာသည္။ ဘယ္လို၊ ဘယ္ေလာက္ ေျပာျခင္းမရွိ။ ဖင္လန္ကေလးေတြကို ေပးသည့္အလုပ္က အေၾကာင္းအရာကိုပဲေျပာသည္။ တီထြင္ထိုးထြင္းမႈဉာဏ္ကို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ထုတ္ခိုင္းသည္။ 

ဂ်ဲနက္က မူႀကိဳမွသည္ တကၠသိုလ္ဆရာေတြအထိ လိုက္ေမးသည္။ Problem-solving skill ျဖစ္ေစရန္ မည္သို႔သင္ၾကားသနည္းျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ဆရာေတြက ေမးလိုက္တိုင္း -

“ကၽြန္မတို႔က သူတို႔ကို ေျဖရွင္းနည္းဆိုတာ ထက္ သူတို႔ဘာလုပ္မွာလဲဆိုတာကို သိေအာင္လုပ္ခိုင္းတယ္။ သူတို႔ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုမွ သူတို႔လိုအပ္တာကိုေတာင္းမယ္။ ေတာင္းတာကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္” ဟုဆိုသည္။ ထိုသေဘာတရားက ရွင္းသည္။ ကေလးဘာလုပ္ခ်င္သနည္းဆိုသည္ကို ေဖာ္ထုတ္သည္။ လုပ္ခ်င္လာၿပီဆိုလွ်င္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ သူလုပ္မည့္ နည္းလမ္းသည္ အႏၲရာယ္ရွိလွ်င္ အႀကံေပးေကာင္းေပးမည္။ ထိုသေဘာတရားကို သူတို႔ အတန္းတိုင္းတြင္ က်င့္သံုးတတ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ေက်ာင္းသားေတြကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ အစစအရာရာတြင္ ဆရာေတြေပးမွာခ်ည္း မွီခိုမေန။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ သိခ်င္လွ်င္ သိေအာင္လုပ္သည္။ ဆရာေတြက ကေလးေတြကို မည္သို႔ပညာေပးရမည္ကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ မည္သည့္နည္း မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းကို ခ်ေပးမည္နည္းဆိုျခင္းကို သူတို႔ ႀကိဳတင္စဥ္းစားၿပီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔က ေက်ာင္းသား၏ဆႏၵကို ဦးစြာထုတ္ေဖာ္ၿပီးမွ ေက်ာင္းသားကို အေထာက္အပံ့ေပးသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကလည္း ဆရာေတြ လုပ္ခ်င္သမွ်ကို လုပ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ အလားတူပင္ ေဒသဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့သူမ်ားကလည္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္အဝ အပ္ႏွင္းထားသည္။ ေဒသဆိုင္ရာအတြက္လည္း အစိုးရက အျပည့္အဝ ကူညီေထာက္ပံ့ထားသည္။ သူတို႔ပညာေရးစနစ္က အဆင့္ဆင့္ ယံုၾကည္မႈရွိသလို၊ လုပ္ေဆာင္ရမည့္သူေတြကလည္း အျပည့္အဝတာဝန္ယူမႈေတြ၊ တာဝန္ခံမႈေတြရွိၾကသည္။

အေမရိကန္စနစ္က အထက္အမိန္႔ကို ေအာက္က နာခံေနရသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ဆရာေတြကို ဆရာမဟုတ္သူေတြက ဘာလုပ္ပါဟု ေျပာေကာင္းေျပာမည္။ ေက်ာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူေတြက လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိခ်င္မွရွိမည္။ သူတို႔မွာက မူဝါဒခ်မွတ္သူေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ၊ စီမံသူေတြ၊ အာဏာပိုင္ေတြႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေနသည္။ အထက္က အမိန္႔မခ်မခ်င္း ဘာမွဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ စနစ္တစ္ခုက ေလာင္းရိပ္မိသလိုျဖစ္ေနသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္သည္ အထက္မွ ေအာက္သို႔ အမိန္႔ျပန္ေပး၊ အမိန္႔နာခံသည့္ သေဘာမေဆာင္ေပ။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ သူတို႔ဘဝ၊ သူတို႔ပတ္ဝန္းက်င္၊ သူတို႔လူေနမႈစနစ္မ်ားအတိုင္း ႐ိုးစင္းစြာ ေတြးေတာေျဖရွင္းနည္းကို က်င့္သံုးခိုင္းသည္။ ဘာလုပ္လုပ္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သနည္း၊ ေျဖရွင္းသင့္သနည္းဆိုျခင္းကို ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းရွိေစရန္ လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းကပင္ Problem-solving ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သူတို႔ပညာေရးစနစ္ ေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာလုပ္ပိုင္ႏိုင္ခြင့္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံေနသည္။ သူတို႔ဆီက ပညာေရးကၽြမ္းက်င္ ဆရာမတစ္ဦးက

“ဆရာေတြမွာ စိတ္ကူးေကာင္း အႀကံဉာဏ္ေကာင္းေတြရွိေနတယ္။ သူတို႔က တစ္ခုခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဆရာေတြအခ်င္းခ်င္းလည္း အျပန္အလွန္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကတယ္။ သူတို႔ စိတ္ထဲမွာ တစ္ခုပဲရွိတယ္။ သူတို႔ကေလးေတြေကာင္းမွ ေက်ာင္းေကာင္းမယ္၊ ေက်ာင္းေတြေကာင္းမွ ပညာေရးစနစ္ႀကီးေကာင္းမယ္လို႔ လက္ခံထားၾကတယ္” ဆိုသည့္စကားမွာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရး အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းရသနည္းဆိုသည့္ အေျဖတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

E-01

(Ref: The Finnish Model Education)