News

POST TYPE

EDUCATION

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္
23-Jun-2018(၁) အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္

အာဖရိကဆို႐ိုးစကားတစ္ခုရွိသည္။ “ေယာက်ာ္းေလးတစ္ေယာက္ကို စာသင္ေပးလိုက္လွ်င္ တစ္ေယာက္ပဲ ပညာတတ္မည္။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို စာသင္ေပးလိုက္လွ်င္ မိသားစုတစ္စုလံုးကို စာသင္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး စာတတ္သြားလိမ့္မည္”ဟု ဆိုထားပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေက်ာင္းပို႔ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ သူမ၏ သားေျမးမ်ားကို ပညာတတ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေစရန္ စိတ္ႀကီးဝင္ေစပါလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပညာတတ္ေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖစ္သည္။

(၂) အ႐ြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါး

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပညာတတ္ျခင္းက သားေမြးမည့္ မိခင္ေလာင္းမ်ား၏ အသက္ကိုပါ ကယ္တင္ရာ ေရာက္ေစသည္။ ပညာတတ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ HIV/ AIDS ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္မည္။ ကိုယ္တိုင္လည္း ဆင္ျခင္ႏိုင္သလို ကိုယ္ေမြးထုတ္မည့္ သားသမီးမ်ားအတြက္လည္း ဆင္ျခင္တတ္ေစသည္။ မူလတန္းပညာေလာက္ကို တတ္ထားလွ်င္ပင္ ကေလးမ်ားကို မေသမေပ်ာက္ေစရန္ မည္သို႔စနစ္တက် ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဆိုျခင္းကို နားလည္သည္။ အလယ္တန္းအဆင့္ေလာက္ ပညာတတ္ထားလွ်င္ က်န္းမာေရးအသိ ပိုရွိၿပီး မိသားစုဘဝကိုပါ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ ပညာမတတ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးမွ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးတစ္ဦးသည္ အသက္ ၅ ႏွစ္မတိုင္မီ ၅ ဦးတြင္ ၁ ဦးႏႈန္း ေသဆံုးေနၾကရေၾကာင္း Girls Global Education Fund အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

(၃) မိခင္ဘဝ ေသဆံုးရမႈမ်ားေလ်ာ့ပါး

ပညာတတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးသတိရွိသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ အလြယ္တကူ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ႏိုင္ဟုဆိုရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ၿပီး အသက္ဆံုး႐ံႈးရမႈမ်ား ပိုၿပီးနည္းပါးသည္။ ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္ၿပီး ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္ထားသည္။ ကိုယ္ဝန္ကို မလိုခ်င္လွ်င္လည္း ဆင္ျခင္တတ္သည္။ လိုခ်င္လွ်င္လည္း မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္ကို နားလည္သည္။ ရလာလွ်င္လည္း ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တတ္သည္။

(၄) အ႐ြယ္မတိုင္မီ လက္ထပ္ျခင္း ေလ်ာ့နည္း

ကေလးဘဝ ဘာမွန္းမသိဘဲ အိမ္ေထာင္က်လိုက္ရျခင္း၏ ရလဒ္မွာ ပညာသင္ရန္ ေက်ာင္းမသြားလိုက္ရဘဲ အိမ္တြင္းပုန္းမ်ားဘဝကို ပို႔ေဆာင္လိုက္သလို ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ ပညာသင္ၾကားခြင့္မရဘဲ အိမ္မႈကိစၥမ်ားတြင္ နစ္မြန္းေသာ မိန္းကေလးမ်ားဘဝ ေယာက်ာ္းႏွိပ္စက္သမွ်ခံ၊ သူမ်ားေျပာတိုင္းယံု၊ လိုက္လုပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေနာင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သားေမြးလာပါကလည္း ကေလးက ကေလးထိန္းေနရသလို ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ေကာင္းမ်ားကို ျပဳစုေမြးထုတ္ရာ ေရာက္မည္မဟုတ္ေပ။

(၅) လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္

ပညာတတ္လွ်င္ ကေလးကိစၥကအစ ဆင္ျခင္ႏိုင္သည္။ မလိုအပ္ဘဲ ကေလးေတြ ေမြးေနရျခင္းမွာ ကိုယ့္အတြက္၊ မိသားစုအတြက္၊ တိုင္းျပည္အတြက္ပါ အက်ိဳးမရွိႏိုင္ပါ။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ခု၌ ပညာတတ္အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးသည္ ပ်မ္းမွ်ကေလး ၂ ဒသမ ၅ ဦးႏႈန္းယူၿပီး၊ ပညာမတတ္သည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ ၆ ဦးႏႈန္းခန္႔အထိ ကေလးမ်ားေမြးေၾကာင္း UNESCO ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

(၆) ပညာတတ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စား

ပညာတတ္လာသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သတင္းစာဖတ္ခ်င္လာမည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားကို တက္ခ်င္လာမည္။ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာမည္။ ႏိုင္ငံအေၾကာင္း လူမ်ိဳးအေၾကာင္း မ်ားမ်ားသိခ်င္၊ ေလ့လာေဆြးေႏြးခ်င္သူ အမ်ိဳးသမီးေတြ မ်ားလာေလေလ ႏိုင္ငံအတြက္ေကာင္းေလျဖစ္သည္။

(၇) အေစာ္ကားမခံ တံု႔ျပန္ႏိုင္မည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဝဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အဖိႏွိပ္ခံသက္သက္၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အျဖည့္ခံသက္သက္ျဖစ္ရမည္ဆိုသည့္ သိမ္ဖ်င္းေသာစိတ္ဓာတ္မ်ား ကင္းစင္လာမည္။ မဟုတ္မခံစိတ္က လိင္ကိစၥျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ရွိန္ေစႏိုင္သည္။ မိသားစုကို လံုၿခံဳစြာ ဆင္ျခင္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာသျဖင့္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေလးစားေလာက္သူမ်ား ျဖစ္လာလွ်င္ ေစာ္ကားလိုစိတ္မ်ား ကင္းပေစႏိုင္သည္။

(၈) စီးပြားစြမ္းေဆာင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္မည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပညာတတ္လွ်င္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ခ်င္လာမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္မ်ား ရွိလာလွ်င္ ဆင္းရဲတြင္းက လြတ္ကင္းမည္။ သား၊ သမီးမ်ားကို ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္ ျပဳစုေကၽြးေမြးႏိုင္မည္။

UNICEF က လူငယ္မ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ ပညာမ်ားမ်ားသင္ေပးသင့္ေၾကာင္း အဆိုျပဳခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

(၁) ေက်ာင္းတက္မွ ပညာတတ္မည္၊ ပညာတတ္မွ ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္းကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည္ဆိုသည့္ အေျခခံအသိေလာက္ရွိ႐ံုမွ်ျဖင့္ ပညာေရးကို တိုးတက္ေစရန္ ႀကံေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

(၂) ေက်ာင္းတက္ခ်င္သူမ်ား ေက်ာင္းေရာက္လာေစရန္ အခမဲ့ပညာေရးျဖစ္ဖို႔လိုသည္။ ေက်ာင္းေနခ်င္ေသာ္လည္း ဆင္းရဲသျဖင့္ မေနႏိုင္ဆိုသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ခိုင္းရန္လိုပါသည္။ ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ားတက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးကို အၿမဲဖန္တီးေပးထားႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

(၃) ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ အသိုက္အဝန္းတိုင္းတြင္ ရွိေနသင့္ပါသည္။ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကလည္း ေက်ာင္းသားစုလွ်င္ စာသင္မႈကို ျပဳေပးႏိုင္ သူမ်ားျဖစ္ရန္လိုသည္။ ကေလးေတြ ေက်ာင္းကို မလာႏိုင္လွ်င္ ဆရာက ကေလးမ်ားထံသြားႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးကို ျပင္ဆင္ထားရမည္။

(၄) အမ်ိဳးသမီးမ်ားပညာေရးကို ဦးစားေပးသင္ၾကားေနသည့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ရန္လိုသည္။ သူတို႔အတြက္ ေက်ာင္းတံခါး အၿမဲဖြင့္ေပးထားရမည္။ အစိုးရကလည္း မိန္းကေလးတိုင္း ေက်ာင္းသြားႏိုင္ေရးကို ဥပေဒမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္လိုသည္။

(၅) အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စာသင္ရန္ အခက္အခဲရွိေနသူမ်ားအတြက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမွာ အထူးသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျဖစ္ေနရန္လိုပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ျပဳစုထားေသာ ဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ စာသင္လိုေသာ ေက်ာင္းသားတိုင္း အခမဲ့ရယူႏိုင္ေသာ ဖတ္စာအုပ္မ်ားျဖစ္ေနရန္လည္း လိုသည္။

E-01