News

POST TYPE

EDUCATION

ဘယ္စာကို ဘာေၾကာင့္ သင္ၾကမည္နည္း
23-Jun-2018အဂၤလိပ္စာကို ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ထားရန္ လိုသနည္းဆိုသည္မွာ ကမၻာ့ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုတြင္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈဆိုသည္မွာ တူညီသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္းေတြ႔ရသည္။

အဂၤလိပ္စာသည္ ကမၻာ့စာ၊ မသံုးမျဖစ္စာ တစ္ခုအေနႏွင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္းကို မည္သူမွျငင္းႏိုင္မည္မထင္ေပ။ ကမၻာကိုပတ္မွ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ေခတ္တြင္ နယ္စပ္ကိုေက်ာ္၊ အလုပ္ေတြရွာ၊ အားလံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ စကားမွာ အဂၤလိပ္စကားျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း အားလံုး လက္ခံသေဘာေပါက္ထားမည္ထင္ပါသည္။

ကမၻာတြင္ အဂၤလိပ္စာ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ဆိုသံုးစြဲေနမႈသည္ ေခတ္ကုန္သြားႏိုင္ဦးမည္မထင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားသံုးဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ အဂၤလိပ္စကားကို နားလည္ၿပီး ေျပာႏိုင္ေစရန္ ဘဝေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုအေနႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူတတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ထားသင့္ပါသည္။

ေရရွည္အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာကိုသာ ေလ့လာသင့္ပါသည္။ Amazon ကုမၸဏီႀကီး၏ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ သူေဌးႀကီးျဖစ္သူ ဂ်က္ဖ္ေဘးေဇာ့ကို အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူတစ္ဦးက -

“ဂ်က္ဖ္ လာမယ့္ ၁၀ ႏွစ္မွာ e-Commerce လုပ္ငန္းဟာ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲသြားႏိုင္မလဲ” ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဂ်က္ဖ္က -

“သိပ္ေကာင္းတဲ့ေမးခြန္းပဲ။ အေကာင္းဆံုးအေျဖကေတာ့ ေနာက္လာမယ့္ ၁၀ ႏွစ္မဟုတ္ဘူး ႏွစ္ ၂၀ အတြင္းလည္း ဘာမွမေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးဘူး”ဟု ေျဖဆိုလိုက္သည္။ သူက Amazon ၏ လုပ္ငန္းကိုလည္း ယခုအတိုင္းပင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လုပ္ေနသလို သူကထပ္ေျပာလိုက္သည့္ စကားက ပိုၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါသည္။

“ေနာက္လာမည့္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ဘာသာစကားကလည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ” ဟုဆိုသည္။ သူေျပာခ်င္သည္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္လိုပင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကမၻာ့ျပည္သူတို႔ ဆက္သြယ္အသံုးျပဳေနၾကလိမ့္ဦးမည္ဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ဘာသာစကားကို အေလးေပးသင္သင့္ဆိုျခင္းမွာ ေျပာစရာပင္လိုမည္မထင္။

အဂၤလိပ္စကားကို ကမၻာ့ဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ဘာသစကားတစ္ခုအေနႏွင့္ သင္ယူေနၾကရလိမ့္ဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ သမိုင္းႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားရာ၌လည္း မည္သည့္တိုင္းရင္းဘာသာစကားႏွင့္ သင္ၾကားသည္ဆိုေစ အဂၤလိပ္လို လက္လႊတ္ႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေပ။ 

တစ္ခုသိထားရန္လိုသည္မွာ အဂၤလိပ္စာဆိုသည္မွာ ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုတတ္ေစရန္ သင္ယူေနၾကသည့္ အေနအထားအဆင့္ကို ေရာက္လာၿပီး ဘာသာရပ္တစ္ခုအေနႏွင့္ တတ္ကၽြမ္းေစရန္ သင္ယူေနသည့္အဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္လာၿပီဆိုသည့္သေဘာအား နားလည္ထားရန္လိုပါသည္။ ပညာ၊ အတန္းဘာမွမရွိသည့္ ကေလးမ်ားပင္ အဂၤလိပ္လို ေျပာတတ္ေစရန္ သင္ၾကားေနျခင္းက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ ျဖစ္လာသည္ကို သိထားေစခ်င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာ။ စကားသင္သည္ဆိုျခင္းမွာ ဘြဲ႔ဆိုျခင္းထက္ အသက္ေမြးပညာအျဖစ္ သင္ယူလာၾကသည္ကိုလည္း သေဘာေပါက္ေစခ်င္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ ဘြဲ႔အသီးသီး ဆြတ္ခူးထားသူမ်ားစြာရွိပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္လိုေကာင္းစြာေျပာဆိုႏိုင္၊ ဖတ္ႏိုင္၊ ေရးႏိုင္သူမ်ားက အျခားသူမ်ားထက္ ပိုၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းသည္ဆိုျခင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္လိုေကာင္းသူေတြကို အလုပ္ကေ႐ြးၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ ဦးစားေပးေခၚေနၾကရသည္ဆိုျခင္းကိုလည္း သေဘာေပါက္ထားသင့္ပါသည္။

Infosys ကုမၸဏီႀကီးမွ CEO ျဖစ္သူ နန္ဒန္းနီလီကာနီက အဂၤလိပ္စကား သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားျခင္းကို “Soft Skill” တစ္ခုအေနႏွင့္ တင္စားေျပာဆိုဖူးပါသည္။ သူက နည္းပညာႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ထုတ္ၾကသည္။ AI ေခၚ လူသားအတိုင္း တုပျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ဉာဏ္ရည္တုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။ ထိုေခတ္မီစနစ္မ်ားက လူသားတို႔ကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးသြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတို႔အတြက္ တစ္ခုသာ ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားရန္လိုသည္။ ယင္းမွာ Soft Skill ျဖစ္သည္။ လူသားတို႔အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ Soft Skill ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ထမင္းမငတ္ႏိုင္ဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ သူေျပာခ်င္သည္မွာ ကမၻာပတ္ၿပီး ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားသာ ေရရွည္တည္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်က္ဖ္ေဘးေဇာ့က ေနာက္ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္အထိ ကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရးဘာသာစကားတြင္ အဂၤလိပ္စာသည္ အေရးပါေနဦးမည္သာျဖစ္သည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ ဘာသာစကားကို အေလးေပးသင္ၾကားေပးထားသင့္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ထားရန္လိုသည္။ 

ကမၻာႏွင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ အဂၤလိပ္စာကို Communication Skill အေနျဖင့္ သင္မည္လား၊ စာတတ္ေပတတ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ရန္အတြက္ အဂၤလိပ္လိုက်မ္းျပဳႏိုင္သည့္ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားေမြးထုတ္မည္လား ကမၻာတြင္ အျငင္းပြားေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂံေဒသတြင္ အတန္းေက်ာင္းပညာ နည္းနည္းသာရွိေသာ ကေလးမ်ားက တကၠသိုလ္ဆင္းမ်ားထက္ အိမ္ကို စီးပြားရွာေပးႏိုင္သည္မွာ မည္သည့္စကားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ခ်က္ေလာက္ငဲ့ေစာင္းၾကည့္သင့္ပါသည္။ 

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လာေလွ်ာက္သည့္ သူတစ္ေယာက္ကို အလုပ္ရွင္သူေဌးက -

“မင္းဘြဲ႔ေတြ ဘယ္ေလာက္ရလာသလဲဆိုတာ ငါ့ကိုလာမေျပာပါနဲ႔။ မင္းဘာေတြ လုပ္ေပးႏိုင္သလဲဆိုတာ ငါနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေပးပါ”ဟု ဆိုလိုက္သည္။ အဂၤလိပ္လို ေမးျမန္းေတာင္းဆိုေနသည့္ စင္ကာပူအလုပ္ရွင္ကို ျမန္မာလိုရွင္းျပမည္လား စဥ္းစားေစခ်င္သည္။

E-01