News

POST TYPE

EDUCATION

ရဟတ္ယာဥ္ မိဘ
23-Jun-2018ရဟတ္ယာဥ္ မိဘဆိုသည္မွာ (Helicopter parent) ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ Cosseting parent သို႔မဟုတ္ Cosseter ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ သားသမီးမ်ားအေပၚ အလြန္အက်ဴး ဂ႐ုစိုက္လြန္းၿပီး လြန္ကဲစြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈေပးကာ၊ ေနရာတိုင္းတြင္ လိုက္ၿပီး အကာအကြယ္မ်ားေပးလြန္းေသာ မိဘမ်ားကို အေနာက္တိုင္းတြင္ ရဟတ္ယာဥ္မိဘမ်ားဟုေခၚၾကသည္။

ရဟတ္ယာဥ္ သို႔မဟုတ္ ဟယ္လီေကာ္ပတာဆိုသည္မွာ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ သားသမီးမ်ားအေပၚ စိတ္မခ်စြာျဖင့္ ရစ္ဝဲပတ္ၾကည့္လြန္းျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ေလာက္က ေဒါက္တာ Haim Ginott ဆိုသူက Between Parent & Teenager ဆိုသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ထုတ္ပါသည္။ ထိုစာအုပ္သည္ ေရာင္းအေကာင္းဆံုး ထိပ္တန္းဝင္ခဲ့ၿပီး စာအုပ္ထဲမွ လူငယ္တစ္ေယာက္က အေမသည္ သူ႔အေပၚတြင္ ဟယ္လီေကာ့ပတာတစ္စင္းလို အၿမဲဝဲေနသည္ဟု ေျပာသည့္စကားကို ေထာက္ၿပီး Helicopter parent ဆိုသည့္စကား ေပၚေပါက္လာသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 

ရဟတ္ယာဥ္မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားအေပၚ အၿမဲဝဲေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ လိုအပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလိုအပ္သည္ျဖစ္ေစ ေနရာတိုင္းတြင္ရင္အုပ္မကြာ လိုက္လံေစာင့္ေရွာက္ေပးလိုျခင္းက လိုအပ္သလားဟု ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးျငင္းခံုစရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္တြင္ Helicopter parenting  ဆိုသည့္ စကားကို သံုးစြဲမႈေခတ္စားလာသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ National Survey တစ္ခုတြင္ တကၠသိုလ္သို႔ေရာက္လာသည့္ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသား ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်ာင္းမၿပီးေသးသည့္ ေက်ာင္းသား ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔တြင္ မိဘမ်ားက ဝဲပ်ံေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ခံေနၾကရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။

ရဟတ္ယာဥ္မိဘမ်ားသည္ သူတို႔သားသမီးမ်ားအေပၚ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေစာင့္ေရွာက္ရျခင္းမွာလည္း မိမိတို႔ အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပၾကသည္။ သူတို႔ေထာက္ျပခ်က္မ်ားအရ ခြဲခြာရမည္ကို စိုးရိမ္မႈမရွိေစရန္ဟု အေၾကာင္းျပၾကသည္။ သူတို႔သားသမီးမ်ားသည္ မိဘႏွင့္ကင္းကြာၿပီး မေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လိုက္လံေစာင့္ေရွာက္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ သားသမီးမ်ား၏ အစြမ္းအစမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္ကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ဟုလည္း ေျပာပါသည္။ သူတို႔ဘက္က အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ရင္အုပ္မကြာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းေၾကာင့္ မပ်က္စီးဟု ဆိုၾကသည္။

ရဟတ္ယာဥ္မိဘမ်ားကို အျပစ္ျမင္သူမ်ားဘက္က လြတ္လပ္မႈကို လိုက္လံထိန္းခ်ဳပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရပ္တန္႔သြားေစသည္။ ဘဝအခက္အခဲမ်ားကို မႀကံဳေတြ႔ဖူးေသာေၾကာင့္ ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္လာလွ်င္ ရင္မဆိုင္တတ္ေတာ့။ မိဘအေပၚ မွီခိုလြန္းျခင္းက အက်င့္ပါၿပီး အ႐ြယ္ေရာက္သည့္တိုင္ မွီခိုလြန္းေနေသာေၾကာင့္ အစြမ္းအစမရွိေတာ့ဟု ဆိုၾကသည္။

ဘဝဆိုသည္မွာ ေအာင္ျမင္မႈဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္ အတက္အက်ကို ကိုယ္တိုင္ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ဖူးမွသာ ေျဖရွင္းျခင္း ႀကံ့ႀကံ့ခံရင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဘဝအေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ဘဝသင္ခန္းစာမ်ားက လူသားကို ပိုၿပီးရင့္က်က္တည္ျငိမ္ေစပါသည္။ မည္သည့္အခက္အခဲ ျပႆနာကိုမွ ရင္ဆိုင္ဖူးျခင္းမရွိသူ တစ္ေယာက္တြင္ ျပႆနာဆိုသည္ကို နားလည္းမလည္၊ ေျဖလည္းမေျဖရွင္းႏိုင္သျဖင့္ က်႐ံႈးသြားႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မိမိတို႔သားသမီးမ်ားအေပၚ ရင္အုပ္မကြာေစာင့္ေရွာက္ကာ အလြန္အမင္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ လိုက္လုပ္ေနသည့္ မိဘမ်ားကို က်ားေမေမမ်ား (Tiger Mothers) ဟုေခၚၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း သားသမီးမ်ားေက်ာင္းသို႔ ကားႏွင့္ တစ္ေနကုန္လိုက္ကာ ထမင္းခြံ႔ ေရတိုက္ မုန္႔ေကၽြးေနသည့္ မိဘေပါင္းမ်ားစြာကို ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ထင္ရွားသည့္ေက်ာင္းႀကီးမ်ားတြင္ ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္အေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ သူတို႔သည္ သားသမီးမ်ားသာမက မိဘမ်ားပါ မိမိတို႔သား၊ သမီးမ်ားအေပၚမည္မွ် အေလးထားေစာင့္ေရွာက္ေနေၾကာင္းကို ဂုဏ္တစ္ခုအေနႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ကာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လာေရာက္ ဝဲပ်ံေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ရဟတ္ယာဥ္မိဘမ်ားဘက္ကလည္း ေခတ္သစ္၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိျခင္းကို အေၾကာင္းျပသည္။ ရာဇဝတ္မႈေတြ ထူေျပာသည္။ ကေလးေတြကို ခိုးယူျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူကုန္ကူးသူေတြ ေဘးကိုေၾကာက္ရသည္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားကို စိုးရိမ္ရသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးႏိုင္ျခင္းမရွိမႈက သားသမီးမ်ားအေပၚ စိတ္မခ်ႏိုင္စရာ ပိုျဖစ္လာေစသည္ဟု အေၾကာင္းျပသည္။ 

စိတ္ပညာရွင္မ်ားဘက္က ေနရာတိုင္းတြင္ လိုက္လုပ္ေပးေနလွ်င္ ဘာမွလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့။ ကေလးမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည္မွာ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ သူတို႔ကို ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ေပးမွ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ား တိုးတက္မည္။ ေနရာတိုင္းလိုက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေနလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း ဉာဏ္စြမ္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ လူ႔ေဘာင္ေလာကတြင္ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးက အေရးႀကီးသည္။ လိုက္လံထိန္းခ်ဳပ္ေနသည့္ သားသမီးမ်ားမွာ လူမႈေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးပါ ညံ့ဖ်င္းသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္သည္။

က်ားေမေမႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္တို႔ေၾကာင့္ ေလာင္းရိပ္ေအာက္ေရာက္ေနသည့္ ကေလးမ်ားဘဝကို ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ၾကေစခ်င္သည္။ မိဘမ်ားက သူတို႔ဘဝကို မည္မွ်ေသာ အတိုင္းအတာအထိ လိုက္လံေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္နည္း။ မိမိတို႔သားသမီးမ်ားအေပၚ အၿမဲတမ္း ဝဲပ်ံႏိုင္ပါသလား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေမးၾကည့္ၾကေစခ်င္သည္။

E-01


(Ref: Thinking of Helicopter parent, SCMP)