News

POST TYPE

EDUCATION

ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ စနစ္ေျပာင္းပညာေရး
16-Jun-2018အနာဂတ္ပညာေရးသည္ အတိတ္ကာလ ပညာေရးကို ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့ၿပီ။ ဆိုလိုသည္မွာ ေခတ္သစ္တြင္ ပညာသင္ေရးလမ္းေၾကာင္းက ပိုၿပီးလြယ္ကူလာသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ ေရွး႐ိုးအယူအစြဲမ်ားကို လက္မလႊတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနေသးသည္။ ေခတ္ေျပာင္းသည္ကို မသိေသာမိဘမ်ားက သူတို႔ေခတ္ေဟာင္းတြင္ သင္ခဲ့ရသည့္ နည္းေဟာင္းမ်ားကိုသာ အေကာင္းထင္ေနမည္ကို စိုးရိမ္မိသည္။

ဆရာေတြသည္ ေခတ္ကေလးမ်ားကို သင္ၾကားရသည္မွာ ပိုၿပီးလြယ္ကူအဆင္ေျပလာေၾကာင္း ေခတ္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ရန္လိုသည္။ ပညာေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဘာလုပ္ေပးမည္၊ ညာလုပ္ေပးမည္ ေျပာတတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတိုင္းသည္လည္း ၂၀ ရာစုကအတိုင္း ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ သြားမည္ဟုေျပာဆိုစည္း႐ံုး၍ မရေတာ့သည္ကို သိထားေစလိုသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေနအထားတြင္ ပညာေရးသည္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေနေၾကာင္း မသိနားမလည္သည့္ႏိုင္ငံေတြက လမ္း႐ိုးေဟာင္းကိုပင္ ေကာင္းသည္ဟုထင္ကာ ဆက္လက္က်င့္သံုးေနၾကေသးသည္။

ပညာေရးေလာကသည္ နည္းပညာအစြမ္းေၾကာင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သမိုင္းတြင္ေလာက္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အင္တာနက္ေပၚေပါက္လာျခင္းက ပညာေရးကို လမ္းေၾကာင္းသစ္ဆီေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ျဖစ္လာျခင္းက သင္ယူရမႈအားလံုး အဆင္ေျပလြယ္ကူသြားေစခဲ့သည္။ ပညာေရးတြင္ လက္ေတြ႔သင္ၾကားသင္ယူႏိုင္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားတြင္ဆရာထက္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အင္တာနက္ကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်လိုက္လွ်င္ ကမၻာပတ္ၿပီးေလ့လာႏိုင္သည့္အဆင့္ကိုေရာက္သြားသည္။ ဆရာမ်ား၏ အခန္းက႑ေနရာကလည္း ေျပာင္းသြားသည္။ သင္ၾကားသူဘဝက လမ္းၫႊန္သူဘဝကို ေရာက္မွန္းမသိေရာက္သြားေၾကာင္း သတိျပဳေစခ်င္သည္။

ယေနေခတ္ အလံုးစံုကို သိေနသည့္ေနရာမွာ Google ဟုဆိုလွ်င္ မွားအံ့မထင္။ သိခ်င္တာအားလံုး Google ထဲတြင္ ရွိေနသည္။ သိ္ခ်င္သည့္အေၾကာင္းအရာအားလံုးကို ႐ိုက္ရွာလိုက္လွ်င္ ေလ့လာမကုန္၊ ဖတ္မကုန္၊ မွတ္မကုန္ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ အနာဂတ္ပညာလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလာသည္ဆိုျခင္းမွာ ဆရာသည္ Google ေလာက္ သိထားသလားဆိုသည့္ စိန္ေခၚျခင္းကို ခံရမည့္အေရးျဖစ္သည္။ 

ဆင္းရဲလွ်င္ ေက်ာင္းတြင္မေတာ္ဆိုသည့္ အယူအဆကို အင္တာနက္က လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေပးလိုက္သည္။ ယခင္က PISA ကဲ့သို႔ ကမၻာ့စာေမးပြဲကို ပိုက္ဆံေၾကးႀကီးႀကီးေပးကာ ေလ့လာရသည္။ ယေန႔ အခမဲ့ အင္တာနက္တြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။ အေမရိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာအင္တာနက္ေၾကာင့္ ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲလမ္းေၾကာင္းေတြ ေျပာင္းလာသလို၊ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ဘြဲ႔ေတြပါ ယူလာႏိုင္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ 

ဆရာဗဟိုျပဳစနစ္ကို ဦးတည္သင္ၾကားျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ကာလေတြက ေက်ာင္းသားနည္းေလ၊ ပိုေကာင္းေလဟု မွတ္ယူခဲ့ၾကသည္။ တစ္တန္းလွ်င္ စံအျဖစ္ ၂၀ ခန္႔သာထားရန္ အဆိုျပဳၾကသည္။ ေခတ္သစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ၁၀၀ ရွိေနလည္း စိတ္ပူစရာမလိုပါ။ သူတို႔အားလံုးလက္ထဲတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ တက္ဘလက္ေတြ ရွိေနသည္။ ဆရာသည္ အတန္းထဲတြင္ အာေပါင္အာရင္းသန္စြာျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ရမည့္ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ သူေျပာခ်င္သည့္ (ပို႔ခ်ခ်င္သည့္) အရာမ်ားကို ဗီဒီယိုျဖင့္ ႀကိဳတင္႐ိုက္ကူးၿပီး လႊင့္တင္ေပးလိုက္လွ်င္ရသည့္ ေခတ္ျဖစ္ေနသည္။ ကမၻာကလည္း မည္သည့္ႏိုင္ငံက ပါေမာကၡ၏ ပို႔ခ်က္ကိုမဆို ရယူၿပီး ေလ့လာႏိုင္သည့္ေခတ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုသည္။ 

ေက်ာင္းတြင္ အခ်ိန္မ်ားမ်ားေပးမွ ထူးခၽြန္သူျဖစ္လာမည္ဆိုသည့္ အယူကလည္း ေခတ္ေနာက္က်သြားၿပီ။ ေခတ္မီတိုးတက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ခ်ိန္ကိုေလွ်ာ့ေနၾကသည္။ စာသင္ခ်ိန္ကိုလည္း မိနစ္ ၄၀ သင္ ၁၅ မိနစ္ ကစားဆိုသည္အထိ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ထိုႏိုင္ငံနည္းကို အာရပ္ေစာ္ဘြားႏိုင္ငံေတြက လိုက္လုပ္သည္။ ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ စာသင္ခန္းထဲတြင္ ပိတ္ေလွာင္ ထားရန္မဟုတ္။ မိမိတို႔ လိုခ်င္သည့္ပညာကို လာေရာက္ရွာေဖြ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ ေနရာတစ္ေနရာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အက္စ္တိုးနီးယား၊ ကေနဒါ၊ ဖင္လန္၊ ဂ်ပန္တို႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ကို မ်ားမ်ားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စာသင္ခ်ိန္ေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးေနၾကသည္။

ပညာေရးတြင္ ဆရာတို႔၏ ပိုင္းျဖတ္အကဲျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ပိုၿပီးေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ သင္ၾကားျခင္းထက္ လမ္းၫႊန္ျပသၿပီး မိမိတို႔တပည့္မ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈကို အကဲျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမည္မွ်ရွိေၾကာင္း အကဲျဖတ္ေပးႏိုင္သူဆရာမ်ား၏ အခန္းက႑က ေခတ္သစ္ပညာေရးတြင္ ပိုၿပီး အေရးပါလာသည္။ ပညာေရးကို ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ပိုင္းျဖတ္ရန္ AI စနစ္မ်ားအား တီထြင္ေနျခင္းက ဆရာမ်ား၏ အနာဂတ္ကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္လာေနေၾကာင္း သိထားေစလိုပါသည္။ 

ေက်ာင္းမ်ားကို အရည္အေသြးျမႇင့္တင္လာၿပီး ပညာေရးစနစ္ကို ျမႇင့္တင္လာလွ်င္ ဆရာမ်ား၏ အရည္အေသြးကိုလည္း ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဆရာေတြကိုလည္း ပညာေရးျမႇင့္တင္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္သည့္စနစ္က ေရွ႕တန္းကို ထြက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရး စနစ္တြင္ ဆရာမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားကို ပံုစံေျပာင္းၿပီး မည္သို႔ျမႇင့္တင္ေနၾကေၾကာင္း သတိျပဳၾကေစခ်င္ပါသည္။ 

ပညာေရးက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တတ္မႈ၊ ထိုးေဖာက္ထြက္ႏိုင္မႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးအားေကာင္းမႈ၊ စူးစမ္းေလ့လာအားေကာင္းမႈ၊ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျငင္းခံုျခင္းကို အားေပးမႈမ်ား လိုအပ္လာသည္။ စာေတြ႔ထက္ လက္ေတြ႔မည္မွ် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဆိုျခင္းကို ျပသႏိုင္သူမ်ား လိုအပ္သည္။ အသံုးခ်သူထက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ တီထြင္ေဖာ္ထုတ္သူေတြ လိုလာသည္။ 

ပညာေရး၏ အနာဂတ္ကို ခန္႔မွန္းတြက္ဆၿပီး မျပဳျပင္မေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ ေခတ္ေျပာင္းပညာေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ အလွမ္းေဝးကာ မည္သည့္ေနရာမွ အံဝင္ခြင္က်မျဖစ္ေသာ လူသားေတြကို အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ခံၿပီး အခ်ည္းႏွီးေမြးထုတ္ေနသလို ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

E-01