News

POST TYPE

EDUCATION

အဂၤလိပ္စာ ဘာေၾကာင့္ အေရးပါ
16-Jun-2018ကမၻာအႏွံ႔အဂၤလိပ္စကားေျပာသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္စာကို အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါမွန္း သိသူနည္းသည္။ အဂၤလိပ္ စာ/စကားကို ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ားဆံုးေျပာဆို အသံုးျပဳေနၾကပါသည္။ အေမရိကႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔လို အဂၤလိပ္စကားေျပာႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ အဂၤလိပ္စာကို အမ်ာဆံုး အသံုးျပဳေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကမၻာေပၚတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ဒုတိယဘာသာ (Second language) အျဖစ္ အသံုးျပဳေနသည့္ လူေပါင္း ဘီလီယံခ်ီၿပီးရွိသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၇ ႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ႐ံုးသံုး (official language) အျဖစ္ အသံုးျပဳေနသည္။ အဂၤလိပ္စာကို ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးျပဳေနေသာ ႏိုင္ငံ ၂၇ ႏိုင္ငံရွိသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔အဂၤလိပ္စာကို တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေနၾကပါသနည္း။ အဓိကအေၾကာင္း အခ်က္တစ္ခုတြင္ ၿဗိတိသွ်ေနမဝင္အင္ပါယာႀကီးကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုရမည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ အုပ္စိုးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္စာကို အေရးပါေအာင္ လုပ္ခဲ့ႏိုင္သည့္အျပင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ကာ ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာသည္ ယေန႔တိုင္ အေရးပါေနရျခင္းျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္စာသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္း အဂၤလိပ္စာ/ စကားတတ္ထားသူတစ္ဦးအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း မျငင္းႏိုင္ပါ။ ယေန႔ေခတ္သည္ ကမၻာ့ေဈးကြက္ေခတ္ျဖစ္သည္။ ကမၻာႏွင့္ ေပါင္းစည္းဆက္သြယ္ေနရသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာတို႔တြင္ အဓိကၾကားခံဆက္သြယ္ေရး ဘာသာစကားမွာ အဂၤလိပ္စကားသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ေခၚကတည္းက အဂၤလိပ္စကားေျပာဆိုႏိုင္ရမည္ဆိုသည့္ စာတန္းေလးေတြ ပါလာသည္။

ကမၻာ့အလုပ္ကို လုပ္မည္ဟု စိတ္ကူးထားသူမ်ားအေနႏွင့္ အဂၤလိပ္စာကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း အဂၤလိပ္လိုေျပာတတ္လွ်င္ ထိေရာက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကမၻာႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး အျမင္က်ယ္စြာ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားမွာ အဂၤလိပ္စကားကို ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ထားရန္လိုသည္။

အဂၤလိပ္စာစစ္ေဆးျခင္းရလဒ္က အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ႏိုင္သည္

ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳ အဂၤလိပ္စာတတ္ေျမာက္မႈ စစ္ေဆးသည့္ စာေမးပြဲမ်ားကို ကမၻာအႏွံ႔ ေျဖဆိုေနၾကပါသည္။ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ကို ကမၻာ့အဂၤလိပ္စာျဖင့္ သင္ၾကားသည့္ တကၠသိုလ္တိုင္းကို သြားတက္မည္ဆိုတိုင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ရမွတ္မ်ားကို ရရွိေအာင္ ေျဖဆိုထားႏိုင္ရမည္။

အဂၤလိပ္စကားေျပာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္သြားလုပ္လွ်င္လည္းေကာင္း၊ စာသြားသင္ရန္ ေက်ာင္းသား ဗီဇာထုတ္ရန္လည္းေကာင္း TOEFL က အေရးပါႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားကလည္း မိမိတို႔ထံတြင္ လာတက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အဂၤလိပ္စာေအာင္မွတ္မ်ားကို အေလးထားကာေတာင္းဆို ေလ့ရွိသည္။ 

TOEFL သည္ အဂၤလိပ္စာတတ္ကၽြမ္းမႈကို စစ္ေဆးရာတြင္ အဓိကထားၿပီး အသိအမွတ္ျပဳေနသည့္ စနစ္ျဖစ္ၿပီး IELTS (International English Language Testing System) ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ ထိုအဂၤလိပ္စာတတ္ကၽြမ္းမႈစစ္ေဆးမႈမ်ားက အဂၤလိပ္စာ အဘယ္ေၾကာင့္အေရးပါသည္ကို သိထားသင့္ပါသည္။

အထက္ပါစာေမးပြဲမ်ားသည္ ပညာရပ္ တစ္ခုခုကို ေရွ႕ဆက္တက္လွမ္းလိုသူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သလို မိမိဘဝအတြက္လည္း အေရးပါသည့္ ဘာသာရပ္။ စကားတစ္ခုအေနႏွင့္ ေလ့လာတတ္ေျမာက္ထားပါက အက်ိဳးမဲ့အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေၾကာင္း သိထားသင့္သည္။

အင္တာနက္ေပၚတြင္ အသံုးအမ်ားဆံုး ဘာသာစကားျဖစ္ေနျခင္း

အြန္လိုင္း သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ အဂၤလိပ္စာသည္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။ အင္တာနက္အသံုးျပဳေနသူ ၁ ဘီလီယံခန္႔သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳေနၾကရသည္။ အဂၤလိပ္စာတတ္ေျမာက္ထားမွသာ အင္တာနက္တြင္ ဗဟုသုတပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ တင္ထားသည့္ ေဆာင္းပါးအမ်ားစုသည္ အဂၤလိပ္လိုျဖစ္သည္။ ဗီဒီယိုမ်ားသည္ပင္ အဂၤလိပ္လို စာတန္းထိုး၊ အဂၤလိပ္လိုရွင္းလင္းထားသည့္အျပင္ ကိုယ့္ဘက္က Comment ျပန္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ကမၻာသံုးနားလည္ေသာ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ပင္ ျပန္ၾကားေျပာဆိုၾကရမည္ျဖစ္သည္။ နာမည္ေက်ာ္ ဆယ္လီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုလွ်င္လည္း အဂၤလိပ္စကားကိုသာ သံုးၾကရသည္။

အင္တာနက္ေပၚတြင္ Browser မ်ားထဲသို႔ဝင္သည့္အခါတြင္လည္း အဂၤလိပ္လိုပင္ ျမင္ရသည္။ သုေတသနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျခင္း၊ အလုပ္ရွာ ျခင္း၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အလုပ္ကိစၥဆက္သြယ္ျခင္း၊ အီးေမးလ္ပို႔ျခင္းအားလံုးကို အဂၤလိပ္လို တတ္ေျမာက္ထားမွသာ အဆင္ေျပစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

အဂၤလိပ္စာက ဘဝကိုပိုၿပီး သာယာမႈေပးႏိုင္ပါသည္

ပညာဗဟုသုတအတြက္ စာဖတ္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိဘာသာစကားထက္ အဂၤလိပ္လို ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္စာတမ္းေတြက ပိုမ်ားသည္ကိုေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ အဂၤလိပ္လိုနားလည္ထားလွ်င္ ေဟာလီးဝုဒ္ ကထုတ္လုပ္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္ ခံစားၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္။ ကမၻာ့ဂႏၴဝင္႐ုပ္ရွင္ႀကီးမ်ားတြင္လည္း အဂၤလိပ္စာတန္းထိုးကာ ထုတ္ထားသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ 

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာ ဗီဒီယိုမ်ားကို အဂၤလိပ္လို ထုတ္လႊင့္သည္ကမ်ားသည္။ အဂၤလိပ္သီခ်င္း၊ အဂၤလိပ္႐ုပ္ရွင္၊ အဂၤလိပ္အစီအစဥ္မ်ားကိုသာ အေလးေပးၿပီး ေဖာ္ျပထားသည္ခ်ည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာတတ္ထားျခင္းက တစ္ပန္းသာႏိုင္သည္။

အဂၤလိပ္စာတတ္လွ်င္ စမတ္က်သည္

အဂၤလိပ္စာတတ္လိုက္ျခင္းက ဘဝအလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ မိမိဘာသာစကားအျပင္ အျခားဘာသာစကားတစ္ခုခုကို တတ္ေျမာက္ထားျခင္းက ဦးေႏွာက္ႏွင့္ မွတ္ဉာဏ္ကိုပိုၿပီး ထက္သန္ေစသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။ ဤအတိုင္းမွန္လွ်င္ အက်ိဳးရွိေစႏိုင္မည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ဒုတိယဘာသာစကားအေနႏွင့္ ေလ့လာထားသင့္သည္။ 

ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးတတ္ထားျခင္းက တီထြင္ဖန္တီးအားကိုလည္း ပိုေကာင္းေစသည္ဆိုသျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း အေလးထားသင္ေပးလွ်င္ မည္သည့္ဘာစကားကို ဒုတိယေနရာတြင္ထားၿပီး သင္ေပးရမည္ဆိုျခင္းမွာ ေျပာေနစရာပင္လိုမည္မထင္။

အဂၤလိပ္လိုတတ္ခ်င္လွ်င္ အဂၤလိပ္လိုဖတ္မွတ္ေျပာမ်ားမ်ားလုပ္ႏိုင္ရမည္။ အဂၤလိပ္လို တတ္ေျမာက္ထားျခင္းက အျခားကမၻာတစ္ခုခုကို ေရာက္သြားသလို အလိုလိုျဖစ္သြားေစႏိုင္သည္။ မယံုလွ်င္ ႀကိဳးစားၾကည့္ေစခ်င္သည္။

E-01

(Ref: The Importance of English)