News

POST TYPE

EDUCATION

လမ္းေက်ာင္း
09-Jun-2018

ပညာေရးဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 

ေက်ာင္းကို ေန႔စဥ္သြားမည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းဝတ္စံုေတြ ဝတ္ထားမည္။ ေက်ာင္းတြင္လည္း စာေရးစာဖတ္၊ အိမ္ျပန္ေတာ့လည္း အိမ္စာဆိုသည္ႏွင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနရသည္မွာ ပညာေရးလား ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကၿပီ။

ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ ဆရာေျပာတာ နားစိုကေထာင္ပါ၊ ဆင္ေျခဆင္လက္ မေပးပါႏွင့္၊ စာအုပ္ထဲက စာေတြသာ အမွန္တရားပါ၊ ထိုစာမ်ားကို အလြတ္က်က္ကာ စာေမးပြဲဆိုတာကို ေျဖဆိုပါ။ အတိအက် အမွန္အကန္ ေရးေျဖႏိုင္လွ်င္ အမွတ္ေတြ မ်ားမ်ားလည္းရမွာ လူေတာ္ပါ။ ဤသတ္မွတ္ခ်က္ကလည္း ပညာေရးျဖစ္ပါသလား။ 

ဆူးေကာ္ေလးတစ္ေယာက္ ပညာေရးစနစ္ကို စိတ္ပ်က္လာသည္။ သူသည္ ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ျပဇာတ္သင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ဆရာမ်ားကို လွည့္လည္ၿပီး သင္တန္းေပးသည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္သည္။ ဆရာႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္ စာအုပ္ေပါင္း ၂၅ အုပ္လည္း ေရးသားခဲ့သူျဖစ္သည္။

ေခတ္ပညာေရးကို စိတ္ပ်က္လာသည့္ ဆရာမေကာ္ေလးတစ္ေယာက္ ၿဗိတိန္ပညာေရးစနစ္ကို စိတ္ပ်က္ေနသည္မွာၾကာၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ကေလးႏွစ္ေယာက္ကို ေက်ာင္းထုတ္ၿပီး ဥေရာပႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ားဆီသို႔ ကေလးမ်ားကိုေခၚကာ ေျခဦးလွည့္သည္။ 

သူက ဂ်ာမနီတြင္ ကေလးေတြကို ျပတိုက္ႀကီးထဲေခၚသြားၿပီး ဒိုင္ႏိုေဆာေတြကို ၾကည့္ေစသည္။ ေနပယ္တြင္ ဗစ္ဆူးဗီးရပ္မီးေတာင္ႀကီးကို လက္ေတြ႔ၾကည့္ခိုင္းသည္။ မီလန္ရွိ ျပတိုက္ထဲတြင္ လီယိုနာဒို ဒါဗင္ခ်ီ၏ ေနာက္ဆံုးညစာပန္းခ်ီကားကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာေစသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းတြင္ ႀကီးမားသည့္ ပင္ဒါဝက္ဝံႀကီးေတြကို ၾကည့္ခိုင္းသည္။ သူက ကေလးေတြႏွင့္ ၆ လ ခန္႔ကမၻာပတ္လိုက္သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို သူက Road School ဆိုသည့္ မွတ္တမ္းစာအုပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ေရးသား ထုတ္ေဝလိုက္သည္။ သူ႔ရည္႐ြယ္ခ်က္က ရွင္းသည္။ မိဘေတြက လႈပ္ႏိႈးလိုက္သည္။ လမ္းေပၚမွာ ပညာေတြရွိသည္။ ကမၻာႀကီးတြင္ ေလ့လာ၍ မကုန္ႏိုင္သည့္ ပညာေတြရွိေနသည္။ မိမိတို႔ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းထဲ ပိတ္ေလွာင္ထားေတာ့မည္လားဟု မ်က္စိဖြင့္ေပးလိုက္သည္။

မိမိတို႔ သားသမီးမ်ားကို ေက်ာင္းပို႔ရျခင္းအေပၚ စိတ္ပ်က္ေနသည့္ မိဘေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ သူတို႔အတြက္ ေကာ္ေလး၏ စာအုပ္က မ်က္လံုးျပဴးစရာ ျဖစ္သြားသည္။ အဂၤလန္တြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းမွထုတ္ကာ အိမ္တြင္ပညာသင္ေပးေနၾကသည့္ ပမာဏမွာ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တကယ့္ပညာေရးဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္းဟု စူးစမ္းလာၾကသည္။ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားမည့္အစား ပညာစြန္႔စားခရီး (Ed-venture) ဆိုသည့္ သေဘာတရားကို စိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။

မိဘေတြက မိမိတို႔သားသမီးမ်ားကို ကမၻာမပတ္ႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ္႐ြာ ကိုယ့္ေဒသအတြင္းရွိ ျပတိုက္၊ ပန္းၿခံ၊ ဥယ်ာဥ္ေလာက္ကို ေလ့လာခြင့္မေပးေတာ့သည့္ ပညာေရးစနစ္အေပၚ ေထာက္ျပလာၾကသည္။ ကေလးေတြကို အဘယ္ေၾကာင့္ ျပင္ပဗဟုသုတေတြ မေလ့လာ မသင္ယူခိုင္းရသနည္းဟုလည္း ေမးခြန္းေတြ ထုတ္လာၾကသည္။ သူတို႔က “ကမၻာ့ေက်ာင္း” ပညာေရးစနစ္ကို စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ အနည္းဆံုး နည္းပညာျဖင့္ ကမၻာပတ္ႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ကမၻာ့ေက်ာင္းကို မတက္ခိုင္းႏိုင္ရေသးသနည္း။

ယေန႔ေခတ္သည္ အင္တာနက္ေခတ္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ထဲတြင္ ေျခဆန္႔ႏိုင္သည္။ VR ဟုေခၚသည့္ Virtual Reality စနစ္မ်ားျဖင့္ ကေလးမ်ားကို တကယ့္အစစ္အမွန္ေလာကထဲကို ဆြဲေခၚသြားႏိုင္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေလ့လာေရးႏွင့္ သဘာဝအတိုင္း ေနထိုင္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းဆိုသည့္ ေထာင္လိုလိုေနရာတြင္ ကေလးေတြကို ပိတ္ေလွာင္ထားရသနည္း။

ေကာ္ေလးတြင္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အ႐ြယ္သားႏွင့္ ၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ သမီးတစ္ေယာက္ရွိသည္။ ကေလးေတြကို ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ေပၚတူဂီ၊ ျပင္သစ္စသည့္ ႏိုင္ငံေတြကို ေခၚသြားသည္။ ေလ့လာစရာေနရာေတြ အားလံုးကို လိုက္ျပသည္။ မွတ္ခိုင္း၊ ေလ့လာခိုင္းသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သူတို႔သူငယ္ခ်င္းေတြက ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားထဲတြင္ ပိတ္မိေနၾကသည္။ 

“ပညာဆိုတာ ေက်ာင္းမွာ ေလ့လာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ကေလးေတြအတြက္ အားလပ္ရက္တိုင္းဟာ အခ်ည္းႏွီး မျဖစ္ေစသင့္ဘူး။ ကေလးေတြကို ေက်ာင္းမတက္ခိုင္းတာလည္း ဖ်က္ဆီးေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္မကေလးေတြကို ေျခာက္လအတြင္း အစဥ္အလာအတိုင္းမဟုတ္တဲ့ ပညာေရးကို ကၽြန္မကေပးေနတာ။ သူတို႔ကို ေက်ာင္းထုတ္ၿပီး ကမၻာပတ္ေနတာ ပညာေရးကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္တာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ေကာ္ေလးက ဆိုသည္။

သူက သားသမီးမ်ားကို “လမ္းေက်ာင္း” (Road School) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလးခ်က္ေျပာျပထားသည္။ (၁) အၿမဲေ႐ြးလ်ားၿပီး သြားေနရမည္ (၂) စိတ္ဝင္စားသည့္အရာကို ရွာေဖြေလ့လာႏိုင္ရ မည္ (၃) တစ္ရက္လွ်င္ ကိုယ္ေလ့လာခဲ့ ေရာက္ခဲ့ေတြ႔ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို A4 စာ႐ြက္ျဖင့္ ေလးမ်က္ႏွာျပန္ေရးျပကာ (ခရီးသြားမွတ္တမ္း) အျဖစ္ ျပန္ျပႏိုင္ရမည္။ ကေလးမ်ားက ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ေရးၾကရသည္။ (၄) စည္းကမ္းအတိအက် သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ။ ေကာင္းလွ်င္ဆက္လုပ္၊ မေကာင္းလွ်င္ ဖ်က္လိုက္႐ံုသာျဖစ္သည္။ လမ္းေက်ာင္းဆိုသည္မွာ ပံုေသသတ္မွတ္ခ်က္ စည္းကမ္းမရွိ။ အခ်ိန္ဇယားမရွိ။ စာေမးပြဲလည္းမရွိ၊ အတန္းခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ၊ အိမ္စာမရွိ။ ဖိစီးထားသည့္ ဘာစည္းကမ္းမွ မရွိ။ ႀကိဳက္သည့္ေနရာ၊ အခ်ိန္တြင္ ပညာရွာႏိုင္သည္။ ယင္းကိုပင္ ေကာ္ေလးက “လမ္းေက်ာင္း” အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေကာ္ေလး၏ ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းမတက္။ သူတို႔အိမ္တြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာျဖင့္ မိခင္၏ မ်က္စိေအာက္တြင္ ပညာရွာေနၾကသည္။ 

“ကၽြန္မက ကၽြန္မလုပ္တဲ့အတိုင္း လိုက္လုပ္ပါလို႔ ဘယ္မိဘကိုမွ မတိုက္တြန္းခ်င္ပါဘူး။ ဒီလိုသင္ဖို႔ဆိုတာ အေတြ႔အႀကံဳေတြအမ်ားႀကီး လိုပါတယ္။ ေန႔တိုင္းသူတို႔ကို ဆန္းသစ္တဲ့ ေလ့လာစရာေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနေအာင္ ကၽြန္မစီစဥ္ေပးေနရပါတယ္။ ကၽြန္မလည္း မနားရပါဘူး။ အျပင္ကျပန္လာတာနဲ႔ သူတို႔ကို ဘာေလးလုပ္ေပးလိုက္ရရင္ ေကာင္းမလဲ စဥ္းစားေနရတယ္။ လိုက္လုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ မလုပ္ႏိုင္ရင္ ျပႆနာရွိတယ္”

ေကာ္ေလးတစ္ေယာက္ သူ႔ကေလး ႏွစ္ေယာက္အတြက္ “လမ္းေက်ာင္း” စနစ္ကို သူ႔ေက်ာင္းတြင္ သူသာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးလုပ္ၿပီး စီမံသင္ၾကားေနပါသည္။ ေကာ္ေလးက ပညာေရးကို “လမ္းေက်ာင္း” ျဖင့္ စိန္ေခၚေနျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

E-01  
(Ref: The Guardian)


  • VIA