News

POST TYPE

EDUCATION

ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ ဖင္လန္ပညာေရး
09-Jun-2018

ကေလးအုပ္စုတစ္စု စုစုေပါင္း ၄၃ ဦးသည္ သစ္ေတာထဲတြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေျပးလႊားေနၾကသည္။ သူတို႔သည္ ဒုတိယတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ကန္ဂါဆာလာအရပ္ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေက်ာင္းျပင္ပ သစ္ေတာထဲထြက္ကာ တစ္ရက္လွ်င္ ၂ နာရီမွ သံုးနာရီခန္႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားၾကရသည္။ သူတို႔အားလံုး Sumino ကုမၸဏီမွ လန္စီၾကာႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ေလ့က်င့္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကေလး ၄၃ ဦးကို Sumino သည္ ေနာက္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးခရီးေခၚသြားမည္။ 

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ Vatiala Elementary School ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း သစ္ေတာထဲထြက္ျခင္း၊ ပင္လယ္ကမ္းေျခကိုသြားျခင္း၊ ပန္းဥယ်ာဥ္မ်ားထဲသြားျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ သူတို႔ကို ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ သခ်ၤာ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ရေအာင္သင္လာသည္မွာ ဖင္လန္ပညာေရး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

သူတို႔က ကေလးမ်ားကို လႈပ္ရွားျခင္းမွ ပညာရရန္ ႀကံေဆာင္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာေရးဆိုသည္မွာ စာသင္ခန္းအတြင္း ပိတ္ေလွာင္ထားရမည္ဆိုသည့္ သေဘာတရားကို သူတို႔ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ကတည္းက သိသာစြာ ေတာ္လွန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာထဲတြင္ ပညာရွာျခင္းသေဘာတရားကို သူတို႔သည္ စေကာ့တ္လန္မွ နည္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

လန္စီၾကာသည္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ လာဖြင့္ထားေသာ Sumino ကုမၸဏီ၏ CEO တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဖင္လန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံပညာေရး ေပါင္းကူးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသူျဖစ္သည္။ သူက ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ကစားရင္းပညာသင္၊ ျပင္ပေလ့လာ မူႀကိဳႏွင့္ မူလတန္းပညာေရးစနစ္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း သြပ္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားေနသူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ 

“တ႐ုတ္မွာက ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ေနၾကတာပါ။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရးကို တ႐ုတ္ဆီ ပို႔ကုန္တစ္ခုအေနနဲ႔ ပို႔ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံအခ်ိန္ကိုက္ ထပ္တူျပဳဖို႔ဆိုတာ ဘာမွခက္ခဲတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး”ဟု လန္စီၾကာက ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိလုပ္ေနသည့္ ပညာေရးစနစ္မွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ဦးစားေပးသည့္ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည္။ ပညာတတ္ရန္ စာဖတ္ရမည္ဆိုျခင္းထက္၊ ကစားခ်ိန္ကစားၿပီး စာသင္ခ်ိန္ကစားျခင္းက မည္မွ်ထိေရာက္သနည္းဆိုျခင္းကို တ႐ုတ္တို႔ ေလ့လာ သုေတသနျပဳၾကေပတာ့မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဖင္လန္ပညာေရးက ကမၻာ့နံပါတ္တစ္အဆင့္ ျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ပါလား။ နံပါတ္တစ္ျဖစ္ခ်င္လွ်င္ နံပါတ္တစ္နည္းကို အတုယူသင့္ေၾကာင္း တ႐ုတ္တို႔ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။ 

“ကၽြန္မကေတာ့ တ႐ုတ္ကေလးေတြကို ကေလးဘဝေပ်ာက္ဆံုးေနတာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေဖာ္ေဆာင္ေပးခ်င္တယ္။ ကေလးေတြကို ကေလးပီပီ ေပ်ာ္႐ႊင္ေစခ်င္တယ္။ ခုဆိုရင္ တ႐ုတ္မွာကလည္း ဖင္လန္ပညာေရးကို အေလးထားၿပီး ေတာင္းဆိုသူေတြမ်ားလာတယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။ 

ေမလကက ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ရာသီဥတုသာယာၿပီး ေနေရာင္ျခည္ရသည္။ ကန္ဂါဆာလာေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သစ္ေတာထဲသြားၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္က ေတာထဲတြင္ သူတို႔ ျခင္ေတြအကိုက္ခံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုတစ္ပတ္ ကမ္းေျခကိုသြားရန္ ျပင္ဆင္ထားၾကသည္။ ေက်ာင္းမွ ေျခလွ်င္ေလွ်ာက္လွ်င္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ သြားရသည့္ ေရကန္ႀကီးတစ္ကန္ဆီ သူတို႔ ေလ့လာေရးထြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေက်ာင္းသူေလးမီယာက “သမီးက ေတာထဲလမ္းေလွ်ာက္ရတာ မႀကိဳက္ဘူး။ ခုေတာ့ ကမ္းေျခကို ခရီးထြက္လာတာ သိပ္ေပ်ာ္တာပဲ”ဟု ဆိုသည္။ သူတို႔ ေတာစပ္တြင္ ေန႔တိုင္း မိနစ္ ၂၀ မွ ၃၀ ခန္႔ ကစားၾကရသည္။

ကေလးေတြကို ဆရာမက အုပ္စုသံုးစုခြဲထားလိုက္သည္။ သူတို႔အဖြဲ႔ေတြ ကိန္းဂဏန္းေတြကို မည္မွ် မွတ္မိသနည္းဆိုျခင္းကို အၿပိဳင္ကစားေနၾကသည္။ စကားေျပာရင္း စာေၾကာင္း (Setence) ေတြကို တည္ေဆာက္ၾကည့္ၾကသည္။ သူတို႔အတြက္ လက္ေတြ႔ပစၥည္းေတြက ပန္းကေလးေတြ၊ ေက်ာက္တံုးေလးေတြျဖစ္သည္။ ေက်ာက္သင္ပုန္းမရွိ။ စာအုပ္မလို။ သဘာဝကရသည့္ ပစၥည္းအားလံုးသည္ သူတို႔အတြက္ သခ်ၤာဆိုင္ရာ ေလ့လာစရာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔ရသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသည္၊ ႏုတ္သည္၊ ေျမႇာက္သည္၊ စားသည္။ သူတို႔ သခ်ၤာေလ့က်င့္ေနၾကသည္။ 

“ကၽြန္မကေတာ့ ကေလးေတြက သဘာဝကရတဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ သခ်ၤာကို ရေအာင္သင္ႏိုင္တဲ့ သူတို႔အစြမ္းေတြကို အရမ္းခ်ီးက်ဴးမိတယ္။ တကယ့္ပညာေရးပါပဲရွင္”ဟု လန္စီၾကာက ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးေနသည္။ 

သူတို႔သည္ ကမ္းေျခေနေရာင္ထဲမွာပင္ သူတို႔တြင္ပါလာသည့္ ထမင္းဘူးေလးေတြကို အိတ္ထဲကထုတ္ၿပီး စားေနၾကသည္။ သူတို႔ ျမန္ျမန္စားေနၾကသည္။ သူတို႔တြင္ ကစားခ်ိန္နည္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဆရာမက ဝီစီကို မႈတ္လိုက္သည္။ ကေလးေတြ တန္းစီလိုက္ၾကသည္။း ဆရာမက သူတို႔ကို မည္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳသစ္ေတြေပးမည္ကို စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္။ 

ဖင္လန္တြင္ ေက်ာင္းတိုင္းလိုလိုက ျပင္ပတြင္ ပညာရွာႏိုင္ေရး ပညာေပးႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေနၾကသည္။ သူတို႔ ကေလးေတြကို ပန္းၿခံမ်ား၊ ျပတိုက္မ်ားထဲတြင္လည္းေတြ႔ရသည္။ သူတို႔စာသင္ခန္းထဲတြင္ ရွိပါဦးမည္လားဟု ထင္ရသည္။ ရာသီဥတု ေကာင္းသျဖင့္ အားလံုးအျပင္ထြက္ၿပီး သဘာဝထဲကပညာရွာသည္။ သဘာဝႏွင့္အတူ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာေနထိုင္ၾကသည္။ 

“ကေလးေတြကို စာသင္ခန္းထဲ ေလွာင္ပိတ္ထားတာထက္ အျပင္မွာသင္ရတာ ပိုၿပီးေတာ့ထိေရာက္တယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာလည္း သူတို႔လိုသာယာတဲ့ သဘာပတ္ဝန္းက်င္ ရာသီဥတုေတြရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျပင္ကိုထြက္ၿပီး သူတို႔လို မသင္ႏိုင္စရာ ဘာအေၾကာင္းမွမရွိဘူး”ဟု လန္စီက ေျပာသည္။ 

လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ Sumino ေက်ာင္းကို သူတို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ သြားဖြင့္ရန္ျပင္ဆင္ေနၿပီ။ ဖင္လန္ ကေလးေတြကိုလည္း တ႐ုတ္ေရာက္ေအာင္ ေလ့လာေရးေခၚရန္ စီစဥ္ထားသည္။ တ႐ုတ္ေဈးကြက္အတြင္း ဖင္လန္ပညာေရးကို သူတို႔ေရာက္ေအာင္ပို႔ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ဖင္လန္ပညာေရးက ယခုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္တစ္ခုအျဖစ္ ဂုဏ္တင့္ေနသည္။ 

E-01
(Ref: China Global Times)


  • VIA