News

POST TYPE

EDUCATION

မုတ္သံုဦး၏ အ႐ိုးစြဲေဝဒနာ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း
06-Jun-2018

ႏွစ္စဥ္ မုတ္သံုမိုးဦးႏွင့္အတူ ကိုယ္ခႏၶာေရာဂါေဝဒနာ က်ေရာက္ျခင္းမ်ားရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စာေရးသူတင္ျပမည့္ အ႐ိုးစြဲေဝဒနာဆိုသည္မွာ မုတ္သံုမိုးဦးကာလတြင္ A4 စာ႐ြက္ျဖဴျဖဴေလးေပၚတြင္ အမည္စာရင္းမ်ားဖတ္႐ႈၿပီးေနာက္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးရသည့္ ေဝဒနာႏွစ္စဥ္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လူဦးေရ သိန္းႏွင့္ခ်ီ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းက်႐ံႈးတာ ဘဝပါ

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္းကာလသို႔ ေရာက္လာျပန္ေခ်ၿပီ။ ဤကာလေရာက္တိုင္း အေရအတြက္ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ က်႐ံႈးေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဝမ္းနည္းပူေဆြးမႈ ျမင္ကြင္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျမင္ေတြ႔ေနရ၍ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္သဖြယ္ မထူးဆန္းေတာ့သလို။ ကာယကံရွင္မဟုတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိႏွင့္သိကၽြမ္းသူ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းတို႔၏ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ သားငယ္သမီးငယ္ရွိသူမ်ား၏ ေအာင္/႐ံႈးသတင္းကို ေမးၾကျမန္းၾကႏွင့္ ဇြန္ ၂ ရက္ေန႔ကား ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ေသာ္လည္း က်႐ံႈးေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ေရာ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ပါ မၿပီးေသးေသာပန္းခ်ီကားအား ဆက္လက္ျခယ္မႈန္းရန္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတစ္ရပ္ကို တာဝန္ယူရျပန္ေပၿပီ။ က်႐ံႈးေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အားေပးစကားတို႔ ဆိုသည္မွာလည္း စကားလံုးမွ်သာ ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ စာေမးပြဲေအာင္လားဟူေသာ ေမးခြန္းကို ကာယကံရွင္တို႔မွ က်႐ံႈးပါသည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ေျဖၾကားရန္ အဘယ္ခြန္အားတို႔ ရွိႏိုင္ေတာ့ပါမည္နည္း။ စာေမးပြဲက်႐ံႈးျခင္းသည္ ဂုဏ္ယူေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေျပာရသည့္အရာမဟုတ္ေပ။ စာေမးက်တာ ဘဝမဟုတ္ဘူး အျခားနည္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ဟူ၍ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း မေအာင္ျမင္ဘဲ စီးပြားေရးႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို စံနမူနာ ဥပမာေပး ႏွစ္သိမ့္ေသာ္လည္း ႏွစ္သိမ့္မႈမွ်သာျဖစ္သည္။ အေရအတြက္ လြန္စြာနည္းလွေသာ ထိုေအာင္ျမင္မႈဥပမာမ်ားကား ႏိုင္ငံ၏ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ က်႐ံႈးေက်ာင္းသားမ်ားကို ကိုယ္စားမျပဳေပ။ ထိုသို႔စာေမးပြဲဟာ ဘဝမဟုတ္ဘူးဟု ေျပာႏိုင္သည့္အခ်ိန္ကာလကား ထိုသူသည္ စာေမးပြဲ ျပန္လည္ေအာင္ျမင္သည့္အခ်ိန္က်မွသာ ေျပာဆိုႏိုင္သည့္စကားျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ စာေမးပြဲဆက္လက္မေျဖေတာ့ဘဲ စီးပြားေရးေသာ္လည္ေကာင္း၊ အျခားနယ္ပယ္တြင္လည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္သည့္ ကာလေရာက္မွသာ ေျပာႏိုင္သည့္စကားျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါပဲ ေအာင္စာရင္းတြင္ မိမိအမည္လည္းပါမလာ အဆင့္ျမင့္ပညာႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေကာလိပ္တို႔သို႔ ဆက္လက္ပညာမသင္ယူႏိုင္ပါဘဲ စာေမးပြဲဟာ ဘဝမဟုတ္ပါဘူးဟုေျပာေနပါလွ်င္ သဘာဝက်မည္မဟုတ္ေပ။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အ႐ိုးစြဲေနေသာ ဆံုးမစကားျဖစ္သည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲသည္ ဘဝ၏တစ္ဆစ္ခ်ိဳး အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာ ယေန႔အထိ ေပတံမက်ိဳးေသးေပ။ မည္သို႔ဆိုေစ က်႐ံႈးကာယကံရွင္ ေက်ာင္းသားမွာကား ေနာက္ႏွစ္ မတ္လတြင္က်င္းပမည့္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို မျဖစ္မေန ျပန္လည္ေျဖဆိုမွသာ ေအာင္ျမင္မႈအခြင့္အလမ္းရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအတူ က်႐ံႈးေက်ာင္းသား၏ မိဘမ်ားသည္လည္း တစ္ႏွစ္စာ စရိတ္စကတို႔ ထပ္မံကုန္က်ေတာ့မည္သာ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကာယကံရွင္တို႔အေနႏွင့္ စာေမးပြဲက်႐ံႈးျခင္းသည္ ဘဝျဖစ္သည္။ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္တစ္ခု မဟုတ္ေပ။ တစ္ႀကိမ္က်႐ံႈးမႈကို ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ဟု ေျပာ၍ရေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအား ႏွစ္ႀကိမ္က်႐ံႈးေသာ ေက်ာင္းသားအတြက္ မိမိတို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက မည္သို႔သံုးသပ္မည္နည္း။ ေယဘုယ်လြယ္လြယ္အေျဖကား ေက်ာင္းသားက စာမလိုက္ႏိုင္၍ က်႐ံႈးသည္ဟု အေျဖေပးၾကမည္သာ။ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ မိဘဟူေသာ ပညာေရး ႀတိဂံတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ က်႐ံႈးမႈ၊ မေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာအခါ ေက်ာင္းသားမ်က္ႏွာစာ တစ္ဖက္တည္းကသာ တာဝန္ခံ၊ တာဝန္ယူရသည့္ သေဘာျဖစ္ေနသနည္း။ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၆-၂၀၂၁ တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရး အရည္အေသြးတိုးတက္လာရန္ မည္သူသည္ အဓိကအခရာဟု ေဖာ္ျပထားသနည္း။

ေအာင္ျမင္ၾက၍ ဝမ္းပန္းတသာ

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔က တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္သည္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃ ရာႏႈန္းမွသည္ ယခုအခါ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ထိ ေအာင္ျမင္လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။ ယခု ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္သူ ႏွစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းခန္႔ႏွင့္ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူ ခုနစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ခန္႔ရွိသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာင္ခ်က္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္သူဦးေရ တစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ပိုမိုေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆ ထက္စာလွ်င္ ေအာင္ျမင္သူဦးေရ ေျခာက္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ၂၀၁၂ ထက္စာလွ်င္ ေအာင္ျမင္သူဦးေရ တစ္သိန္းနီးပါးခန္႔ထိ ပိုမိုတိုးတက္ ေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက ယခု ၂၀၁၈ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ၂၀၁၃ ထက္စာလွ်င္ ဂုဏ္ထူးရထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားသံုးေသာင္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေမြးထုတ္ခဲ့သည္။ ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၇ ထက္စာလွ်င္ ဂုဏ္ထူးရထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား တစ္ေသာင္းကိုးေထာင္ေက်ာ္ ပိုမိုထြက္ရွိခဲ့သည္။ ဂုဏ္ထူးရ အမ်ားဆံုးဘာသာမ်ားအေနႏွင့္လည္း ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္ျဖင့္ ဂုဏ္ထူးရ ေက်ာင္းသား သံုးေသာင္း ခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဇီဝေဗဒ ဂုဏ္ထူးရေက်ာင္းသား ႏွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ ထြက္ရွိခဲ့သည္။ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ေရး စီမံခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ အေျခခံပညာတြင္ အတန္းစဥ္အလိုက္ ေက်ာင္းတက္သူဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပား လာ႐ံုမွ်မက တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုသူဦးေရႏွင့္ ေအာင္ျမင္သူ ဦးေရ တိုးတက္လာသည့္အတြက္ ဝမ္းသာႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္က်႐ံႈးေက်ာင္းသားဦးေရသည္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ သံုးသိန္းခန္႔က်႐ံႈးေနရာမွ ယခုအခါ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ငါးသိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ တိုးတက္က်႐ံႈးလာခဲ့သည္။ ခ႐ိုင္စစ္ျဖစ္ေသာ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းတို႔၏ ေအာင္ခ်က္သည္ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးေအာင္ျမင္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အေျခခံပညာ၏ အျခားအတန္းမ်ားသည္လည္း ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ နဝမတန္းတြင္ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးေအာင္ ျမင္ခဲ့ၾကေသာ ထိုေက်ာင္းသား ရွစ္သိန္းခန္႔သည္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေသာအခါ မ်က္လွည့္ျပသလို ေက်ာင္းသားငါးသိန္းေက်ာ္ အဘယ္ေၾကာင့္က်႐ံႈးရသနည္း။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း သင္ၾကားေသာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕သည္ နဝမတန္းေအာင္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲျဖင့္စိစစ္ၿပီးမွ လက္ခံသင္ၾကားေပးသည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ စိစစ္လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ထိုေက်ာင္းမ်ားသည္ စာသင္ႏွစ္စကတည္းက တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားဟု အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ နဝမတန္းေအာင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမတက္မီ ထိုကဲ့သို႔ စိစစ္စာေမးပြဲေျဖဆိုေစပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခရွိသူႏွင့္ မရွိသူကို စာသင္ႏွစ္မစမီကပင္ ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ေပမည္။ ထိုႀကိဳတင္သိရွိမႈမွတစ္ဆင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခအားနည္းသူ အမ်ားစုအား အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၾကပ္မတ္သင္ၾကားေပးမည္၊ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးစနစ္မ်ား တီထြင္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ယခုထက္ ေအာင္ခ်က္ပိုမိုေကာင္းလာႏိုင္မည္ေလာဟု အေတြးပြားမိသည္။

နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးသည္ ဒုတိယတန္းစားပညာေရးမဟုတ္

အ႒မတန္းေျဖဆိုၿပီးသူမ်ားကို နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွင့္အတြက္ သင္တန္းသားသစ္မ်ားအား ေမလဒုတိယပတ္က စတင္လက္ခံစိစစ္ခဲ့သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ စုစုေပါင္း ၃၅ ေက်ာင္းမွ ပထမႏွစ္သင္တန္းသားမ်ားကို လက္ခံခဲ့သည္။ ဝင္ခြင့္ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို စာေတြ႔ လက္ေတြ႔ ႏွစ္ႏွစ္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသင္တန္းႏွစ္ႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားကိုလည္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုခြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း သင္တန္းၿပီးဆံုးသူမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ နည္းပညာေကာလိပ္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္တို႔ကို အဆင့္ဆင့္ေပါင္းကူးတက္ေရာက္ ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေပါင္းကူး ဆက္လက္မတက္ေရာက္ေတာ့သည့္ ေက်ာင္းသားသည္ နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးေျမာက္သူ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေပမည္။

ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ႏွစ္ႏွစ္သင္ၾကားျခင္းသည္ အေျခခံပညာအထက္တန္း (နဝမတန္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း) ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ တူညီသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ကြာျခားခ်က္ကား ဥပမာ-ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ အေျခခံပညာအဆင့္ျဖင့္သာ ပညာေရးရပ္တန္႔၍ အဆင့္ျမင့္ပညာကို ဆက္လက္မသင္ယူေတာ့ဟု ဆိုပါစို႔။ အထက္တန္းပညာသင္ႏွစ္ (ႏွစ္) ႏွစ္ဟူေသာ အတိုင္းအတာသည္ အေျခခံပညာအထက္တန္းသင္ယူ၍ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းက်႐ံႈးေသာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ နည္းပညာအထက္တန္း (GTHS) ေအာင္ျမင္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာအရေရာ အသံုးခ် အတတ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈအရပါ ကြာျခားပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးဟာ ဒုတိယတန္းစားပညာေရးမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္ အတန္းျမင့္မားတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ပထမတန္းစားနည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးစနစ္ လိုအပ္ပါတယ္ဟု မိန္႔မွာခဲ့သည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာတက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ေအာ္တာေနးတစ္နည္းလမ္းေတြ ပိုမိုလာပါေစ

ယခုအခါ အေျခခံပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ေရးႏွင့္ အခမဲ့ပညာေရး စီမံေအာင္ျမင္မႈအရ ေက်ာင္းသားဦးေရ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သူဦးေရလည္း တိုးတက္လာသည္။ထို႔အျပင္ က်႐ံႈးေက်ာင္းသားမ်ားမွာလည္း သိန္းႏွင့္ခ်ီမ်ားျပားလ်က္ရွိေနေသးသည္။ နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (GTHS) မွေန၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ညီၫြတ္ပါက အဆင့္ျမင့္ပညာကို သင္ယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား က်႐ံႈးသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းမေနဘဲ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ေပါင္းကူးႏိုင္မည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား မ်ားမ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္ပါေစဟု ဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္။

ဦးခီ