News

POST TYPE

EDUCATION

တကၠသိုလ္ဆိုတာ ကိုယ့္လက္ထဲမွာပါ
02-Jun-2018တကၠသိုလ္ကဘြဲ႔သည္ ေခတ္သစ္စီးပြားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မည္မွ်အေရးပါသနည္းဆိုျခင္းကို ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကသည့္အခ်ိန္ကို ေရာက္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ “ဘြဲ႔ရမွတတ္သလား၊ ဘြဲ႔ရမွ အလုပ္ခန္႔မယ္ဆိုတာ သဘာဝက်သလား” ဟူ၍ လည္း ေမးခြန္းေတြ ထုတ္လာၾကသည္။ သူတို႔က ဘာႏွင့္ ေထာက္ျပၾကသနည္း။ ကမၻာေက်ာ္သူေဌးႀကီးေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြႏွင့္ေထာက္ျပၾကသည္။ “ဘီလ္ဂိတ္စ္၊ ေအာ္ဖရာဝင္းဖေရး၊ မိုက္ကယ္ဒဲလ္၊ စတိေဂ်ာ့၊ မာ့ခ္ဇပ္ကာဘတ္ ဆိုတဲ့သူေတြ ဘြဲ႔ရသလား” သူတို႔ေမးမည္ဆိုလည္း ေမးစရာျဖစ္သည္။ 

အနာဂတ္တြင္ ဘြဲ႔ဆိုသည္မွာ တစ္ခုတည္းႏွင့္ လံုေလာက္ခ်င္မွ လံုေလာက္မည္ျဖစ္သလို၊ ဘြဲ႔ဆိုသည္မွာ အေရးမပါသည့္အသြင္ကို ေဆာင္ေကာင္းလည္း ေဆာင္သြားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မၾကာေသာကာလတြင္ စက္႐ုပ္ေတြက လူသားတို႔ေနရာကို ဝင္ယူၿပီး လုပ္ကိုင္ၾကေပေတာ့မည္။ လူသန္းရာႏွင့္ခ်ီၿပီး အလုပ္ျပဳတ္ႏိုင္စရာအေၾကာင္းေတြ ရွိေနသည္။ 

လူတိုင္း တကၠသိုလ္ပညာသင္ယူႏိုင္သည့္ အေနအထားမရွိပါ။ ေလးႏွစ္တာ တကၠသိုလ္သြားတက္ရမည္ဆိုျခင္းမွာ ဘဝရပ္တည္ေရး ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနရသူမ်ားအတြက္ မလြယ္ပါ။ ထို႔ျပင္ ေလးႏွစ္တက္ၿပီး ဘြဲ႔တစ္ဘြဲ႔ကလည္း အနာဂတ္တြင္ ရာထူးတိုး၊ အဆင့္တိုးရန္အတြက္ မေသခ်ာေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္မြမ္းမံသည့္သင္တန္းမ်ား၊ အဆင့္ျမႇင့္သည့္ သင္တန္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သင္တန္းမ်ားလည္း ျပန္လည္တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္လာႏိုင္ပါသည္။ 

အနာဂတ္တြင္ ဝန္ထမ္းေတြကို မည္သို႔အဆင့္ျမႇင့္မည္နည္း။ ဘြဲ႔မရွိ၊ လက္မွတ္မရွိေသးသူမ်ားကို မည္သို႔ မြမ္းမံသင္တန္းေတြ ေပးၾကမည္နည္း။ မည္သို႔ ဘြဲ႔တစ္ခုခုရေအာင္ ႀကံေဆာင္ေပးမည္နည္းဟု ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။ 

ကံေကာင္းသည္မွာ “အင္တာနက္” ရွိေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ကံဆိုးသည္မွာ ထိုအင္တာနက္ကို မည္သို႔ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ရမွန္း မသိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့စာၾကည့္တိုက္မ်ား

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ Coursera (https://www.coursera.org/) ဆိုသည့္ေနရာတြင္ ေလ့လာစရာေတြမကုန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အခမဲ့ေလ့လာႏိုင္သည္ကို သိပါသလား။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ဖြင့္ထားေပးသည့္ ထိုလိုင္းသည္ အြန္လိုင္းသင္တန္း Massive Open Online Courses (MOOCs) အျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည္။ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ထိုလိုင္းကို အသံုးျပဳေနသူေပါင္း ၂၈ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ပို႔ခ်ေနသည့္ သင္တန္းေပါင္းကလည္း ထို Site ထဲတြင္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။ အခမဲ့ေလ့လာႏိုင္သလို၊ အခေပးေလ့လာရသည္ ဆိုလွ်င္လည္း အလြန္နည္းပါးသည့္ပမာဏေလးျဖင့္ ေပးကာ ေလ့လာႏိုင္သည္။ ပိုက္ဆံေပးရသည္ဆိုရာတြင္လည္း သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ ထိုလိုင္းေပၚတြင္ ပို႔ခ်ေပးေနသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားမွာ ဟားဗတ္ႏွင့္ စတန္းဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္မွ ဆရာႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုတကၠသိုလ္ မသြားရဘဲ ထိုတကၠသိုလ္မွ ဆရာႀကီးမ်ား၏ ပို႔ခ်ေသာသင္ခန္းစာမ်ားကို ေကာင္းစြာေလ့လာႏိုင္မည္။ 

အျခားေလ့လာစရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ Website မ်ားကို ၫႊန္းခ်င္ပါေသးသည္။

Machine Learning (Stanford University) 
(https://www.coursera.org/learn/machine-learning)
Learning How to Learn (University of California-San Diego) 
(https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn)
Bitcoin and Cryptocurrency Technologies (Princeton University) 
(https://www.coursera.org/learn/cryptocurrency)
Financial Markets (Yale University)
(https://www.coursera.org/learn/financial-markets-global)
Programming for Everybody (University of Michigan)
(https://www.coursera.org/learn/python)
Seeing Through Photographs (The Museum of Modern Art)
(https://www.coursera.org/learn/photography)
Buddhism and Modern Psychology (Princeton University)
(https://www.coursera.org/learn/science-of-meditation)
Introduction to Philosophy (University of Edinburgh)
(https://www.coursera.org/learn/philosophy)

ေနာက္ထပ္ၫႊန္းခ်င္သည့္ ေလ့လာစရာ Website မွာ Udacity (https://www.udacity.com/) ျဖစ္သည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာကို ေလ့လာလိုက္စားလိုသူမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္းမင္းႏွင့္ စက္႐ုပ္နည္းပညာကို ေလ့လာလိုက္စားလိုသူေတြအတြက္ အားကိုးအားထားျဖစ္ေစမည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ 

edX (https://www.edx.org/) သည္ MIT ႏွင့္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္တို႔က ထူေထာင္ထားေသာ Website ျဖစ္သည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာေလ့လာစရာမ်ား၊ သိပၸံဆိုင္ရာေလ့လာစရာမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဘာသာစကား၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ား၊ လူမႈေရးပညာရပ္မ်ား ေလ့လာ၍မကုန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တင္ေပးထားသည္။ ကိုယ္သိခ်င္၊ ေလ့လာခ်င္သည္ကိုလည္း အလြယ္တကူ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားသည္။ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကို သီးသန္႔ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ Alison (https://alison. com/) ကိုလည္း ၫႊန္းခ်င္သည္။ ထို Website ကို Google ႏွင့္ Macmillan တို႔က အေထာက္အပံ့ေပးထားၿပီး သင္တန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေလ့လာစရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးထားသည္။ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ေလ့လာႏိုင္သည့္ ပညာရပ္မ်ားမွာ နည္းပညာ၊ ဘာသာစကား၊ သိပၸံ၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ သခ်ၤာစသည္တို႔ျဖစ္သည္။ 

ပညာကို သီးသန္႔အခ်က္အလက္စံုလင္စြာ၊ တင္ျပမႈစံုလင္စြာျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူခ်င္သူမ်ားအတြက္ Khan Academy (https://www.khanacademy. org/) ကို ၫႊန္းခ်င္ပါသည္။ YouTube မွာ ဗီဒီယိုသင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း ဤလိုင္းထဲတြင္ ဆက္စပ္ေလ့လာႏိုင္သည္။ ပညာရွင္မ်ားစြာ၏ ေစတနာထားကာ အခမဲ့သင္ၾကား ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားမွာ ပညာကို ရတနာသိုက္ႀကီးကို ေတြ႔လိုက္ရသလို ျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားက ပါေမာကၡႀကီးမ်ား၊ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ Harvard Extension’s Open Learning Initiative (https://www.extension.harvard.edu/open-learning-initiative), Carnegie Mellon’s Open Learning Initiative (http://oli.stanford.edu/courses/), MIT OpenCourseWare (https://ocw.mit.edu/ index.htm), Open Yale Courses (https://oyc. yale.edu/) မ်ားကိုလည္း သြားေရာက္ေလ့လာေစ လိုပါသည္။ 
နာမည္ေက်ာ္ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားမွ ပို႔ခ်ေနသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို အံ့အားသင့္စရာ ေလ့လာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

စမတ္ဖုန္းသံုးသူမ်ားဆိုလွ်င္ Duolingo (https://www.duolingo.com/) ဆိုသည့္လိုင္းကို ေကာင္းစြာသိၾကမည္ထင္သည္။ ဘာသာစကား သီးသန္႔ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ ထိုလိုင္းက ေကာင္းစြာ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္သည္။ Learn anytime, anywhere ဆိုသည့္ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ဘာသာစကားမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးေနသည္။ Duolingo တြင္ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ကမၻာအႏွံ႔ သန္း ၂၀၀ ခန္႔မွတ္ပံုတင္ၿပီး သံုးစြဲေနၾကသည္။ ဘာသာစကား ၆၈ မ်ိဳးျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္သည္။

စာဖတ္ဝါသနာပါသူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံျခားမွာစာအုပ္မ်ားကို အခမဲ့ဖတ္ခ်င္လွ်င္ Project Gutenberg (http://www.gutenberg.org/) ကို ၫႊန္းခ်င္သည္။ ထို Site ထဲတြင္ အခမဲ့ e-Book ေပါင္း ၅၆,၀၀၀ ေက်ာ္ေပးထားသည္။ Open Library (https://openlibrary.org/) တြင္လည္း အခမဲ့ e-Book ေတြ ေပးထားသည္။ Google Books (https://books.google.com/) တြင္ ကိုယ္ႀကိဳက္သည့္စာအုပ္ကို ႐ိုက္ရွာႏိုင္သည္။ ကမၻာ့စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို e-Book အျဖစ္တင္ေပးထားသည္။ အခမဲ့စာအုပ္က႑တြင္ ေနာက္ဆံုးထြက္ စာအုပ္ေတြကိုပင္ ဖတ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္။ 

ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ႏွင့္ ကုတ္ေရးနည္းတို႔ကလည္း ေခတ္မီေလ့လာစရာ ပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ဘာေတြသင္ေနသည္။ ဘာေတြေလ့လာေနၾကသည္ကို သိလိုလွ်င္ Codecademy (https://www.codecademy.com/) ထဲကို သြားေရာက္ေလ့လာေစလိုသည္။ ထို Site ထဲတြင္ ပညာရွင္မ်ား၏ လြယ္ကူေလ့လာကြန္ပ်ဴတာကုတ္ေရးနည္း ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ Free Code Camp (https://www.freecodecamp.org/) ႏွင့္ HackerRank (https://www.hackerrank.com/) တို႔သည္လည္း အဆင့္ျမင့္ ကုတ္ေရးနည္းမ်ားကို ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ အားထားစရာေနရာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

အျခား သိပၸံပညာရပ္အတြက္ ေလ့လာစရာ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားမွာ -

Greatest Unsolved Mysteries of the Universe (Australian National University)
https://www.edx.org/course/greatest- unsolved-mysteries-universe-anux-anu-astro1x-2
Understanding Einstein: The Special Theory of Relativity (Stanford University)
https://www.coursera.org/learn/einstein-relativity
Introduction to Astrophysics (École Polytechnique Fédérale de Lausanne)
https://www.edx.org/course/introduction-astrophysics-epflx-phys-209-enxutm_source=affiliate&utm_medium=sciencealert&utm_campaign=sciencealert
Quantum Mechanics for Everyone (Georgetown University)
https://www.sciencealert.com/12-free-online-science-courses-that-ll-change-the-way-you-see-the-world-2017
Math is Everywhere: Applications of Finite Math
https://www.udemy.com/math-is-everywhere-applications-of-finite-math/
BBC Learning: Science
http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/science.shtml
Most Ambitious Science Projects (Highbrow)
https://gohighbrow.com/portfolio/most-ambitious-science-projects/
Super-Earths and Life (Harvard University)
https://www.sciencealert.com/12-free-online-science-courses-that-ll-change-the-way-you-see-the-world-2017

ေခတ္သစ္တြင္ နည္းပညာက လူသားကိုမ်ားစြာအက်ိဳးျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ဆိုသည္မွာ Facebook ေလာက္သာ မွတ္ယူေနၾကရမည့္ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ လိုလွ်င္ႀကံဆ နည္းလမ္းရ ဆိုသလို အခ်ိန္မေ႐ြး၊ ေနရာမေ႐ြး ေလ့လာႏိုင္၊ ပညာယူႏိုင္သည့္ ေခတ္ျဖစ္လာသည္။ ယူခ်င္စိတ္ရွိရန္သာလိုသည္။ ပညာဆိုသည္မွာ ကိုယ့္အိတ္ထဲတြင္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ့္လက္ညႇိဳးေလးတစ္ေခ်ာင္းတြင္ ရွိေနသည္ဆိုျခင္းကို ေမ့မထားသင့္ပါ။ တကၠသိုလ္သြားမွ ပညာရမည့္ေခတ္လည္း မဟုတ္ေတာ့ပါ။

E-01

(Ref: How to get a world-class education for free on the internet)