News

POST TYPE

EDUCATION

ဂ်က္မာေျပာသည့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္း
26-May-2018တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ထင္ရွားသည့္ Alibaba Group  ကုမၸဏီႀကီးကို ထူေထာင္သူ ဂ်က္မာက ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားဆင္ျခင္စရာ မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္မႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္လိုက္ပါသည္။ သူက အနာဂတ္ တ႐ုတ္ပညာေရးကို AI (artificial intelligence) ေခတ္တစ္ေခတ္အေနႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတြင္ လက္နက္ေကာင္းတစ္ခုသဖြယ္ တပ္ဆင္ေပးရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တီယန္က်င္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ World Intelligence Congress ၌ တိုက္တြန္းေျပာၾကားသြားသည္။ 

WIC တြင္ ဂ်က္မာက “Frontiers: Intelligence Technology and Industrial Innovation in China” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ AI ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈမ်ားကို ေဝဖန္ေဆြးေႏြးသြားသည္။ အကယ္၍ အနာဂတ္တြင္ AI နည္းပညာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး စက္မ်ားကို လူမ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးအသံုးျပဳလာမည္ဆိုပါက ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း ေက်ာင္းၿပီးသြားလွ်င္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ား မေသခ်ာႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစဥ္အလာပညာေရးလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လိုက္ေနလွ်င္ အလုပ္လက္မဲ့ဘဝမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားျခင္းျဖစ္သည္။

“လူသားေတြက စက္႐ုပ္ေတြရဲ႕ မွတ္ဉာဏ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြကို မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရင္ အနာဂတ္မွာ လူသားေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြဆိုတာ မရွိႏိုင္ပါဘူး”ဟု ဂ်က္မာက ဆိုသြားသည္။

ပညာေရးသည္ အသိဉာဏ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ဦးစားေပးရမည့္အစား ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္ေသာ စနစ္တြင္သာ ဝဲလည္ေနသည္။ စက္မႈေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည့္ ေခတ္ေလာက္တြင္ ပညာေရးသည္ က်န္ခဲ့ရန္ မဟုတ္၊ ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ားကို ဖန္တီးလို စိတ္စြမ္းအားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရမည္။ ပညာေရးကို တ႐ုတ္အျမင္ႏွင့္႐ႈျမင္ရန္ မဟုတ္၊ ပညာေရးကို ကမၻာ့အျမင္ျဖင့္႐ႈျမင္ရန္ လိုလာသည္။ ထို႔အျပင္ ပညာေရးအတြက္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ သေဘာတရားေတြလည္း လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

တကၠသိုလ္တြင္ သင္ၾကားေနသည့္ ပညာေရးစနစ္က အလွမ္းက်ယ္ၿပီး အလယ္လပ္ေနသည္။ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ေအာက္ေျခႏွင့္ ကင္းကြာလြန္းေသာေၾကာင့္ မူႀကိဳ၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္မ်ားကို ျပန္ၿပီးေလ့လာသံုးသပ္သင့္သည္။ သူတို႔ ဘာေတြ သင္ၾကားေနၾကသနည္း၊ ဘယ္လို သင္ၾကားေနၾကသနည္း။ သူက အထက္ကို အဆင့္ျမႇင့္ခ်င္လွ်င္ ေအာက္ေျခႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ျမႇင့္ရမည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

၁၉၈၀၊ ၁၉၉၀၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္ အင္တာနက္ေခတ္တြင္ ေမြးဖြားလာသည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ားဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ေခတ္သစ္စနစ္ကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေနသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ WIC တြင္ ဦးတည္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းကို ခ်မွတ္ၿပီးသားျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္သည္ အသိပညာေခတ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းသစ္၊ ထိုးေဖာက္မႈအသစ္၊ အားထုတ္မႈအသစ္ႏွင့္မေ႐ြ႕ႏိုင္လွ်င္ ပညာေရးတြင္ ေနာက္က်ေနမည္သာျဖစ္သည္။ ပညာေရးကို ကယ္တင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမွာ AI နည္းပညာကလြဲၿပီး အျခားကိစၥမျမင္ေၾကာင္း ဂ်က္မာကေတာ့ တ႐ုတ္သြားရမည့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေထာက္ျပသြားသည္။ 

ဂ်က္မာကို ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေဟာင္ေကာင္တကၠသိုလ္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ သူက ဘြဲ႔ကိုလက္ခံသည့္ အခမ္းအနားတြင္ -

“တကယ့္စီးပြားေရးသမားဆိုတာ အျခားသူေတြရဲ႕ လူမႈေရးျပႆနာေတြကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးရင္း ေငြရွာတဲ့သူေတြပါ”ဟု ဆိုသည္။ သူဆိုလိုခ်င္သည္မွာ လူငယ္မ်ားကို အတၱ၊ ပရမွ်တစြာျဖင့္ ေငြရွာၾကရန္ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းတြင္ ျပႆနာရွိသည္။ လူငယ္တိုင္းတြင္လည္း ျပႆနာရွိသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းကို လူငယ္မ်ားအား မသင္ေပးလွ်င္ အနာဂတ္အတြက္ အသင့္မျဖစ္ဟု ဆိုသည္။ ဆိုလိုသည္ ပညာေရးသည္ ေတြးတတ္ေအာင္သင္၊ ရွင္းတတ္ေအာင္ သင္ရန္ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့အနာဂတ္သည္ နည္းပညာသစ္ကို ပံုေဖာ္ရမည့္ေခတ္ျဖစ္သည္။ လူသားတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားသည္ စိန္ေခၚျခင္းကို ခံေနရသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးပါ စိန္ေခၚခံေနရသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားေတြကို သင္ေနတဲ့ နည္းေတြက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေလာက္က သင္ေနတဲ့ နည္းအတိုင္းေတြပဲ ျဖစ္ေနေသးတယ္။ အနာဂတ္မွာ ျဖစ္တည္လာမယ့္ စက္ေတြက အမ်ားႀကီးေကာင္းသြားၿပီ။ တိုးတက္ေနတဲ့ ေခတ္နဲ႔လိုက္ၿပီး မတီထြင္ႏိုင္ရင္ မျဖစ္ေတာ့ဘူး”

ပညာေရးတြင္ စက္ေတြကို လူေတြက ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ မဟုတ္ေတာ့။ စက္ေတြက သူ႔အလိုအေလ်ာက္ တီထြင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည္။ စက္မႈေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရးကို ဆင္ႏႊဲစဥ္ကာလမွ စက္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္စက္တို႔၏ အသြင္သဏၭာန္ေရာ ပံုစံပါေျပာင္းလဲေနၿပီကို ဆရာမ်ားက သေဘာေပါက္ထားရန္လိုသည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ခိုင္းတာလုပ္ဟု ေျပာရန္ေခတ္ မဟုတ္။ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ကိုယ္ဖန္တီးခ်င္သည့္အရာကို ဖန္တီးခြင့္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ 

ဂ်က္မာကိုယ္တိုင္ကလည္း ဟန္က်ိဳး ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းမွ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အဓိကျဖင့္ ဘြဲ႔ရခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ယခုဆိုလွ်င္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႔ ႏွစ္ႀကိမ္ရရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကလည္း သူ႔ကို သိပၸံႏွင့္နည္းပညာတကၠသိုလ္က ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႔ အပ္ႏွင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

ဂ်က္မာကိုယ္တိုင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ Alibaba Group သည္ ယခုအခါ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး e-Commerce လုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ဝင့္ထည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သူသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးကို မ်ားစြာ အက်ိဳးျပဳေနသူတစ္ဦးျဖစ္သလို ပညာေရးကိုလည္း အားေပးေနသူျဖစ္သည္။ ယခင္ကလည္း သူက ေက်းလက္ေနကေလးမ်ား ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေက်းလက္တိုင္းတြင္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားထားၿပီး ပညာသင္ေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ဖူးသည္။ ယခုေတာ့ သူက တ႐ုတ္ပညာေရးကို ေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းစဥ္အတိုင္း AI ျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ခုန္ပ်ံေက်ာ္ကူးရန္ တိုက္တြန္းေနသည္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး အျမင္ထက္သန္သူတစ္ဦးအေနႏွင့္ သူကလည္း တ႐ုတ္အနာဂတ္ကို AI ပညာေရးျဖင့္ စိတ္ကူးပံုေဖာ္ၾကည့္ေနသူဟု ဆိုရမည္။ 

E-01 
(Ref: South China Morning Post, China.org)


  • VIA