News

POST TYPE

EDUCATION

ကမၻာ့လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ အနည္းဆံုး တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ား
19-May-2018

ႏွစ္စဥ္ FIRE (Foundation for Individual Rights in Education) အဖြဲ႔က လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အနည္းဆံုးတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းစာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးကို အပိတ္ပင္ဆံုးေက်ာင္းမ်ားကို စာရင္းျပဳစုရာတြင္ လူစုလူေဝးျဖင့္ ဆႏၵျပျခင္းကို တားျမစ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုရန္ ေနရာမ်ား မသတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္မႈကို တားျမစ္ျခင္း စသည့္အေနအထားမ်ားကို စာရင္းမ်ားေကာက္ခံၿပီး ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေဝဖန္ခြင့္ေပးျခင္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အဆိုး႐ြားဆံုးေသာ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ျခင္းခံေနရသည့္ ေကာလိပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။Rensselaer Polytechnic Institute (Troy, N.Y.)

RPI ေကာလိပ္သည္ နယူးေယာက္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ရွိၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပိတ္ပင္ရာတြင္ အစဥ္အလာႏွင့္ ေက်ာင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုရမည္။ အီရတ္စစ္ပြဲကတည္းက ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵျပမည္ကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသားမ်ားက ေဝဖန္ေျပာၾကားခြင့္ကိုလည္း မေပးခဲ့သည့္ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားေတြက ေက်ာင္းသားသမဂၢဖြင့္ခြင့္ေတာင္း သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အစဥ္အလာရွိခဲ့ေသာသမဂၢကိုလည္း ဖြင့္ခြင့္မျပဳခဲ့။

RPI ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး က်င္းပသည့္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြပြဲကို ေက်ာင္းသားမ်ားက သေဘာမတူသျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခြင့္ေတာင္းသည္ကိုလည္း ခြင့္မျပဳ။ “သမဂၢကိုကယ္တင္ပါ” ဆိုသည့္ ပြဲတစ္ပြဲကို ေက်ာင္းသားမ်ားက က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုသည္၊ မရေပ။ ေက်ာင္းသားေတြက ေက်ာင္းဝင္းထဲတြင္ “သမဂၢကိုကယ္တင္ပါ” ဆိုသည့္ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ လိုက္ေထာင္သည္။ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရသည္။ ေက်ာင္းသားေတြက ထိုအျဖစ္အပ်က္ေတြကို ဗီဒီယို႐ိုက္ျခင္းကိုလည္း ပိတ္ပင္တားျမစ္ျပန္သည္။ 

ေက်ာင္းသားေတြက ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပရန္ ေတာင္းဆိုတိုင္း ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လာေျပာသူကို အေရးယူသည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္က ေဒသ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ကတစ္ဆင့္ စကားေျပာသည္ကိုလည္း အေရးယူသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ကို ေဝဖန္သည့္စာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က လိုက္ေဝသည္။ အေရးယူခံရျပန္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက အမုန္းစကားလည္းမေျပာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈလည္းမပါ အမွန္အတိုင္း ေျပာသည္ကိုလည္း လက္မခံ။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို အထိန္းခ်ဳပ္ဆံုးေက်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရသည့္ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။University of California, Berkeley (Berkeley, Calif.)

၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတစ္ခုကို တကၠသိုလ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ ယမန္ႏွစ္ကလည္း လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္လႈပ္ရွားမႈႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကာလီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္အတြက္ စဥ္းစားစရာအေနအထား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ဆူပူမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ Breitbart သတင္းဌာန အယ္ဒီတာေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ မိုင္လို ယင္ႏိုပိုးေလာ့စ္သည္ တကၠသိုလ္အတြင္း ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုလာလုပ္သည္။ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုေဟာေျပပြဲ၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္မ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္းအား ေဝဖန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပေနသည့္ လူအုပ္အတြင္းသို႔ အရက္ပုလင္း တစ္လံုးက်လာသည္။ လူေတြ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ကုန္ၿပီး ထိုးၾကႀကိတ္ၾကသည္။

အမွန္ေတာ့ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္ေတြက ပြဲဖ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဟာေျပာပြဲကို ပိတ္လိုက္ရၿပီး ဆူပူတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္း ေဒၚလာတစ္သိန္းဖို႔ခန္႔ ဆံုး႐ံႈးသြားခဲ့ရသည္။ ဘာကေလတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေက်ာင္းထုတ္သတင္းစာတြင္ ဖ်က္ဆီးသူမ်ားမွာ အနက္ေရာင္ တီရွပ္မ်ားဝတ္ဆင္ထားသည့္ လည္စည္းပဝါ ဝတ္ထားသူမ်ားသည္ ဘာကေလ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္သည္။ 

တိုက္ခိုက္ဆူပူမႈက ရပ္သြားေသာ္လည္း ပြဲကမၿပီး။ ထိုေန႔ေဟာေျပာပြဲကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေက်ာင္းက လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၈ သန္း အသံုးျပဳရန္ တင္ျပေတာင္းခံသျဖင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ရျပန္သည္။ ဧၿပီလတြင္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း လံုၿခံဳေရးမ်ားတိုးၿမႇင့္ခ်ထားမည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားက မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ လႈပ္ရွားဆႏၵျပမႈတစ္ခု ထပ္လုပ္ျပန္သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြက ဘာကေလေကာလိပ္ဘက္ကိုသြားၿပီး ဆိုင္းဘုတ္ေတြကို သြားဖ်က္ဆီးၾကသည္။ ေက်ာင္းသားေတြကို ဗီဒီယိုျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အားလံုးကို လိုက္ဖမ္းသည္။

ထိုအျဖစ္အပ်က္ေနာက္ပိုင္းတြင္ စံုစမ္းအေရးယူမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘာကေလ အာဏာပိုင္မ်ားက ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း လြတ္လပ္စြာေဟာေျပာ ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္လက္ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့သည္။ သူတို႔က ေက်ာင္းအတြင္း လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ဆူပူလႈပ္ရွားမႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ တင္းက်ပ္သည့္အမိန္႔မ်ား ထပ္မံထုတ္ခဲ့ျပန္သည္။

သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ရေရးအတြက္ တိုက္ပြဲမ်ားကို ဆက္လက္ဝင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။DePaul University (Chicago, Ill.)

DePaul University ကို အခြင့္အေရး အပိတ္ပင္ဆံုး တစ္သက္တာဆုပင္ သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ပါေမာကၡ ဝပ္ခ်ာခ်ီ၏ ျပႆနာျဖစ္ဖြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ ေက်ာင္းသားမ်ားက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ၿပီးေတာင္းဆိုျခင္းကို ခြင့္မျပဳေပ။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း သေရာ္သလိုလို ပါေဖာင္းမင့္ျပကြက္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားအုပ္စုတစ္စုကို အေရးယူခဲ့ျပန္သည္။ 

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္လည္း ေက်ာင္းသားသမဂၢအေနႏွင့္ ေဆးေျခာက္ဥပေဒကို အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ရာ ေက်ာင္းကလက္မခံျပန္ေပ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက သူ႔အဖြဲ႔၏ အႏုပညာဖန္တီးမႈမ်ားကို ျပသထားျခင္းအား ဖ်က္ဆီးသည္ကို ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ထိုေက်ာင္းသားအား အေရးယူသျဖင့္ ျပႆနာတက္ခဲ့ရျပန္သည္။

၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ တို႔တြင္ DePaul University ၌ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ လႈပ္ရွားခြင့္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အဖိႏွိပ္ဆံုးႏွစ္ဟုဆိုရမည္။ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္တို႔က ေက်ာင္းတြင္းလံုၿခံဳေရးတိုးျမႇင့္ရန္ ကိစၥမ်ားကိုသာ အခ်ိန္ျပည့္ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ ေက်ာင္းလံုၿခံဳေရးတို႔ကလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါတြင္ ေနာက္ဆုတ္ေပး႐ံုကလြဲၿပီး ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ သည့္အေနအထားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးကို အဘယ္ေၾကာင့္ တိုးရမည္နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာင္းသားအုပ္စုထဲတြင္ ဆိုရွယ္လစ္ေက်ာင္းသားအုပ္စုေတြရွိသည္။ သူတို႔က ကားလ္မာ့စ္စာအုပ္အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခ်င္သည္ဆိုကာ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားထံ ခြင့္ေတာင္းသည္။ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္ေတြက အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥျဖစ္သည္ဆိုၿပီး ပယ္ခ်သျဖင့္ ျပႆနာတက္ရျပန္သည္။ အာဏာပိုင္ေတြက ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပြဲလုပ္ခ်င္လုပ္၊ ပြဲလံုၿခံဳေရးအတြက္ အေစာင့္အေရွာက္မ်ားထားရမည္။ ထိုလံုၿခံဳေရးမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားက က်သင့္ေငြေပးရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္ လံုးဝမျပဳႏိုင္ေစရန္ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းသေဘာပင္။

၂၀၁၇ ေမလက ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပင္ပစာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂ်င္မီကားခ်စ္ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး စာေပေဟာေျပာပြဲတစ္ခုလုပ္သည္။ သူက လိင္တူအခြင့္အေရးေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ႐ုရွားႏွင့္ အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာကာ အားလံုးတန္းတူညီမွ်ရွိေရးအတြက္ အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုသည့္အေနႏွင့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ေအာ္ဟစ္ျခင္းကိုလည္း ပိတ္ပင္ခဲ့ျပန္သည္။ စာေရးဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေႂကြးေၾကာ္သံဆိုသည္မွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ျဖစ္သည္ ပိတ္ပင္ျခင္းမျပဳသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ DePaul University က ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။

E-01

  • VIA